(12/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון “מתנות בין בני משפחה”

ראשית דבר

 

דיני המתנות בישראל, ניתן לומר כי הן נהוגות בעיקר בישראל, שכן ישנן הבדלי גישות.

 

הבדלי גישות אלו נובעות הן מחמת ההלכות השונות בדיני החוזים מחד, מנגד בחקיקה הישראלית ישנה גמישות באפשרויות הקיימות בחוזה וכן החלת חוזה אף לפני כריתה וכן ללא תמורה כאשר בין כל הדינים חל עיקרון תום הלב.

 

על ההבדל המהותי בין הגישות נאמר בקצרה כי המשפט האנגלי מאמין ודוגל בהתערבות מינימאלית, “אדם לאדם זאב”, לעומת המשפט הישראלי אשר ראה חשיבות לקביעת נורמות מוסריות כחובות חוזיות.

 

מטרת המחוקק הייתה לפשט הליכים, גמישות בסוגי המתנות, מנגד הכנסת ההגנה על הזכויות הנותן והמקבל בכך שהשאיר אופציות פתוחות ומרחב לשיקול דעת בכך שנתן אפשרות לביטול מתנה במקרים בהם ישנם נסיבות מיוחדות.

 

מנגד השאיר אמצעי הגנה ובטיחות אף על המקבל, בכך שיש לבחון אף את מידת הסתמכותו על הבטחת מתנה במקרה ועדין לא ניתנה.

 

זאת עוד, החוק הישראלי אינו מסתפק בדרך של “אל תעשה”, אלא מטיל חובות אקטיביות, כאשר עם התפתחות הפסיקה כללים אלו חלחלו אט אט לאורכם ורוחבם של חלקים נרחבים מאוד בחקיקה אף בהלכות נוספות וכדרך חיים.

 

החשיבות בעקרונות אלו, היא ערכית ומסורית כאחד, שכן כמדינה יהודית ודמוקרטית, עלינו לקבוע כללי מוסר מעשיים, ועקרונות אלו גוברים אף על חופש החוזים ועוד, וכדברי השופט אלון שלא יהא אדם “נבל ברשות החוזה”[1].

 

שכן, לא אחת אנו נתקלים במקרים בהם אדם יכול למצוא את עצמו טובע בין סעיפי החוק, יכול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה בגלל חוסר ידיעה ו/או אדם שהיודע את החוק הניצב מולו ומנצלו לרעה.

 

בעבודה זו נדון בדיני המתנות, על תחולתם של דיני החוזים ועוד.

[1] בע”א 148/77  רוט נ’ ישופה [1], בעמ’ 638

 

תוכן עניינים

 1. ראשית דבר
 2. העיגון החוקי
 3. החלת דיני החוזים
 4. הימנעות מהתערבות בעילות אשר מקורן בטיב יחסים בין בני זוג
 5. מתנה עם תמורה
 6. הסכמת הצדדים
 7. האם ניתן להסיק על קיומו של תנאי במשתמע
 8. בין קרובי משפחה
 9. בספרות המשפטית
 10. הדין במתנה עם חיוב
 11. דין המתנה במקרה הפרה של תנאי מתלה:
 12. התחייבות למתנה
 13. האם התחייבות עוברת בירושה
 14. התנהגות מחפירה
 15. דרישת הכתב בהתחייבות
 16. מתנה במקרקעין
 17. תום הלב גובר על דיני הצוואה בגין שימוש שלא בתום לב
 18. מתנה באמצעות שימוש / רישיון / שאלה
 19. סיכומם של דברים
 20. רשימת מקורות

מקורות

א. חקיקה

 • חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973.
 • חוק המתנה, תשכ”ח-1968
 • חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ”ג – 1993, (2)
 • חוק המקרקעין, תשכ”ט – 1969, ס”ח 259,  סעיף 8

ב. פסקי דין

 • ע”א 148/77  רוט נ’ ישופה [1], בעמ’ 638
 • ע”א 173/72 גנאיים נ’ גנאיים, פ”ד כז (1) 414, 420.
 • ע”א 1581/92 ולנטין נ’ ולנטין, פ”ד מט(3) 441
 • ע”א 495/80 ברקוביץ נ’ קלימר, פ”ד לו (4) 57 62 64
 • ע”א 5187/91 מקסימוב נ’ מקסימוב, פ”ד מז(ד) 177, 185,
 • ע”א 155/73 שרון נ’ לייבוב
 • ע”א 36/86 ר’ ב’ מני ואח’ נ’ מ’ מני, פ”ד מא(1) 248. 251-252,
 • ע”א 384-88 אריאלה זיסרמן נ דוב זיסרמן 21-09-1989 עמ’ 208
 • ע”א 343-87 דפנה פרי נ משה פרי 1990 פ”ד מד (2) 154 155
 • ע”א 3829/91 וואלס  נ. גת פד”י מ”ח (1) 811,81,
 • ע”א 1153/95 כהן נ’ מגדל הנביאים פ”ד נבו (1) 506
 • ע”א 36/86 מני נ’ מני, פ”ד מא (1) 248
 • ע”א 11/75 ועד הישיבות נ’ מיכאלי, פ”ד ל(1) 639.
 • ע”א 350/96 וייסר נ’ שביט פ”ד נב (5) 797
 • ע”א 352/78 בן ציון נ’ אפרת פ”ד לד(3) 220
 • ע”א 2836/90 בצר נ’ צילביץ, פ”ד מו (5) 184.
 • ע”א 24/79 רבינוביץ נ’ קליין, פ”מ תש”ם (1) 71.
 • ת”א 3063/79 קרוואני נ’ התאחדות הספורט בישראל
 • ע”א 4372/91 סיטין נגד סיטין

ג. ספרות משפטית

 • פרופ’ מ’ א’ ראבילו, “חוק המתנה, תשכ”ח-1968 “פירוש לחוקי החוזים (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע”ש הרי סאקר, ג’ טדסקי עורך, תשל”ט) 18)
 • פרופ’ דניאל פרידמן בספרו “דיני עשיית עושר לא במשפט”, (הוצאת בורסי עמ’ 559),
 • פרופ’ יהושע ויסמן, בספרו “דיני קניין בעלות ושיתוף”, חלק ב’ האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכ”ז 1997 בעמ’ 106,
 • סיני דויטש דיני החוזים הצרכניים מול דיני החוזים המסחריים עיוני משפט כג 135 תש ס עמ’ 165

ד. מקורות בינלאומיים

 • Pavlou, ibid.
 • Cuzner v. Underdown [1974] 1 All E.R. 764.
 • American Law Institution Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendation (2002) Ch. 7
 • G. Treitel The Law of Contract (London, 11th. Ed., 2003).
 • 90 לContracts ,Restatment
 • seq et 85 .p at ,12 note supra ,Treitel.
 • d2 .N.W 331 (1965) Stores Owl Red .v Hoffman, Yale 78 “Doctrine Contract Traditional and Estoppel Promissory”
 • ,Henderson the and Law Contract Faith” in General Summers,””Good ;357-365 ,343 (1969) .L.J ;220-232 ,195 (1968)
 • .Rev .L .Va 54 “Code Commercial Uniform The of Provisions Sales 559 (1970)
 • .Rev .L Chicago .U 37 ,Note

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון “מתנות בין בני משפחה””

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשית דבר

 

דיני המתנות בישראל, ניתן לומר כי הן נהוגות בעיקר בישראל, שכן ישנן הבדלי גישות.

 

הבדלי גישות אלו נובעות הן מחמת ההלכות השונות בדיני החוזים מחד, מנגד בחקיקה הישראלית ישנה גמישות באפשרויות הקיימות בחוזה וכן החלת חוזה אף לפני כריתה וכן ללא תמורה כאשר בין כל הדינים חל עיקרון תום הלב.

 

על ההבדל המהותי בין הגישות נאמר בקצרה כי המשפט האנגלי מאמין ודוגל בהתערבות מינימאלית, “אדם לאדם זאב”, לעומת המשפט הישראלי אשר ראה חשיבות לקביעת נורמות מוסריות כחובות חוזיות.

 

מטרת המחוקק הייתה לפשט הליכים, גמישות בסוגי המתנות, מנגד הכנסת ההגנה על הזכויות הנותן והמקבל בכך שהשאיר אופציות פתוחות ומרחב לשיקול דעת בכך שנתן אפשרות לביטול מתנה במקרים בהם ישנם נסיבות מיוחדות.

 

מנגד השאיר אמצעי הגנה ובטיחות אף על המקבל, בכך שיש לבחון אף את מידת הסתמכותו על הבטחת מתנה במקרה ועדין לא ניתנה.

 

זאת עוד, החוק הישראלי אינו מסתפק בדרך של “אל תעשה”, אלא מטיל חובות אקטיביות, כאשר עם התפתחות הפסיקה כללים אלו חלחלו אט אט לאורכם ורוחבם של חלקים נרחבים מאוד בחקיקה אף בהלכות נוספות וכדרך חיים.

 

החשיבות בעקרונות אלו, היא ערכית ומסורית כאחד, שכן כמדינה יהודית ודמוקרטית, עלינו לקבוע כללי מוסר מעשיים, ועקרונות אלו גוברים אף על חופש החוזים ועוד, וכדברי השופט אלון שלא יהא אדם “נבל ברשות החוזה”[1].

 

שכן, לא אחת אנו נתקלים במקרים בהם אדם יכול למצוא את עצמו טובע בין סעיפי החוק, יכול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה בגלל חוסר ידיעה ו/או אדם שהיודע את החוק הניצב מולו ומנצלו לרעה.

 

בעבודה זו נדון בדיני המתנות, על תחולתם של דיני החוזים ועוד.

[1] בע”א 148/77  רוט נ’ ישופה [1], בעמ’ 638

 

תוכן עניינים

 1. ראשית דבר
 2. העיגון החוקי
 3. החלת דיני החוזים
 4. הימנעות מהתערבות בעילות אשר מקורן בטיב יחסים בין בני זוג
 5. מתנה עם תמורה
 6. הסכמת הצדדים
 7. האם ניתן להסיק על קיומו של תנאי במשתמע
 8. בין קרובי משפחה
 9. בספרות המשפטית
 10. הדין במתנה עם חיוב
 11. דין המתנה במקרה הפרה של תנאי מתלה:
 12. התחייבות למתנה
 13. האם התחייבות עוברת בירושה
 14. התנהגות מחפירה
 15. דרישת הכתב בהתחייבות
 16. מתנה במקרקעין
 17. תום הלב גובר על דיני הצוואה בגין שימוש שלא בתום לב
 18. מתנה באמצעות שימוש / רישיון / שאלה
 19. סיכומם של דברים
 20. רשימת מקורות

מקורות

א. חקיקה

 • חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973.
 • חוק המתנה, תשכ”ח-1968
 • חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ”ג – 1993, (2)
 • חוק המקרקעין, תשכ”ט – 1969, ס”ח 259,  סעיף 8

ב. פסקי דין

 • ע”א 148/77  רוט נ’ ישופה [1], בעמ’ 638
 • ע”א 173/72 גנאיים נ’ גנאיים, פ”ד כז (1) 414, 420.
 • ע”א 1581/92 ולנטין נ’ ולנטין, פ”ד מט(3) 441
 • ע”א 495/80 ברקוביץ נ’ קלימר, פ”ד לו (4) 57 62 64
 • ע”א 5187/91 מקסימוב נ’ מקסימוב, פ”ד מז(ד) 177, 185,
 • ע”א 155/73 שרון נ’ לייבוב
 • ע”א 36/86 ר’ ב’ מני ואח’ נ’ מ’ מני, פ”ד מא(1) 248. 251-252,
 • ע”א 384-88 אריאלה זיסרמן נ דוב זיסרמן 21-09-1989 עמ’ 208
 • ע”א 343-87 דפנה פרי נ משה פרי 1990 פ”ד מד (2) 154 155
 • ע”א 3829/91 וואלס  נ. גת פד”י מ”ח (1) 811,81,
 • ע”א 1153/95 כהן נ’ מגדל הנביאים פ”ד נבו (1) 506
 • ע”א 36/86 מני נ’ מני, פ”ד מא (1) 248
 • ע”א 11/75 ועד הישיבות נ’ מיכאלי, פ”ד ל(1) 639.
 • ע”א 350/96 וייסר נ’ שביט פ”ד נב (5) 797
 • ע”א 352/78 בן ציון נ’ אפרת פ”ד לד(3) 220
 • ע”א 2836/90 בצר נ’ צילביץ, פ”ד מו (5) 184.
 • ע”א 24/79 רבינוביץ נ’ קליין, פ”מ תש”ם (1) 71.
 • ת”א 3063/79 קרוואני נ’ התאחדות הספורט בישראל
 • ע”א 4372/91 סיטין נגד סיטין

ג. ספרות משפטית

 • פרופ’ מ’ א’ ראבילו, “חוק המתנה, תשכ”ח-1968 “פירוש לחוקי החוזים (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע”ש הרי סאקר, ג’ טדסקי עורך, תשל”ט) 18)
 • פרופ’ דניאל פרידמן בספרו “דיני עשיית עושר לא במשפט”, (הוצאת בורסי עמ’ 559),
 • פרופ’ יהושע ויסמן, בספרו “דיני קניין בעלות ושיתוף”, חלק ב’ האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכ”ז 1997 בעמ’ 106,
 • סיני דויטש דיני החוזים הצרכניים מול דיני החוזים המסחריים עיוני משפט כג 135 תש ס עמ’ 165

ד. מקורות בינלאומיים

 • Pavlou, ibid.
 • Cuzner v. Underdown [1974] 1 All E.R. 764.
 • American Law Institution Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendation (2002) Ch. 7
 • G. Treitel The Law of Contract (London, 11th. Ed., 2003).
 • 90 לContracts ,Restatment
 • seq et 85 .p at ,12 note supra ,Treitel.
 • d2 .N.W 331 (1965) Stores Owl Red .v Hoffman, Yale 78 “Doctrine Contract Traditional and Estoppel Promissory”
 • ,Henderson the and Law Contract Faith” in General Summers,””Good ;357-365 ,343 (1969) .L.J ;220-232 ,195 (1968)
 • .Rev .L .Va 54 “Code Commercial Uniform The of Provisions Sales 559 (1970)
 • .Rev .L Chicago .U 37 ,Note

350.00 

סמינריון “מתנות בין בני משפחה”

מידע נוסף

סמינריון “מתנות בין בני משפחה”

מידע נוסף

350.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.