(18/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון מאפיינים של דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק והשפעתם על תחושה של מסוגלות עצמית אקדמית

תקציר

המחקר הנוכחי בוחן את השפעותיה של ההתפתחות הטכנולוגית על הסביבה האקדמית. מטרת המחקר הנה לבחון את המאפיינים הבולטים בדפוסי השימוש ברשתות החברתיות והשפעתם על ביצועים אקדמיים. ההשפעות האקדמיות נבחנו באמצעות אומדן של תחושת המגולות העצמית האקדמית. מחקרים קודמים הובילו לממצאים סותרים לגבי השפעת הרשת החברתית פייסבוק על הביצועים האקדמיים. המחקר הנוכחי ניסה לאתר את הגורמים המעורבים באופן השימוש ברשת החברתית פייסבוק ואת המרכיבים המעורבים בהישגים אקדמיים. החשיבות של המחקר הנוכחי היא התרומה שבהתייחסות להשפעות על הביצועים האקדמיים כאל משתנה פנימי, המתבטא בתחושה פנימית של תחושת המסוגלות העצמית האקדמית. זאת בניגוד למחקר קודמים שבחנו את הציונים הגולמיים כאומדן לביצועים אקדמיים המשתנים בעקבות השימוש ברשת החברתית פייסבוק. דפוסי השימוש שנבחנו במסגרת המחקר הנוכחי הם: מיומנויות קוגניטיביות (שהורכבו מהיכולת לחפש מידע ומהיכולת לשתף מידע), המרכיב של שיתוף מידע על רקע אקדמי ומידת התמיכה האינסטרומנטלי שמקבל המשתמש בחבריו ברשת. ההשערות של המחקר הנוכחי היו: 1. קיים קשר חיובי בין מיומנויות קוגניטיביות הדרושות לשימוש ברשת הפייסבוק לבין תחושת המסוגלות העצמית בקרב המשתמשים; 2. קיים קשר בין תמיכה אינסטרומנטלית ברשת הפייסבוק לבין תחושת המסוגלות העצמית האקדמית בקרב הנבדקים; 3. קיים קשר חיובי בין  שיתופיות אקדמית ברשת החברתית פייסבוק לבין תחושת המסוגלות העצמית האקדמית בקרב הנבדקים. השערות המחקר הנוכחי אוששו. נמצא קשר בין מיומנויות קוגניטיביות לבין תחושה של מסוגלות עצמית אקדמית. כמו כן, נמצא קשר מובהק בין תמיכה אינסטרומנטלית ברשת הפייסבוק לבין תחושה של מסוגלות עצמית אקדמיים. לבסוף, נמצא קשר מובהק בין התנהגות שיתופית על רקע אקדמי לבין תחושה של מסוגלות עצמית אקדמית. המחקר הנוכחי טוען כי ממצאיו מהווים חיזוק לממצאים קודמים התומכים בקשר החיובי שבין השימוש ברשתות החברתית פייסבוק לבין הביצועים האקדמיים. לבסוף, הובאו מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך.

 

תוכן עניינים:

תקציר 2
1. מבוא 4
2. סקירת ספרות 6
2.1 התפתחות הטכנולוגית והתהוות של סביבת לימודים דיגיטלית 6
2.2 הרשת החברתית פייסבוק ככלי לשיתוף פעולה אקדמי 7
2.3 השפעות השימוש בפייסבוק על ביצועים אקדמיים 8
2.4 דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק 11
2.4.1 מיומנויות קוגניטיביות המעורבות בשימוש ברשת החברתית פייסבוק 11
2.4.2 שיתוף מידע אקדמי 13
2.4.3 תמיכת אינסטרומנטלי ברשת הפייסבוק 13
3. מתודולוגיה 15
3.1 אוכלוסיית המחקר 15
3.2 כלי מחקר 15
3.2.1 שאלון דמוגרפי 15
3.2.2 שאלון מסוגלות עצמית אקדמית 15
3.2.2 שאלון דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק 15
3.3 הליך המחקר 16
4. ממצאים 17
4.1 התפלגות משתני המדגם 17
4.2 בחינת ההשערות 18
4.2.1 בחינת ההשערה הראשונה של המחקר הנוכחי 18
4.2.2 בחינת ההשערה השנייה של המחקר 19
4.2.3 בחינת ההשערה השלישית של המחקר 20
5. דיון 22
5.1 סיכום ממצאים ומסקנות 22
5.2 מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך 24
ביבליוגרפיה 26
נספח 1 – שאלון דמוגרפי 29
נספח 2 – שאלון מסוגלות עצמית אקדמית 30
נספח 3 – שאלון דפוסי השימוש בפייסבוק 31
נספח 4.1 – בדיקת מהימנות של שאלון מסוגלות עצמית אקדמית 33
נספח 4.2 מבחן מהימנות של שאלון דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק 35
נספח 5 – פלטים של ניתוחים סטטיסטיים 37

 

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

44

מספר עמודים

28

מקורות

31

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון מאפיינים של דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק והשפעתם על תחושה של מסוגלות עצמית אקדמית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

המחקר הנוכחי בוחן את השפעותיה של ההתפתחות הטכנולוגית על הסביבה האקדמית. מטרת המחקר הנה לבחון את המאפיינים הבולטים בדפוסי השימוש ברשתות החברתיות והשפעתם על ביצועים אקדמיים. ההשפעות האקדמיות נבחנו באמצעות אומדן של תחושת המגולות העצמית האקדמית. מחקרים קודמים הובילו לממצאים סותרים לגבי השפעת הרשת החברתית פייסבוק על הביצועים האקדמיים. המחקר הנוכחי ניסה לאתר את הגורמים המעורבים באופן השימוש ברשת החברתית פייסבוק ואת המרכיבים המעורבים בהישגים אקדמיים. החשיבות של המחקר הנוכחי היא התרומה שבהתייחסות להשפעות על הביצועים האקדמיים כאל משתנה פנימי, המתבטא בתחושה פנימית של תחושת המסוגלות העצמית האקדמית. זאת בניגוד למחקר קודמים שבחנו את הציונים הגולמיים כאומדן לביצועים אקדמיים המשתנים בעקבות השימוש ברשת החברתית פייסבוק. דפוסי השימוש שנבחנו במסגרת המחקר הנוכחי הם: מיומנויות קוגניטיביות (שהורכבו מהיכולת לחפש מידע ומהיכולת לשתף מידע), המרכיב של שיתוף מידע על רקע אקדמי ומידת התמיכה האינסטרומנטלי שמקבל המשתמש בחבריו ברשת. ההשערות של המחקר הנוכחי היו: 1. קיים קשר חיובי בין מיומנויות קוגניטיביות הדרושות לשימוש ברשת הפייסבוק לבין תחושת המסוגלות העצמית בקרב המשתמשים; 2. קיים קשר בין תמיכה אינסטרומנטלית ברשת הפייסבוק לבין תחושת המסוגלות העצמית האקדמית בקרב הנבדקים; 3. קיים קשר חיובי בין  שיתופיות אקדמית ברשת החברתית פייסבוק לבין תחושת המסוגלות העצמית האקדמית בקרב הנבדקים. השערות המחקר הנוכחי אוששו. נמצא קשר בין מיומנויות קוגניטיביות לבין תחושה של מסוגלות עצמית אקדמית. כמו כן, נמצא קשר מובהק בין תמיכה אינסטרומנטלית ברשת הפייסבוק לבין תחושה של מסוגלות עצמית אקדמיים. לבסוף, נמצא קשר מובהק בין התנהגות שיתופית על רקע אקדמי לבין תחושה של מסוגלות עצמית אקדמית. המחקר הנוכחי טוען כי ממצאיו מהווים חיזוק לממצאים קודמים התומכים בקשר החיובי שבין השימוש ברשתות החברתית פייסבוק לבין הביצועים האקדמיים. לבסוף, הובאו מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך.

 

תוכן עניינים:

תקציר 2
1. מבוא 4
2. סקירת ספרות 6
2.1 התפתחות הטכנולוגית והתהוות של סביבת לימודים דיגיטלית 6
2.2 הרשת החברתית פייסבוק ככלי לשיתוף פעולה אקדמי 7
2.3 השפעות השימוש בפייסבוק על ביצועים אקדמיים 8
2.4 דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק 11
2.4.1 מיומנויות קוגניטיביות המעורבות בשימוש ברשת החברתית פייסבוק 11
2.4.2 שיתוף מידע אקדמי 13
2.4.3 תמיכת אינסטרומנטלי ברשת הפייסבוק 13
3. מתודולוגיה 15
3.1 אוכלוסיית המחקר 15
3.2 כלי מחקר 15
3.2.1 שאלון דמוגרפי 15
3.2.2 שאלון מסוגלות עצמית אקדמית 15
3.2.2 שאלון דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק 15
3.3 הליך המחקר 16
4. ממצאים 17
4.1 התפלגות משתני המדגם 17
4.2 בחינת ההשערות 18
4.2.1 בחינת ההשערה הראשונה של המחקר הנוכחי 18
4.2.2 בחינת ההשערה השנייה של המחקר 19
4.2.3 בחינת ההשערה השלישית של המחקר 20
5. דיון 22
5.1 סיכום ממצאים ומסקנות 22
5.2 מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך 24
ביבליוגרפיה 26
נספח 1 – שאלון דמוגרפי 29
נספח 2 – שאלון מסוגלות עצמית אקדמית 30
נספח 3 – שאלון דפוסי השימוש בפייסבוק 31
נספח 4.1 – בדיקת מהימנות של שאלון מסוגלות עצמית אקדמית 33
נספח 4.2 מבחן מהימנות של שאלון דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק 35
נספח 5 – פלטים של ניתוחים סטטיסטיים 37

 

 

299.00 

סמינריון מאפיינים של דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק והשפעתם על תחושה של מסוגלות עצמית אקדמית

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

44

מספר עמודים

28

מקורות

31

שנת הגשה

2014

סמינריון מאפיינים של דפוסי השימוש ברשת החברתית פייסבוק והשפעתם על תחושה של מסוגלות עצמית אקדמית

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

44

מספר עמודים

28

מקורות

31

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.