(13/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון קריירה שנייה בקרב נשים בגיל המעבר בעידן הפוסט מודרני

תקציר

מטרת המחקר הנוכחי היא לתאר את תופעת שינוי הקריירה בקרב נשים בגיל המעבר. במחקר זה, אתמקד בנשים בגילאי ארבעים ומעלה, אשר ביצעו שינוי ועברו מקריירה ראשונה לקריירה שנייה.   מחקר זה בוחן את מניעיהן של הנשים לביצוע השינוי, ואת חוויותיהן של נשים אלו בעת תהליך ביצוע השינוי ולאחריו. המחקר בוחן את הקשיים הכרוכים בתהליך השינוי, את גורמי התמיכה, ואת השלכותיו של תהליך השינוי על הנשים ועל בני משפחתן. בנוסף, אבחן מהי השפעת גיל המעבר על תהליך שינוי הקריירה. רואיינו ארבע נשים באמצעות ראיון עומק חצי מובנה, אשר נדגמו בשיטת כדור שלג.

מתוך ממצאי המחקר עולה כי בגיל המעבר האישה מבצעת תהליך חשיבתי שבו היא בוחנת את עשייתה עד לנקודת זמן זו מול רצונותיה מטרותיה שאיפותיה וחלומותיה. מרבית המרואיינות תופסות את הסיבה לביצוע השינוי כמניע פנימי, הקשור במימוש עצמי מחד גיסא, ובתחושות שליליות הקשורות בקריירה הראשונה שלהם  מאידך גיסא.

כמו כן, עולה כי מרבית הנשים ציינו מכשולים פנימיים שעמדו בפניהן במשך תהליך השינוי כאשר המכשול הפנימי הבולט ביותר הינו החשש והפחד מתוצאות התהליך. המכשול החיצוני הבולט ביותר עליו דיווחו היה הקושי הכלכלי שליווה את תהליך השינוי.

עוד עולה מן המחקר הנוכחי כי בני משפחתה של האישה מהווים חלק בלתי נפרד מהתהליך, והינם מושפעים ממנו במידה רבה. מרבית הנשים ציינו כי התמיכה ניתנה להם על ידי בני משפחתן.

ממצא נוסף הינו כי כל המרואיינות ציינו את השפעת גיל המעבר על הרצון לעשות שינוי, ואף תפסו את גילן כיתרון משמעותי לביצועו. לבסוף, כל המרואיינות תפסו את השלכות השינוי כחיוביות, הן במישור האישי והן במישור המשפחתי.

 

תוכן עניינים

תקציר עמוד 3
מבוא עמוד 4
פרק 1: סקירת ספרות  עמוד 5-11
פרק 2: מתודולוגיה עמוד 12-14
פרק 3: ממצאים עמוד 15-20
פרק 4: דיון  עמוד 21-23
סיכום  עמוד 24
רשימה ביבליוגראפית עמוד 25-27

 

מידע נוסף

מספר עמודים

27

מקורות

20

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון קריירה שנייה בקרב נשים בגיל המעבר בעידן הפוסט מודרני”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

מטרת המחקר הנוכחי היא לתאר את תופעת שינוי הקריירה בקרב נשים בגיל המעבר. במחקר זה, אתמקד בנשים בגילאי ארבעים ומעלה, אשר ביצעו שינוי ועברו מקריירה ראשונה לקריירה שנייה.   מחקר זה בוחן את מניעיהן של הנשים לביצוע השינוי, ואת חוויותיהן של נשים אלו בעת תהליך ביצוע השינוי ולאחריו. המחקר בוחן את הקשיים הכרוכים בתהליך השינוי, את גורמי התמיכה, ואת השלכותיו של תהליך השינוי על הנשים ועל בני משפחתן. בנוסף, אבחן מהי השפעת גיל המעבר על תהליך שינוי הקריירה. רואיינו ארבע נשים באמצעות ראיון עומק חצי מובנה, אשר נדגמו בשיטת כדור שלג.

מתוך ממצאי המחקר עולה כי בגיל המעבר האישה מבצעת תהליך חשיבתי שבו היא בוחנת את עשייתה עד לנקודת זמן זו מול רצונותיה מטרותיה שאיפותיה וחלומותיה. מרבית המרואיינות תופסות את הסיבה לביצוע השינוי כמניע פנימי, הקשור במימוש עצמי מחד גיסא, ובתחושות שליליות הקשורות בקריירה הראשונה שלהם  מאידך גיסא.

כמו כן, עולה כי מרבית הנשים ציינו מכשולים פנימיים שעמדו בפניהן במשך תהליך השינוי כאשר המכשול הפנימי הבולט ביותר הינו החשש והפחד מתוצאות התהליך. המכשול החיצוני הבולט ביותר עליו דיווחו היה הקושי הכלכלי שליווה את תהליך השינוי.

עוד עולה מן המחקר הנוכחי כי בני משפחתה של האישה מהווים חלק בלתי נפרד מהתהליך, והינם מושפעים ממנו במידה רבה. מרבית הנשים ציינו כי התמיכה ניתנה להם על ידי בני משפחתן.

ממצא נוסף הינו כי כל המרואיינות ציינו את השפעת גיל המעבר על הרצון לעשות שינוי, ואף תפסו את גילן כיתרון משמעותי לביצועו. לבסוף, כל המרואיינות תפסו את השלכות השינוי כחיוביות, הן במישור האישי והן במישור המשפחתי.

 

תוכן עניינים

תקציר עמוד 3
מבוא עמוד 4
פרק 1: סקירת ספרות  עמוד 5-11
פרק 2: מתודולוגיה עמוד 12-14
פרק 3: ממצאים עמוד 15-20
פרק 4: דיון  עמוד 21-23
סיכום  עמוד 24
רשימה ביבליוגראפית עמוד 25-27

 

299.00 

סמינריון קריירה שנייה בקרב נשים בגיל המעבר בעידן הפוסט מודרני

מידע נוסף

מספר עמודים

27

מקורות

20

שנת הגשה

2014

סמינריון קריירה שנייה בקרב נשים בגיל המעבר בעידן הפוסט מודרני

מידע נוסף

מספר עמודים

27

מקורות

20

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.