(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון להיות חרדי בעולם יהודי מודרני

מבוא

 

השימוש במושג החברה החרדית המופיע בכותרת עבודה זו, מטעה. אין חברה חרדית העשויה ממקשה אחת. זו חברה רב גוונית שיש בה חצרות, חסידויות וקהילות, בעלות אופי שונה וגוונים ייחודיים, המפרידים ומבדלים אותם זה מזה. אין אגודת ישראל כנטורי קרתא, כשם שאין ליטאים דומים לחסידים. לכולם איפיונים שונים, הן בתפיסות עולם והן במראה ובמנהגים.

 

חוקרים מרבים לדון בשאלה ‘מיהו חרדי?’. אין בנמצא מענה אבסלוטי להגדרה זו. אין בנמצא אבטיפוס חרדי. יש מגוון של חרדים וספקטרום רחב של שיוכים דתיים שונים. זוהי חברה רבת פנים, כיום הרבה יותר מאשר בעבר, שיש בה זרמים גלויים ונסתרים המתאחדים סביב עיקרים מסויימים ונפרדים באחרים. זוהי חברה חיה ותוססת, שלצד ריחוקה וניתוקה מזרם התרבות היהודי-ישראלי הכללי, משפיעה רבות על עיצובה ופניה של החברה הישראלית בימינו. יש לה לחברה זו מכנה משותף רחב – שמירת מצוות ההלכה וכפיפות לרבנים הנחשבים בתוכה ל”גדולי הדור”. אולם תחת מטריה זו קיים מנעד רחב של דעות והשקפות, לעיתים מנוגדות, לעיתים עוינות, שמשותפת להם דרך חיים מוסכמת ובמידה רבה (אם כי לא מונוליטית) איבה לחילוניות היהודית כפרשנית לגיטימית של הזהות היהודית.

 

הצצה אל תוך נבכיה של החברה החרדית ב-200-150 השנים האחרונות, היא טנדו מרתק של תהליכי בידול והתנתקות לצד פתיחות והטמעות, הן בחברה הכללית בארצות המוצא והן כאן בישראל במאה השנים האחרונות.

עבודה זו סוקרת דגשים ונקודות עיקריות בתהליך דואלי זה, מתוך ניסיון לפענח את הצופן המפעיל אותה בעיתות צרה ומצוקה, לצד מעיינות החיוניות שבה, המאפשרות לה לא רק לשרוד

 

במציאות עוינת ומתנכרת אלא גם לפרוח ולשגשג בחברה ובמציאות העומדים בניגוד ובסתירה לעצם מהותה.

 

מהו איפה סודה של חברה זו? כיצד שרדה את המשברים הקשים של המודרנה והשואה? כיצד התמודדה עם הסתר הפנים וניצחונה המוחשי של יריבתה הגדולה, הציונות החילונית? מדוע היא מבדלת עצמה מכלל ישראל וכיצד? מה הן דרכי ההטמעות המאפשרות לה לפרוח ולשגשג בימינו?

בשאלות אלו, שעיקרן בחינת תהליכי התבדלות וטמיעה של החברה החרדית בחברה הישראלית, תעסוק עבודה זו.

 

תוכן עניינים

מבוא 3
שאלת מחקר ומתודולוגיה של עבודה 4
חלק ראשון – היבטים היסטוריים 5
א.1 – איום המודרנה – תגובת האורתודוכסיה לרוחות הזמן החדש 5
א.2 – ‘עליה בחומה’ – הקונפליקט עם החילוניות היהודית 7
חלק שני – להיות חרדי בעולם יהודי מודרני 10
ב.1 – חרדים במדינה חילונית: תמונת מצב –
דמוגרפיה, לבוש, השכלה, עיתונות, רדיו וטלוויזיה, אינטרנט, פירסום, כשרות 10
ב.2 – ‘עשה לך רב’ – שינויים במעמד הסמכות הרבנית בחברה החרדית 18
ב.3 – ‘חברת הלומדים’ – המעיין ממנו שואבת החברה החרדית את חיוניותה 91
ב.4 – ‘ברוך שלא עשאני אישה’ – שינויים במעמד האישה בחברה המודרנית 22
חלק שלישי – החברה החרדית בישראל – התבדלות או טמיעה 24
ג.1 – חרדי יום יום – המפגש בין היהודי החרדי להוויה הישראלית 24
ג.2 – מהשטאטל החוצה – המאבק על שטחי מחייה 25
ג.3 – המחמירים – על הקיצוניות החרדית 27
ג.4 – “נס מהופך” – תחייתה של היהדות החרדית מתוך הריסות העולם הישן 29
ג.5 – עתידה של החברה החרדית בישראל – סנרגיה או סגרגציה? 31
חלק רביעי – שאלת המחקר: דיון ומסקנות 33
ביבליוגרפיה 35

 

מידע נוסף

מספר עמודים

35

מקורות

23

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון להיות חרדי בעולם יהודי מודרני”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

 

השימוש במושג החברה החרדית המופיע בכותרת עבודה זו, מטעה. אין חברה חרדית העשויה ממקשה אחת. זו חברה רב גוונית שיש בה חצרות, חסידויות וקהילות, בעלות אופי שונה וגוונים ייחודיים, המפרידים ומבדלים אותם זה מזה. אין אגודת ישראל כנטורי קרתא, כשם שאין ליטאים דומים לחסידים. לכולם איפיונים שונים, הן בתפיסות עולם והן במראה ובמנהגים.

 

חוקרים מרבים לדון בשאלה ‘מיהו חרדי?’. אין בנמצא מענה אבסלוטי להגדרה זו. אין בנמצא אבטיפוס חרדי. יש מגוון של חרדים וספקטרום רחב של שיוכים דתיים שונים. זוהי חברה רבת פנים, כיום הרבה יותר מאשר בעבר, שיש בה זרמים גלויים ונסתרים המתאחדים סביב עיקרים מסויימים ונפרדים באחרים. זוהי חברה חיה ותוססת, שלצד ריחוקה וניתוקה מזרם התרבות היהודי-ישראלי הכללי, משפיעה רבות על עיצובה ופניה של החברה הישראלית בימינו. יש לה לחברה זו מכנה משותף רחב – שמירת מצוות ההלכה וכפיפות לרבנים הנחשבים בתוכה ל”גדולי הדור”. אולם תחת מטריה זו קיים מנעד רחב של דעות והשקפות, לעיתים מנוגדות, לעיתים עוינות, שמשותפת להם דרך חיים מוסכמת ובמידה רבה (אם כי לא מונוליטית) איבה לחילוניות היהודית כפרשנית לגיטימית של הזהות היהודית.

 

הצצה אל תוך נבכיה של החברה החרדית ב-200-150 השנים האחרונות, היא טנדו מרתק של תהליכי בידול והתנתקות לצד פתיחות והטמעות, הן בחברה הכללית בארצות המוצא והן כאן בישראל במאה השנים האחרונות.

עבודה זו סוקרת דגשים ונקודות עיקריות בתהליך דואלי זה, מתוך ניסיון לפענח את הצופן המפעיל אותה בעיתות צרה ומצוקה, לצד מעיינות החיוניות שבה, המאפשרות לה לא רק לשרוד

 

במציאות עוינת ומתנכרת אלא גם לפרוח ולשגשג בחברה ובמציאות העומדים בניגוד ובסתירה לעצם מהותה.

 

מהו איפה סודה של חברה זו? כיצד שרדה את המשברים הקשים של המודרנה והשואה? כיצד התמודדה עם הסתר הפנים וניצחונה המוחשי של יריבתה הגדולה, הציונות החילונית? מדוע היא מבדלת עצמה מכלל ישראל וכיצד? מה הן דרכי ההטמעות המאפשרות לה לפרוח ולשגשג בימינו?

בשאלות אלו, שעיקרן בחינת תהליכי התבדלות וטמיעה של החברה החרדית בחברה הישראלית, תעסוק עבודה זו.

 

תוכן עניינים

מבוא 3
שאלת מחקר ומתודולוגיה של עבודה 4
חלק ראשון – היבטים היסטוריים 5
א.1 – איום המודרנה – תגובת האורתודוכסיה לרוחות הזמן החדש 5
א.2 – ‘עליה בחומה’ – הקונפליקט עם החילוניות היהודית 7
חלק שני – להיות חרדי בעולם יהודי מודרני 10
ב.1 – חרדים במדינה חילונית: תמונת מצב –
דמוגרפיה, לבוש, השכלה, עיתונות, רדיו וטלוויזיה, אינטרנט, פירסום, כשרות 10
ב.2 – ‘עשה לך רב’ – שינויים במעמד הסמכות הרבנית בחברה החרדית 18
ב.3 – ‘חברת הלומדים’ – המעיין ממנו שואבת החברה החרדית את חיוניותה 91
ב.4 – ‘ברוך שלא עשאני אישה’ – שינויים במעמד האישה בחברה המודרנית 22
חלק שלישי – החברה החרדית בישראל – התבדלות או טמיעה 24
ג.1 – חרדי יום יום – המפגש בין היהודי החרדי להוויה הישראלית 24
ג.2 – מהשטאטל החוצה – המאבק על שטחי מחייה 25
ג.3 – המחמירים – על הקיצוניות החרדית 27
ג.4 – “נס מהופך” – תחייתה של היהדות החרדית מתוך הריסות העולם הישן 29
ג.5 – עתידה של החברה החרדית בישראל – סנרגיה או סגרגציה? 31
חלק רביעי – שאלת המחקר: דיון ומסקנות 33
ביבליוגרפיה 35

 

299.00 

סמינריון להיות חרדי בעולם יהודי מודרני

מידע נוסף

מספר עמודים

35

מקורות

23

שנת הגשה

2013

סמינריון להיות חרדי בעולם יהודי מודרני

מידע נוסף

מספר עמודים

35

מקורות

23

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.