(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון כיצד השפיע המיזוג של חברת כימאגיס, עם חברת “פריגו” העולמית, על תהליך הערכת הביצועים שלה?

 

מבוא

“Just like a marriage among two people, the combining of two companies and their cultures requires careful examination of their corporate personalities” (Kellogg 2004)

במאה ה-21, מיזוגים ורכישות (M&A) הפכו לדרך נורמאלית ומקובלת המאפשרת לעסקים לשרוד ולהתפתח. זאת בעקבות גורמים כמו גלובליזציה, חוקים ותקנות חדשים, טכנולוגיות משתנות ושאיפה ליהנות מיתרונות כלכליים הנובעים מיתרון הגודל. גם בישראל מוזגו חברות רבות בשנים האחרונות כדוגמת: נטויז’ן וברק, שטראוס ועלית, תים ומלם, אופקו ופרולור וכו’.

בעבודת המחקר שלי, בחרתי לעסוק בשינוי הארגוני בכלל ובתהליך ניהול והערכת הביצועים בפרט, בחברת “כימאגיס” (שהייתה חלק מ”אגיס תעשיות”), לאחר שמוזגה עם חברת “פריגו” העולמית בשנת 2005.

שאלת המחקר שאני מעוניינת לבדוק היא כיצד השפיע המיזוג של חברת “כימאגיס” ישראל עם חברת “פריגו” העולמית.

בעבודתי אבחן לעומק את אופי השינויים בתחום תהליך ניהול והערכת הביצועים בארגון. השינוי אשר נעשה הוא למעשה התאמת תהליכי ניהול הביצועים של “כימאגיס”  לתהליך הגלובאלי המקובל בחברת “פריגו”, לשם מינוף עסקי ובקרה על סניפיה הפזורים בעולם.

את המידע לשם בדיקת שאלת המחקר והסקת מסקנות אקבל ממצגות וטפסים אשר שימשו את מחלקת כוח האדם של כימאגיס לשם הערכת ביצועי העובדים, הדרכות המנהלים לביצוען וניהול הביצועים, לפני המיזוג, במהלכו ולאחריו.

הנושא קרוב לליבי מכיוון שאני עוסקת בתחום ולאורך השנים מצאתי עניין רב בנושא התרבות הארגונית ומהי השפעתה על חברות שמוזגו או נרכשו. אני סבורה, כי בעקבות ריבוי עסקאות המיזוג והרכישה לאורך השנים האחרונות, ובייחוד לאור כישלונן של כמחצית מהן, יש צורך בשימת לב מיוחדת על בניית גישה עסקית מועילה אך גם על גישה מכוונת תרבות ארגונית. מחקרים רבים מראים כי מרבית עסקאות המיזוג והרכישה נכשלות והסיבות לכך נעוצות דווקא בהיבטים ניהוליים ואנושיים של פערי תרבות, אגו, מאבקי כוח ועוד- כלומר נכשלות בשל כשלים בתרבות הארגונית והתאמתה. אי לכך, יש לדעתי חשיבות רבה לנושא וצורך רב להתעמק בו.

 

בסקירת הספרות של העבודה, אתן תחילה מעט מידע על החברות כימאגיס ופריג ועל המיזוג שנעשה בשנת 2005. לאחר מכן, אתן את הרקע התיאורטי של מהי תרבות ארגונית ומהם המודלים המסייעים להגדירה ולהפכה לשימושית ומועילה בכדי למקסם את הצלחתם העיסקית של ארגונים. בהמשך, אתן את הרקע התיאורטי לנושא המיזוגים והרכישות- מושגים בנושא, מודלים מקובלים ועוד.

 

בפרק העוקב, אקשור בין שני הנושאים החשובים להבנת עבודתי – תרבות אירגונית ומיזוג ורכישות. אפרט מהו הקשר בינהם וכיצד ניתן לסייע להצלחתן של עיסקאות המיזוג והרכישה ע”י מבט מעמיק לתרבות הארגונית של החברות המעורבות בעיסקה.

לבסוף, אתמקד בפן של התרבות הארגונית הקרוי “ניהול והערכת ביצועים”, המסייע לאמוד את ביצועי העובדים ואת השינוי בתחום שנעשה בחברת כימאגיס לאחר המיזוג עם חברת פריגו העולמית. מה היה הרקע לשינוי זה? האם השינוי אחיד בכל סניפי פריגו בעולם? האם תמיד ובכל מצב ניתן לקיים שינוי גלובלי וחוצה יבשות ללא התחשבות בתרבות הארגונית המקומית והספציפית לארגון? ועוד…

תוכן עניינים:
מבוא -4-3
מי הן אגיס, פריגו וכימאגיס?-5-6
תרבות ארגונית-6-8
מודלים שונים לסיווג והבנה של התרבות הארגונית-8-11
מיזוגים ורכישות-12-14
הקשר בין מיזוגים ורכישות לתרבות הארגונית-15-16
ניהול ביצועים-17
שאלת המחקר-18
מתודולוגיה-19
תהליך הערכת הביצועים בכימאגיס-20-25
ממצאים-26-27
דיון ומסקנות-28-30
סיכום-31
ביבליוגרפיה- 32-33

מידע נוסף

מספר עמודים

33

מקורות

23

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון כיצד השפיע המיזוג של חברת כימאגיס, עם חברת “פריגו” העולמית, על תהליך הערכת הביצועים שלה?”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

 

מבוא

“Just like a marriage among two people, the combining of two companies and their cultures requires careful examination of their corporate personalities” (Kellogg 2004)

במאה ה-21, מיזוגים ורכישות (M&A) הפכו לדרך נורמאלית ומקובלת המאפשרת לעסקים לשרוד ולהתפתח. זאת בעקבות גורמים כמו גלובליזציה, חוקים ותקנות חדשים, טכנולוגיות משתנות ושאיפה ליהנות מיתרונות כלכליים הנובעים מיתרון הגודל. גם בישראל מוזגו חברות רבות בשנים האחרונות כדוגמת: נטויז’ן וברק, שטראוס ועלית, תים ומלם, אופקו ופרולור וכו’.

בעבודת המחקר שלי, בחרתי לעסוק בשינוי הארגוני בכלל ובתהליך ניהול והערכת הביצועים בפרט, בחברת “כימאגיס” (שהייתה חלק מ”אגיס תעשיות”), לאחר שמוזגה עם חברת “פריגו” העולמית בשנת 2005.

שאלת המחקר שאני מעוניינת לבדוק היא כיצד השפיע המיזוג של חברת “כימאגיס” ישראל עם חברת “פריגו” העולמית.

בעבודתי אבחן לעומק את אופי השינויים בתחום תהליך ניהול והערכת הביצועים בארגון. השינוי אשר נעשה הוא למעשה התאמת תהליכי ניהול הביצועים של “כימאגיס”  לתהליך הגלובאלי המקובל בחברת “פריגו”, לשם מינוף עסקי ובקרה על סניפיה הפזורים בעולם.

את המידע לשם בדיקת שאלת המחקר והסקת מסקנות אקבל ממצגות וטפסים אשר שימשו את מחלקת כוח האדם של כימאגיס לשם הערכת ביצועי העובדים, הדרכות המנהלים לביצוען וניהול הביצועים, לפני המיזוג, במהלכו ולאחריו.

הנושא קרוב לליבי מכיוון שאני עוסקת בתחום ולאורך השנים מצאתי עניין רב בנושא התרבות הארגונית ומהי השפעתה על חברות שמוזגו או נרכשו. אני סבורה, כי בעקבות ריבוי עסקאות המיזוג והרכישה לאורך השנים האחרונות, ובייחוד לאור כישלונן של כמחצית מהן, יש צורך בשימת לב מיוחדת על בניית גישה עסקית מועילה אך גם על גישה מכוונת תרבות ארגונית. מחקרים רבים מראים כי מרבית עסקאות המיזוג והרכישה נכשלות והסיבות לכך נעוצות דווקא בהיבטים ניהוליים ואנושיים של פערי תרבות, אגו, מאבקי כוח ועוד- כלומר נכשלות בשל כשלים בתרבות הארגונית והתאמתה. אי לכך, יש לדעתי חשיבות רבה לנושא וצורך רב להתעמק בו.

 

בסקירת הספרות של העבודה, אתן תחילה מעט מידע על החברות כימאגיס ופריג ועל המיזוג שנעשה בשנת 2005. לאחר מכן, אתן את הרקע התיאורטי של מהי תרבות ארגונית ומהם המודלים המסייעים להגדירה ולהפכה לשימושית ומועילה בכדי למקסם את הצלחתם העיסקית של ארגונים. בהמשך, אתן את הרקע התיאורטי לנושא המיזוגים והרכישות- מושגים בנושא, מודלים מקובלים ועוד.

 

בפרק העוקב, אקשור בין שני הנושאים החשובים להבנת עבודתי – תרבות אירגונית ומיזוג ורכישות. אפרט מהו הקשר בינהם וכיצד ניתן לסייע להצלחתן של עיסקאות המיזוג והרכישה ע”י מבט מעמיק לתרבות הארגונית של החברות המעורבות בעיסקה.

לבסוף, אתמקד בפן של התרבות הארגונית הקרוי “ניהול והערכת ביצועים”, המסייע לאמוד את ביצועי העובדים ואת השינוי בתחום שנעשה בחברת כימאגיס לאחר המיזוג עם חברת פריגו העולמית. מה היה הרקע לשינוי זה? האם השינוי אחיד בכל סניפי פריגו בעולם? האם תמיד ובכל מצב ניתן לקיים שינוי גלובלי וחוצה יבשות ללא התחשבות בתרבות הארגונית המקומית והספציפית לארגון? ועוד…

תוכן עניינים:
מבוא -4-3
מי הן אגיס, פריגו וכימאגיס?-5-6
תרבות ארגונית-6-8
מודלים שונים לסיווג והבנה של התרבות הארגונית-8-11
מיזוגים ורכישות-12-14
הקשר בין מיזוגים ורכישות לתרבות הארגונית-15-16
ניהול ביצועים-17
שאלת המחקר-18
מתודולוגיה-19
תהליך הערכת הביצועים בכימאגיס-20-25
ממצאים-26-27
דיון ומסקנות-28-30
סיכום-31
ביבליוגרפיה- 32-33

299.00 

סמינריון כיצד השפיע המיזוג של חברת כימאגיס, עם חברת “פריגו” העולמית, על תהליך הערכת הביצועים שלה?

מידע נוסף

מספר עמודים

33

מקורות

23

שנת הגשה

2013

סמינריון כיצד השפיע המיזוג של חברת כימאגיס, עם חברת “פריגו” העולמית, על תהליך הערכת הביצועים שלה?

מידע נוסף

מספר עמודים

33

מקורות

23

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.