(20/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון סמים בקרב בני נוער

מבוא

בעשורים האחרונים אנו עדים לעלייה במספר בני הנוער המשתמשים בסמים ולירידה בגיל התחלת השימוש.  בני נוער רבים מתנסים בשימוש חד פעמי בסמים מסוגים שונים אך אצל חלקם הופך השימוש המזדמן לשימוש קבוע ומביא לפגיעה בהיבטי חיים רגשיים, משפחתיים, חברתיים ולימודיים. למרות מורכבות התופעה והגורמים לה, עשויה התערבות טיפולית מתאימה להביא להפסקת השימוש ולהפחתת הקשיים אשר הביאו לשימוש בסם מלכתחילה.

מנתונים מהעולם ומישראל עולה כי תקופת ההתבגרות מאופיינת בשיעור הגבוה ביותר של נטילת סיכונים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. מהנתונים עולה כי מרבית שיעורי המוות והחולי של מתבגרים קשורים לנטילת סיכונים.

עבודה זו תתמקד בתופעת שימוש הסמים בקרב בני נוער, את הגורמים המניעים את בני הנוער להשתמש בסמים , את היקף התופעה והאופן בו ניתן להתמודד עמה ותתאר את הגישות השונות בהן  נוקטות הרשויות למען מיגור וצמצום התופעה.  על מנת לתאר את השימוש בסמים בקרב בני נוער העבודה חולקה למספר פרקים אשר מתארים ומסבירים את הגורמים הרלוונטיים.

בפרק הראשון מתוארים מאפייני גיל ההתבגרות והסיבות לתחילת שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בגיל זה.  בפרק השני ישנה התמקדות בגורמים לשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים  כמו: מאפייני אישיות, קשיים במערכת המשפחתית, גורמי הגירה , ועוד. בפרק השלישי מתוארת סקירת נתונים על היקף צריכת חומרים פסיכו-אקטיביים בקרב בני נוער. הפרק הרביעי עוסק בשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב אוכלוסיות שונות: חילוניים, דתיים, מהגרים, ערבים, נוער בסיכון ועוד. הפרק החמישי סוקר תכניות שונות למניעת שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, הפרק מתאר למי מיועדות התכניות מקור המפעיל מפעיל אותן וכו’.

את העבודה חותם פרק הסיכום אשר בו מתבצעת אינטגרציה של כל הנתונים ומתבצע ניתוח של המניעים ויינתנו המלצות אופרטיביות לאופן בו ניתן לצמצם את היקף תופעת שימוש הסמים בקרב בני נוער.

 

תוכן עיניינים
מבוא-2
1. מאפייני גיל ההתבגרות-3
1.1 נטילת סיכונים כללית בגיל ההתבגרות-4
2. הגורמים לצריכת סמים- 7
2.1 מערכות יחסים בילדות ובהתבגרות-7
2.2 גורמי סיכון תורשתיים ביולוגיים-9
2.3 גורם פיזיולוגי-10
2.4 גורמי סיכון עקב פגיעה מינית והתעללות-10
2.5 גורמי סיכון בעקבות הגירה-11
2.6 מצוקות עקב קשיים בהתמודדות חברתית-13
2.7 גורמי סיכון התנהגותיים-13
2.8 גורמי סיכון בעבריינות-14.
2.9 גורמי סיכון בקרב תרמילאים-14
2.10 גורמי סיכון במועדונים ומסיבות-15
2.11 גורמי סיכון בתקשורת-15
3. היקף תופעת צריכת סמים בקרב בני נוער-16
4. צריכת סמים בקרב אוכלוסיות נוער שונות (יהודים חילונים ודתיים, ערבים, מהגרים)-19
4.1 שימוש בקרב נוער עולה-19
4.2 שימוש בקרב נוער עולים מאתיופיה-19
4.3 שימוש בקרב נוער מהמגזר הערבי-20
4.4 שימוש בקרב בני נוער יוצאי ברית המועצות לשעבר-22
5. התמודדות הרשויות ומערכת החינוך עם תופעת צריכת הסמים בקרב בני נוער-23
5.1 תכניות מניעה בבתי ספר-24
5.2 תכניות מניעה בקהילה-28
5.3 תכניות מניעה בקרב בני נוער עולים-29
5.4 תכניות מניעה בקרב בני נוער בסכון-30
5.5 התוכנית הלאומית לילדים ובני-נוער בסיכון-31
5.6 פנייה לעזרה-33
6. סיכום-35
7. ביבליוגרפיה-40

מידע נוסף

מספר עמודים

46

מקורות

64

שנת הגשה

2012

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון סמים בקרב בני נוער”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בעשורים האחרונים אנו עדים לעלייה במספר בני הנוער המשתמשים בסמים ולירידה בגיל התחלת השימוש.  בני נוער רבים מתנסים בשימוש חד פעמי בסמים מסוגים שונים אך אצל חלקם הופך השימוש המזדמן לשימוש קבוע ומביא לפגיעה בהיבטי חיים רגשיים, משפחתיים, חברתיים ולימודיים. למרות מורכבות התופעה והגורמים לה, עשויה התערבות טיפולית מתאימה להביא להפסקת השימוש ולהפחתת הקשיים אשר הביאו לשימוש בסם מלכתחילה.

מנתונים מהעולם ומישראל עולה כי תקופת ההתבגרות מאופיינת בשיעור הגבוה ביותר של נטילת סיכונים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. מהנתונים עולה כי מרבית שיעורי המוות והחולי של מתבגרים קשורים לנטילת סיכונים.

עבודה זו תתמקד בתופעת שימוש הסמים בקרב בני נוער, את הגורמים המניעים את בני הנוער להשתמש בסמים , את היקף התופעה והאופן בו ניתן להתמודד עמה ותתאר את הגישות השונות בהן  נוקטות הרשויות למען מיגור וצמצום התופעה.  על מנת לתאר את השימוש בסמים בקרב בני נוער העבודה חולקה למספר פרקים אשר מתארים ומסבירים את הגורמים הרלוונטיים.

בפרק הראשון מתוארים מאפייני גיל ההתבגרות והסיבות לתחילת שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בגיל זה.  בפרק השני ישנה התמקדות בגורמים לשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים  כמו: מאפייני אישיות, קשיים במערכת המשפחתית, גורמי הגירה , ועוד. בפרק השלישי מתוארת סקירת נתונים על היקף צריכת חומרים פסיכו-אקטיביים בקרב בני נוער. הפרק הרביעי עוסק בשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב אוכלוסיות שונות: חילוניים, דתיים, מהגרים, ערבים, נוער בסיכון ועוד. הפרק החמישי סוקר תכניות שונות למניעת שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, הפרק מתאר למי מיועדות התכניות מקור המפעיל מפעיל אותן וכו’.

את העבודה חותם פרק הסיכום אשר בו מתבצעת אינטגרציה של כל הנתונים ומתבצע ניתוח של המניעים ויינתנו המלצות אופרטיביות לאופן בו ניתן לצמצם את היקף תופעת שימוש הסמים בקרב בני נוער.

 

תוכן עיניינים
מבוא-2
1. מאפייני גיל ההתבגרות-3
1.1 נטילת סיכונים כללית בגיל ההתבגרות-4
2. הגורמים לצריכת סמים- 7
2.1 מערכות יחסים בילדות ובהתבגרות-7
2.2 גורמי סיכון תורשתיים ביולוגיים-9
2.3 גורם פיזיולוגי-10
2.4 גורמי סיכון עקב פגיעה מינית והתעללות-10
2.5 גורמי סיכון בעקבות הגירה-11
2.6 מצוקות עקב קשיים בהתמודדות חברתית-13
2.7 גורמי סיכון התנהגותיים-13
2.8 גורמי סיכון בעבריינות-14.
2.9 גורמי סיכון בקרב תרמילאים-14
2.10 גורמי סיכון במועדונים ומסיבות-15
2.11 גורמי סיכון בתקשורת-15
3. היקף תופעת צריכת סמים בקרב בני נוער-16
4. צריכת סמים בקרב אוכלוסיות נוער שונות (יהודים חילונים ודתיים, ערבים, מהגרים)-19
4.1 שימוש בקרב נוער עולה-19
4.2 שימוש בקרב נוער עולים מאתיופיה-19
4.3 שימוש בקרב נוער מהמגזר הערבי-20
4.4 שימוש בקרב בני נוער יוצאי ברית המועצות לשעבר-22
5. התמודדות הרשויות ומערכת החינוך עם תופעת צריכת הסמים בקרב בני נוער-23
5.1 תכניות מניעה בבתי ספר-24
5.2 תכניות מניעה בקהילה-28
5.3 תכניות מניעה בקרב בני נוער עולים-29
5.4 תכניות מניעה בקרב בני נוער בסכון-30
5.5 התוכנית הלאומית לילדים ובני-נוער בסיכון-31
5.6 פנייה לעזרה-33
6. סיכום-35
7. ביבליוגרפיה-40

299.00 

סמינריון סמים בקרב בני נוער

מידע נוסף

מספר עמודים

46

מקורות

64

שנת הגשה

2012

סמינריון סמים בקרב בני נוער

מידע נוסף

מספר עמודים

46

מקורות

64

שנת הגשה

2012

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.