(13/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון רעידת האדמה בעיר הנמל קובה יפן 1995

מבוא

רעידות אדמה מתרחשות כל יום, כאשר, ברוב המקרים הן חלשות ולא גורמות לנזקים, אולם, אחת לכמה שנים מתרחשת רעידת אדמה הרסנית שגורמת להרס רב ולנפגעים רבים. בעבודה זו אתמקד ברעידת האדמה במגניטודה 7.2 שהתרחשה ב 17 בינואר 1995 בעיר קובה שביפן, שכונתה ביפן: רעידת האדמה הגדולה בהאנשין-אווג’י.

לפני הרעידה עיר הנמל קובה הייתה מרכז עירוני ל 1.5 מיליון איש, ולערים שכנות ברצועה צרה ומאוכלסת מאד הממוקמת בין הרי רוקו למפרץ אוסקה. רעידה זו הייתה הרסנית, הן מבחינת נזק לנפש אך בעיקר בשל ההרס והנזק העצומים לתשתיות ולרכוש.  ברעידת האדמה נהרגו מעל 6,300 איש, אלפים נפצעו, וכחמישית מתוך 1.5 מיליון התושבים בקובה נותרו ללא קורת גג. הערכת הנזק לרכוש עלתה על 100 מיליארד דולר. כמו כן, נמל קובה כמעט נסגר לגמרי. הפרעה מסיבית כזו לנמל מרכזי במדינה מפותחת טרם התרחשה קודם לכם. רעידת אדמה בעוצמה וחומרה כמו בקובה לא קרתה קודם לכן באזור עירוני מודרני ומתועש. העיר מוכת האסון, הצליחה להתאושש להיבנות ולהשתקם מהר מאד, הרבה מעבר למצופה, וחזרה להיות עיר נמל מרכזית ומשגשגת ביפן.

בפרק הראשון בעבודה, אקדים ואתאר את תופעת הטבע של רעידת אדמה, אציג את התיאוריה של טקטוניקת הלוחות לרעידת אדמה, פרמטרים המאפיינים את הרעידה ובפרט מגניטודה והגלים הסיסמיים, וגורמי הגברה (של עוצמתה ולכן של הנזק מהרעידה) הקשורים בתשתית פני השטח. הפרק השני מתמקד בעיר קובה, מיקומה על “טבעת האש”, ומאפייניה כעיר נמל מודרנית ומשגשגת. בפרק השלישי, אדון באירוע רעידת האדמה בקובה מבחינת היבטים גיאולוגיים ומנגנון הרעידה המוצע. הפרק הרביעי יתאר את בפירוט את הנזקים בנפש, למבנים ולתשתיות העירוניות השונות (כבישים מהירים, רכבות, מפעלי מים/ביוב, אספקת גז,  חשמל, ותקשורת) שנגרמו בעקבות הרעידה (והשריפות שפרצו בעקבותיה), ושגררו קושי גדול לחיי האזרחים ונזק לפעילות התעשייתית. ואילו הפרק החמישי יציג בהרחבה את מאמצי פעילות ההצלה והשיקום של העיר, ואת תוכנית ההבראה המתוכננת היטב לשיקום העיר קובה הכוללת גם היבטי מוכנות ומניעה לרעידה החזקה הבאה. לבסוף אסכם ואציג את מסקנותיי העיקריים מאירוע רעידת האדמה בקובה תוך השוואה לרעידות אדמה אחרות, ובפרט רעידת האדמה והצונאמי בסנדאי 2011.

 

תוכן
א. מבוא 3
ב. רעידת אדמה 4
1. גורמים טקטוניים לרעידת אדמה 4
2. מגניטודה וגלים סיסמיים 4
המגניטודה 5
הגלים הסיסמיים 5
3. השפעת התשתית על רעידת האדמה 6
ג. אזור העיר קובה 7
1. יפן ו”טבעת האש” 7
2. עיר הנמל קובה 7
3. העתקים פעילים באזור העיר קובה 9
ד. רעידת האדמה בקובה 9
1. נתוני הרעידה 9
2. תיעוד תנודות הקרקע 9
3. מנגנון הרעידה 10
ה. נזקים 11
1. נפגעים ואבידות בנפש 11
2. נזקים למבנים ולתשתיות 12
הרס בתים ומבנים 12
תשתיות התחבורה 12
תשתיות ושירותים עירוניים 14
3. השלכות כלכליות 15
נזק לתעשיות של קובה 15
הנזק לנמל קובה 16
ו. פעילות הצלה ושיקום העיר קובה בעקבות רעידת האדמה 16
1. פעולות ההצלה והחילוץ 16
2. פינוי הניצולים 17
פינוי מבנים שניזוקו 17
הפינוי למקלטי הפינוי 17
השהייה במקלטי הפינוי 18
הדיור הזמני 18
שירותי בריאות ורפואה לניצולים 19
מתנדבים 20
3. שיקום דרכי התחבורה 20
4. שחזור השירותים העירוניים 20
5. תוכנית ההבראה של העיר קובה 21
שיקום הנמל וההבראה הכלכלית 22
תוכנית מוכנות ומניעה 22
ז. סיכום והשוואה לאירועי רעידת אדמה אחרים 23
ח. ביבליוגרפיה 25

 

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות

15

שנת הגשה

2015

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון רעידת האדמה בעיר הנמל קובה יפן 1995”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

רעידות אדמה מתרחשות כל יום, כאשר, ברוב המקרים הן חלשות ולא גורמות לנזקים, אולם, אחת לכמה שנים מתרחשת רעידת אדמה הרסנית שגורמת להרס רב ולנפגעים רבים. בעבודה זו אתמקד ברעידת האדמה במגניטודה 7.2 שהתרחשה ב 17 בינואר 1995 בעיר קובה שביפן, שכונתה ביפן: רעידת האדמה הגדולה בהאנשין-אווג’י.

לפני הרעידה עיר הנמל קובה הייתה מרכז עירוני ל 1.5 מיליון איש, ולערים שכנות ברצועה צרה ומאוכלסת מאד הממוקמת בין הרי רוקו למפרץ אוסקה. רעידה זו הייתה הרסנית, הן מבחינת נזק לנפש אך בעיקר בשל ההרס והנזק העצומים לתשתיות ולרכוש.  ברעידת האדמה נהרגו מעל 6,300 איש, אלפים נפצעו, וכחמישית מתוך 1.5 מיליון התושבים בקובה נותרו ללא קורת גג. הערכת הנזק לרכוש עלתה על 100 מיליארד דולר. כמו כן, נמל קובה כמעט נסגר לגמרי. הפרעה מסיבית כזו לנמל מרכזי במדינה מפותחת טרם התרחשה קודם לכם. רעידת אדמה בעוצמה וחומרה כמו בקובה לא קרתה קודם לכן באזור עירוני מודרני ומתועש. העיר מוכת האסון, הצליחה להתאושש להיבנות ולהשתקם מהר מאד, הרבה מעבר למצופה, וחזרה להיות עיר נמל מרכזית ומשגשגת ביפן.

בפרק הראשון בעבודה, אקדים ואתאר את תופעת הטבע של רעידת אדמה, אציג את התיאוריה של טקטוניקת הלוחות לרעידת אדמה, פרמטרים המאפיינים את הרעידה ובפרט מגניטודה והגלים הסיסמיים, וגורמי הגברה (של עוצמתה ולכן של הנזק מהרעידה) הקשורים בתשתית פני השטח. הפרק השני מתמקד בעיר קובה, מיקומה על “טבעת האש”, ומאפייניה כעיר נמל מודרנית ומשגשגת. בפרק השלישי, אדון באירוע רעידת האדמה בקובה מבחינת היבטים גיאולוגיים ומנגנון הרעידה המוצע. הפרק הרביעי יתאר את בפירוט את הנזקים בנפש, למבנים ולתשתיות העירוניות השונות (כבישים מהירים, רכבות, מפעלי מים/ביוב, אספקת גז,  חשמל, ותקשורת) שנגרמו בעקבות הרעידה (והשריפות שפרצו בעקבותיה), ושגררו קושי גדול לחיי האזרחים ונזק לפעילות התעשייתית. ואילו הפרק החמישי יציג בהרחבה את מאמצי פעילות ההצלה והשיקום של העיר, ואת תוכנית ההבראה המתוכננת היטב לשיקום העיר קובה הכוללת גם היבטי מוכנות ומניעה לרעידה החזקה הבאה. לבסוף אסכם ואציג את מסקנותיי העיקריים מאירוע רעידת האדמה בקובה תוך השוואה לרעידות אדמה אחרות, ובפרט רעידת האדמה והצונאמי בסנדאי 2011.

 

תוכן
א. מבוא 3
ב. רעידת אדמה 4
1. גורמים טקטוניים לרעידת אדמה 4
2. מגניטודה וגלים סיסמיים 4
המגניטודה 5
הגלים הסיסמיים 5
3. השפעת התשתית על רעידת האדמה 6
ג. אזור העיר קובה 7
1. יפן ו”טבעת האש” 7
2. עיר הנמל קובה 7
3. העתקים פעילים באזור העיר קובה 9
ד. רעידת האדמה בקובה 9
1. נתוני הרעידה 9
2. תיעוד תנודות הקרקע 9
3. מנגנון הרעידה 10
ה. נזקים 11
1. נפגעים ואבידות בנפש 11
2. נזקים למבנים ולתשתיות 12
הרס בתים ומבנים 12
תשתיות התחבורה 12
תשתיות ושירותים עירוניים 14
3. השלכות כלכליות 15
נזק לתעשיות של קובה 15
הנזק לנמל קובה 16
ו. פעילות הצלה ושיקום העיר קובה בעקבות רעידת האדמה 16
1. פעולות ההצלה והחילוץ 16
2. פינוי הניצולים 17
פינוי מבנים שניזוקו 17
הפינוי למקלטי הפינוי 17
השהייה במקלטי הפינוי 18
הדיור הזמני 18
שירותי בריאות ורפואה לניצולים 19
מתנדבים 20
3. שיקום דרכי התחבורה 20
4. שחזור השירותים העירוניים 20
5. תוכנית ההבראה של העיר קובה 21
שיקום הנמל וההבראה הכלכלית 22
תוכנית מוכנות ומניעה 22
ז. סיכום והשוואה לאירועי רעידת אדמה אחרים 23
ח. ביבליוגרפיה 25

 

299.00 

סמינריון רעידת האדמה בעיר הנמל קובה יפן 1995

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות

15

שנת הגשה

2015

סמינריון רעידת האדמה בעיר הנמל קובה יפן 1995

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות

15

שנת הגשה

2015

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.