(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון- צילום ככלי מחקר בקונטקסט חינוכי

מבוא
נושא העבודה הוא תפיסותיהן של נשים ערביות צעירות  אשר חוו מערכת יחסים דכאנית כלפי זוגיות. ההתייחסות היא למערכות היחסים הבעייתיות שעברו, מה זה גרם להן במהלך מערכת היחסים  או מערכות היחסים האלה. תחושותיהן כשמערכות היחסים האלה הסתיימו ומה הן חושבות ומרגישות כיום.

החברה הערבית היא בעלת אופי שמרני. (אלקרינאוי ולב- ויזל, 2002)  תיארו הקשר בין אלימות בין זוגית לבין תחושת היכולת בקרב נשים  בחברה הבדואית- ערבית בהקשר של דפוסי משפחה פוליגמי ומונוגמי. מבנה פוליגמי הוא מקרה לא נפוץ בחברה הערבית, אך עצם קיומו במגזר הבדואי שאינו זניח מספרית וגם לא חברתית הוא בהחלט משמעותי.

אני מקווה להראות שכיום החברה הזו עוברת שינויים משמעותיים, אשר אחד העיקריים בהם הוא השיפור במעמדה האישי והמקצועי של האישה . הנשים בחברה שלנו מתקדמות. רואים את זה באוניברסיטאות, בקנינונים, יותר נשים לא מתלבשות באופן מסורתי ואינן מכסות את פניהן וגם אלה שכן מקפידות מאד על ביגוד אופנתי, כאשר בעבר ניתן היה לראות מעט מאד נשים ערביות פעילות מחוץ לכפרים הערביים. הן יוצאות ללימודים ומשתלבות בתפקידים מקצועיים.  מטבע הדברים קיימת התנגדות וחוסר הסכמה לכך מצדדים שונים בחברה. למשל קיימת מחשבה שאותה אני מקווה להראות שהמשפחה מהווה גורם מעכב. ההורים חושבים שזה לא מתאים, לא ככה עושים, צריך לשמוע בקולו של הבעל.

היות והמחקר מתרכז בנשים צעירות שעברו מערכת יחסים לא מוצלחת, ברור שהן חוו את הצד השלילי. וודאי ואני גם מכירה מקרים כאלה של זוגות צעירים שנישאו בשנים האחרונות ובהם האישה לומדת, משכילה או כבר עובדת ובני הזוג מצליחים ושמחים זה בזו.

בnחקר זה מדובר בזוגיות לא טובה, בני זוג משפילים שאינם משתפים פעולה, לא מתעניינים, לא מפרגנים, משפילים, כועסים. מדובר באלימות מילולית אולי גם אלימות חמורה יותר, שלצערי אני יודעת שקיימת בחברה שלנו. הפירוד בחברה כזו הוא קשה יותר, נתפס כשלילי יותר. על פי נתוני (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2013(  היו בישראל בשנה הנזכרת 14,735 מקרי גירושין, מתוכם 11,840 גירושי יהודים. כלומר כ 80% גירושי יהודים שזו בערך הפרופורציה הנכונה באוכלוסייה בין יהודים לערבים. (לא ברור היכן מופיעים בסטטיסטיקה זו אותם אנשים המוגדרים כ”חסרי דת” שהגיעו מחבר העמים) הנתון הזה הפתיע אותי, אך צריך לקבלו ולהתייחס אליו. מחקר זה של (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2013( בוצע בין השנים 2002 ל 2013 כאשר ב 2002 מספרם הכולל של הגירושין היה 10,939 ומתוכם במגזר היהודי 9,868 כלומר כ- 90%. אם כך אחוז הגירושין במגזר הערבי הכפיל את עצמו במשך עשור. יש פה אלמנט של התקדמות (אני רואה את ההתקדמות הזו כסימן ליתר חופשיות ומודרניות)  אך הקשיים רבים.

פרידה בזוגיות הוא דבר שנתפס בצורה קשה בכל חברה וע”י כל אחד ואחת. בחברה שערך הזוגיות בה הוא עליון התחושה היא קשה הרבה יותר. התחושה המוקדמת היא שסבלן של הנשים הצעירות הוא רב. הן מפנימות ערכים מסוימים וגורמות לעצמן סבל, אם אפשר לומר את זה כך. החשש או המחשבה היא שיעלו במחקר דברים קשים ומצערים בכיוון הזה.

מערך המחקר שלי הוא איכותני פנומנולוגי. המחקר מתבסס על ראיונות עומק חצי מובנים תצלומים ככלי מחקר. כאמור לצורך המחקר אשתמש בראיונות עומק חצי מובנים שהחלטתי לפתח למטרת המחקר שלי.  הראיונות יתבצעו על פי הכללים המקובלים ומובן שתהיה שמירה קפדנית על סודיות זהותן ותשובותיהן של המרואינות. אינני רוצה להרחיב במבוא מעל למה שמקובל בנוגע למתודולוגיה בה אשתמש, אף כי תכננתי אותה והיא ידועה לי כבר עתה. בכוונתי להרחיב על כך בפרק מתודולוגיה נפרד בהמשך העבודה.

אומר רק שחלק חשוב מהריאיון המוצג יחד עם השאלון שהכנתי מתבסס על סדרת תמונות המציגות מצבי חיים של זוגות ונשים בנפרד. על פי 2015) (Pretto, Albertina  קיימת השפעה חיובית מאד לתמונות מבחינת היפתחות המרואיינים ותשובותיהם. מסתבר ששאלות בראיונות מסוג זה כשבהן מוצגות תמונות, זהו דבר שמרגיע את המרואיינים. אני מקווה שהתמונות יעזרו לבנות להיפתח כי הנושא הוא מאד רגיש וחשוב שהתשובות יהיו כנות ומפורטות.

תוכן עניינים

תפיסותיהן של נשים ערביות צעירות אשר חוו מערכת יחסים דכאנית כלפי זוגיות: 1

תקציר 3

מבוא 3

סקירת ספרות 6

מתודולוגיה 12

ממצאים ודיון 15

סיכום ומסקנות 25

ביבליוגרפיה 28

נספחים 33

נספח 1 : (שאלון על זוגיות) 33

נספח 2 : (הראיונות עצמם) 36

ראיון של מ 36

ראיון של ק 40

ראיון של נא 43

ראיון של ל 47

ראיון של ננ 52

ראיון של ס 59

טבלה דמוגרפית של המרואיינות 64

 

 

מידע נוסף

מספר עמודים

55

מקורות בעברית

21

מקורות באנגלית

32

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון- צילום ככלי מחקר בקונטקסט חינוכי”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא
נושא העבודה הוא תפיסותיהן של נשים ערביות צעירות  אשר חוו מערכת יחסים דכאנית כלפי זוגיות. ההתייחסות היא למערכות היחסים הבעייתיות שעברו, מה זה גרם להן במהלך מערכת היחסים  או מערכות היחסים האלה. תחושותיהן כשמערכות היחסים האלה הסתיימו ומה הן חושבות ומרגישות כיום.

החברה הערבית היא בעלת אופי שמרני. (אלקרינאוי ולב- ויזל, 2002)  תיארו הקשר בין אלימות בין זוגית לבין תחושת היכולת בקרב נשים  בחברה הבדואית- ערבית בהקשר של דפוסי משפחה פוליגמי ומונוגמי. מבנה פוליגמי הוא מקרה לא נפוץ בחברה הערבית, אך עצם קיומו במגזר הבדואי שאינו זניח מספרית וגם לא חברתית הוא בהחלט משמעותי.

אני מקווה להראות שכיום החברה הזו עוברת שינויים משמעותיים, אשר אחד העיקריים בהם הוא השיפור במעמדה האישי והמקצועי של האישה . הנשים בחברה שלנו מתקדמות. רואים את זה באוניברסיטאות, בקנינונים, יותר נשים לא מתלבשות באופן מסורתי ואינן מכסות את פניהן וגם אלה שכן מקפידות מאד על ביגוד אופנתי, כאשר בעבר ניתן היה לראות מעט מאד נשים ערביות פעילות מחוץ לכפרים הערביים. הן יוצאות ללימודים ומשתלבות בתפקידים מקצועיים.  מטבע הדברים קיימת התנגדות וחוסר הסכמה לכך מצדדים שונים בחברה. למשל קיימת מחשבה שאותה אני מקווה להראות שהמשפחה מהווה גורם מעכב. ההורים חושבים שזה לא מתאים, לא ככה עושים, צריך לשמוע בקולו של הבעל.

היות והמחקר מתרכז בנשים צעירות שעברו מערכת יחסים לא מוצלחת, ברור שהן חוו את הצד השלילי. וודאי ואני גם מכירה מקרים כאלה של זוגות צעירים שנישאו בשנים האחרונות ובהם האישה לומדת, משכילה או כבר עובדת ובני הזוג מצליחים ושמחים זה בזו.

בnחקר זה מדובר בזוגיות לא טובה, בני זוג משפילים שאינם משתפים פעולה, לא מתעניינים, לא מפרגנים, משפילים, כועסים. מדובר באלימות מילולית אולי גם אלימות חמורה יותר, שלצערי אני יודעת שקיימת בחברה שלנו. הפירוד בחברה כזו הוא קשה יותר, נתפס כשלילי יותר. על פי נתוני (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2013(  היו בישראל בשנה הנזכרת 14,735 מקרי גירושין, מתוכם 11,840 גירושי יהודים. כלומר כ 80% גירושי יהודים שזו בערך הפרופורציה הנכונה באוכלוסייה בין יהודים לערבים. (לא ברור היכן מופיעים בסטטיסטיקה זו אותם אנשים המוגדרים כ”חסרי דת” שהגיעו מחבר העמים) הנתון הזה הפתיע אותי, אך צריך לקבלו ולהתייחס אליו. מחקר זה של (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2013( בוצע בין השנים 2002 ל 2013 כאשר ב 2002 מספרם הכולל של הגירושין היה 10,939 ומתוכם במגזר היהודי 9,868 כלומר כ- 90%. אם כך אחוז הגירושין במגזר הערבי הכפיל את עצמו במשך עשור. יש פה אלמנט של התקדמות (אני רואה את ההתקדמות הזו כסימן ליתר חופשיות ומודרניות)  אך הקשיים רבים.

פרידה בזוגיות הוא דבר שנתפס בצורה קשה בכל חברה וע”י כל אחד ואחת. בחברה שערך הזוגיות בה הוא עליון התחושה היא קשה הרבה יותר. התחושה המוקדמת היא שסבלן של הנשים הצעירות הוא רב. הן מפנימות ערכים מסוימים וגורמות לעצמן סבל, אם אפשר לומר את זה כך. החשש או המחשבה היא שיעלו במחקר דברים קשים ומצערים בכיוון הזה.

מערך המחקר שלי הוא איכותני פנומנולוגי. המחקר מתבסס על ראיונות עומק חצי מובנים תצלומים ככלי מחקר. כאמור לצורך המחקר אשתמש בראיונות עומק חצי מובנים שהחלטתי לפתח למטרת המחקר שלי.  הראיונות יתבצעו על פי הכללים המקובלים ומובן שתהיה שמירה קפדנית על סודיות זהותן ותשובותיהן של המרואינות. אינני רוצה להרחיב במבוא מעל למה שמקובל בנוגע למתודולוגיה בה אשתמש, אף כי תכננתי אותה והיא ידועה לי כבר עתה. בכוונתי להרחיב על כך בפרק מתודולוגיה נפרד בהמשך העבודה.

אומר רק שחלק חשוב מהריאיון המוצג יחד עם השאלון שהכנתי מתבסס על סדרת תמונות המציגות מצבי חיים של זוגות ונשים בנפרד. על פי 2015) (Pretto, Albertina  קיימת השפעה חיובית מאד לתמונות מבחינת היפתחות המרואיינים ותשובותיהם. מסתבר ששאלות בראיונות מסוג זה כשבהן מוצגות תמונות, זהו דבר שמרגיע את המרואיינים. אני מקווה שהתמונות יעזרו לבנות להיפתח כי הנושא הוא מאד רגיש וחשוב שהתשובות יהיו כנות ומפורטות.

תוכן עניינים

תפיסותיהן של נשים ערביות צעירות אשר חוו מערכת יחסים דכאנית כלפי זוגיות: 1

תקציר 3

מבוא 3

סקירת ספרות 6

מתודולוגיה 12

ממצאים ודיון 15

סיכום ומסקנות 25

ביבליוגרפיה 28

נספחים 33

נספח 1 : (שאלון על זוגיות) 33

נספח 2 : (הראיונות עצמם) 36

ראיון של מ 36

ראיון של ק 40

ראיון של נא 43

ראיון של ל 47

ראיון של ננ 52

ראיון של ס 59

טבלה דמוגרפית של המרואיינות 64

 

 

300.00 

סמינריון- צילום ככלי מחקר בקונטקסט חינוכי

מידע נוסף

מספר עמודים

55

מקורות בעברית

21

מקורות באנגלית

32

סמינריון- צילום ככלי מחקר בקונטקסט חינוכי

מידע נוסף

מספר עמודים

55

מקורות בעברית

21

מקורות באנגלית

32

300.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.