(21/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון- ילדים משולבים בגני ילדים במרכז הארץ

מבוא
בגני הילדים לומדים ילדים עם אפיונים שונים ומגוון צרכים. לכל ילד חזקות, יכולות ותחומי עניין אינדיבידואליים. תפקידה של מערכת החינוך לחזק ולטפח את יכולותיהם וכישוריהם של כלל התלמידים. חזון מערכת החינוך לחזק את גני הילדים, כך שיהוו ‘תמונת מראה’ לחברה המכילה מגוון שוניות. כבסיס לקהילה מכילה, הומניסטית, המספקת לכל אחד תחושת שייכות ומאפשרת לכל אחד לבטא את ייחודיותו ולממש את יכולותיו באופן מיטבי. במערכת החינוך שוקדים בשנים האחרונות לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים בגן הילדים. השילוב של ילדים עם צרכים שונים בגן מתקיים הודות להפרדה שלהם. (כתבי משרד החינוך בפורטל הורים, 2023)

המושג הפרדה מגיע מהסוציולוגיה ומתייחס למנגנונים חברתיים שונים שיוצרים מסלול ליחידים או קבוצות (חוק חינוך מיוחד תשמ”ח-1988).

בחרתי בנושא זה כאימא שילדיה נעזרים בגננת שילוב בגן רגיל ובתור אשת חינוך אשר בגן ילדים בו אני עובדת מתקיים שילוב ילדים עם רקע שפתי. בחרתי לחקור את הגן בוא אני עובדת וגן נוסף ולדעת האם עונים על צרכי הילדים, והאם הילדים משלימים את הפערים שנצברו במהלך השנים. האם באמת הם מקבלים “כלים” ועזרים שעוזרים להם להתמודד בכוחות עצמם ולהדביק פערים ולצאת מהשילוב בו הם נמצאים או שילדים אלו “מתויגים” לתמיד במערכת החינוך ובכך היחס כלפיהם שונה.

במדינת ישראל קיים חוק חינוך מיוחד לצורך שילוב תלמידים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים במערכת החינוך. ישנה התקדמות רבה במתן מענה ושילוב הילדים אך קיים עדיין פער מאוד גדול בהכשרת צוותי חינוך ושינוי תפיסות עולם לימודית ואף חברתית שלהם לגבי בעלי מוגבלויות  בטענה של חוסר אמון בילד ויכולתו של הילד להצליח אם יקבל את הכלים והמיומנויות הנדרשות לו, (אבישר ואנטין, 2019).

תהליך שילוב (הפרדה) של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך מתחיל כאשר גננת הטרום מבחינה בקשיים אצל הילד (קשיים שפתיים, מוטוריים, התנהגותיים, חברתיים וכו’). הגננת מפנה את הילד לאבחון במרכז להתפתחות הילד. את האבחון מקיימת קלינאית תקשורת. לאחר האבחון ובעקבות המלצות האבחון הילד עובר וועדה לבדיקת זכאותו ומספר השעות לשילוב בשנת הלימודים הבאה. בהמשך, בשנת הלימודים הבאה מגיעה גננת שילוב לגן ולפי מספר השעות שאושרו עבור הילד ומוציאה את הילד מסדר היום של הגן ויושבת אתו בנקודה נפרדת מילדי הגן למשך כארבעים דקות ומתווכת לו את התכנים שנלמדו על ידי הגננת (למידה אחורה ולא מתרימה), [שם].

בעבודה סמינריונית זו בחרתי לעסק בבדיקת שילוב תלמידים עם צרכים שונים, השוואה לאור השינוי הלימודי והחברתי שחל בילד בעקבות עבודה של הצוות החינוכי.

כבר בשנת 2000 נעשה מחקר שעוסק בנושא (אבישר,לייזר;2000) ומטרתו לבדוק את מידת האפקטיביות של הרפורמה על התלמידים. באותו מחקר התוצאות הראו כי יש צורך במדיניות ברורה ומנהיגות חינוכית וכן הכשרה והשתלמויות של המורים ושל נותני השירותים הנלווים. באותו מחקר לא נעשתה בדיקה בנוגע לתוכניות לימוד, דרכי הוראה/למידה, ארגון הכיתה ואופני השילוב. היבט נוסף שלא נבדק במחקר זה הקשר שבין המתח שקיים בין הדרישה מבית הספר להיות בית ספר משולב מצד אחד ומצד שני להגיע למצוינות והצטיינות.

ראשי פרקים

ילדים משולבים בגני ילדים במרכז הארץ. 1

ראשי פרקים. 2

מבוא. 4

בעבודה זו אתמקד בשלוש שאלות עיקריות:. 5

סקירת ספרות. 6

מדיניות השילוב בגני ילדים בישראל. 6

שילוב ילדים על רקע שפתי בגני ילדים רגיל בישראל. 6

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. 6

השילוב הגדרה, מאפיינים. 6

חוק חינוך מיוחד. 7

וועדת דורנר. 8

התפתחות השילוב במערכת החינוך הקדם יסודי 8

שילוב ילדים עם קשיים שפתיים בגני ילדים רגילים בישראל. 8

קשיים לימודים, מודלים לשילוב, ויישום. 9

השלכת השילוב השפתי בגן הילדים להמשך לימודים בבית הספר – יתרונות וחסרונות. 9

מתודולוגיה. 10

שדה המחקר והמדגם. 10

כלי המחקר. 11

שיטת הניתוח. 12

אתיקה. 12

הליך המחקר. 12

ממצאים. 14

דיון 19

סיכום. 21

רשימת מקורות. 22

נספח א’ : תדריך לראיון חצי- מובנה. 24

נספח ב’: טופס הבטחת זכויות הנחקרים במוסדות חינוך. 25

ראיונות. 26

גננת שילוב א. 26

גננת שילוב ב. 29

הורה א. 30

גננת א. 32

הורה ב. 34

גננת ב. 34

מידע נוסף

מספר עמודים

35

מקורות בעברית

15

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון- ילדים משולבים בגני ילדים במרכז הארץ”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא
בגני הילדים לומדים ילדים עם אפיונים שונים ומגוון צרכים. לכל ילד חזקות, יכולות ותחומי עניין אינדיבידואליים. תפקידה של מערכת החינוך לחזק ולטפח את יכולותיהם וכישוריהם של כלל התלמידים. חזון מערכת החינוך לחזק את גני הילדים, כך שיהוו ‘תמונת מראה’ לחברה המכילה מגוון שוניות. כבסיס לקהילה מכילה, הומניסטית, המספקת לכל אחד תחושת שייכות ומאפשרת לכל אחד לבטא את ייחודיותו ולממש את יכולותיו באופן מיטבי. במערכת החינוך שוקדים בשנים האחרונות לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים בגן הילדים. השילוב של ילדים עם צרכים שונים בגן מתקיים הודות להפרדה שלהם. (כתבי משרד החינוך בפורטל הורים, 2023)

המושג הפרדה מגיע מהסוציולוגיה ומתייחס למנגנונים חברתיים שונים שיוצרים מסלול ליחידים או קבוצות (חוק חינוך מיוחד תשמ”ח-1988).

בחרתי בנושא זה כאימא שילדיה נעזרים בגננת שילוב בגן רגיל ובתור אשת חינוך אשר בגן ילדים בו אני עובדת מתקיים שילוב ילדים עם רקע שפתי. בחרתי לחקור את הגן בוא אני עובדת וגן נוסף ולדעת האם עונים על צרכי הילדים, והאם הילדים משלימים את הפערים שנצברו במהלך השנים. האם באמת הם מקבלים “כלים” ועזרים שעוזרים להם להתמודד בכוחות עצמם ולהדביק פערים ולצאת מהשילוב בו הם נמצאים או שילדים אלו “מתויגים” לתמיד במערכת החינוך ובכך היחס כלפיהם שונה.

במדינת ישראל קיים חוק חינוך מיוחד לצורך שילוב תלמידים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים במערכת החינוך. ישנה התקדמות רבה במתן מענה ושילוב הילדים אך קיים עדיין פער מאוד גדול בהכשרת צוותי חינוך ושינוי תפיסות עולם לימודית ואף חברתית שלהם לגבי בעלי מוגבלויות  בטענה של חוסר אמון בילד ויכולתו של הילד להצליח אם יקבל את הכלים והמיומנויות הנדרשות לו, (אבישר ואנטין, 2019).

תהליך שילוב (הפרדה) של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך מתחיל כאשר גננת הטרום מבחינה בקשיים אצל הילד (קשיים שפתיים, מוטוריים, התנהגותיים, חברתיים וכו’). הגננת מפנה את הילד לאבחון במרכז להתפתחות הילד. את האבחון מקיימת קלינאית תקשורת. לאחר האבחון ובעקבות המלצות האבחון הילד עובר וועדה לבדיקת זכאותו ומספר השעות לשילוב בשנת הלימודים הבאה. בהמשך, בשנת הלימודים הבאה מגיעה גננת שילוב לגן ולפי מספר השעות שאושרו עבור הילד ומוציאה את הילד מסדר היום של הגן ויושבת אתו בנקודה נפרדת מילדי הגן למשך כארבעים דקות ומתווכת לו את התכנים שנלמדו על ידי הגננת (למידה אחורה ולא מתרימה), [שם].

בעבודה סמינריונית זו בחרתי לעסק בבדיקת שילוב תלמידים עם צרכים שונים, השוואה לאור השינוי הלימודי והחברתי שחל בילד בעקבות עבודה של הצוות החינוכי.

כבר בשנת 2000 נעשה מחקר שעוסק בנושא (אבישר,לייזר;2000) ומטרתו לבדוק את מידת האפקטיביות של הרפורמה על התלמידים. באותו מחקר התוצאות הראו כי יש צורך במדיניות ברורה ומנהיגות חינוכית וכן הכשרה והשתלמויות של המורים ושל נותני השירותים הנלווים. באותו מחקר לא נעשתה בדיקה בנוגע לתוכניות לימוד, דרכי הוראה/למידה, ארגון הכיתה ואופני השילוב. היבט נוסף שלא נבדק במחקר זה הקשר שבין המתח שקיים בין הדרישה מבית הספר להיות בית ספר משולב מצד אחד ומצד שני להגיע למצוינות והצטיינות.

ראשי פרקים

ילדים משולבים בגני ילדים במרכז הארץ. 1

ראשי פרקים. 2

מבוא. 4

בעבודה זו אתמקד בשלוש שאלות עיקריות:. 5

סקירת ספרות. 6

מדיניות השילוב בגני ילדים בישראל. 6

שילוב ילדים על רקע שפתי בגני ילדים רגיל בישראל. 6

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. 6

השילוב הגדרה, מאפיינים. 6

חוק חינוך מיוחד. 7

וועדת דורנר. 8

התפתחות השילוב במערכת החינוך הקדם יסודי 8

שילוב ילדים עם קשיים שפתיים בגני ילדים רגילים בישראל. 8

קשיים לימודים, מודלים לשילוב, ויישום. 9

השלכת השילוב השפתי בגן הילדים להמשך לימודים בבית הספר – יתרונות וחסרונות. 9

מתודולוגיה. 10

שדה המחקר והמדגם. 10

כלי המחקר. 11

שיטת הניתוח. 12

אתיקה. 12

הליך המחקר. 12

ממצאים. 14

דיון 19

סיכום. 21

רשימת מקורות. 22

נספח א’ : תדריך לראיון חצי- מובנה. 24

נספח ב’: טופס הבטחת זכויות הנחקרים במוסדות חינוך. 25

ראיונות. 26

גננת שילוב א. 26

גננת שילוב ב. 29

הורה א. 30

גננת א. 32

הורה ב. 34

גננת ב. 34

300.00 

סמינריון- ילדים משולבים בגני ילדים במרכז הארץ

מידע נוסף

מספר עמודים

35

מקורות בעברית

15

סמינריון- ילדים משולבים בגני ילדים במרכז הארץ

מידע נוסף

מספר עמודים

35

מקורות בעברית

15

300.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.