(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון שינויים בדפוסי המנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך משנות ה- 80 ועד ימינו

מבוא

הגננת בשנות האלפיים נתפסת כמנהיגה חינוכית מומחית השולטת בתחומי הניהול והפדגוגיה, ונדרשת לנהל בקונטקסט ייחודי זה של גן הילדים, מערכת חינוכית המחייבת עבודה בצוות חינוכי, בניית תשתית טכנולוגית למנהלה ולפדגוגיה, הטמעת שינויים, יישום, הטמעת טכנולוגיות חדשות, שימוש בכלי מדידה והערכה, התעדכנות במחקר החינוכי, גישה יצירתית והתחדשות, בניית קשרים עם הורים ובניית קשרים עם הקהילה הקרובה והרחוקה (לימור,2000).

בשנת תשנ”ז (1997) הוציא האגף לחינוך קדם יסודי מדריך לניהול גן ילדים “כדאי לדעת”, המאגד בתוכו קובץ נהלים שעל הגננת להכיר אך איננו מתייחס למרכיב הניהולי בתפקידה כתחום מקצועי בפני עצמו. גם קובץ הנהלים שהוציא האגף לחינוך קדם-יסודי בשנת 1999 בעקבות תהליך התקינה (ISO 9000), שעברה המערכת, מדבר על “קובץ נהלים” נפרדים ולא על התמונה הכוללת של הניהול והתפקיד הניהולי.

בניגוד לקבצים אלו, בשנים האחרונות מצטברת והולכת בספרות המקצועית התייחסות למרכיב הניהול בגיל הרך. בתוך התפקיד המסורתי של הגננות (בעיקר אלו העובדות בגן נפרד/אוטונומי שאיננו משתייך לאשכול גנים, חטיבה צעירה או בית ספר), מוכל גם התפקיד הניהולי. פן זה לא זכה להתייחסות מספקת במהלך השנים מעבר לתוספת של גמול ניהול במשכורת, אך בשנים האחרונות הוא הולך ומקבל התייחסות. רפורמת “אופק חדש” שהוכלה על כל גני הילדים בשנת 2011, שינתה גם היא את תפיסת התפקיד של הגננת כמנהיג חינוכית.

עבודה זו באה להציג את השינויים שחלו בתפיסת התפקיד של הגננת כמנהיגה חינוכית, משנות ה- 80 ועד ימינו.

סקירת הספרות כוללת התייחסות למושג ה”מנהיגות החינוכית” והגלגולים השונים שעבר, ועודנו עובר, ובהמשך ניתוח של מושג זה בהקשר הפרטי של גני  ילדים ותפקיד הגננת כמנהיגה חינוכית. לאחר מכן כוללת העבודה סקירה קצרה של ההיסטוריה של גני הילדים וכיצד התעצב תפקיד הגננת עד שנות ה- 80, ובהמשך מיוחד פרק נפרד לכל עשור- שנות ה- 80, שנות ה- 90 ושנות האלפיים, בהם חל השינוי המשמעותי ביותר בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית. לבסוף מציגה העבודה דיון ומסקנות על סמך המחקרים שנסקרו, ובהתאם לשאלת המחקר- מהם השינויים המרכזיים בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית משנות ה – 80 ועד ימינו.

 

תוכן עניינים
מבוא -עמ’ 3
סקירת ספרות-עמ’ 14-4
מנהיגות חינוכית מהי-עמ’ 5-4
מנהיגות חינוכית של גננות לגיל הרך -עמ’ 8-5
ההיסטוריה של גני הילדים בישראל -עמ’ 10-9
תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 80 -עמ’ 11-10
תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 90 -עמ’ 13-11
תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 2000 -עמ’ 15-13
דיון ומסקנות-עמ’ 16-18
רשימה ביבליוגרפית-עמ’ 20-19

מידע נוסף

מספר עמודים

20

מקורות

28

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון שינויים בדפוסי המנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך משנות ה- 80 ועד ימינו”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

הגננת בשנות האלפיים נתפסת כמנהיגה חינוכית מומחית השולטת בתחומי הניהול והפדגוגיה, ונדרשת לנהל בקונטקסט ייחודי זה של גן הילדים, מערכת חינוכית המחייבת עבודה בצוות חינוכי, בניית תשתית טכנולוגית למנהלה ולפדגוגיה, הטמעת שינויים, יישום, הטמעת טכנולוגיות חדשות, שימוש בכלי מדידה והערכה, התעדכנות במחקר החינוכי, גישה יצירתית והתחדשות, בניית קשרים עם הורים ובניית קשרים עם הקהילה הקרובה והרחוקה (לימור,2000).

בשנת תשנ”ז (1997) הוציא האגף לחינוך קדם יסודי מדריך לניהול גן ילדים “כדאי לדעת”, המאגד בתוכו קובץ נהלים שעל הגננת להכיר אך איננו מתייחס למרכיב הניהולי בתפקידה כתחום מקצועי בפני עצמו. גם קובץ הנהלים שהוציא האגף לחינוך קדם-יסודי בשנת 1999 בעקבות תהליך התקינה (ISO 9000), שעברה המערכת, מדבר על “קובץ נהלים” נפרדים ולא על התמונה הכוללת של הניהול והתפקיד הניהולי.

בניגוד לקבצים אלו, בשנים האחרונות מצטברת והולכת בספרות המקצועית התייחסות למרכיב הניהול בגיל הרך. בתוך התפקיד המסורתי של הגננות (בעיקר אלו העובדות בגן נפרד/אוטונומי שאיננו משתייך לאשכול גנים, חטיבה צעירה או בית ספר), מוכל גם התפקיד הניהולי. פן זה לא זכה להתייחסות מספקת במהלך השנים מעבר לתוספת של גמול ניהול במשכורת, אך בשנים האחרונות הוא הולך ומקבל התייחסות. רפורמת “אופק חדש” שהוכלה על כל גני הילדים בשנת 2011, שינתה גם היא את תפיסת התפקיד של הגננת כמנהיג חינוכית.

עבודה זו באה להציג את השינויים שחלו בתפיסת התפקיד של הגננת כמנהיגה חינוכית, משנות ה- 80 ועד ימינו.

סקירת הספרות כוללת התייחסות למושג ה”מנהיגות החינוכית” והגלגולים השונים שעבר, ועודנו עובר, ובהמשך ניתוח של מושג זה בהקשר הפרטי של גני  ילדים ותפקיד הגננת כמנהיגה חינוכית. לאחר מכן כוללת העבודה סקירה קצרה של ההיסטוריה של גני הילדים וכיצד התעצב תפקיד הגננת עד שנות ה- 80, ובהמשך מיוחד פרק נפרד לכל עשור- שנות ה- 80, שנות ה- 90 ושנות האלפיים, בהם חל השינוי המשמעותי ביותר בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית. לבסוף מציגה העבודה דיון ומסקנות על סמך המחקרים שנסקרו, ובהתאם לשאלת המחקר- מהם השינויים המרכזיים בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית משנות ה – 80 ועד ימינו.

 

תוכן עניינים
מבוא -עמ’ 3
סקירת ספרות-עמ’ 14-4
מנהיגות חינוכית מהי-עמ’ 5-4
מנהיגות חינוכית של גננות לגיל הרך -עמ’ 8-5
ההיסטוריה של גני הילדים בישראל -עמ’ 10-9
תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 80 -עמ’ 11-10
תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 90 -עמ’ 13-11
תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 2000 -עמ’ 15-13
דיון ומסקנות-עמ’ 16-18
רשימה ביבליוגרפית-עמ’ 20-19

299.00 

סמינריון שינויים בדפוסי המנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך משנות ה- 80 ועד ימינו

מידע נוסף

מספר עמודים

20

מקורות

28

שנת הגשה

2014

סמינריון שינויים בדפוסי המנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך משנות ה- 80 ועד ימינו

מידע נוסף

מספר עמודים

20

מקורות

28

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.