(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון ממורה ליועץ חינוכי חווית הסבת הקריירה מהוראה לייעוץ.

מבוא

בחרנו לחקור את חווית ההסבה של המורה לתפקיד היועץ. הנושא עלה בראשנו עקב העובדה, כי אנו נמצאות בעיצומו של תהליך ההסבה מהוראה לייעוץ ושמנו לב לתהליכים שאנו עוברות ולשינוי הגישה שלנו כלפי היועצות שאיתן עבדנו, לפני כניסתנו לתחום. הרגשנו שאנו מתחילות לראות את הפעולות, ההחלטות והבחירות באור אחר. מבינות יותר, ביקורתיות פחות ועניין אותנו מאוד להמשיך להעמיק ולבדוק את התהליך שעוברים המורים שהופכים ליועצים. בנוסף, עניין אותנו איך מורות אחרות העוברות את התהליך חשות וחוות אותו.
אנו כמורות, חשות שלמרות שאנו לומדות במשך פרק זמן קצר יחסית, אנו עוברות תהליך המשפיע על נקודת המבט שלנו לגבי המערכת הבית ספרית על מגוון היבטיה.
בפרספקטיבה האישית, אנו חשות שאנו עוברות טלטלה נפשית, הנובעת מתהליך בחינה וחקירה עצמית. בדיקת הערכים, הרגשות והיכולות האישיות שלנו אל מול דרישות התפקיד.
לאחרונה נערך מחקר כמותני הבוחן את המניעים לבחירה בייעוץ החינוכי כמקצוע והשפעת השחיקה ממקצוע ההוראה על הבחירה (מ.רוטברגר 2011). במחקר זה עולים מספר נושאים מעניינים: נראה, כי הבחירה בייעוץ חינוכי כמקצוע מתרחשת, בממוצע, בגילאי אמצע החיים. המורים המכשירים את עצמם לייעוץ, בחרו ללמוד מקצוע זה בעיקר מתוך רצון להתחדשות עצמית. בנוסף, רוב הפונים ללימודי הייעוץ היו רוצים לעסוק במקצוע הפסיכולוגיה. רמז לכך ניתן למצוא גם במחקרן של ארהרד ופישמן (2004).
ההמלצה העיקרית של המחקר “המניעים לבחירה בייעוץ החינוכי כמקצוע והשפעת השחיקה ממקצוע ההוראה על הבחירה” (מ.רוטברגר 2011) היא, לערוך מחקר במתודולוגיה איכותנית אשר יכלול ראיונות עומק עם הסטודנטים הנמצאים בשלב של ההכשרה לייעוץ החינוכי ולומדים במגוון מכללות.
אימצנו את המלצות המחקר ובחרנו לחקור את הנושא בעזרת המחקר האיכותני. מטרת המחקר, לבחון פנים נוספות הקשורות לחווית ההסבה ולמניעים בבחירתה ונוגעים יותר לתהליך שעוברים הנחקרים לפני ובמהלך לימודיהם וכמובן להתוודע לפרשנותם. אנו מקוות שהמחקר יאפשר לזהות את הפן האישי של הבוחרים בהסבה למקצוע הייעוץ החינוכי ויאפשר לפרש את התופעות.

 

 

תוכן עניינים
מבוא- 1
סקירה ספרותית- 2
תיאוריות מרכזיות בבחירת מקצוע- 2
המניעים לבחירה בהוראה כמקצוע- 3
מעברי קריירה: הגדרות, גורמים ותוצאות- 4
מורים בתקופת אמצע הקריירה- 4
מאפייני הבחירה במקצועות המסייעים- 5
הייעוץ החינוכי- התפתחות הזהות המקצועית- 6
תיאורית הלמידה החברתית: אלברט בנדורה- 8
המתודולוגיה- 10
ממצאים- 12
תפיסת תפקיד המורה ” אני אוהבת את הילדים המופרעים…”- 12
מניעים לבחירת תחום ההוראה- 13
בחירה מתוך פשרה -ויתור על חלום- 13
בחירה בהוראה כחוויה מתקנת- 13
השפעה של דמויות משמעותיות על בחירת מקצוע הוראה- 14
סיבות לשינוי מקצועי ובחירה בייעוץ חינוכי- 14
הרצון להיות יועצת כ”קטליזאטור לשינוי”- 14
צורך בהתפתחות אישית והגשמה עצמית- 15
רצון בקידום- 16
התמקצעות בנושא שקרוב לפסיכולוגיה-חיבור לצרכים הרגשיים של התלמידים ” לרצות להכיר את נפש האדם”- 16
עידוד של דמויות משמעותיות בחיי המרואיינים ועיתוי לשינוי -17
שינוי בתפיסת תפקיד היועץ במהלך הלימודים- 17
חוויית הלימודים- 19
חווית התנסות בשטח -21
הערכת השינוי -23
שדרוג המעמד -23
גילוי העצמי -23
דיון -24
המלצות להרחבת המחקר ולמחקרים נוספים- 27
ביבליוגרפיה- 28
נספחים- 30
נספח 1- מדריך הראיון- 30
נספח 2- ניתוח ראיונות- 31

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

54

מספר עמודים

29

מקורות

16

שנת הגשה

2012

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון ממורה ליועץ חינוכי חווית הסבת הקריירה מהוראה לייעוץ.”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בחרנו לחקור את חווית ההסבה של המורה לתפקיד היועץ. הנושא עלה בראשנו עקב העובדה, כי אנו נמצאות בעיצומו של תהליך ההסבה מהוראה לייעוץ ושמנו לב לתהליכים שאנו עוברות ולשינוי הגישה שלנו כלפי היועצות שאיתן עבדנו, לפני כניסתנו לתחום. הרגשנו שאנו מתחילות לראות את הפעולות, ההחלטות והבחירות באור אחר. מבינות יותר, ביקורתיות פחות ועניין אותנו מאוד להמשיך להעמיק ולבדוק את התהליך שעוברים המורים שהופכים ליועצים. בנוסף, עניין אותנו איך מורות אחרות העוברות את התהליך חשות וחוות אותו.
אנו כמורות, חשות שלמרות שאנו לומדות במשך פרק זמן קצר יחסית, אנו עוברות תהליך המשפיע על נקודת המבט שלנו לגבי המערכת הבית ספרית על מגוון היבטיה.
בפרספקטיבה האישית, אנו חשות שאנו עוברות טלטלה נפשית, הנובעת מתהליך בחינה וחקירה עצמית. בדיקת הערכים, הרגשות והיכולות האישיות שלנו אל מול דרישות התפקיד.
לאחרונה נערך מחקר כמותני הבוחן את המניעים לבחירה בייעוץ החינוכי כמקצוע והשפעת השחיקה ממקצוע ההוראה על הבחירה (מ.רוטברגר 2011). במחקר זה עולים מספר נושאים מעניינים: נראה, כי הבחירה בייעוץ חינוכי כמקצוע מתרחשת, בממוצע, בגילאי אמצע החיים. המורים המכשירים את עצמם לייעוץ, בחרו ללמוד מקצוע זה בעיקר מתוך רצון להתחדשות עצמית. בנוסף, רוב הפונים ללימודי הייעוץ היו רוצים לעסוק במקצוע הפסיכולוגיה. רמז לכך ניתן למצוא גם במחקרן של ארהרד ופישמן (2004).
ההמלצה העיקרית של המחקר “המניעים לבחירה בייעוץ החינוכי כמקצוע והשפעת השחיקה ממקצוע ההוראה על הבחירה” (מ.רוטברגר 2011) היא, לערוך מחקר במתודולוגיה איכותנית אשר יכלול ראיונות עומק עם הסטודנטים הנמצאים בשלב של ההכשרה לייעוץ החינוכי ולומדים במגוון מכללות.
אימצנו את המלצות המחקר ובחרנו לחקור את הנושא בעזרת המחקר האיכותני. מטרת המחקר, לבחון פנים נוספות הקשורות לחווית ההסבה ולמניעים בבחירתה ונוגעים יותר לתהליך שעוברים הנחקרים לפני ובמהלך לימודיהם וכמובן להתוודע לפרשנותם. אנו מקוות שהמחקר יאפשר לזהות את הפן האישי של הבוחרים בהסבה למקצוע הייעוץ החינוכי ויאפשר לפרש את התופעות.

 

 

תוכן עניינים
מבוא- 1
סקירה ספרותית- 2
תיאוריות מרכזיות בבחירת מקצוע- 2
המניעים לבחירה בהוראה כמקצוע- 3
מעברי קריירה: הגדרות, גורמים ותוצאות- 4
מורים בתקופת אמצע הקריירה- 4
מאפייני הבחירה במקצועות המסייעים- 5
הייעוץ החינוכי- התפתחות הזהות המקצועית- 6
תיאורית הלמידה החברתית: אלברט בנדורה- 8
המתודולוגיה- 10
ממצאים- 12
תפיסת תפקיד המורה ” אני אוהבת את הילדים המופרעים…”- 12
מניעים לבחירת תחום ההוראה- 13
בחירה מתוך פשרה -ויתור על חלום- 13
בחירה בהוראה כחוויה מתקנת- 13
השפעה של דמויות משמעותיות על בחירת מקצוע הוראה- 14
סיבות לשינוי מקצועי ובחירה בייעוץ חינוכי- 14
הרצון להיות יועצת כ”קטליזאטור לשינוי”- 14
צורך בהתפתחות אישית והגשמה עצמית- 15
רצון בקידום- 16
התמקצעות בנושא שקרוב לפסיכולוגיה-חיבור לצרכים הרגשיים של התלמידים ” לרצות להכיר את נפש האדם”- 16
עידוד של דמויות משמעותיות בחיי המרואיינים ועיתוי לשינוי -17
שינוי בתפיסת תפקיד היועץ במהלך הלימודים- 17
חוויית הלימודים- 19
חווית התנסות בשטח -21
הערכת השינוי -23
שדרוג המעמד -23
גילוי העצמי -23
דיון -24
המלצות להרחבת המחקר ולמחקרים נוספים- 27
ביבליוגרפיה- 28
נספחים- 30
נספח 1- מדריך הראיון- 30
נספח 2- ניתוח ראיונות- 31

 

299.00 

סמינריון ממורה ליועץ חינוכי חווית הסבת הקריירה מהוראה לייעוץ.

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

54

מספר עמודים

29

מקורות

16

שנת הגשה

2012

סמינריון ממורה ליועץ חינוכי חווית הסבת הקריירה מהוראה לייעוץ.

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

54

מספר עמודים

29

מקורות

16

שנת הגשה

2012

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.