(23/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון מחויבות הארגונית

תקציר

מאז ראשית שנות השמונים הולכת וגוברת התעניינותם של חוקרי ההתנהגות הארגונית בתופעת המחויבות הארגונית אשר מוגדרת לרוב כתוצר עבודה בארגון ביחד עם תוצרי עבודה נוספים, כגון: שביעות רצון ושחיקה. חשיבותה של המחויבות הארגונית בכך שהיא מבטאת את  המידה שבה הפרט מעורב ומזדהה עם הארגון בו הוא עובד ועד כמה הוא מעוניין

להישאר בו. המחויבות ארגונית יכולה להתבטא בהזדהות עם הארגון, תחושת שייכות ואחריות, מעורבות בנעשה בארגן ונכונות לתרום להצלחת הארגון נכונות להישאר ולא לעזוב, נכונות לפעילויות התנדבותיות, מעורבות ואחריות בהיבטים ארגוניים ועוד.

מחויבות ארגונית נמצאה לאורך מחקרים רבים בקשר ישיר עם מוטיבציה, שביעות רצון, אמון, שחיקה ומשתנים נוספים. ככל שחברי הארגון מרגישים מחויבים יותר לארגון ולעבודתם, כך מסוגל הארגון להתמודד ביתר הצלחה עם יעדיו ועם אתגרים שמציבה לו הסביבה. במהלך השנים נבדקו מאפיינים, השלכות וגורמיה של מחויבותו של עובד לארגון בכמה דרכים. מטרת העבודה הנוכחית הייתה בחינת הנושא באופן כללי ובאופן ספציפי, ניתוח הנושא מחויבות ארגונית בארגון המעניק שירות ללקוחות, כדוגמת מוסד אקדמי המעניק שירות לסטודנטים מידי יום. העבודה עוסקת באופן בו עובדות במדור תואר ראשון חוות את המחויבות בארגונן ומה עלול להגביר ולהפחית את המחויבות שלהן למקום עבודתן בהתאם לאופי עבודתן.

 

העבודה כללה סקירת ספרות אשר התבססה על ספרים וכתבי עת וכן, ראיונות אשר נערכו עם מזכירות פקולטות וותיקות במדור לימודי הסמכה- תואר ראשון. ממצאי המחקר מצביעים על כך כי בארגונים גדולים ובארגונים שירותיים בפרט, עובדים המזדהים עם ערכי הארגון ובעלי מוטיבציה לעבודתם, מחויבותם לארגון גדולה יותר, גם אם ישנן פרקטיקות העשויות לערער את הקשר שבין העובד לארגון, כגון: אי יכולת להתקדם בתפקיד.

 

תוכן עניינים
1. מבוא 1
2. רקע תיאורטי 3
2.1. הגדרות ותיאוריות 3
2.2. השלכות המחויבות הארגונית על הפרט בארגון 6
2.3. מחויבות ארגונית בארגונים שירותיים 7
3. תיאור הארגון 11
4. שיטה 12
4.1. השיטה האיכותנית 12
4.2. מדגם 13
4.3. כלי המחקר 13
4.4. הליך 13
5. ממצאים 14
6. דיון 17
7. ביבליוגרפיה 19
8. נספחים 23

מידע נוסף

מספר עמודים

39

מקורות

39

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון מחויבות הארגונית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

מאז ראשית שנות השמונים הולכת וגוברת התעניינותם של חוקרי ההתנהגות הארגונית בתופעת המחויבות הארגונית אשר מוגדרת לרוב כתוצר עבודה בארגון ביחד עם תוצרי עבודה נוספים, כגון: שביעות רצון ושחיקה. חשיבותה של המחויבות הארגונית בכך שהיא מבטאת את  המידה שבה הפרט מעורב ומזדהה עם הארגון בו הוא עובד ועד כמה הוא מעוניין

להישאר בו. המחויבות ארגונית יכולה להתבטא בהזדהות עם הארגון, תחושת שייכות ואחריות, מעורבות בנעשה בארגן ונכונות לתרום להצלחת הארגון נכונות להישאר ולא לעזוב, נכונות לפעילויות התנדבותיות, מעורבות ואחריות בהיבטים ארגוניים ועוד.

מחויבות ארגונית נמצאה לאורך מחקרים רבים בקשר ישיר עם מוטיבציה, שביעות רצון, אמון, שחיקה ומשתנים נוספים. ככל שחברי הארגון מרגישים מחויבים יותר לארגון ולעבודתם, כך מסוגל הארגון להתמודד ביתר הצלחה עם יעדיו ועם אתגרים שמציבה לו הסביבה. במהלך השנים נבדקו מאפיינים, השלכות וגורמיה של מחויבותו של עובד לארגון בכמה דרכים. מטרת העבודה הנוכחית הייתה בחינת הנושא באופן כללי ובאופן ספציפי, ניתוח הנושא מחויבות ארגונית בארגון המעניק שירות ללקוחות, כדוגמת מוסד אקדמי המעניק שירות לסטודנטים מידי יום. העבודה עוסקת באופן בו עובדות במדור תואר ראשון חוות את המחויבות בארגונן ומה עלול להגביר ולהפחית את המחויבות שלהן למקום עבודתן בהתאם לאופי עבודתן.

 

העבודה כללה סקירת ספרות אשר התבססה על ספרים וכתבי עת וכן, ראיונות אשר נערכו עם מזכירות פקולטות וותיקות במדור לימודי הסמכה- תואר ראשון. ממצאי המחקר מצביעים על כך כי בארגונים גדולים ובארגונים שירותיים בפרט, עובדים המזדהים עם ערכי הארגון ובעלי מוטיבציה לעבודתם, מחויבותם לארגון גדולה יותר, גם אם ישנן פרקטיקות העשויות לערער את הקשר שבין העובד לארגון, כגון: אי יכולת להתקדם בתפקיד.

 

תוכן עניינים
1. מבוא 1
2. רקע תיאורטי 3
2.1. הגדרות ותיאוריות 3
2.2. השלכות המחויבות הארגונית על הפרט בארגון 6
2.3. מחויבות ארגונית בארגונים שירותיים 7
3. תיאור הארגון 11
4. שיטה 12
4.1. השיטה האיכותנית 12
4.2. מדגם 13
4.3. כלי המחקר 13
4.4. הליך 13
5. ממצאים 14
6. דיון 17
7. ביבליוגרפיה 19
8. נספחים 23

299.00 

סמינריון מחויבות הארגונית

מידע נוסף

מספר עמודים

39

מקורות

39

שנת הגשה

2014

סמינריון מחויבות הארגונית

מידע נוסף

מספר עמודים

39

מקורות

39

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.