(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון כיצד רואים מנהלי בתיה”ס הדמוקרטיים בישראל את מאפייני היזמות בבית-ספרם

מבוא

מטרת המחקר הנוכחי היא לאפשר התבוננות על מרכיב היזמות בבתי-הספר הדמוקרטיים בישראל מזווית שטרם נבחנה לעומק עד כה – נקודת מבטם של מנהלי בתי-הספר.

בבית-הספר הדמוקרטי מתקיים כל העת מאמץ לקיים התנהלות בית-ספרית שתתאים לצרכים של חברי קהילת בית-הספר ולאופן שבו הם מבינים ורוצים שבית-הספר יתנהל. התנהלות שכזו מכילה באופן מתמיד אלמנטים של התחדשות, יצירה ומעורבות של גורמים שונים בחיי בית-הספר, ומרכיב היזמות מצוי בהתנהלות שכזו באופנים שונים.

גם בבית-ספר דמוקרטי יש השפעה רבה לאופן שבו מנהל המוסד תופס ומתייחס למרכיבים שונים בהתנהלות היום-יומית. היכולת לבחון את עמדותיהם של מנהלי בתי-הספר הדמוקרטיים כלפי ההיבט היזמי בבית-ספרם תוסיף הבנה של מאפייני תחום היזמות בבתי-ספר דמוקרטיים ואופן ניהולו. הבנה כזו עשויה לסייע למנהלים, לאנשי צוות, להורים, או לכל גורם אחר הקשור לבתי-ספר דמוקרטיים לבחון את מאפייני היזמות בבית-הספר שאליו הם קשורים ולתכנן את התנהלותם נוכח המאפיינים שיעלו במחקר.

מנהלי בתי-הספר הדמוקרטיים מעוניינים בבדיקת תחום היזמות בבית-ספרם, שהרי תחום זה אופייני לגישה החינוכית שהם מנהלים, וזהו אלמנט שהם נדרשים להכריע לגביו לעיתים תכופות, הן לגבי האופן שבו הם מאפשרים או מעודדים אותו, והן לגבי האופן שבו הם נאלצים למנוע או לעכב אותו.

מטרה נוספת שמחקר זה עשוי להשיג קשורה בכוונתי להפוך בעצמי למנהל של בית-ספר דמוקרטי בעתיד. לפיכך, מחקר זה עשוי לסייע לי לגבש תפיסה ניהולית-חינוכית בכלל, ובנושא היזמי בתוך בית-הספר בפרט, שאוכל לנסות להביאה לכלל מימוש ביום בו אהפוך למנהל.

מכאן נגזרת שאלת המחקר שלי בעבודה זו: כיצד רואים מנהלי בתי-הספר הדמוקרטיים בישראל את מאפייני היזמות בבית-ספרם?

לצורך בחינת שאלה זו אבדוק תחילה את הגדרות מושג היזמות והיזם באופן כללי, ולאחר מכן היזמות במערכת החינוך, תוך התמקדות בבתי-הספר הדמוקרטיים. בפרק השני אבחן את נושא החדשנות בחינוך, תוך התמקדות בנושא תפקידו של המנהל כמוביל חדשנות. בפרק השלישי ארחיב בנושא בתי-הספר הדמוקרטיים, תוך בחינת מאפייני המנהל בהם.

בפרק המחקר אביא ראיונות עם תשעה מנהלי בתי-ספר דמוקרטיים ברחבי הארץ, אשר יתייחסו לשבע שאלות בנושא היזמות הבית-ספרית אצלם. אבקש לבחון את האופן שבו המנהלים מגדירים התאמה של התנהלות יזמית לגישתם וגם לאופיו של בית-הספר. בנוסף, אבחן את עמדותיהם לגבי השאלה האם הם תופסים את העשייה היזמית בבית-ספרם כדבר שצומח ומתקיים באופן טבעי, או שיש לדחוף עשייה יזמית. לצורך הראיונות בחרתי במחקר איכותני קונסטרוקטיביסטי, המאפשר את הבנת התופעה כפי שהיא מתקיימת בעולם האמיתי, וזאת דרך נקודת המבט של אלו שחוו אותה. תשובותיהם האישיות של המנהלים על ההיבט היזמי בבית-ספרם תאפשר לי לנתח את תפיסתם אודות היבט זה. השאלות שיוצגו תהיינה פתוחות, כדי לאפשר התאמה לכל בית-ספר ולכל מנהל.

 

תוכן העניינים

 

מבוא………………………………………………………………………………………..1

  1. יזמות…………………………………………………………………………………… 2

1.1 היזם……………………………………………………………………………….. 2

1.2 יזמות……………………………………………………………………………….4

1.2.1 יזמות אפקטיבית………………………………………………………… 6

1.3 יזמות בחינוך…………………………………………………………………….. 7

1.3.1 בתי-ספר דמוקרטיים, חינוך דמוקרטי ויזמות…………………….. 7

  1. חדשנות בחינוך……………………………………………………………………….. 9

2.1 תפקיד המנהל כמוביל חדשנות……………………………………………….. 11

  1. בתי-ספר דמוקרטיים……………………………………………………………….. 14

3.1 מאפייני המנהל בבית-הספר הדמוקרטי……………………………………. 18

  1. המחקר…………………………………………………………………………………. 21

4.1 מתודולוגיה………………………………………………………………………..21

4.1.1 הנבדקים…………………………………………………………………… 21

4.1.2 כלי המחקר……………………………………………………………….. 21

4.1.3 שיטת המחקר…………………………………………………………….. 21

4.2 המחקר……………………………………………………………………………. 22

4.2.1 התשובות……………………………………………………………………22

4.2.2 ניתוח……………………………………………………………………….. 23

דיון………………………………………………………………………………………….28

סיכום……………………………………………………………………………………… 33

מקורות……………………………………………………………………………………. 35

מידע נוסף

מספר עמודים

40

מקורות באנגלית

14

מקורות בעברית

28

מקורות עיתונות/אתרים

11

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון כיצד רואים מנהלי בתיה”ס הדמוקרטיים בישראל את מאפייני היזמות בבית-ספרם”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

מטרת המחקר הנוכחי היא לאפשר התבוננות על מרכיב היזמות בבתי-הספר הדמוקרטיים בישראל מזווית שטרם נבחנה לעומק עד כה – נקודת מבטם של מנהלי בתי-הספר.

בבית-הספר הדמוקרטי מתקיים כל העת מאמץ לקיים התנהלות בית-ספרית שתתאים לצרכים של חברי קהילת בית-הספר ולאופן שבו הם מבינים ורוצים שבית-הספר יתנהל. התנהלות שכזו מכילה באופן מתמיד אלמנטים של התחדשות, יצירה ומעורבות של גורמים שונים בחיי בית-הספר, ומרכיב היזמות מצוי בהתנהלות שכזו באופנים שונים.

גם בבית-ספר דמוקרטי יש השפעה רבה לאופן שבו מנהל המוסד תופס ומתייחס למרכיבים שונים בהתנהלות היום-יומית. היכולת לבחון את עמדותיהם של מנהלי בתי-הספר הדמוקרטיים כלפי ההיבט היזמי בבית-ספרם תוסיף הבנה של מאפייני תחום היזמות בבתי-ספר דמוקרטיים ואופן ניהולו. הבנה כזו עשויה לסייע למנהלים, לאנשי צוות, להורים, או לכל גורם אחר הקשור לבתי-ספר דמוקרטיים לבחון את מאפייני היזמות בבית-הספר שאליו הם קשורים ולתכנן את התנהלותם נוכח המאפיינים שיעלו במחקר.

מנהלי בתי-הספר הדמוקרטיים מעוניינים בבדיקת תחום היזמות בבית-ספרם, שהרי תחום זה אופייני לגישה החינוכית שהם מנהלים, וזהו אלמנט שהם נדרשים להכריע לגביו לעיתים תכופות, הן לגבי האופן שבו הם מאפשרים או מעודדים אותו, והן לגבי האופן שבו הם נאלצים למנוע או לעכב אותו.

מטרה נוספת שמחקר זה עשוי להשיג קשורה בכוונתי להפוך בעצמי למנהל של בית-ספר דמוקרטי בעתיד. לפיכך, מחקר זה עשוי לסייע לי לגבש תפיסה ניהולית-חינוכית בכלל, ובנושא היזמי בתוך בית-הספר בפרט, שאוכל לנסות להביאה לכלל מימוש ביום בו אהפוך למנהל.

מכאן נגזרת שאלת המחקר שלי בעבודה זו: כיצד רואים מנהלי בתי-הספר הדמוקרטיים בישראל את מאפייני היזמות בבית-ספרם?

לצורך בחינת שאלה זו אבדוק תחילה את הגדרות מושג היזמות והיזם באופן כללי, ולאחר מכן היזמות במערכת החינוך, תוך התמקדות בבתי-הספר הדמוקרטיים. בפרק השני אבחן את נושא החדשנות בחינוך, תוך התמקדות בנושא תפקידו של המנהל כמוביל חדשנות. בפרק השלישי ארחיב בנושא בתי-הספר הדמוקרטיים, תוך בחינת מאפייני המנהל בהם.

בפרק המחקר אביא ראיונות עם תשעה מנהלי בתי-ספר דמוקרטיים ברחבי הארץ, אשר יתייחסו לשבע שאלות בנושא היזמות הבית-ספרית אצלם. אבקש לבחון את האופן שבו המנהלים מגדירים התאמה של התנהלות יזמית לגישתם וגם לאופיו של בית-הספר. בנוסף, אבחן את עמדותיהם לגבי השאלה האם הם תופסים את העשייה היזמית בבית-ספרם כדבר שצומח ומתקיים באופן טבעי, או שיש לדחוף עשייה יזמית. לצורך הראיונות בחרתי במחקר איכותני קונסטרוקטיביסטי, המאפשר את הבנת התופעה כפי שהיא מתקיימת בעולם האמיתי, וזאת דרך נקודת המבט של אלו שחוו אותה. תשובותיהם האישיות של המנהלים על ההיבט היזמי בבית-ספרם תאפשר לי לנתח את תפיסתם אודות היבט זה. השאלות שיוצגו תהיינה פתוחות, כדי לאפשר התאמה לכל בית-ספר ולכל מנהל.

 

תוכן העניינים

 

מבוא………………………………………………………………………………………..1

  1. יזמות…………………………………………………………………………………… 2

1.1 היזם……………………………………………………………………………….. 2

1.2 יזמות……………………………………………………………………………….4

1.2.1 יזמות אפקטיבית………………………………………………………… 6

1.3 יזמות בחינוך…………………………………………………………………….. 7

1.3.1 בתי-ספר דמוקרטיים, חינוך דמוקרטי ויזמות…………………….. 7

  1. חדשנות בחינוך……………………………………………………………………….. 9

2.1 תפקיד המנהל כמוביל חדשנות……………………………………………….. 11

  1. בתי-ספר דמוקרטיים……………………………………………………………….. 14

3.1 מאפייני המנהל בבית-הספר הדמוקרטי……………………………………. 18

  1. המחקר…………………………………………………………………………………. 21

4.1 מתודולוגיה………………………………………………………………………..21

4.1.1 הנבדקים…………………………………………………………………… 21

4.1.2 כלי המחקר……………………………………………………………….. 21

4.1.3 שיטת המחקר…………………………………………………………….. 21

4.2 המחקר……………………………………………………………………………. 22

4.2.1 התשובות……………………………………………………………………22

4.2.2 ניתוח……………………………………………………………………….. 23

דיון………………………………………………………………………………………….28

סיכום……………………………………………………………………………………… 33

מקורות……………………………………………………………………………………. 35

299.00 

סמינריון כיצד רואים מנהלי בתיה”ס הדמוקרטיים בישראל את מאפייני היזמות בבית-ספרם

מידע נוסף

מספר עמודים

40

מקורות באנגלית

14

מקורות בעברית

28

מקורות עיתונות/אתרים

11

סמינריון כיצד רואים מנהלי בתיה”ס הדמוקרטיים בישראל את מאפייני היזמות בבית-ספרם

מידע נוסף

מספר עמודים

40

מקורות באנגלית

14

מקורות בעברית

28

מקורות עיתונות/אתרים

11

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.