(15/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון- רמת השימוש באינטרנט בחברה החרדית בישראל

מבוא

החברה החרדית מהווה גוף הומוגני ומתבדל בחברה הישראלית, החרדים הם בעלי דרך חיים שונה משאר האוכלוסיה, הם מקיימים באדיקות את מצוות התורה ומרבים בתפילות, כמו כן הם כמעט ואינם משתתפים בצבא.

כבר ב 1948 נחתם הסכם בין ראשי הישיבות בירושלים לבין ההגנה לפיו בחורי הישיבות לא יגויסו לצבא.  בהמשך חלו שינויים ועדכונים מסוימים בחוק והבסיס כיום לגיוס בחורי הישיבות הוא חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986 המגדיר את נושא “תורתו אמונתו” ולפיו תנאי הפטור. נושא נוסף הוא הקצבה המשולמת ללומדים בישיבות אשר ממנה הם מתפרנסים.

מבלי להיכנס לפרטים שהם מחוץ לגבולות העבודה אומר רק שהחרדים נבדלים משאר האוכלוסייה בלבושם, במראה החיצוני שלהם, במקומות המגורים, באופי החיים, באופן הפרנסה ובשירות בצבא. בנוסף דרישותיהם הנוגעות לשמירת השבת, לגיור ולנושאים נוספים מתקבלות על ידי חלק גדול מהאוכלוסייה ככפייה דתית שהם מצליחים בה תודות לעוצמתם הפוליטית.

נוצרה עוינות בין חלקי הציבור, בעיקר עוינות של כלל הציבור כלפי החרדים. זה נושא חשוב שפוגע בחברה הישראלית. התקווה היא שהשימוש ברשתות החברתיות יביא את ערכי העולם המערבי אל החרדים ויעזור ליצירת קירוב בחברה. מסיבה זו נושא השימוש באינטרנט וברשתות החברתיות על ידי החרדים הוא חשוב.

שאלת המחקר: “באיזה אופן משתמשת החברה החרדית בישראל באינטרנט?”

הנחת המחקר היא שקיים שימוש נרחב של החרדים באינטרנט אולם גם שם הם שומרים במידה רבה (ואולי מופרזת) על אופיים הבדלני.

עבודה זו תהיה איכותנית, ראשית בכוונתנו לכתוב סקר ספרות ובמסגרתו נחפש מידע על השימוש של החרדים באינטרנט, בהמשך בהתבסס על דברי המומחים ייכתב שאלון שישמש לראיונות מונחים למחצה במסגרתם נראיין מספר חרדים כדי להבין את דרך ראייתם את המצב. על סמך הראיונות יכתב חלק הממצאים ובו תימות שיתבססו על הראיונות. החלק האחרון יהיה של דיון ומסקנות במסגרתו אבדוק את תוצאות שאלת המחקר ואנסה להסיק מסקנות.

 

תוכן העניינים

רמת השימוש באינטרנט בחברה החרדית בישראל 1
תוכן העניינים: 2
1. מבוא: 4
2. סקירת ספרות 5
2.1 החברה החרדית 6
2.1.1 תיאור החברה החרדית 6
2.1.2 החברה החרדית בישראל- קווים לדמותה 6
2.1.3 סדקים ב”חומת הקדושה” 7
2.1.4 תופעות של חזרה בשאלה בקרב חרדים 8
2.1.5 ההיסטוריה של החרדים והטכנולוגיה 9
3.1 האינטרנט והרשתות חברתיות 11
3.1.1 האינטרנט שינה את העברת המידע 11
3.1.2 אינטרנט בחברה החרדית 11
3.1.3 שימוש בטלפונים “חכמים” בקרב חרדים 12
3.1.4 דיוני בית הדין הרבני העליון 13
4.1 סוגים של תקשורת אלטרנטיבית המותרת על ידי חוגים חרדיים: 14
4.1.1 עיתונות חרדית: 14
4.1.2 תחנות רדיו חרדיות פיראטיות ולווינים 14
5. ראיונות- 16
5.1 השאלון לראיונות: 16
6. ממצאים– 17
6.1 תמות 17
6.1.1 המחשב נמצא כמעט בכל בית חרדי 17
6.1.2 יש צורך להדריך את הציבור מה מותר ומה לא 17
6.1.3 החששות בשימוש במחשב ובאינטרנט 18
6.1.4 אופן ההתמודדות עם קשיי האינטרנט 18
6.1.5 היחס של הסביבה החרדית למשתמשי האינטרנט 19
6.1.6 השינוי ביחסי חרדים-חילוניים עקב השימוש ברשתות 19
7. דיון – 21
8. סיכום ומסקנות – 22
9. ביבליוגרפיה- 23
נספחים 24
הראיונות: 24
הרב מנחם זילברמן 24
מורה באולפנה – חיה פרידמן 26
משה פרץ – תלמיד ישיבה 28
אילנה סבג – חרדית העובדת במשרד חילוני 29
נספח פרסום דיגיטלי חרדי 31

 

מידע נוסף

מקורות בעברית

15

מקורות באנגלית

2

מספר עמודים כולל נספחים

35

מספר עמודים

23

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון- רמת השימוש באינטרנט בחברה החרדית בישראל”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

החברה החרדית מהווה גוף הומוגני ומתבדל בחברה הישראלית, החרדים הם בעלי דרך חיים שונה משאר האוכלוסיה, הם מקיימים באדיקות את מצוות התורה ומרבים בתפילות, כמו כן הם כמעט ואינם משתתפים בצבא.

כבר ב 1948 נחתם הסכם בין ראשי הישיבות בירושלים לבין ההגנה לפיו בחורי הישיבות לא יגויסו לצבא.  בהמשך חלו שינויים ועדכונים מסוימים בחוק והבסיס כיום לגיוס בחורי הישיבות הוא חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986 המגדיר את נושא “תורתו אמונתו” ולפיו תנאי הפטור. נושא נוסף הוא הקצבה המשולמת ללומדים בישיבות אשר ממנה הם מתפרנסים.

מבלי להיכנס לפרטים שהם מחוץ לגבולות העבודה אומר רק שהחרדים נבדלים משאר האוכלוסייה בלבושם, במראה החיצוני שלהם, במקומות המגורים, באופי החיים, באופן הפרנסה ובשירות בצבא. בנוסף דרישותיהם הנוגעות לשמירת השבת, לגיור ולנושאים נוספים מתקבלות על ידי חלק גדול מהאוכלוסייה ככפייה דתית שהם מצליחים בה תודות לעוצמתם הפוליטית.

נוצרה עוינות בין חלקי הציבור, בעיקר עוינות של כלל הציבור כלפי החרדים. זה נושא חשוב שפוגע בחברה הישראלית. התקווה היא שהשימוש ברשתות החברתיות יביא את ערכי העולם המערבי אל החרדים ויעזור ליצירת קירוב בחברה. מסיבה זו נושא השימוש באינטרנט וברשתות החברתיות על ידי החרדים הוא חשוב.

שאלת המחקר: “באיזה אופן משתמשת החברה החרדית בישראל באינטרנט?”

הנחת המחקר היא שקיים שימוש נרחב של החרדים באינטרנט אולם גם שם הם שומרים במידה רבה (ואולי מופרזת) על אופיים הבדלני.

עבודה זו תהיה איכותנית, ראשית בכוונתנו לכתוב סקר ספרות ובמסגרתו נחפש מידע על השימוש של החרדים באינטרנט, בהמשך בהתבסס על דברי המומחים ייכתב שאלון שישמש לראיונות מונחים למחצה במסגרתם נראיין מספר חרדים כדי להבין את דרך ראייתם את המצב. על סמך הראיונות יכתב חלק הממצאים ובו תימות שיתבססו על הראיונות. החלק האחרון יהיה של דיון ומסקנות במסגרתו אבדוק את תוצאות שאלת המחקר ואנסה להסיק מסקנות.

 

תוכן העניינים

רמת השימוש באינטרנט בחברה החרדית בישראל 1
תוכן העניינים: 2
1. מבוא: 4
2. סקירת ספרות 5
2.1 החברה החרדית 6
2.1.1 תיאור החברה החרדית 6
2.1.2 החברה החרדית בישראל- קווים לדמותה 6
2.1.3 סדקים ב”חומת הקדושה” 7
2.1.4 תופעות של חזרה בשאלה בקרב חרדים 8
2.1.5 ההיסטוריה של החרדים והטכנולוגיה 9
3.1 האינטרנט והרשתות חברתיות 11
3.1.1 האינטרנט שינה את העברת המידע 11
3.1.2 אינטרנט בחברה החרדית 11
3.1.3 שימוש בטלפונים “חכמים” בקרב חרדים 12
3.1.4 דיוני בית הדין הרבני העליון 13
4.1 סוגים של תקשורת אלטרנטיבית המותרת על ידי חוגים חרדיים: 14
4.1.1 עיתונות חרדית: 14
4.1.2 תחנות רדיו חרדיות פיראטיות ולווינים 14
5. ראיונות- 16
5.1 השאלון לראיונות: 16
6. ממצאים– 17
6.1 תמות 17
6.1.1 המחשב נמצא כמעט בכל בית חרדי 17
6.1.2 יש צורך להדריך את הציבור מה מותר ומה לא 17
6.1.3 החששות בשימוש במחשב ובאינטרנט 18
6.1.4 אופן ההתמודדות עם קשיי האינטרנט 18
6.1.5 היחס של הסביבה החרדית למשתמשי האינטרנט 19
6.1.6 השינוי ביחסי חרדים-חילוניים עקב השימוש ברשתות 19
7. דיון – 21
8. סיכום ומסקנות – 22
9. ביבליוגרפיה- 23
נספחים 24
הראיונות: 24
הרב מנחם זילברמן 24
מורה באולפנה – חיה פרידמן 26
משה פרץ – תלמיד ישיבה 28
אילנה סבג – חרדית העובדת במשרד חילוני 29
נספח פרסום דיגיטלי חרדי 31

 

299.00 

סמינריון- רמת השימוש באינטרנט בחברה החרדית בישראל

מידע נוסף

מקורות בעברית

15

מקורות באנגלית

2

מספר עמודים כולל נספחים

35

מספר עמודים

23

סמינריון- רמת השימוש באינטרנט בחברה החרדית בישראל

מידע נוסף

מקורות בעברית

15

מקורות באנגלית

2

מספר עמודים כולל נספחים

35

מספר עמודים

23

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.