(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון מוטיבציה לקריאה בילדים

מבוא

המוטיבציה לקריאה של ילדים מובילה אותם לקרוא יותר ולהבין יותר את שקראו. גורמים כמסוגלות עצמית, מוטיבציה פנימית (סקרנות, אתגר) וחיצונית (ציון, הכרה בילד כקורא), סיבות חברתיות (להקריא בפני אחרים) ועוד מרכיבים את המוטיבציה לקריאה וקובעים באיזו מידה הילד ייהנה מקריאה וירצה לקרוא; עם זאת, למרות חשיבותה של המוטיבציה בקריאה, לא נערכו עדיין מחקרים רבים להערכת מרכיבי המוטיבציה  וקיימת מחלוקת אודות הגדרתה Wigfield, Guthrie, Tonks & Prencevich, 2004; Conradi, Gee Jang &) (McKenna, 2014.

המחקר הנוכחי מנסה לבחון את ההבדלים במוטיבציה לקריאה בין  ילדים המתקשים ברכישת הקריאה וכאלה שאינם מתקשים בכיתה א’. מחקרים כאלה נערכו בדרך כלל בכיתות גבוהות יותר, לאחר רכישת הקריאה ולא כבר בשלבי רכישתה Wigfield and Guthrie, 1997;) (Wigfield et al., 2004; Firth, Frydenberg, Steeg & Bond, 2013. לשם כך נתייחס תחילה לתהליך הקריאה, נגדיר גורמים המשתתפים בתהליך זה ונבחן מהם המרכיבים בהגדרת המוטיבציה לקריאה של וויגפילד ואחרים (Wigfield et al., 2004), עליה מתבסס המחקר הנוכחי.

 

 

תוכן:
מבוא-1
פרק 1: סקירת ספרות-1
1.1 עיבוד שפה כתובה-2
1.2 מרכיבי הקריאה-3
1.3 מוטיבציה ללמידה-5
1.3.1 תיאוריית הערך-ובקרה של רגשות-הישג-6
1.3.2 רגשות ומוטיבציה-8
1.3.3 עניין ומוטיבציה-10
1.4 מוטיבציה לקריאה-11
1.4.1 מוטיבציה לקריאה בגן ובכיתות היסוד-12
1.5 קשיי קריאה-12
1.6 שאלת והשערת המחקר-15
פרק 2: השיטה-15
פרק 3: ממצאים-16
דיון-20
ביבליוגרפיה-I
נספחים-V
נספח 1: שאלון המחקר-V
נספח 2: טבלאות סטטיסטיות-XVI
תרשימים וטבלאות:
תרשים 1-2
טבלה 1-16
טבלה 2-17

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

39

מספר עמודים

26

מקורות

25

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון מוטיבציה לקריאה בילדים”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

המוטיבציה לקריאה של ילדים מובילה אותם לקרוא יותר ולהבין יותר את שקראו. גורמים כמסוגלות עצמית, מוטיבציה פנימית (סקרנות, אתגר) וחיצונית (ציון, הכרה בילד כקורא), סיבות חברתיות (להקריא בפני אחרים) ועוד מרכיבים את המוטיבציה לקריאה וקובעים באיזו מידה הילד ייהנה מקריאה וירצה לקרוא; עם זאת, למרות חשיבותה של המוטיבציה בקריאה, לא נערכו עדיין מחקרים רבים להערכת מרכיבי המוטיבציה  וקיימת מחלוקת אודות הגדרתה Wigfield, Guthrie, Tonks & Prencevich, 2004; Conradi, Gee Jang &) (McKenna, 2014.

המחקר הנוכחי מנסה לבחון את ההבדלים במוטיבציה לקריאה בין  ילדים המתקשים ברכישת הקריאה וכאלה שאינם מתקשים בכיתה א’. מחקרים כאלה נערכו בדרך כלל בכיתות גבוהות יותר, לאחר רכישת הקריאה ולא כבר בשלבי רכישתה Wigfield and Guthrie, 1997;) (Wigfield et al., 2004; Firth, Frydenberg, Steeg & Bond, 2013. לשם כך נתייחס תחילה לתהליך הקריאה, נגדיר גורמים המשתתפים בתהליך זה ונבחן מהם המרכיבים בהגדרת המוטיבציה לקריאה של וויגפילד ואחרים (Wigfield et al., 2004), עליה מתבסס המחקר הנוכחי.

 

 

תוכן:
מבוא-1
פרק 1: סקירת ספרות-1
1.1 עיבוד שפה כתובה-2
1.2 מרכיבי הקריאה-3
1.3 מוטיבציה ללמידה-5
1.3.1 תיאוריית הערך-ובקרה של רגשות-הישג-6
1.3.2 רגשות ומוטיבציה-8
1.3.3 עניין ומוטיבציה-10
1.4 מוטיבציה לקריאה-11
1.4.1 מוטיבציה לקריאה בגן ובכיתות היסוד-12
1.5 קשיי קריאה-12
1.6 שאלת והשערת המחקר-15
פרק 2: השיטה-15
פרק 3: ממצאים-16
דיון-20
ביבליוגרפיה-I
נספחים-V
נספח 1: שאלון המחקר-V
נספח 2: טבלאות סטטיסטיות-XVI
תרשימים וטבלאות:
תרשים 1-2
טבלה 1-16
טבלה 2-17

299.00 

סמינריון מוטיבציה לקריאה בילדים

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

39

מספר עמודים

26

מקורות

25

שנת הגשה

2014

סמינריון מוטיבציה לקריאה בילדים

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

39

מספר עמודים

26

מקורות

25

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.