(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון עבודת גמר מחקרית בתחום אוריינות חזותית “עצם היצירה היא שינוי היוצר”

תקציר

עבודה זו עוסקת בהשפעתה של היצירה והחוויה האסתטית על האקלים המיטבי של תלמיד מאתגר בסביבת בית הספר. זאת מתוך תפיסה כי שיפור האקלים יוביל להעצמת התלמיד ולפיתוח תחושת שייכות לסביבה. תפיסה זו נבחנה במסגרת מחקר פעולה אשר התקיים בבית הספר בו אני מלמדת את הוראת האמנות, במהלך שנת לימודים תשע”ב, 2011, באמצעות קבוצה בת חמישה תלמידים מאתגרים. המחקר בדק את השפעתה של ההשתתפות בפרויקט יצירה אמנותית משותפת לקבוצה הן על היחיד והן על הקבוצה הפועלת בצוותא.

מחקר הפעולה התקיים בבית הספר ‘רננים’ בעיר אשדוד, בית ספר יסודי לכיתות א-ו.  בבית הספר קיים מנגנון המסייע באיתור, אבחון ותמיכה בילדים מאתגרים. ובבסיס הכוונה של מחקר פעולה זה, ניצב הרצון לחולל שינוי ושיפור.  השינוי נוצר באמצעות פיתוח מודל עבודה להערכה מעצבת לטיפול בבעיות מאתגרות כגון: חברתיות, התנהגותיות ורגשיות. כאשר היצירה באמנות הינה האמצעי הטיפולי.  כבסיס תיאורטי לבחינת המחקר, חקרה עבודה זו את החוויה האסתטית של הילד היוצר בהיבט הרגשי ובהיבט האינטלקטואלי, וכן את האמנות ככלי טיפולי כאשר זו מתקיימת בתהליך עבודה בקבוצה. טיב היחסים הנרקמים במהלך מעשה היצירה מהווה גורם מרכזי להצלחת התהליך הטיפולי (רוג’רס, 1989). ובהקשר לקבוצה, נבחן תהליך יצירה זה, על מאפייניה עם תלמידים מאתגרים באמצעות הדיאלוג כעיקרון פעולה ככלי להעצמת היחיד בקבוצה ליצירת אקלים מיטבי. הרעיון המרכזי מבוסס על ההנחה האומרת שאקלים חברתי מושפע מהדרך בה מתמודדת הקבוצה עם בעיות היחידים שבתוכה.

שיטת המחקר שנבחרה בעבודה זו היא שיטת המחקר האיכותני, מחקר פעולה. לצורך המחקר בוצעו תצפיות משתתפות על פעילות הקבוצה באמצעות תיעוד מילולי של מהלך המפגשים לאורך כל השנה וכן תיעוד צילומי במהלך הפעילות בכיתה ובפעילויות חוץ כיתתיות. נערך שאלון אח”מ (אקלים חינוכי מיטבי) לחברי הקבוצה בתחילת התהליך ובסוף התהליך.

בתחילת השנה התלמידים בהנחיתי בחרו כנושא לפרויקט האמנותי, לעצב את שני חדרי שירותי הבנים  בבית הספר, כאשר במהלך העיצוב, התלמידים עברו תהליך של העצמה. עצם תהליך העבודה על עיצוב חלל בתוך מבנה בית הספר, נתן לילדים תחושה של שייכות לבית הספר, ויצר אצלם תחושה של מועילות, לאור התוצאה של שיפור תצוגת השירותים. השיעורים הראשונים הוקדשו להיכרות וגיבוש חברי קבוצת התלמידים, היכרות עם מהות הפרויקט ובחירת המיקום לעיצוב. בשיעורים לאחר מכן, כאשר הוחלט על נושא עיצוב חדר השירותים, התחלנו לפעול יחדיו על היצירה המשותפת, ובד בבד פעלתי לגיבוש הקבוצה ולהעצמתה.

בסיום תהליך העבודה, בסוף השנה, חל שיפור משמעותי בהתנהגות המאתגרת של חברי הקבוצה. חברי הקבוצה ציינו בסוף השנה שהם חשים שייכים לכיתה ולבית הספר וכי יש להם יותר חברים בכיתה. תחושות אלו משפיעים ומשפרים את האקלים.

תוכן עניינים:

תקציר עמ’ 2

מבוא עמ’ 4

א. סקירת ספרות: עמ’ 5
א.1 החוויה האסתטית
א.2 אמנות ככלי חברתי טיפולי
א.3 יצירת אמנות משותפת ככלי העצמה לקבוצה
א.4 אוריינות חזותית
א5 הגדרת הקבוצה
א.6 תיאור הקבוצה והשדה
א.7 משמעות הדיאלוג והמעגל כעיקרון פעולה
א.8 אקלים הקבוצה

ב. מתודולוגיה: עמ’ 13
ב.1 שדה המחקר
ב.2 שאלות המחקר
ב.3 כלי המחקר
ב.4 תהליך העבודה

ג. מהלך המחקר: עמ’ 15
ג.1שלב הערכות
ג.2 שלב התכנון
ג.3 שלב הביצוע – תיעוד יומן
ג.4 סיום וסיכום פרויקט האמנתי

ד. ניתוח ממצאי שאלונים עמ’ 36

סיכום עמ’ 50

ביבליוגרפיה עמ’ 52

נספחים עמ’ 54

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

54

מספר עמודים

53

מקורות

23

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון עבודת גמר מחקרית בתחום אוריינות חזותית “עצם היצירה היא שינוי היוצר””

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

עבודה זו עוסקת בהשפעתה של היצירה והחוויה האסתטית על האקלים המיטבי של תלמיד מאתגר בסביבת בית הספר. זאת מתוך תפיסה כי שיפור האקלים יוביל להעצמת התלמיד ולפיתוח תחושת שייכות לסביבה. תפיסה זו נבחנה במסגרת מחקר פעולה אשר התקיים בבית הספר בו אני מלמדת את הוראת האמנות, במהלך שנת לימודים תשע”ב, 2011, באמצעות קבוצה בת חמישה תלמידים מאתגרים. המחקר בדק את השפעתה של ההשתתפות בפרויקט יצירה אמנותית משותפת לקבוצה הן על היחיד והן על הקבוצה הפועלת בצוותא.

מחקר הפעולה התקיים בבית הספר ‘רננים’ בעיר אשדוד, בית ספר יסודי לכיתות א-ו.  בבית הספר קיים מנגנון המסייע באיתור, אבחון ותמיכה בילדים מאתגרים. ובבסיס הכוונה של מחקר פעולה זה, ניצב הרצון לחולל שינוי ושיפור.  השינוי נוצר באמצעות פיתוח מודל עבודה להערכה מעצבת לטיפול בבעיות מאתגרות כגון: חברתיות, התנהגותיות ורגשיות. כאשר היצירה באמנות הינה האמצעי הטיפולי.  כבסיס תיאורטי לבחינת המחקר, חקרה עבודה זו את החוויה האסתטית של הילד היוצר בהיבט הרגשי ובהיבט האינטלקטואלי, וכן את האמנות ככלי טיפולי כאשר זו מתקיימת בתהליך עבודה בקבוצה. טיב היחסים הנרקמים במהלך מעשה היצירה מהווה גורם מרכזי להצלחת התהליך הטיפולי (רוג’רס, 1989). ובהקשר לקבוצה, נבחן תהליך יצירה זה, על מאפייניה עם תלמידים מאתגרים באמצעות הדיאלוג כעיקרון פעולה ככלי להעצמת היחיד בקבוצה ליצירת אקלים מיטבי. הרעיון המרכזי מבוסס על ההנחה האומרת שאקלים חברתי מושפע מהדרך בה מתמודדת הקבוצה עם בעיות היחידים שבתוכה.

שיטת המחקר שנבחרה בעבודה זו היא שיטת המחקר האיכותני, מחקר פעולה. לצורך המחקר בוצעו תצפיות משתתפות על פעילות הקבוצה באמצעות תיעוד מילולי של מהלך המפגשים לאורך כל השנה וכן תיעוד צילומי במהלך הפעילות בכיתה ובפעילויות חוץ כיתתיות. נערך שאלון אח”מ (אקלים חינוכי מיטבי) לחברי הקבוצה בתחילת התהליך ובסוף התהליך.

בתחילת השנה התלמידים בהנחיתי בחרו כנושא לפרויקט האמנותי, לעצב את שני חדרי שירותי הבנים  בבית הספר, כאשר במהלך העיצוב, התלמידים עברו תהליך של העצמה. עצם תהליך העבודה על עיצוב חלל בתוך מבנה בית הספר, נתן לילדים תחושה של שייכות לבית הספר, ויצר אצלם תחושה של מועילות, לאור התוצאה של שיפור תצוגת השירותים. השיעורים הראשונים הוקדשו להיכרות וגיבוש חברי קבוצת התלמידים, היכרות עם מהות הפרויקט ובחירת המיקום לעיצוב. בשיעורים לאחר מכן, כאשר הוחלט על נושא עיצוב חדר השירותים, התחלנו לפעול יחדיו על היצירה המשותפת, ובד בבד פעלתי לגיבוש הקבוצה ולהעצמתה.

בסיום תהליך העבודה, בסוף השנה, חל שיפור משמעותי בהתנהגות המאתגרת של חברי הקבוצה. חברי הקבוצה ציינו בסוף השנה שהם חשים שייכים לכיתה ולבית הספר וכי יש להם יותר חברים בכיתה. תחושות אלו משפיעים ומשפרים את האקלים.

תוכן עניינים:

תקציר עמ’ 2

מבוא עמ’ 4

א. סקירת ספרות: עמ’ 5
א.1 החוויה האסתטית
א.2 אמנות ככלי חברתי טיפולי
א.3 יצירת אמנות משותפת ככלי העצמה לקבוצה
א.4 אוריינות חזותית
א5 הגדרת הקבוצה
א.6 תיאור הקבוצה והשדה
א.7 משמעות הדיאלוג והמעגל כעיקרון פעולה
א.8 אקלים הקבוצה

ב. מתודולוגיה: עמ’ 13
ב.1 שדה המחקר
ב.2 שאלות המחקר
ב.3 כלי המחקר
ב.4 תהליך העבודה

ג. מהלך המחקר: עמ’ 15
ג.1שלב הערכות
ג.2 שלב התכנון
ג.3 שלב הביצוע – תיעוד יומן
ג.4 סיום וסיכום פרויקט האמנתי

ד. ניתוח ממצאי שאלונים עמ’ 36

סיכום עמ’ 50

ביבליוגרפיה עמ’ 52

נספחים עמ’ 54

299.00 

סמינריון עבודת גמר מחקרית בתחום אוריינות חזותית “עצם היצירה היא שינוי היוצר”

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

54

מספר עמודים

53

מקורות

23

שנת הגשה

2013

סמינריון עבודת גמר מחקרית בתחום אוריינות חזותית “עצם היצירה היא שינוי היוצר”

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

54

מספר עמודים

53

מקורות

23

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.