(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון מחנות הפליטים בלבנון וגיבוש הלאומיות הפלסטינית

מבוא

עבודה זו תחקור את השפעתם של מחנות הפליטים בלבנון על גיבוש הלאומיות הפלסטינית, ותבחן האם תנאי החיים במחנות אלה, המגורים בצפיפות, הניכור של הממשלה הלבנונית והעימותים מול קבוצות אתניות אחרות בלבנון סייעו לגיבושה של הלאומיות הפלסטינית.

שאלת המחקר תבחן – האם החיים במחנות הפליטים בלבנון השפיעו על גיבושה של הלאומיות הפלסטינית, ומהי תרומתם של אותם מחנות פליטים ליצירתה של אותה לאומיות.

לאורך ההיסטוריה הפלסטינית התקיים מתח מתמיד בין הלאומיות הפאן ערבית ובין הלאומיות המקומית הפלסטינית. בעבודה זו אבקש להראות כיצד החיים במחנות הפליטים בלבנון הובילו את הפלסטינים לבחירה בלאומיות הפרטיקולרית הפלסטינית.

אני סבורה כי שאלה זו נושאת חשיבות רבה שכן היא תסייע בידינו להתחקות אחר שורשי הלאומיות הפלסטינית. אני משערת כי עבודה זו תעלה כי לאומיות זו נצרבה, בין היתר, באמצעות החיים במחנות הפליטים בלבנון והולידה את הארגון הלאומיי הפלסטיניים ואת הזהות הלאומית.

המחקר יתבסס על הגישה האיכותנית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, וניתוח קטעי עיתונות, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר. בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים מהמחקר האישי והמסקנות שיעלו מהדיון.

 

תוכן עניינים
1. מבוא: עמ’ 3
סקירת ספרות
1. לאומיות והמתח בין פאן ערביות ללאומיות פלסטינית: עמ’ 4-5
2. הנכבה וחוויית הפליטות הפלסטינית: עמ’ 6-11
3. היווצרות מחנות הפליטים וההשפעה על הזהות הפלסטינית: עמ’ 12-16
4. מחנות הפליטים בלבנון וההשפעה על הלאומיות: עמ’ 17-25
5. הליך יצירתה של הלאומיות הפלסטינית במדינות ערב: עמ’ 26-31
6. דיון וסיכום: עמ’ 32-34
6.רשימת מקורות: עמ’ 35-36

 

מידע נוסף

מספר עמודים

36

מקורות

18

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון מחנות הפליטים בלבנון וגיבוש הלאומיות הפלסטינית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

עבודה זו תחקור את השפעתם של מחנות הפליטים בלבנון על גיבוש הלאומיות הפלסטינית, ותבחן האם תנאי החיים במחנות אלה, המגורים בצפיפות, הניכור של הממשלה הלבנונית והעימותים מול קבוצות אתניות אחרות בלבנון סייעו לגיבושה של הלאומיות הפלסטינית.

שאלת המחקר תבחן – האם החיים במחנות הפליטים בלבנון השפיעו על גיבושה של הלאומיות הפלסטינית, ומהי תרומתם של אותם מחנות פליטים ליצירתה של אותה לאומיות.

לאורך ההיסטוריה הפלסטינית התקיים מתח מתמיד בין הלאומיות הפאן ערבית ובין הלאומיות המקומית הפלסטינית. בעבודה זו אבקש להראות כיצד החיים במחנות הפליטים בלבנון הובילו את הפלסטינים לבחירה בלאומיות הפרטיקולרית הפלסטינית.

אני סבורה כי שאלה זו נושאת חשיבות רבה שכן היא תסייע בידינו להתחקות אחר שורשי הלאומיות הפלסטינית. אני משערת כי עבודה זו תעלה כי לאומיות זו נצרבה, בין היתר, באמצעות החיים במחנות הפליטים בלבנון והולידה את הארגון הלאומיי הפלסטיניים ואת הזהות הלאומית.

המחקר יתבסס על הגישה האיכותנית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, וניתוח קטעי עיתונות, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר. בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים מהמחקר האישי והמסקנות שיעלו מהדיון.

 

תוכן עניינים
1. מבוא: עמ’ 3
סקירת ספרות
1. לאומיות והמתח בין פאן ערביות ללאומיות פלסטינית: עמ’ 4-5
2. הנכבה וחוויית הפליטות הפלסטינית: עמ’ 6-11
3. היווצרות מחנות הפליטים וההשפעה על הזהות הפלסטינית: עמ’ 12-16
4. מחנות הפליטים בלבנון וההשפעה על הלאומיות: עמ’ 17-25
5. הליך יצירתה של הלאומיות הפלסטינית במדינות ערב: עמ’ 26-31
6. דיון וסיכום: עמ’ 32-34
6.רשימת מקורות: עמ’ 35-36

 

299.00 

סמינריון מחנות הפליטים בלבנון וגיבוש הלאומיות הפלסטינית

מידע נוסף

מספר עמודים

36

מקורות

18

שנת הגשה

2014

סמינריון מחנות הפליטים בלבנון וגיבוש הלאומיות הפלסטינית

מידע נוסף

מספר עמודים

36

מקורות

18

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.