(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון מבחני אישיות

מבוא

נושא הערכת האישיות הוא המאפיין החשוב והמייחד של עבודת הפסיכולוג הקליני. אחד הכלים המשמשים את הפסיכולוג בעבודתו הוא השימוש במבחן האישיות.  מבחני אישיות הם מבחנים בפסיכולוגיה קלינית המיועדים להעריך את האישיות ולמדוד אותה

מטרת מבחני האישיות לבדוק את השוני ההתנהגותי וההבדל ביכולות בין אנשים שונים. מחקר על הבדלים בין אישיים בוחן את הבדלי התגובות של מטופלים לאותו הטיפול. כמו כן, מטרת המבחנים היא לחזות את התנהגותו של הנבחן בסיטואציות מסוימות או לקבל הסבר על התנהגות שקרתה.

עבודה זו סוקרת את שלושת סוגי מבחני האישיות: מבחני השלכה ,מבחני דיווח עצמי ומבחני התנהגות. כאשר המטרה היא להציג את ייעודם, גישות ותאוריות על פי הן הם נבנו, האופן בו הן התפתחו וכן תמנה את הסיבות לקשיים בניבויים על פי המבחנים הללו.

כמו כן, בהתאם ללימודי החינוך המיוחד הוצגו מספר מבחני אישיות הבודקים את אישיות הילדים, מבחנים אלו שונים במעט מהמבחנים המיועדים למבוגרים ועל כך יורחב במהלך העבודה.

סיכום העבודה יציג בקצרה את שלושת הגישות ותוצג השוואה בין סוגי המבחנים השונים, בנוסף תוצג ביקורת על סוגי המבחנים והשימוש בהם.

מבחנים לדוגמא והפירוש הניתן לחלק מהם, מוצגים כנספחים בסוף העבודה, זאת, על מנת לאפשר שטף קריאה “זורם” של העבודה , הסבר למיקום של כל נספח מוצג במהלך העבודה בצמוד לסוג המבחן אותן הוא מדגים.

חשוב לציין כי קיימים סוגים רבים של מבחני אישיות, היות והיקף העבודה מוגבל ואינו מאפשר לבחון את כולם נבחרו מספר מבחנים מרכזיים המאפיינים מגוון מבין סוגי המבחנים הקיימים.

אמצעים נוספים להערכת האישיות כגון: תצפיות, ראיונות והערכות של בני אדם קרובים זכו מסיבה זו לסקירה קצרה בלבד, למרות המשמעויות הלא מבוטלות שיש לאמצעים אלו על הערכת האישיות של הנבדק.

 

 

תוכן עניינים
1.מבוא- 2
2.מבחני אישיות- 3
2.1 מבחני האישיות- רקע- 4
2.2 מבחני אישיות- 5
2.3 הערכת אישיות- 6
2.4 התפתחות מבחני האישיות- 6
2.5 גישות בבניית מבחני אישיות-7
3. מבחני דיווח עצמי להערכת תכונות ספציפיות- 7
3.1 שאלון האישיות הרב שלבי של מינסוטה (MMPI) – 7
3.2 סולמות האישיות של קומריי- 9
3.3 שאלוני גילפורד -9
3.4 רשימת העדפות האישיות של אדוארדס (EPPS)-10
3.5 מבחן גורמי אישיות PF)16) -10
3.6 עיוותים בדיווח עצמי-11
4. מבחני השלכה- 12
4. סוגי מבחני ההשלכה- 12
4.1 מבחן כתמי הדיו של רושראך- 13
4.2 מבחן התפסת הנושא -.TAT14
4.3 מבחן התפיסה לילדים- CAT- 15
4.4 ממבחן השלמת משפטים-15
4.5 מבחן אסוציאציות-15
4.6 מבחן הציורים- 15
4.7 מבחן בנדר- 16
4.8 משחק כאמצעי להערכת אישיות – 17
4.9 ביקורת על מבחני ההשלכה- 17
5. מבחני אישיות לילדים- 18
6. השוואה בין מבחני ההשלכה ומבחני הדיווח העצמי- 18
7. דיון ומסקנות- 20
8. ביבליוגרפיה -21
9. נספחים- 22

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

32

מספר עמודים

23

מקורות

8

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון מבחני אישיות”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

נושא הערכת האישיות הוא המאפיין החשוב והמייחד של עבודת הפסיכולוג הקליני. אחד הכלים המשמשים את הפסיכולוג בעבודתו הוא השימוש במבחן האישיות.  מבחני אישיות הם מבחנים בפסיכולוגיה קלינית המיועדים להעריך את האישיות ולמדוד אותה

מטרת מבחני האישיות לבדוק את השוני ההתנהגותי וההבדל ביכולות בין אנשים שונים. מחקר על הבדלים בין אישיים בוחן את הבדלי התגובות של מטופלים לאותו הטיפול. כמו כן, מטרת המבחנים היא לחזות את התנהגותו של הנבחן בסיטואציות מסוימות או לקבל הסבר על התנהגות שקרתה.

עבודה זו סוקרת את שלושת סוגי מבחני האישיות: מבחני השלכה ,מבחני דיווח עצמי ומבחני התנהגות. כאשר המטרה היא להציג את ייעודם, גישות ותאוריות על פי הן הם נבנו, האופן בו הן התפתחו וכן תמנה את הסיבות לקשיים בניבויים על פי המבחנים הללו.

כמו כן, בהתאם ללימודי החינוך המיוחד הוצגו מספר מבחני אישיות הבודקים את אישיות הילדים, מבחנים אלו שונים במעט מהמבחנים המיועדים למבוגרים ועל כך יורחב במהלך העבודה.

סיכום העבודה יציג בקצרה את שלושת הגישות ותוצג השוואה בין סוגי המבחנים השונים, בנוסף תוצג ביקורת על סוגי המבחנים והשימוש בהם.

מבחנים לדוגמא והפירוש הניתן לחלק מהם, מוצגים כנספחים בסוף העבודה, זאת, על מנת לאפשר שטף קריאה “זורם” של העבודה , הסבר למיקום של כל נספח מוצג במהלך העבודה בצמוד לסוג המבחן אותן הוא מדגים.

חשוב לציין כי קיימים סוגים רבים של מבחני אישיות, היות והיקף העבודה מוגבל ואינו מאפשר לבחון את כולם נבחרו מספר מבחנים מרכזיים המאפיינים מגוון מבין סוגי המבחנים הקיימים.

אמצעים נוספים להערכת האישיות כגון: תצפיות, ראיונות והערכות של בני אדם קרובים זכו מסיבה זו לסקירה קצרה בלבד, למרות המשמעויות הלא מבוטלות שיש לאמצעים אלו על הערכת האישיות של הנבדק.

 

 

תוכן עניינים
1.מבוא- 2
2.מבחני אישיות- 3
2.1 מבחני האישיות- רקע- 4
2.2 מבחני אישיות- 5
2.3 הערכת אישיות- 6
2.4 התפתחות מבחני האישיות- 6
2.5 גישות בבניית מבחני אישיות-7
3. מבחני דיווח עצמי להערכת תכונות ספציפיות- 7
3.1 שאלון האישיות הרב שלבי של מינסוטה (MMPI) – 7
3.2 סולמות האישיות של קומריי- 9
3.3 שאלוני גילפורד -9
3.4 רשימת העדפות האישיות של אדוארדס (EPPS)-10
3.5 מבחן גורמי אישיות PF)16) -10
3.6 עיוותים בדיווח עצמי-11
4. מבחני השלכה- 12
4. סוגי מבחני ההשלכה- 12
4.1 מבחן כתמי הדיו של רושראך- 13
4.2 מבחן התפסת הנושא -.TAT14
4.3 מבחן התפיסה לילדים- CAT- 15
4.4 ממבחן השלמת משפטים-15
4.5 מבחן אסוציאציות-15
4.6 מבחן הציורים- 15
4.7 מבחן בנדר- 16
4.8 משחק כאמצעי להערכת אישיות – 17
4.9 ביקורת על מבחני ההשלכה- 17
5. מבחני אישיות לילדים- 18
6. השוואה בין מבחני ההשלכה ומבחני הדיווח העצמי- 18
7. דיון ומסקנות- 20
8. ביבליוגרפיה -21
9. נספחים- 22

299.00 

סמינריון מבחני אישיות

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

32

מספר עמודים

23

מקורות

8

שנת הגשה

2013

סמינריון מבחני אישיות

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

32

מספר עמודים

23

מקורות

8

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.