(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון מהפרהוד לעלייה המונית ההיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה

מבוא

“העבר היהודי בעיראק חובק מאות שנות חיים בחבלי הארץ שבים הפרת והחידקל, מאז ימי האימפריות אשור ובבל, ומעת שהתקבע השם ‘ארם נהריים’, המכוון אל התרבות הארמית והן אל התיחום הגיאוגרפי של האזור. לא רק היסטוריה ארוכת ימים מתקשרת לעיראק אלא גם מגוון גדול של אירועים היסטוריים שהתרחשו במאה השנים האחרונות לקיומה של הקהילה היהודית שם, ואשר נגעו למערכות יחסים בתוך האוכלוסייה המקומית, יהודים, מוסלמים, ונוצרים, ובינהם לבין מדינות אירופה, שהתחרו על השליטה בעיראק, ובייחוד בריטניה, גרמניה וצרפת…”

 

הקהילה היהודית בבבל נחשבת כתפוצה היהודית המשמעותית הראשונה. במשך דורות רבים החל מזמן גלות בבל, הנהיגה יהדות בבל את העם היהודי והקהילה היהודית ותרמה לתרבות היהודית והישראלית חלק מנכסי הרוח החשובים של העם היהודי באופן שעיצב את תודעתו.

העבודה עוסקת בתהליכים ההיסטוריים, תרבותיים, חברתיים ופוליטיים שעברה הקהילה היהודית בעיראק בכלל ובבגדד בפרט. גודלה ומרכזיותה של הקהילה היהודית בבגדד השפיעו רבות על אופי חיי הקהילה בעיראק. אולם לא רק, השתלבותם החברתית ובעיקר הכלכלית של יהודי עיראק היוותה רובד חשוב במדינה לאורך התהליכים ההיסטוריים שעברה.

 

עבודה זו תבקש לענות על השאלה כיצד קהילה היהודים שהייתה גדולה, מרכזית ומושרשת בעיראק נידלדלה ומה למעשה היו הגורמים ליציאתם ההמונית של יהודי עיראק מעיראק במבצע עזרא ונחמיה בשנת 1951? הדיון והמענה על שאלת המחקר ייעשה באמצעות סקירת ספרות.

 

החלק הראשון  בעבודה יבקש לתת סקירה כללית על הקהילה היהודית בעיראק, מעמדה, כח השפעתה בחברה ובמדינה העיראקית ובתמורות שהתרחשו בה לאורך השנים ושינויי המשטרים השונים.

החלק השני בעבודה יתאר את תהליך הרעת מעמדם וביטחונם האישי של היהודים כ”בני חסות” שהגיע לשיאו בפוגרום הפרהוד שהתרחש ב-01 ביוני 1941 – חג השבועות.

פוגרום הפרהוד לצד תהליכים לאומיים שהתרחשו בעולם ובעיראק היוו נקודת תפנית באופן בו ראו היהודים את מעמדם ועתידם במדינה העיראקית.

החלק השלישי יבקש לבחון את התהליכים ההיסטוריים שהוסיפו להתרחש והשפיעו על החלטתם של היהודים בעיראק לוותר על זהותם כעיראקים ולעלות בעלייה המונית במסגרת מבצע ”עזרא ונחמיה”. פרק הסיכום והמסקנות יקבץ ויציג את כלל הגורמים.

 

תוכן עניינים
מבוא   -3-
רקע כללי  -4-
עיראק ויהודיה – סקירה כללית  -4-
• התקופה העותומאנית  -5-
• היהודים תחת השלטון הבריטי -6-
התערערות מעמדם של היהודים בעיראק -9-
הפרהוד – הגורמים ותוצאותיו  -12-
מביטחון לכאורה לעלייה המונית -15-
• העלייה ההמונית -17-
• היהודים בעיראק לאחר העלייה ההמונית  -17-
סיכום ומסקנות -18-
ביבליוגרפיה -20-

מידע נוסף

מספר עמודים

20

מקורות

10

שנת הגשה

2015

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון מהפרהוד לעלייה המונית ההיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

“העבר היהודי בעיראק חובק מאות שנות חיים בחבלי הארץ שבים הפרת והחידקל, מאז ימי האימפריות אשור ובבל, ומעת שהתקבע השם ‘ארם נהריים’, המכוון אל התרבות הארמית והן אל התיחום הגיאוגרפי של האזור. לא רק היסטוריה ארוכת ימים מתקשרת לעיראק אלא גם מגוון גדול של אירועים היסטוריים שהתרחשו במאה השנים האחרונות לקיומה של הקהילה היהודית שם, ואשר נגעו למערכות יחסים בתוך האוכלוסייה המקומית, יהודים, מוסלמים, ונוצרים, ובינהם לבין מדינות אירופה, שהתחרו על השליטה בעיראק, ובייחוד בריטניה, גרמניה וצרפת…”

 

הקהילה היהודית בבבל נחשבת כתפוצה היהודית המשמעותית הראשונה. במשך דורות רבים החל מזמן גלות בבל, הנהיגה יהדות בבל את העם היהודי והקהילה היהודית ותרמה לתרבות היהודית והישראלית חלק מנכסי הרוח החשובים של העם היהודי באופן שעיצב את תודעתו.

העבודה עוסקת בתהליכים ההיסטוריים, תרבותיים, חברתיים ופוליטיים שעברה הקהילה היהודית בעיראק בכלל ובבגדד בפרט. גודלה ומרכזיותה של הקהילה היהודית בבגדד השפיעו רבות על אופי חיי הקהילה בעיראק. אולם לא רק, השתלבותם החברתית ובעיקר הכלכלית של יהודי עיראק היוותה רובד חשוב במדינה לאורך התהליכים ההיסטוריים שעברה.

 

עבודה זו תבקש לענות על השאלה כיצד קהילה היהודים שהייתה גדולה, מרכזית ומושרשת בעיראק נידלדלה ומה למעשה היו הגורמים ליציאתם ההמונית של יהודי עיראק מעיראק במבצע עזרא ונחמיה בשנת 1951? הדיון והמענה על שאלת המחקר ייעשה באמצעות סקירת ספרות.

 

החלק הראשון  בעבודה יבקש לתת סקירה כללית על הקהילה היהודית בעיראק, מעמדה, כח השפעתה בחברה ובמדינה העיראקית ובתמורות שהתרחשו בה לאורך השנים ושינויי המשטרים השונים.

החלק השני בעבודה יתאר את תהליך הרעת מעמדם וביטחונם האישי של היהודים כ”בני חסות” שהגיע לשיאו בפוגרום הפרהוד שהתרחש ב-01 ביוני 1941 – חג השבועות.

פוגרום הפרהוד לצד תהליכים לאומיים שהתרחשו בעולם ובעיראק היוו נקודת תפנית באופן בו ראו היהודים את מעמדם ועתידם במדינה העיראקית.

החלק השלישי יבקש לבחון את התהליכים ההיסטוריים שהוסיפו להתרחש והשפיעו על החלטתם של היהודים בעיראק לוותר על זהותם כעיראקים ולעלות בעלייה המונית במסגרת מבצע ”עזרא ונחמיה”. פרק הסיכום והמסקנות יקבץ ויציג את כלל הגורמים.

 

תוכן עניינים
מבוא   -3-
רקע כללי  -4-
עיראק ויהודיה – סקירה כללית  -4-
• התקופה העותומאנית  -5-
• היהודים תחת השלטון הבריטי -6-
התערערות מעמדם של היהודים בעיראק -9-
הפרהוד – הגורמים ותוצאותיו  -12-
מביטחון לכאורה לעלייה המונית -15-
• העלייה ההמונית -17-
• היהודים בעיראק לאחר העלייה ההמונית  -17-
סיכום ומסקנות -18-
ביבליוגרפיה -20-

299.00 

סמינריון מהפרהוד לעלייה המונית ההיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה

מידע נוסף

מספר עמודים

20

מקורות

10

שנת הגשה

2015

סמינריון מהפרהוד לעלייה המונית ההיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה

מידע נוסף

מספר עמודים

20

מקורות

10

שנת הגשה

2015

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.