(21/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון פעילות גופנית כגורם מזרז החלמה וצמיחה מתוך טראומה בקרב אנשים עם מוגבלות פיסית

מבוא

עבודה זו באה לבדוק האם וכיצד פעילות גופנית (ספורט) מהווה גורם מזרז החלמה וצמיחה מתוך טראומה בקרב אנשים עם מוגבלות פיסית.

גוף הידע הדן בכלי הספורטיבי ככלי חינוכי ושיקומי מתבסס על כמה גישות תיאורטיות, בהן: הפסיכולוגיה החיובית וגישת הכוחות אשר בניגוד לפסיכולוגיה הקלאסית מתמקדות לא בפתולוגיה אלא בניסיון למצוא ולטפח ‘חוזקות’ וכישרונות בקרב הפרט, והמכירות ביכולות הייחודיות והפוטנציאל האישי של כל אדם, כמספקים את הבסיס להשגת מטרות אישיות (Patterson & Joseph, 2007). בסיס נוסף הוא הגישה השיקומית  המניחה כי כל אדם הינו בעל ערך, כבוד וזכות לממש את עצמו בצורה המקסימאלית, תהיה מוגבלותו אשר תהיה, והמדגישה את מקסום היכולות והשילוב חברתי של אנשים עם מוגבלויות. הכלי של פעילות גופנית וספורט אם כן, ככלי שיקומי-טיפולי אינו מתמקד בפתולוגיה, או במוגבלות/בנכות עצמה, אלא בהשלכות התפקודיות של  המוגבלות על הפרט.

בעבודה זו אציג סקירה של נושא הטראומה וצמיחה מתוך טראומה, של משמעות המושג תנועה וספורט, ובהמשך אציג מהי מוגבלות פיסית וכצד היא משפיעה על אנשים החווים אותה תוך דגש על סקירת ההשפעה של מוגבלות פיסית על תחושת המסוגלות העצמית. בהמשך ואבחן את המחקרים העוסקים בזירוז החלמה גופנית והעצמת תחושת מסוגלות עצמית ונפשית ע”י שימוש בתנועה וספורט.

חלקה המרכזי של העבודה מציג ממצאם שנאספו בשישה ראיונות פתוחים, חצי- מובנים, שנערכו עם שישה אנשים עם מוגבלות פיזית מולדת או נרכשת אשר עוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית ספורטיבית, ומתוך ראיונות אלה אציג תמות מרכזיות הנוגעות להשפעתה של פעילות גופנית

על אנשים עם מוגבלות פיזית, ועל יכולתה להוות גורם מזרז החלמה במקרה של טראומה.

 

 

תוכן עניינים

מבוא- עמ’ 3
סקירת ספרות- עמ’ 11-4
טראומה וצמיחה מתוך טראומה- 6-4
תנועה וספורט- 6-7
נכות פיסית מהי – 8
מסוגלות עצמית- 10-8
זירוז החלמה גופנית והעצמת תחושת מסוגלות עצמית ונפשית ע”י שימוש
בתנועה וספורט- 11-10
מתודולוגיה – עמ’ 14-12
ממצאים – עמ’ 18-15
דיון ומסקנות – עמ’ 21-19
רשימה ביבליוגרפית- עמ’ 24-22
נספח – עמ’ 25

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

25

מספר עמודים

24

מקורות

31

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון פעילות גופנית כגורם מזרז החלמה וצמיחה מתוך טראומה בקרב אנשים עם מוגבלות פיסית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

עבודה זו באה לבדוק האם וכיצד פעילות גופנית (ספורט) מהווה גורם מזרז החלמה וצמיחה מתוך טראומה בקרב אנשים עם מוגבלות פיסית.

גוף הידע הדן בכלי הספורטיבי ככלי חינוכי ושיקומי מתבסס על כמה גישות תיאורטיות, בהן: הפסיכולוגיה החיובית וגישת הכוחות אשר בניגוד לפסיכולוגיה הקלאסית מתמקדות לא בפתולוגיה אלא בניסיון למצוא ולטפח ‘חוזקות’ וכישרונות בקרב הפרט, והמכירות ביכולות הייחודיות והפוטנציאל האישי של כל אדם, כמספקים את הבסיס להשגת מטרות אישיות (Patterson & Joseph, 2007). בסיס נוסף הוא הגישה השיקומית  המניחה כי כל אדם הינו בעל ערך, כבוד וזכות לממש את עצמו בצורה המקסימאלית, תהיה מוגבלותו אשר תהיה, והמדגישה את מקסום היכולות והשילוב חברתי של אנשים עם מוגבלויות. הכלי של פעילות גופנית וספורט אם כן, ככלי שיקומי-טיפולי אינו מתמקד בפתולוגיה, או במוגבלות/בנכות עצמה, אלא בהשלכות התפקודיות של  המוגבלות על הפרט.

בעבודה זו אציג סקירה של נושא הטראומה וצמיחה מתוך טראומה, של משמעות המושג תנועה וספורט, ובהמשך אציג מהי מוגבלות פיסית וכצד היא משפיעה על אנשים החווים אותה תוך דגש על סקירת ההשפעה של מוגבלות פיסית על תחושת המסוגלות העצמית. בהמשך ואבחן את המחקרים העוסקים בזירוז החלמה גופנית והעצמת תחושת מסוגלות עצמית ונפשית ע”י שימוש בתנועה וספורט.

חלקה המרכזי של העבודה מציג ממצאם שנאספו בשישה ראיונות פתוחים, חצי- מובנים, שנערכו עם שישה אנשים עם מוגבלות פיזית מולדת או נרכשת אשר עוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית ספורטיבית, ומתוך ראיונות אלה אציג תמות מרכזיות הנוגעות להשפעתה של פעילות גופנית

על אנשים עם מוגבלות פיזית, ועל יכולתה להוות גורם מזרז החלמה במקרה של טראומה.

 

 

תוכן עניינים

מבוא- עמ’ 3
סקירת ספרות- עמ’ 11-4
טראומה וצמיחה מתוך טראומה- 6-4
תנועה וספורט- 6-7
נכות פיסית מהי – 8
מסוגלות עצמית- 10-8
זירוז החלמה גופנית והעצמת תחושת מסוגלות עצמית ונפשית ע”י שימוש
בתנועה וספורט- 11-10
מתודולוגיה – עמ’ 14-12
ממצאים – עמ’ 18-15
דיון ומסקנות – עמ’ 21-19
רשימה ביבליוגרפית- עמ’ 24-22
נספח – עמ’ 25

 

299.00 

סמינריון פעילות גופנית כגורם מזרז החלמה וצמיחה מתוך טראומה בקרב אנשים עם מוגבלות פיסית

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

25

מספר עמודים

24

מקורות

31

שנת הגשה

2013

סמינריון פעילות גופנית כגורם מזרז החלמה וצמיחה מתוך טראומה בקרב אנשים עם מוגבלות פיסית

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

25

מספר עמודים

24

מקורות

31

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.