(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון סוגיית הסגמנטציה בקשב חזותי

תקציר

סוגיה מרכזית בקשב חזותי היא, האם המגבלה הקשבית מצויה בעיבוד מאפיינים ראשוניים מרחביים של השדה החזותי (גישת קשב תלוי מיקום), או שהמגבלה מצויה בהפקת תגובה על יחידות משמעות, שעברו סגמנטציה כחלק מתהליך קדם קשבי (גישת קשב תלוי אובייקט). אחת מהעדויות המרכזיות לטענה זו היא ניסוי של שמצא “אפקט אובייקט” וטען כי ממצא זה מעיד כי תהליך הסגמטציה הוא קדם קשבי. המחקר שלהלן בוחן האם מרכיב בפרדיגמה של דנקן הוביל לכך שהסגמנטציה התבטאה כתהליך קדם קשבי. המחקר בודק את האפשרות כי הגדרה מוקדמת של הגירויים כאובייקטים מביאה לביטול הצורך במשאבי קשב לביצוע סגמנטציה. הניסוי הראשון, שהגדיר את המצגת כשני אובייקטים זהים סמנטית (שני מעגלים), מצא, בדומה לניסוי של דנקן, אפקט אובייקט. הניסוי השני, לעומת זאת, השתמש באותם גירויים מניסוי 1 והגדיר אותם  כאובייקט יחיד- גלגל. בניסוי זה התבטל אפקט האובייקט, ממצא שהעיד על השפעת החלוקה הסמנטית המוקדמת על תהליך הסגמנטציה החזותי. הניסוי השלישי השתמש בשני גירויים שיכלו להתפרש רק כשני אובייקטים  תוך התייחסות למצגת כ”שדה חזותי” וללא חלוקה מוקדמת לאובייקטים. ניסוי זה שיער שתחול ירידה בביצוע וביטול אפקט אובייקט, עקב ההנחה כי, בתנאים “טבעיים” הסגמנטציה תשען על תהליכים קשביים. עם זאת על אף שבניסוי זה התבטל אפקט אובייקט, לא חלה ירידה בביצוע. הדיווח המילולי שהתלווה לניסוי 3 העלה מגבלות שונות לניסוי זה והראשית שבהן הייתה אפשרות שהניסוי לא בחן כלל תהליך של סגמנטציה. המחקר מציע על סמך תוצאותיו עדות להשפעה מסוימת של משתנה “הגדרת המצגת” ומציע לבחון ישירות האם הסגמנטציה היא תהליך קשבי בניסויי המשך.

 

תוכן עניינים

תקציר 2
מבוא 2
א. קשב מוקדם- גישת קשב תלוי מיקום 2
ב. קשב מאוחר- קשב תלוי אובייקט 3
ג. הסברים אפשריים לקיום שתי המערכות 4
ד. הפרדיגמה של דנקן וסוגיית הסגמנטציה בקשב חזותי 6
1. המודל המחקרי 6
2. מטרת המחקר 7

ניסוי.1. . בדיקת אפקט אובייקט באובייקטים זהים קטגוריאלית 8
א.שיטה 9
ב. תוצאות 12
ג. דיון 13

ניסוי_2 14
ניסוי 2 שיטה 15
א. תוצאות 16
ב. דיון_ניסוי_2 17

ניסוי_3 18
א. שיטה 20
ב. תוצאות 22
ג. דיון 23

דיון כללי 27
א. בחינת התוצאות לאור ההשערות הראשוניות והמודל שהוצע 27
ב. המגבלות_המרכזיות_של_המחקר 27
ג. פתרונות_וניסויי_המשך 28

בביליוגרפיה 30

מידע נוסף

מספר עמודים

34

מקורות

29

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון סוגיית הסגמנטציה בקשב חזותי”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

סוגיה מרכזית בקשב חזותי היא, האם המגבלה הקשבית מצויה בעיבוד מאפיינים ראשוניים מרחביים של השדה החזותי (גישת קשב תלוי מיקום), או שהמגבלה מצויה בהפקת תגובה על יחידות משמעות, שעברו סגמנטציה כחלק מתהליך קדם קשבי (גישת קשב תלוי אובייקט). אחת מהעדויות המרכזיות לטענה זו היא ניסוי של שמצא “אפקט אובייקט” וטען כי ממצא זה מעיד כי תהליך הסגמטציה הוא קדם קשבי. המחקר שלהלן בוחן האם מרכיב בפרדיגמה של דנקן הוביל לכך שהסגמנטציה התבטאה כתהליך קדם קשבי. המחקר בודק את האפשרות כי הגדרה מוקדמת של הגירויים כאובייקטים מביאה לביטול הצורך במשאבי קשב לביצוע סגמנטציה. הניסוי הראשון, שהגדיר את המצגת כשני אובייקטים זהים סמנטית (שני מעגלים), מצא, בדומה לניסוי של דנקן, אפקט אובייקט. הניסוי השני, לעומת זאת, השתמש באותם גירויים מניסוי 1 והגדיר אותם  כאובייקט יחיד- גלגל. בניסוי זה התבטל אפקט האובייקט, ממצא שהעיד על השפעת החלוקה הסמנטית המוקדמת על תהליך הסגמנטציה החזותי. הניסוי השלישי השתמש בשני גירויים שיכלו להתפרש רק כשני אובייקטים  תוך התייחסות למצגת כ”שדה חזותי” וללא חלוקה מוקדמת לאובייקטים. ניסוי זה שיער שתחול ירידה בביצוע וביטול אפקט אובייקט, עקב ההנחה כי, בתנאים “טבעיים” הסגמנטציה תשען על תהליכים קשביים. עם זאת על אף שבניסוי זה התבטל אפקט אובייקט, לא חלה ירידה בביצוע. הדיווח המילולי שהתלווה לניסוי 3 העלה מגבלות שונות לניסוי זה והראשית שבהן הייתה אפשרות שהניסוי לא בחן כלל תהליך של סגמנטציה. המחקר מציע על סמך תוצאותיו עדות להשפעה מסוימת של משתנה “הגדרת המצגת” ומציע לבחון ישירות האם הסגמנטציה היא תהליך קשבי בניסויי המשך.

 

תוכן עניינים

תקציר 2
מבוא 2
א. קשב מוקדם- גישת קשב תלוי מיקום 2
ב. קשב מאוחר- קשב תלוי אובייקט 3
ג. הסברים אפשריים לקיום שתי המערכות 4
ד. הפרדיגמה של דנקן וסוגיית הסגמנטציה בקשב חזותי 6
1. המודל המחקרי 6
2. מטרת המחקר 7

ניסוי.1. . בדיקת אפקט אובייקט באובייקטים זהים קטגוריאלית 8
א.שיטה 9
ב. תוצאות 12
ג. דיון 13

ניסוי_2 14
ניסוי 2 שיטה 15
א. תוצאות 16
ב. דיון_ניסוי_2 17

ניסוי_3 18
א. שיטה 20
ב. תוצאות 22
ג. דיון 23

דיון כללי 27
א. בחינת התוצאות לאור ההשערות הראשוניות והמודל שהוצע 27
ב. המגבלות_המרכזיות_של_המחקר 27
ג. פתרונות_וניסויי_המשך 28

בביליוגרפיה 30

299.00 

סמינריון סוגיית הסגמנטציה בקשב חזותי

מידע נוסף

מספר עמודים

34

מקורות

29

שנת הגשה

2014

סמינריון סוגיית הסגמנטציה בקשב חזותי

מידע נוסף

מספר עמודים

34

מקורות

29

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.