(20/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון מבט רטרוספקטיבי של בוגרים בעלי ADHD לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות

תקציר

במסגרת הקורס, בחרתי לעסוק בנושא: מבט רטרוספקטיבי של בוגרים בעלי ADHD   לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות. הפרעת קשב וריכוז הינה הפרעה שמתבססת על שני סוגי סימפטומים התנהגותיים: קשיים בקשב ואימפולסיביות והיפראקטיביות. האימפולסיביות מלווה באלימות, הן מילולית והן פיזית. מדובר בהפרעה השכיחה ביותר בתקופת הילדות. שאלת המחקר שלי הינה: כיצד בא לידי ביטוי המבט הרטרוספקטיבי של בוגרים בעליADHD  לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות? העבודה כוללת שני חלקים מרכזיים: 1. סקירה ספרותית בדבר ההפרעה ADHD, תוף התייחסות להיבטיה השונים; 2. חלק אמפירי, שכולל: תיאור מקיף של המחקר האיכותני. הגורמים לתופעה אינם מובנים במלואם, אולם קיימת הסכמה בקרב החוקרים בדבר מס’ גורמים. בד בבד, הקשיים המלווים את ההפרעה נחלקים לארבע קבוצות עיקריות: קשיי הילד, קשיי ההורים וקשיי אנשי החינוך. ואילו, הפתרונות המוצעים הינם: פתרון תרופתי, פתרון רגשי, פתרון טבעי ופתרון משולב. לטעמי, קיים פער בראייתם, הבנתם ופרשנותם של בוגרים את ההפרעה לבין ראייתם, הבנתם ופרשנותם את ההפרעה כמתבגרים.

 

 

תוכן ענייניים
1. מבוא 4
2. הפרעת ADHD: 5-9
2.1 מהי בעיית קשב וריכוז 5
2.2 הגורמים של הפרעת ADHD 5
2.3 המאפיינים של הפרעת ADHD 6
2.4 המאפיינים של הפרעת ADD 8
3. הקשיים שמלווים את ההפרעה 10-12
3.1 הקשיים שמלווים את הילד 10
3.2 הקשיים של ההורים 10
3.3 הקשיים של המורים 11
4. דרכי הטיפול המוצעים 13-16
4.1 טיפול תרופתי 13
4.2 טיפול ברפואה הטבעית 14
4.3 הטיפול מעשי/רגשי 15
4.4 טיפול משולב 15
5. השיטה, מחקר איכותני 17-18
5.1 שיטת המחקר 17
5.2 כלי המחקר 17
5.3 מדגם, שדה המחקר 17
5.4 הליך המחקר 18
6. ממצאים 19-20
6.1 מהי ההפרעה 19
6.2 המקור להתנהגות אלימה 19
6.3 סצנת הלימוד בעבר 19
6.4 בנוסף לאלימות 19
6.5 בעד אלימות? 20
6.6 חינוך ילדיהם 20
6.7 טיפול בריטלין 20
7. דיון: סיכום/מסקנות 21-23
8. רשימת מקורות 24
9. נספחים – תמלול 5 הראיונות 25-41

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

41

מספר עמודים

25

מקורות

15

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון מבט רטרוספקטיבי של בוגרים בעלי ADHD לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

במסגרת הקורס, בחרתי לעסוק בנושא: מבט רטרוספקטיבי של בוגרים בעלי ADHD   לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות. הפרעת קשב וריכוז הינה הפרעה שמתבססת על שני סוגי סימפטומים התנהגותיים: קשיים בקשב ואימפולסיביות והיפראקטיביות. האימפולסיביות מלווה באלימות, הן מילולית והן פיזית. מדובר בהפרעה השכיחה ביותר בתקופת הילדות. שאלת המחקר שלי הינה: כיצד בא לידי ביטוי המבט הרטרוספקטיבי של בוגרים בעליADHD  לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות? העבודה כוללת שני חלקים מרכזיים: 1. סקירה ספרותית בדבר ההפרעה ADHD, תוף התייחסות להיבטיה השונים; 2. חלק אמפירי, שכולל: תיאור מקיף של המחקר האיכותני. הגורמים לתופעה אינם מובנים במלואם, אולם קיימת הסכמה בקרב החוקרים בדבר מס’ גורמים. בד בבד, הקשיים המלווים את ההפרעה נחלקים לארבע קבוצות עיקריות: קשיי הילד, קשיי ההורים וקשיי אנשי החינוך. ואילו, הפתרונות המוצעים הינם: פתרון תרופתי, פתרון רגשי, פתרון טבעי ופתרון משולב. לטעמי, קיים פער בראייתם, הבנתם ופרשנותם של בוגרים את ההפרעה לבין ראייתם, הבנתם ופרשנותם את ההפרעה כמתבגרים.

 

 

תוכן ענייניים
1. מבוא 4
2. הפרעת ADHD: 5-9
2.1 מהי בעיית קשב וריכוז 5
2.2 הגורמים של הפרעת ADHD 5
2.3 המאפיינים של הפרעת ADHD 6
2.4 המאפיינים של הפרעת ADD 8
3. הקשיים שמלווים את ההפרעה 10-12
3.1 הקשיים שמלווים את הילד 10
3.2 הקשיים של ההורים 10
3.3 הקשיים של המורים 11
4. דרכי הטיפול המוצעים 13-16
4.1 טיפול תרופתי 13
4.2 טיפול ברפואה הטבעית 14
4.3 הטיפול מעשי/רגשי 15
4.4 טיפול משולב 15
5. השיטה, מחקר איכותני 17-18
5.1 שיטת המחקר 17
5.2 כלי המחקר 17
5.3 מדגם, שדה המחקר 17
5.4 הליך המחקר 18
6. ממצאים 19-20
6.1 מהי ההפרעה 19
6.2 המקור להתנהגות אלימה 19
6.3 סצנת הלימוד בעבר 19
6.4 בנוסף לאלימות 19
6.5 בעד אלימות? 20
6.6 חינוך ילדיהם 20
6.7 טיפול בריטלין 20
7. דיון: סיכום/מסקנות 21-23
8. רשימת מקורות 24
9. נספחים – תמלול 5 הראיונות 25-41

299.00 

סמינריון מבט רטרוספקטיבי של בוגרים בעלי ADHD לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

41

מספר עמודים

25

מקורות

15

שנת הגשה

2013

סמינריון מבט רטרוספקטיבי של בוגרים בעלי ADHD לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

41

מספר עמודים

25

מקורות

15

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.