(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון שוויון הזדמנויות בעבודה

מבוא

בעבודה זו החוקרת תבחן את העסקתם של הערבים בשוק התעסוקה בישראל ותבחן את סוגיית קיומה של אפליה בשוק תעסוקה זה כלפי המיעוט הערבי.

מערכת יחסי העבודה היא מסגרת מושגית או מעין מודל מחשבתי, המסייע בידינו להבין את הגורמים העיקריים המשפיעים והמעצבים את דפוסי פעילויות הגומלין שבין הצדדים המשתתפים במערכת.

מערכת יחסי העבודה עברה שינויים ניכרים ומשמעותיים בעשור האחרון כאשר חלה עלייה במאפיינים של השיטה הכלכלית-חברתית הניאו ליברלית בישראל שהביאה לצמצום מעורבות המדינה בשוק העבודה. החוקרת תבחן את מערכת יחסי העבודה הנוגעת להעסקתם של עובדים ערבים ואת השפעותיהם של השינויים בשוק העבודה על העסקתם של עובדים ערבים.

שאלת המחקר שתבחן החוקרת – האם קיימת אפליה בשוק התעסוקה הישראלי כלפי עובדים ערבים ומהן הסיבות לאפליה, במידה שקיימת.

החוקרת תסקור את מצבו של שוק התעסוקה בכלל, על האוכלוסיות החלשות הפועלות בו, תוך התמקדות באוכלוסייה הערבית, החוקרת תציג את מצבם של העובדים הערביים בשוק התעסוקה ותפרט את החקיקה בנושא ואת השינויים והמגמות שחלו בתחום זה.

לבסוף, החוקרת תנתח את השפעתם של החקיקה והשינויים בשוק התעסוקה על העיקרון של שוויון ההזדמנויות למיעוט הערבי בישראל.

החוקרת תשער כי בהסתמך על הנתונים והמאמרים, אכן יעלה כי העובדים הערביים סובלים מאפליה בשוק התעסוקה הישראלית, וכי יימצא קשר חיובי בין אפליה לבין תעסוקה נמוכה ואיכותית פחות של הערבים.

החוקרת סבורה כי לנושא זה חשיבות רבה באשר לשילובה של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, ולהפיכתה לחלק אינטגראלי של החברה הישראלית.

המחקר יתבסס על הגישה האיכותית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר.

בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים העיקריים והמסקנות שיעלו מהדיון.

 

תוכן העניינים:

1. מבוא: עמ’ 3
1.1 שוק התעסוקה בישראל: עמ’ 4-7
1.2 הערבים במדינת ישראל: עמ’ 8-12
1.3 מניעת אפליה ושוויון הזדמנויות – מדיניות וחקיקה עמ’ 13-21
1.4 המיעוט הערבי בשוק התעסוקה בישראל: עמ’ 22-32
2. דיון ומסקנות: עמ’ 33-38
3. רשימת מקורות: עמ’ 39-40

מידע נוסף

מספר עמודים

40

מקורות בעברית

21

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון שוויון הזדמנויות בעבודה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בעבודה זו החוקרת תבחן את העסקתם של הערבים בשוק התעסוקה בישראל ותבחן את סוגיית קיומה של אפליה בשוק תעסוקה זה כלפי המיעוט הערבי.

מערכת יחסי העבודה היא מסגרת מושגית או מעין מודל מחשבתי, המסייע בידינו להבין את הגורמים העיקריים המשפיעים והמעצבים את דפוסי פעילויות הגומלין שבין הצדדים המשתתפים במערכת.

מערכת יחסי העבודה עברה שינויים ניכרים ומשמעותיים בעשור האחרון כאשר חלה עלייה במאפיינים של השיטה הכלכלית-חברתית הניאו ליברלית בישראל שהביאה לצמצום מעורבות המדינה בשוק העבודה. החוקרת תבחן את מערכת יחסי העבודה הנוגעת להעסקתם של עובדים ערבים ואת השפעותיהם של השינויים בשוק העבודה על העסקתם של עובדים ערבים.

שאלת המחקר שתבחן החוקרת – האם קיימת אפליה בשוק התעסוקה הישראלי כלפי עובדים ערבים ומהן הסיבות לאפליה, במידה שקיימת.

החוקרת תסקור את מצבו של שוק התעסוקה בכלל, על האוכלוסיות החלשות הפועלות בו, תוך התמקדות באוכלוסייה הערבית, החוקרת תציג את מצבם של העובדים הערביים בשוק התעסוקה ותפרט את החקיקה בנושא ואת השינויים והמגמות שחלו בתחום זה.

לבסוף, החוקרת תנתח את השפעתם של החקיקה והשינויים בשוק התעסוקה על העיקרון של שוויון ההזדמנויות למיעוט הערבי בישראל.

החוקרת תשער כי בהסתמך על הנתונים והמאמרים, אכן יעלה כי העובדים הערביים סובלים מאפליה בשוק התעסוקה הישראלית, וכי יימצא קשר חיובי בין אפליה לבין תעסוקה נמוכה ואיכותית פחות של הערבים.

החוקרת סבורה כי לנושא זה חשיבות רבה באשר לשילובה של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, ולהפיכתה לחלק אינטגראלי של החברה הישראלית.

המחקר יתבסס על הגישה האיכותית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר.

בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים העיקריים והמסקנות שיעלו מהדיון.

 

תוכן העניינים:

1. מבוא: עמ’ 3
1.1 שוק התעסוקה בישראל: עמ’ 4-7
1.2 הערבים במדינת ישראל: עמ’ 8-12
1.3 מניעת אפליה ושוויון הזדמנויות – מדיניות וחקיקה עמ’ 13-21
1.4 המיעוט הערבי בשוק התעסוקה בישראל: עמ’ 22-32
2. דיון ומסקנות: עמ’ 33-38
3. רשימת מקורות: עמ’ 39-40

299.00 

סמינריון שוויון הזדמנויות בעבודה

מידע נוסף

מספר עמודים

40

מקורות בעברית

21

סמינריון שוויון הזדמנויות בעבודה

מידע נוסף

מספר עמודים

40

מקורות בעברית

21

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.