(23/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון סוגיית ניהול משפחה בעדה אתיופית

מבוא

בעבודה זו ברצוני  לבחון את סוגיית ניהול משפחה בעדה אתיופית מנקודת מבטן של נשים לומדות.

רבות נכתב על העדה האתיופית בישראל, על המפגש בין החברה המסורתית מחד לבין המדינה המערבית והמודרנית מאידך, וכיצד מפגש זה משפיע על דפוסי המשפחה בקהילה.                    עבודה זו מנסה לספק נקודת מבט מעט שונה, אשר בוחנת את התנהלות האישה האתיופית מתוך עולם המושגים הניהולי, מתוך רצון לספק נקודת מבט וכלי- ניתוח שונה, אשר יאתגר את הניתוח הקיים, שנשען לרוב על הדגשת החולשות של הקהילה האתיופית בארץ, ויספק מבט על חוזוקתיה של האישה האתיופית היוצאת ללימודים גבוהים, מבלי להתעלם מהמורכבות שבכך.

חלקה הראשון הל העבודה הינה סקירת ספרות הכוללת שלושה תחומים מרכזיים המובילים זה אל זה: הראשון הינו הצגת תפיסות ניהול וניסיון להבין מהו מנהל טוב מחד, וניתוח של מושג המשפחה והשינויים שעבר מאידך. שני אלו הינם המושגים המרכזיים הנסקרים בעבודה זו- ניהול ומשפחה. החלק השני מתייחס למשפחה כאל ארגון המנוהל על ידי מספר מנהלים, וניסיון לנתח את מושג המשפחה לפי תיאוריות ניהוליות. חלקה האחרון של סקירת ספרות מספק סקירה על הקהילה האתיופית בארץ, ובפרט ניתוח של המבנה המשפחתי, כהכנה לעבודה המחקרית שנעשתה.

החלק השני של העבודה הינו הצגת המתודולוגיה ששימשה להכנת העבודה- ראיונות עומק עם שש נשים אתיופיות, בעלות משפחה, הנמצאות בתקופת לימודיהן או אחריה.

החלק השלישי הינו סקירה של תוצאות הראיונות שערכתי, כאשר בחלקה הרביעי של העבודה מובא דיון בממצאי הראיונות, ומסקנותיי לגבי סוגיית ניהול המשפחה האתיופית מנקודת מבטן של נשים הנמצאות בתקופת לימודיהן או אחריה.

 

 

תוכן עניינים

מבוא – 1
סקירת ספרות – 10-2
מהו ניהול – 4-2
ניהול כמשפחה ומשפחה כניהול – 5-4
מושג המשפחה בחרה המודרנית בישראל – 6-5
השפעת מעמד האישה על המבנה המשפחתי – 7-6
מאפייניה של המשפחה האתיופית המסורתית – 8-7
מאפייני המשפחה האתיופית המודרנית בישראל – 9-8
השפעת העלייה לארץ על חלוקת התפקידים במשפחה – 10-9
מתודולוגיה – 12-11
ממצאים – 17-13
דיון ומסקנות – 20-18
סיכום – 21
ביבליוגרפיה – 22-23

מידע נוסף

מספר עמודים

24

מקורות

24

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון סוגיית ניהול משפחה בעדה אתיופית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בעבודה זו ברצוני  לבחון את סוגיית ניהול משפחה בעדה אתיופית מנקודת מבטן של נשים לומדות.

רבות נכתב על העדה האתיופית בישראל, על המפגש בין החברה המסורתית מחד לבין המדינה המערבית והמודרנית מאידך, וכיצד מפגש זה משפיע על דפוסי המשפחה בקהילה.                    עבודה זו מנסה לספק נקודת מבט מעט שונה, אשר בוחנת את התנהלות האישה האתיופית מתוך עולם המושגים הניהולי, מתוך רצון לספק נקודת מבט וכלי- ניתוח שונה, אשר יאתגר את הניתוח הקיים, שנשען לרוב על הדגשת החולשות של הקהילה האתיופית בארץ, ויספק מבט על חוזוקתיה של האישה האתיופית היוצאת ללימודים גבוהים, מבלי להתעלם מהמורכבות שבכך.

חלקה הראשון הל העבודה הינה סקירת ספרות הכוללת שלושה תחומים מרכזיים המובילים זה אל זה: הראשון הינו הצגת תפיסות ניהול וניסיון להבין מהו מנהל טוב מחד, וניתוח של מושג המשפחה והשינויים שעבר מאידך. שני אלו הינם המושגים המרכזיים הנסקרים בעבודה זו- ניהול ומשפחה. החלק השני מתייחס למשפחה כאל ארגון המנוהל על ידי מספר מנהלים, וניסיון לנתח את מושג המשפחה לפי תיאוריות ניהוליות. חלקה האחרון של סקירת ספרות מספק סקירה על הקהילה האתיופית בארץ, ובפרט ניתוח של המבנה המשפחתי, כהכנה לעבודה המחקרית שנעשתה.

החלק השני של העבודה הינו הצגת המתודולוגיה ששימשה להכנת העבודה- ראיונות עומק עם שש נשים אתיופיות, בעלות משפחה, הנמצאות בתקופת לימודיהן או אחריה.

החלק השלישי הינו סקירה של תוצאות הראיונות שערכתי, כאשר בחלקה הרביעי של העבודה מובא דיון בממצאי הראיונות, ומסקנותיי לגבי סוגיית ניהול המשפחה האתיופית מנקודת מבטן של נשים הנמצאות בתקופת לימודיהן או אחריה.

 

 

תוכן עניינים

מבוא – 1
סקירת ספרות – 10-2
מהו ניהול – 4-2
ניהול כמשפחה ומשפחה כניהול – 5-4
מושג המשפחה בחרה המודרנית בישראל – 6-5
השפעת מעמד האישה על המבנה המשפחתי – 7-6
מאפייניה של המשפחה האתיופית המסורתית – 8-7
מאפייני המשפחה האתיופית המודרנית בישראל – 9-8
השפעת העלייה לארץ על חלוקת התפקידים במשפחה – 10-9
מתודולוגיה – 12-11
ממצאים – 17-13
דיון ומסקנות – 20-18
סיכום – 21
ביבליוגרפיה – 22-23

299.00 

סמינריון סוגיית ניהול משפחה בעדה אתיופית

מידע נוסף

מספר עמודים

24

מקורות

24

שנת הגשה

2013

סמינריון סוגיית ניהול משפחה בעדה אתיופית

מידע נוסף

מספר עמודים

24

מקורות

24

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.