(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון מיסוי בינלאומי – אמנות למניעת כפל מס

מבוא

בעבודה זו אציג ואסביר בפרק הראשון ובפרק השני את נושא האמנות למניעת כפל מס ואסקור אמנות מס בהן קשורה מדינת ישראל עם מדינות אחרות.

בפרק השלישי והרביעי אתמקד באמנה למניעת כפל המס בין ישראל לארה”ב, ועדת רבינוביץ’ ובמיסוי ריווחי הון. בחלק האחרון אחווה דעתי לגבי האמנה שבין ישראל לארה”ב, יתרונותיה, חסרונותיה והאם היא נותנת מענה סביר למטרות שלשמן נחתמה.

 

עם המעבר הגלובלי משיטת מס טריטוריאלית לשיטת מס לשיטת מס פרסונאלית נמצא הכרח לשיטת מס בה נישום לא ישלם כפל מס לשני מקורות שונים.

לשם כך משמשות אמנות כפל מס, תרומתן היא בכך שנישום אינו מעביר עסקיו או עבודתו או בוחר שלא להעביר עסקיו או עבודתו אך ורק משיקולי מס.

אמנות כפל מס הן הסכמים בינלאומיים הנחתמים לרוב, בין שתי מדינות, במטרה לקבוע הסדרי מס מוסכמים לגבי פעילות כלכלית שיש לה זיקה לשתי המדינות. אמנות אלה מהוות בסיס חשוב לשיתוף פעולה כלכלי בין המדינות, כמו ניהול פעולות של יבוא וייצוא, ניוד עובדים ונותני שירותים, ביצוע השקעות בינלאומיות ועוד.

אמנות אלה חלות על תושבי המדינה שהם צד לאמנה.

עפ”י סעיף 196 לפקודת מס הכנסה – מרגע שהודיע שר האוצר בצו, כי הסכם למניעת כפל מס עם מדינה אחרת הוא בר תוקף, הופך ההסכם לחלק מהדין הפנימי של מדינת ישראל. הסעיף קובע, כי יהיה תוקף להסכם לעניין מס הכנסה, על אף האמור בכל חיקוק אחר הקיים בדין הישראלי הפנימי. זאת כדי להבטיח את החלת הוראות האמנה, למרות ולעיתים בסתירה להוראות פקודת מס הכנסה, חוק מס שבח מקרקעין ושאר חוקי המס.

מדינת ישראל חתומה עם מדינות רבות על אמנות למניעת כפל מס.

אמנות מס חלות על מסים המוטלים על הכנסה, רווח הון, מס שבח, חברות, רכוש וכד’.

לאמנות אלה כח רב שכן כל מדינה מאמצת גישה משלה באשר להיקף המטרות שברצונה להשיג באמצעות האמנה כגון: הטבת מס למשקיעי חוץ, למנוע מצב שבו אדם המפיק הכנסה שיש לה זיקה לשתי מדינות, יהא נתון למיסוי כפול על אותה הכנסה, יצירת כללים שיקלו על ביצוע השקעות רב-לאומיות ויעודדו משקיעים, הסדרת גביית המס בין המדינות ועוד.

 

 

תוכן עניינים

 

פרק ראשון – מבוא – עמ’ 2 – 8

פרק שני –אמנות כפל מס – עמ’ 9 – 13

פרק שלישי –אמנת כפל מס ארה”ב ישראל – עמ’ 14 – 18

פרק רביעי – אמנות כפל מס ורווחי הון מול או במקביל
לועדת רבינוביץ’ 19 – 21

פרק חמישי – דבר המחבר – עמ’ 22 – 25

פרק שישי – ביבליוגרפיה – עמ’ 26

נספח: האמנה בין ישראל לארה”ב לגבי מסים

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

28

מספר עמודים

27

מקורות

16

שנת הגשה

2015

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון מיסוי בינלאומי – אמנות למניעת כפל מס”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בעבודה זו אציג ואסביר בפרק הראשון ובפרק השני את נושא האמנות למניעת כפל מס ואסקור אמנות מס בהן קשורה מדינת ישראל עם מדינות אחרות.

בפרק השלישי והרביעי אתמקד באמנה למניעת כפל המס בין ישראל לארה”ב, ועדת רבינוביץ’ ובמיסוי ריווחי הון. בחלק האחרון אחווה דעתי לגבי האמנה שבין ישראל לארה”ב, יתרונותיה, חסרונותיה והאם היא נותנת מענה סביר למטרות שלשמן נחתמה.

 

עם המעבר הגלובלי משיטת מס טריטוריאלית לשיטת מס לשיטת מס פרסונאלית נמצא הכרח לשיטת מס בה נישום לא ישלם כפל מס לשני מקורות שונים.

לשם כך משמשות אמנות כפל מס, תרומתן היא בכך שנישום אינו מעביר עסקיו או עבודתו או בוחר שלא להעביר עסקיו או עבודתו אך ורק משיקולי מס.

אמנות כפל מס הן הסכמים בינלאומיים הנחתמים לרוב, בין שתי מדינות, במטרה לקבוע הסדרי מס מוסכמים לגבי פעילות כלכלית שיש לה זיקה לשתי המדינות. אמנות אלה מהוות בסיס חשוב לשיתוף פעולה כלכלי בין המדינות, כמו ניהול פעולות של יבוא וייצוא, ניוד עובדים ונותני שירותים, ביצוע השקעות בינלאומיות ועוד.

אמנות אלה חלות על תושבי המדינה שהם צד לאמנה.

עפ”י סעיף 196 לפקודת מס הכנסה – מרגע שהודיע שר האוצר בצו, כי הסכם למניעת כפל מס עם מדינה אחרת הוא בר תוקף, הופך ההסכם לחלק מהדין הפנימי של מדינת ישראל. הסעיף קובע, כי יהיה תוקף להסכם לעניין מס הכנסה, על אף האמור בכל חיקוק אחר הקיים בדין הישראלי הפנימי. זאת כדי להבטיח את החלת הוראות האמנה, למרות ולעיתים בסתירה להוראות פקודת מס הכנסה, חוק מס שבח מקרקעין ושאר חוקי המס.

מדינת ישראל חתומה עם מדינות רבות על אמנות למניעת כפל מס.

אמנות מס חלות על מסים המוטלים על הכנסה, רווח הון, מס שבח, חברות, רכוש וכד’.

לאמנות אלה כח רב שכן כל מדינה מאמצת גישה משלה באשר להיקף המטרות שברצונה להשיג באמצעות האמנה כגון: הטבת מס למשקיעי חוץ, למנוע מצב שבו אדם המפיק הכנסה שיש לה זיקה לשתי מדינות, יהא נתון למיסוי כפול על אותה הכנסה, יצירת כללים שיקלו על ביצוע השקעות רב-לאומיות ויעודדו משקיעים, הסדרת גביית המס בין המדינות ועוד.

 

 

תוכן עניינים

 

פרק ראשון – מבוא – עמ’ 2 – 8

פרק שני –אמנות כפל מס – עמ’ 9 – 13

פרק שלישי –אמנת כפל מס ארה”ב ישראל – עמ’ 14 – 18

פרק רביעי – אמנות כפל מס ורווחי הון מול או במקביל
לועדת רבינוביץ’ 19 – 21

פרק חמישי – דבר המחבר – עמ’ 22 – 25

פרק שישי – ביבליוגרפיה – עמ’ 26

נספח: האמנה בין ישראל לארה”ב לגבי מסים

 

299.00 

סמינריון מיסוי בינלאומי – אמנות למניעת כפל מס

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

28

מספר עמודים

27

מקורות

16

שנת הגשה

2015

סמינריון מיסוי בינלאומי – אמנות למניעת כפל מס

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

28

מספר עמודים

27

מקורות

16

שנת הגשה

2015

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.