(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון נשים וזקנה מוצלחת

תקציר

בעשורים האחרונים ניכרת עלייה בשיעור הקשישים באוכלוסייתן של מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות. אנשים חיים היום הרבה יותר שנים, ובאופן כללי גם בריאים יותר. עם זאת, ישנה הסכמה על כך שזקנה כרוכה בירידה בבריאות ובתפקוד, ומי שמאריך ימים מתנסה במחלות לסוגיהן ובאבדנים שונים. הארכת תוחלת החיים יוצרת לפיכך, צרכים חדשים ומציבה אתגרים ברמת החברה, ברמת המשפחה וברמת היחיד. אחד האתגרים המרכזיים הוא השאלה, איך לשמר איכות חיים בשנים מאוחרות וכיצד לסייע לקשיש להזדקן בצורה מוצלחת.

התפתחות האדם הינה תופעה רב ממדית המתרחשת ברמה הביולוגית, הפסיכולוגית והחברתית. בעבודתי  אתמקד בשלב ההזדקנות והתבסס על תיאוריות המדגישות את חלקם הפעיל של האדם וסביבתו בעיצוב  חייו בכלל ושלב הזקנה בפרט. מטרת עבודתי הינה לבחון את תפקידו של הזקן עצמו וסביבתו בעיצוב עתידו ומהלך חייו בשנותיו המאוחרות.

חוקרים רבים הדגישו את החשיבות של קיום רשת תמיכה חברתית לקשישים החשובה במיוחד עבור מצב בריאותם הגופנית והנפשית. הם טוענים שלעת זקנה רוב הצרכים של הקשישים מסופקים במסגרת זאת. קשישים זקוקים לתמיכה חברתית כדי לתפקד, להסתדר ולהתמודד. מחסור בתמיכה חברתית בקרב קשישים יכול לגרום להתמודדות חברתית ונפשית לקויה, שימוש מוטעה בשירותים חברתיים, מצב בריאות ירוד, מורל נמוך ובהרבה מקרים תחושות דיכאון. נמצא גם שרמת התמיכה שקשישים מקבלים ואיכותה משפיעים השפעה ישירה על רווחתם הנפשית והחברתית.

עבודתי פותחת בסקירה ספרותית של מחקרים מתחומי דעת שונים החוקרים את נושא הזקנה וההזדקנות ברבדים השונים ולאורך השנים  ואציג תיאוריות עיקריות בחקר הזקנה. בנוסף אבחן את הקשר בין זקנה והבדלי מגדר ואף התייחס למושג זקנה מוצלחת.

בפרק הראשון אבחן את תהליך ההזדקנות ואראה את חשיבותו תוך הצגתם של מאפיינים דמוגרפים ואחרים של הזדקנות בכלל והזדקנות נשים בפרט. אראה גישה התופסת את הליך ההזדקנות כחלון הזדמנויות ואציג את תפקידו של הקשיש וסביבתו כמעצבים את פני הזקנה.

בפרק השני אציג את הדרך להזדקנות מוצלחת תוך שימת דגש על הזקנות מוצלחת של נשים.   אפתח את הפרק באבחנה בין המושגים תוחלת חיים אל מול תוחלת חיים פעילה. אציג את גישתה של ד”ר דניאל דליות (2008) אשר מתייחסת לתוחלת חיים פעילה ואראה מספר אספקטים חשובים שלדעתה תורמים לכך. לאחר מכן בעזרת מחקרן של נטע בנטור, דניאלה סיטרון וסבטלנה צ’חמיר (2006), אבחן את מצבן של נשים קשישות וצורכיהן הייחודיים. לסיום הפרק אציג תכניות שפותחו במקומות שונים בעולם במגוון רב של תחומים בכדי לנסות ולענות על צורכי הקשישה ולשפר את מהלך חייה בשנותיה האחרונות, לעזור לה ולסייע בעדה לחוות את  תקופת הזקנה בצורה מוצלחת.  בפרק הסיכום יוצגו ממצאים ומסקנות בנוגע לסוגיות שונות שעלו בעבודתי. אסכם את המאפיינים הבריאותיים והסוציאליים הייחודיים לנשים קשישות ולפיכך את הצורך של מערכות השירותים הפורמאליים לפעול להרחבת הפעילות למען נשים קשישות, תוך התייחסות לצורכיהן של תת  קבוצות ייחודיות בקרבן, ולצורכיהם של כל הקשישים בישראל ובתוך כך לסייע בעדם לחוות את זקנתם בצורה מוצלחת ככל שניתן.

 

תוכן עניינים

תקציר 3
סקירה ספרותית 4
מהי הזדקנות? 4
זקנה והבדלי מגדר 5
הזדקנות מוצלחת 6
פרק ראשון – תהליך ההזדקנות וחשיבותו 8
ההזדקנות והשלכותיה 8
תפיסת תהליך ההזדקנות כחלון הזדמנויות 9
הקשיש וסביבתו כמעצבים את פני הזקנה 10
פרק שני – הדרך לזקנה מוצלחת 11
צמצום המוגבלות או הארכת תוחלת חיים פעילה 11
מאפייני נשים קשישות וצורכיהן הייחודיים 12
תכניות, שירותים וטיפולים ייעודיים לקשישות 15
סיכום 17
ביבליוגרפיה 18

 

מידע נוסף

מספר עמודים

19

מקורות בעברית

10

מקורות באנגלית

20

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון נשים וזקנה מוצלחת”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

בעשורים האחרונים ניכרת עלייה בשיעור הקשישים באוכלוסייתן של מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות. אנשים חיים היום הרבה יותר שנים, ובאופן כללי גם בריאים יותר. עם זאת, ישנה הסכמה על כך שזקנה כרוכה בירידה בבריאות ובתפקוד, ומי שמאריך ימים מתנסה במחלות לסוגיהן ובאבדנים שונים. הארכת תוחלת החיים יוצרת לפיכך, צרכים חדשים ומציבה אתגרים ברמת החברה, ברמת המשפחה וברמת היחיד. אחד האתגרים המרכזיים הוא השאלה, איך לשמר איכות חיים בשנים מאוחרות וכיצד לסייע לקשיש להזדקן בצורה מוצלחת.

התפתחות האדם הינה תופעה רב ממדית המתרחשת ברמה הביולוגית, הפסיכולוגית והחברתית. בעבודתי  אתמקד בשלב ההזדקנות והתבסס על תיאוריות המדגישות את חלקם הפעיל של האדם וסביבתו בעיצוב  חייו בכלל ושלב הזקנה בפרט. מטרת עבודתי הינה לבחון את תפקידו של הזקן עצמו וסביבתו בעיצוב עתידו ומהלך חייו בשנותיו המאוחרות.

חוקרים רבים הדגישו את החשיבות של קיום רשת תמיכה חברתית לקשישים החשובה במיוחד עבור מצב בריאותם הגופנית והנפשית. הם טוענים שלעת זקנה רוב הצרכים של הקשישים מסופקים במסגרת זאת. קשישים זקוקים לתמיכה חברתית כדי לתפקד, להסתדר ולהתמודד. מחסור בתמיכה חברתית בקרב קשישים יכול לגרום להתמודדות חברתית ונפשית לקויה, שימוש מוטעה בשירותים חברתיים, מצב בריאות ירוד, מורל נמוך ובהרבה מקרים תחושות דיכאון. נמצא גם שרמת התמיכה שקשישים מקבלים ואיכותה משפיעים השפעה ישירה על רווחתם הנפשית והחברתית.

עבודתי פותחת בסקירה ספרותית של מחקרים מתחומי דעת שונים החוקרים את נושא הזקנה וההזדקנות ברבדים השונים ולאורך השנים  ואציג תיאוריות עיקריות בחקר הזקנה. בנוסף אבחן את הקשר בין זקנה והבדלי מגדר ואף התייחס למושג זקנה מוצלחת.

בפרק הראשון אבחן את תהליך ההזדקנות ואראה את חשיבותו תוך הצגתם של מאפיינים דמוגרפים ואחרים של הזדקנות בכלל והזדקנות נשים בפרט. אראה גישה התופסת את הליך ההזדקנות כחלון הזדמנויות ואציג את תפקידו של הקשיש וסביבתו כמעצבים את פני הזקנה.

בפרק השני אציג את הדרך להזדקנות מוצלחת תוך שימת דגש על הזקנות מוצלחת של נשים.   אפתח את הפרק באבחנה בין המושגים תוחלת חיים אל מול תוחלת חיים פעילה. אציג את גישתה של ד”ר דניאל דליות (2008) אשר מתייחסת לתוחלת חיים פעילה ואראה מספר אספקטים חשובים שלדעתה תורמים לכך. לאחר מכן בעזרת מחקרן של נטע בנטור, דניאלה סיטרון וסבטלנה צ’חמיר (2006), אבחן את מצבן של נשים קשישות וצורכיהן הייחודיים. לסיום הפרק אציג תכניות שפותחו במקומות שונים בעולם במגוון רב של תחומים בכדי לנסות ולענות על צורכי הקשישה ולשפר את מהלך חייה בשנותיה האחרונות, לעזור לה ולסייע בעדה לחוות את  תקופת הזקנה בצורה מוצלחת.  בפרק הסיכום יוצגו ממצאים ומסקנות בנוגע לסוגיות שונות שעלו בעבודתי. אסכם את המאפיינים הבריאותיים והסוציאליים הייחודיים לנשים קשישות ולפיכך את הצורך של מערכות השירותים הפורמאליים לפעול להרחבת הפעילות למען נשים קשישות, תוך התייחסות לצורכיהן של תת  קבוצות ייחודיות בקרבן, ולצורכיהם של כל הקשישים בישראל ובתוך כך לסייע בעדם לחוות את זקנתם בצורה מוצלחת ככל שניתן.

 

תוכן עניינים

תקציר 3
סקירה ספרותית 4
מהי הזדקנות? 4
זקנה והבדלי מגדר 5
הזדקנות מוצלחת 6
פרק ראשון – תהליך ההזדקנות וחשיבותו 8
ההזדקנות והשלכותיה 8
תפיסת תהליך ההזדקנות כחלון הזדמנויות 9
הקשיש וסביבתו כמעצבים את פני הזקנה 10
פרק שני – הדרך לזקנה מוצלחת 11
צמצום המוגבלות או הארכת תוחלת חיים פעילה 11
מאפייני נשים קשישות וצורכיהן הייחודיים 12
תכניות, שירותים וטיפולים ייעודיים לקשישות 15
סיכום 17
ביבליוגרפיה 18

 

299.00 

סמינריון נשים וזקנה מוצלחת

מידע נוסף

מספר עמודים

19

מקורות בעברית

10

מקורות באנגלית

20

סמינריון נשים וזקנה מוצלחת

מידע נוסף

מספר עמודים

19

מקורות בעברית

10

מקורות באנגלית

20

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.