(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון מה החוויה שלך מהשנה הראשונה כמורה והאם את/ה מרגיש/ה כי החלוץ סייע לך לאורכה?

מבוא

תפיסת החינוך הרווחת היום בעולם המערבי היא כי יש להכין את הילד לחיות בחברה תחרותית. החברה דורשת ניהול איכות, מבחנים ותחרותיות גלובלית. המורה נחשב ל”ספַּק”, התלמיד ל”לקוח” והחברה כ”בעלת עניין”.  ההצלחה במבחנים הפכה להיות חזות הכול, הלמידה צריכה להיות מדידה ולעמוד בסטנדרטים. מצב זה מעמיד מורים רבים בפני בעיה.  אם מה  שחשוב לחברה הוא ההישגים המדידים של התלמידים במקצועות היסוד איך המורים יוכלו להוות סוכנים של שינוי? לשם כך יש להכין את המורה בצורה אחרת, ברוח שתטפח חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית. מורי העתיד יתבקשו להצמיח אדם, אזרח וחבר בחברה. מכאן חשיבות משמעותית למחנך המתמקד בתלמידיו, לא רק בהישגיו האקדמיים, אלא בתפיסת עולמם, בסוגיות מעשיות חברתיות ומוסריות. מורה יצליח להיות דמות משמעותית לתלמידיו רק אם יהיה מחנך, ישתמש בידע לשם חינוך. שינוי הדגש יביא למערכת מורים אחרים, בעלי רצון להיות משמעותיים, בעלי השפעה ציבורית וחינוכית בעלי רצון להוביל שינויים (בק, 2012). התקופה שלנו מציגה אתגרים משמעותיים למערכת החינוך. המעבר מהעידן התעשייתי לעידן המידע דורש תהליכי שינוי פדגוגיים ומערכתיים מואצים. כדי להוביל תהליכים אלו יש צורך בהצמחה של מנהיגות חינוכית ועתודה ניהולית חלוצית ומוּנעת חזון, באנשי חינוך בעלי מוטיבציה, שמכירים באתגרים ובעלי יכולת לעמוד בראש המחנה ולהנהיג  את השינוי המתבקש (מתוך אתר משרד החינוך), זוהי בדיוק ההגדרה של החלוצים החינוכיים. חלוצים אלו מתעדים להיות סוכני שינוי בבתי הספר. תוכנית החלוץ החינוכי הינה תוכנית המאתרת ומכשירה במשך חמש שנים, אנשי חינוך איכותיים לניהול ולתפקידי מנהיגות בבתי ספר בישראל.

מן הנסיבות, תוכנית זאת מיועדת למורים חדשים שנתקלים בקשיים המאפיינים מורים חדשים במערכת. התוכנית מנסה לענות על הקשיים הללו. בספרות המחקרית בנושא תחילת עבודתו של המורה והקשיים הנלווים יש מספר נושאים בולטים: קשיי הכניסה למקצוע, קשיים ביכולת ניווט הכיתה, קשיים שמקורם בשיבוץ המורה המתחיל במסגרות הוראה מורכבות. המחקר בתחום זה מדווח על תחושות ניכור ובדידות של המורה המתחיל בבית הספר. מכאן החלו לחשוב על פתרונות לקשיים והוצעו תהליכי חונכות ותמיכה, הוצעו דרכים שונות להתפתחות המקצועית של המתמחים ולקליטתם לעבודה. נמצא כי תמיכה וליווי מסייעים למתמחים בשנת עבודתם הראשונה ומשפיעה על הישארותם במערכת. כמו כן  נמצא כי לתרבות הארגונית הקולטת ולהתנהגותו של המנהל יש השפעה ישירה של על הצלחתו הראשונית של המורה הצעיר  (Frances, 2009). מאמצים רבים מושקעים בתחום, ניסיונות רבים להגיע למצב איזון בו קליטת המורה היא “חלקה”  נעשים כל העת בארץ ובעולם כולו. הניסיון החדשני ביותר, אותו אסקור בעבודתי היא המורה החלוץ.

 

תוכן עניינים

מבוא 2
החינוך הדמוקרטי  3
המורה בראשית דרכו  4
שנת התמחות (הסטאז’) 5
החונכות  6
סדנת העמיתים  7
ההתמחות (הסטאז’) בעולם  8
הצורך בקולגיאליות  9
החלוץ 10
בתי הספר החלוציים 12
המחקר  13
הראיונות  15
ניתוח וממצאים  23
דיון וסיכום  25
ביבליוגרפיה  27
נספח 28

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

51

מספר עמודים

27

מקורות בעברית

14

מקורות באנגלית

1

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון מה החוויה שלך מהשנה הראשונה כמורה והאם את/ה מרגיש/ה כי החלוץ סייע לך לאורכה?”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

תפיסת החינוך הרווחת היום בעולם המערבי היא כי יש להכין את הילד לחיות בחברה תחרותית. החברה דורשת ניהול איכות, מבחנים ותחרותיות גלובלית. המורה נחשב ל”ספַּק”, התלמיד ל”לקוח” והחברה כ”בעלת עניין”.  ההצלחה במבחנים הפכה להיות חזות הכול, הלמידה צריכה להיות מדידה ולעמוד בסטנדרטים. מצב זה מעמיד מורים רבים בפני בעיה.  אם מה  שחשוב לחברה הוא ההישגים המדידים של התלמידים במקצועות היסוד איך המורים יוכלו להוות סוכנים של שינוי? לשם כך יש להכין את המורה בצורה אחרת, ברוח שתטפח חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית. מורי העתיד יתבקשו להצמיח אדם, אזרח וחבר בחברה. מכאן חשיבות משמעותית למחנך המתמקד בתלמידיו, לא רק בהישגיו האקדמיים, אלא בתפיסת עולמם, בסוגיות מעשיות חברתיות ומוסריות. מורה יצליח להיות דמות משמעותית לתלמידיו רק אם יהיה מחנך, ישתמש בידע לשם חינוך. שינוי הדגש יביא למערכת מורים אחרים, בעלי רצון להיות משמעותיים, בעלי השפעה ציבורית וחינוכית בעלי רצון להוביל שינויים (בק, 2012). התקופה שלנו מציגה אתגרים משמעותיים למערכת החינוך. המעבר מהעידן התעשייתי לעידן המידע דורש תהליכי שינוי פדגוגיים ומערכתיים מואצים. כדי להוביל תהליכים אלו יש צורך בהצמחה של מנהיגות חינוכית ועתודה ניהולית חלוצית ומוּנעת חזון, באנשי חינוך בעלי מוטיבציה, שמכירים באתגרים ובעלי יכולת לעמוד בראש המחנה ולהנהיג  את השינוי המתבקש (מתוך אתר משרד החינוך), זוהי בדיוק ההגדרה של החלוצים החינוכיים. חלוצים אלו מתעדים להיות סוכני שינוי בבתי הספר. תוכנית החלוץ החינוכי הינה תוכנית המאתרת ומכשירה במשך חמש שנים, אנשי חינוך איכותיים לניהול ולתפקידי מנהיגות בבתי ספר בישראל.

מן הנסיבות, תוכנית זאת מיועדת למורים חדשים שנתקלים בקשיים המאפיינים מורים חדשים במערכת. התוכנית מנסה לענות על הקשיים הללו. בספרות המחקרית בנושא תחילת עבודתו של המורה והקשיים הנלווים יש מספר נושאים בולטים: קשיי הכניסה למקצוע, קשיים ביכולת ניווט הכיתה, קשיים שמקורם בשיבוץ המורה המתחיל במסגרות הוראה מורכבות. המחקר בתחום זה מדווח על תחושות ניכור ובדידות של המורה המתחיל בבית הספר. מכאן החלו לחשוב על פתרונות לקשיים והוצעו תהליכי חונכות ותמיכה, הוצעו דרכים שונות להתפתחות המקצועית של המתמחים ולקליטתם לעבודה. נמצא כי תמיכה וליווי מסייעים למתמחים בשנת עבודתם הראשונה ומשפיעה על הישארותם במערכת. כמו כן  נמצא כי לתרבות הארגונית הקולטת ולהתנהגותו של המנהל יש השפעה ישירה של על הצלחתו הראשונית של המורה הצעיר  (Frances, 2009). מאמצים רבים מושקעים בתחום, ניסיונות רבים להגיע למצב איזון בו קליטת המורה היא “חלקה”  נעשים כל העת בארץ ובעולם כולו. הניסיון החדשני ביותר, אותו אסקור בעבודתי היא המורה החלוץ.

 

תוכן עניינים

מבוא 2
החינוך הדמוקרטי  3
המורה בראשית דרכו  4
שנת התמחות (הסטאז’) 5
החונכות  6
סדנת העמיתים  7
ההתמחות (הסטאז’) בעולם  8
הצורך בקולגיאליות  9
החלוץ 10
בתי הספר החלוציים 12
המחקר  13
הראיונות  15
ניתוח וממצאים  23
דיון וסיכום  25
ביבליוגרפיה  27
נספח 28

299.00 

סמינריון מה החוויה שלך מהשנה הראשונה כמורה והאם את/ה מרגיש/ה כי החלוץ סייע לך לאורכה?

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

51

מספר עמודים

27

מקורות בעברית

14

מקורות באנגלית

1

סמינריון מה החוויה שלך מהשנה הראשונה כמורה והאם את/ה מרגיש/ה כי החלוץ סייע לך לאורכה?

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

51

מספר עמודים

27

מקורות בעברית

14

מקורות באנגלית

1

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.