(14/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון עליית שנות התשעים מברית המועצות והאתוס הלאומי ציוני

מבוא

‘זיכרון היסטורי’ או ‘מיתוס’ הינו מאמץ פילוסופי-מדעי לתאר את המהלכים המעצבים את ההיסטוריה והתרבות של עם.[1] הציונות, כתנועה שקמה על בסיסה של הדת היהודית והזיכרון הלאומי היהודי, אם קיים, הייתה רוויה מיתוסים מתחילתה. לחלקם הייתה המטרה של להפוך את יהודי העולם לעם אחד, בעל היסטוריה אחת, ולחלקם המטרה ליצור תרבות יהודית חדשה, ליצור כלים שיעזרו להגשים את החזון הציוני- הקמת המדינה היהודית. עם הקמת המדינה, מיתוסים אלה הפכו למיתוסים מעצבים של הזהות הישראלית והישראלים עצמם.

שני היסודות הבסיסיים עליהם עמדה הציונות הם היהדות ומפעל העלייה וההתיישבות. לכשהומרה הציונות מתנועה למדינה, יסודות אלו המשיכו להיות דומיננטיים והפכו לשני ערכים מקודשים- ממשלות ישראל לאורך השנים עסקו בעידוד עלייה וכן גם עיגנו את האופי היהודי של המדינה באופיה, סמליה וחוקיה של המדינה.

עליית שנות התשעים מברה”מ לשעבר אתגרה שני יסודות אלה, ותפיסות החברה הישראלית לגביהם. אחוז הלא יהודים הגבוה בעלייה יצר סתירה בין האינטרסים והציף את השאלה של בעייתיות עליה לא יהודית.

הציונות, בנתה מיתוסים ואידיאות- עולם אוטופי יהודי אותו רצתה לבנות. בין המיתוסים- האדם החדש, ההקרבה למען המולדת, היהדות כבסיס התנועה, העלייה וההתיישבות. בעבודתי זו בחברתי להתמקד בעליית שנות התשעים ולבחון כיצד עלייה זו מאתגרת את המיתוסים הציוניים וכיצד היא משתלבת עימם כיום כשציונות מתורגמת לישראליות. שאלה נוספת בה אתמקד היא שאלה הנובעת מהשאלה הראשונה- היות ועליית שנות התשעים מאופיינת באחוזים גבוהים של עלייה לא יהודית, כיצד אי יהדותם של חלק מהעולים מתיישבת עם אותם מיתוסים ציוניים וישראליים.

במסגרת העבודה אציג את חוק השבות, המעניק זכות עלייה רחבה גם ללא יהודים, את עליית שנות התשעים עצמה, ואבחן את השאלות החברתיות ושאלות הזהות שעולות בקרב העולים ובקרב החברה הישראלית הקולטת. כן אבחן את השפעת העלייה על היסודות החברתיים-ציוניים של ישראל.

קריאה מהנה.

 

 

תוכן עניינים
מבוא 3
פרק ראשון- חוק השבות 4
1. חוק השבות
2. תיקון לחוק השבות
פרק שני- הצגת העלייה 6
א. הכרת העלייה
ב. למה העלייה הרוסית?- הסיבות להתעסקות הרחבה בעלייה הרוסית
פרק שלישי- הצגת תפיסות ציוניות- ישראליות 8
א. היהדות כבסיס לציונות
ב. האדם החדש
ג. כור היתוך
ד. עלייה כערך עליון
ה. הקרבת החיים למען המדינה- טוב למות בעד ארצנו.
ו. אינטרס הרוב היהודי- האיום הדמוגרפי
פרק רביעי- העלייה ושברה של הציונות 14
א. סירוב להיכנס לכור ההיתוך הישראלי.
ב. עלייה לא אידיאולוגית- עלייה מטעמי הגירה אוניברסליים.
ג. אי יהדותם של העולים.
ד. ערעור היסודות החברתיים
ה. סיכום הפרק
פרק חמישי- העלייה והגשמת הציונות 22
א. תרומה למדינה- גיוס גבוה לצה”ל
ב. שמירה על הרוב היהודי
ג. תרומה תרבותית וכלכלית למדינה
ד. תחושת זהות ושייכות גבוהה למדינה- ציונות נרכשת
סיכום 26
ביבליוגרפיה 27

מידע נוסף

מספר עמודים

30

מקורות

36

שנת הגשה

2015

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון עליית שנות התשעים מברית המועצות והאתוס הלאומי ציוני”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

‘זיכרון היסטורי’ או ‘מיתוס’ הינו מאמץ פילוסופי-מדעי לתאר את המהלכים המעצבים את ההיסטוריה והתרבות של עם.[1] הציונות, כתנועה שקמה על בסיסה של הדת היהודית והזיכרון הלאומי היהודי, אם קיים, הייתה רוויה מיתוסים מתחילתה. לחלקם הייתה המטרה של להפוך את יהודי העולם לעם אחד, בעל היסטוריה אחת, ולחלקם המטרה ליצור תרבות יהודית חדשה, ליצור כלים שיעזרו להגשים את החזון הציוני- הקמת המדינה היהודית. עם הקמת המדינה, מיתוסים אלה הפכו למיתוסים מעצבים של הזהות הישראלית והישראלים עצמם.

שני היסודות הבסיסיים עליהם עמדה הציונות הם היהדות ומפעל העלייה וההתיישבות. לכשהומרה הציונות מתנועה למדינה, יסודות אלו המשיכו להיות דומיננטיים והפכו לשני ערכים מקודשים- ממשלות ישראל לאורך השנים עסקו בעידוד עלייה וכן גם עיגנו את האופי היהודי של המדינה באופיה, סמליה וחוקיה של המדינה.

עליית שנות התשעים מברה”מ לשעבר אתגרה שני יסודות אלה, ותפיסות החברה הישראלית לגביהם. אחוז הלא יהודים הגבוה בעלייה יצר סתירה בין האינטרסים והציף את השאלה של בעייתיות עליה לא יהודית.

הציונות, בנתה מיתוסים ואידיאות- עולם אוטופי יהודי אותו רצתה לבנות. בין המיתוסים- האדם החדש, ההקרבה למען המולדת, היהדות כבסיס התנועה, העלייה וההתיישבות. בעבודתי זו בחברתי להתמקד בעליית שנות התשעים ולבחון כיצד עלייה זו מאתגרת את המיתוסים הציוניים וכיצד היא משתלבת עימם כיום כשציונות מתורגמת לישראליות. שאלה נוספת בה אתמקד היא שאלה הנובעת מהשאלה הראשונה- היות ועליית שנות התשעים מאופיינת באחוזים גבוהים של עלייה לא יהודית, כיצד אי יהדותם של חלק מהעולים מתיישבת עם אותם מיתוסים ציוניים וישראליים.

במסגרת העבודה אציג את חוק השבות, המעניק זכות עלייה רחבה גם ללא יהודים, את עליית שנות התשעים עצמה, ואבחן את השאלות החברתיות ושאלות הזהות שעולות בקרב העולים ובקרב החברה הישראלית הקולטת. כן אבחן את השפעת העלייה על היסודות החברתיים-ציוניים של ישראל.

קריאה מהנה.

 

 

תוכן עניינים
מבוא 3
פרק ראשון- חוק השבות 4
1. חוק השבות
2. תיקון לחוק השבות
פרק שני- הצגת העלייה 6
א. הכרת העלייה
ב. למה העלייה הרוסית?- הסיבות להתעסקות הרחבה בעלייה הרוסית
פרק שלישי- הצגת תפיסות ציוניות- ישראליות 8
א. היהדות כבסיס לציונות
ב. האדם החדש
ג. כור היתוך
ד. עלייה כערך עליון
ה. הקרבת החיים למען המדינה- טוב למות בעד ארצנו.
ו. אינטרס הרוב היהודי- האיום הדמוגרפי
פרק רביעי- העלייה ושברה של הציונות 14
א. סירוב להיכנס לכור ההיתוך הישראלי.
ב. עלייה לא אידיאולוגית- עלייה מטעמי הגירה אוניברסליים.
ג. אי יהדותם של העולים.
ד. ערעור היסודות החברתיים
ה. סיכום הפרק
פרק חמישי- העלייה והגשמת הציונות 22
א. תרומה למדינה- גיוס גבוה לצה”ל
ב. שמירה על הרוב היהודי
ג. תרומה תרבותית וכלכלית למדינה
ד. תחושת זהות ושייכות גבוהה למדינה- ציונות נרכשת
סיכום 26
ביבליוגרפיה 27

299.00 

סמינריון עליית שנות התשעים מברית המועצות והאתוס הלאומי ציוני

מידע נוסף

מספר עמודים

30

מקורות

36

שנת הגשה

2015

סמינריון עליית שנות התשעים מברית המועצות והאתוס הלאומי ציוני

מידע נוסף

מספר עמודים

30

מקורות

36

שנת הגשה

2015

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.