(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון שינוי תודעתי אצל מכורים לסמים אחרי גמילה

מבוא

קשה להפריז במידת חומרתה של הבעיה שבשימוש, הנפוץ בקרב צעירים בפרט, בסמים ואלכוהול.

השימוש בסמים פוגע בצורה חמורה ביותר במגוון תפקודים חברתיים ואישיים. הנזק של שימוש בסמים בקרב צעירים לחברה הוא גדול ומהווה נטל על מערכת הבריאות וכישלון של מערכת החינוך. השימוש בסמים מעלה את רמת הפשיעה בקרב בני הנוער ומגדיל הצורה בולטת את הפנייה שלהם אל מערכות לבריאות הנפש. גם הנזק לאינדיבידואל הוא גדול, בפרט עבור צעירים, אשר נמצאים בשלב רגיש בהתפתחותם, ואשר פגיעים במיוחד להתמכרות לסמים – השימוש בסמים יוצר הפרעות קשות למוטיבציה ולתהליכים קוגניטיביים, תורם להפרעות במצב רוח, ומעלה את הסיכון לפציעה ואפילו מוות (Hawkins et al., 1992).

דו”ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת משנת 2012 מעלה כי בשנים 1994–2009 עלה בשיעור ניכר בני הנוער הצורכים ומשתמשים באלכוהול בתדירות. הנתונים מעלים כי בשנת 2009 השתמשו  בין 50% ל-60% מכלל בני הנוער בישראל אלכוהול בתדירות כזו או אחרת. מחקרים נוספים מאותה תקופה מעלים כי כמויות שתיה אף הם גדלו, וכי גיל התחלת השתייה הולך ויורד. מגמה מדאיגה זו של שימוש הולך וגובר של אלכוהול בקרב צעירים אמנם נבלמה בעקבות תכניתה של הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, אולם הבעיה לא באה על פתרונה המלא כלל ועיקר (רבינוביץ’, 2012).

תיאוריות רבות נוסחו על מנת לנסות להבין את המכניזם העומד מאחורי התופעה הפסיכולוגית של ההתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים. אולם, לכל הדעות ולפי כל התיאוריות כדי ליצור גמילה אמתית מהסם יש לעקור את הבעיה משורשה, ולא רק לטפל בתסמינים. כדי לאפשר למכור לסם להיגמל מהתמכרותו ולהשתחרר מהתלות בסם יש לרדת לשורשו של הצורך בשימוש בסמים ובאלכוהול, להבין את הגורמים ואת הלך הרוח והתפיסות המאפיינות את המכורים, ולטפל בחסכים ובצרכים שעליהם עונה הסם – לא באמת עונה, כי אם פותר בעיה אחת בבעיה אחרת, ובכך גורם להתפתחות תלות מסוכנת.

לפיכך, עלינו כחברה מוטלת החובה לנסות להבין את התהליכים שמאחורי השימוש בסמים, ואת תהליכי הגמילה, כדי שנוכל לעודד את הגמילה, לסייע לנגמלים ומנוע מהם מליפול שוב אל מלכודת הסם. הכלי בו בוחר מחקר זה כדי לנסות ולהבין את התופעה הוא בחינת התהליך הנפשי העובר על הנגמל, לנסות לראות את השינוי שבנקודת המבט המאפיינת את תהליך הגמילה, ועל ידי הבנה שלה אולי ניתן יהיה לסייע למכורים נוספים לעבור את אותו שינוי תודעתי הנדרש כדי להיגמל מהתלות בסמים ואלכוהול.

נראה כי אנשים שנגמלו מן הסם עברו שינוי תודעתי, שינוי המאפשר להם לנסות להבין על מה הסם ענה להם, וכיצד אפשר לענות על אותו דבר שהסם ענה, אך בצורה אמתית ופרודוקטיבית ולא מזיקה כמו השימוש בסמים. לכן מטרת העבודה היא לבחון את השינוי התפיסתי שעברו המכורים לסם בדרכם אל החופש, כיצד השתנתה נקודת המבט שלהם בין שני הפאזות של חייהם, לפני הגמילה ולאחריה.

 

תוכן עניינים

מבוא 5
רקע תיאורטי 7
סקירת ספרות 9
שאלת המחקר 10
מתודולוגיה 11
המדגם 11
כלי המחקר 11
הליך המחקר 11
אופן ניתוח הממצאים 12
ממצאים 13
התחלת השימוש בסמים 13
השפעת הסמים על ההרגשה והחיים 13
תמיכה מהסביבה 14
רטרוספקטיבה על השימוש בסם 15
דיון וסיכום 16
מסקנות 17
מגבלות והרחבת המחקר 18
ביבליוגרפיה 19
נספחים 21
1. שאלון ריק 21
2. ראיון מס’ 1 – שמעון (המרואיין) 21
ראיון מס’ 2 – דודו (המרואיין) 25
ראיון מס’ 3 – סבטלנה (המרואיינת) 28
ראיון מס’ 4– מאור (המרואיין) 32

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

34

מספר עמודים

19

מקורות

8

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון שינוי תודעתי אצל מכורים לסמים אחרי גמילה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

קשה להפריז במידת חומרתה של הבעיה שבשימוש, הנפוץ בקרב צעירים בפרט, בסמים ואלכוהול.

השימוש בסמים פוגע בצורה חמורה ביותר במגוון תפקודים חברתיים ואישיים. הנזק של שימוש בסמים בקרב צעירים לחברה הוא גדול ומהווה נטל על מערכת הבריאות וכישלון של מערכת החינוך. השימוש בסמים מעלה את רמת הפשיעה בקרב בני הנוער ומגדיל הצורה בולטת את הפנייה שלהם אל מערכות לבריאות הנפש. גם הנזק לאינדיבידואל הוא גדול, בפרט עבור צעירים, אשר נמצאים בשלב רגיש בהתפתחותם, ואשר פגיעים במיוחד להתמכרות לסמים – השימוש בסמים יוצר הפרעות קשות למוטיבציה ולתהליכים קוגניטיביים, תורם להפרעות במצב רוח, ומעלה את הסיכון לפציעה ואפילו מוות (Hawkins et al., 1992).

דו”ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת משנת 2012 מעלה כי בשנים 1994–2009 עלה בשיעור ניכר בני הנוער הצורכים ומשתמשים באלכוהול בתדירות. הנתונים מעלים כי בשנת 2009 השתמשו  בין 50% ל-60% מכלל בני הנוער בישראל אלכוהול בתדירות כזו או אחרת. מחקרים נוספים מאותה תקופה מעלים כי כמויות שתיה אף הם גדלו, וכי גיל התחלת השתייה הולך ויורד. מגמה מדאיגה זו של שימוש הולך וגובר של אלכוהול בקרב צעירים אמנם נבלמה בעקבות תכניתה של הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, אולם הבעיה לא באה על פתרונה המלא כלל ועיקר (רבינוביץ’, 2012).

תיאוריות רבות נוסחו על מנת לנסות להבין את המכניזם העומד מאחורי התופעה הפסיכולוגית של ההתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים. אולם, לכל הדעות ולפי כל התיאוריות כדי ליצור גמילה אמתית מהסם יש לעקור את הבעיה משורשה, ולא רק לטפל בתסמינים. כדי לאפשר למכור לסם להיגמל מהתמכרותו ולהשתחרר מהתלות בסם יש לרדת לשורשו של הצורך בשימוש בסמים ובאלכוהול, להבין את הגורמים ואת הלך הרוח והתפיסות המאפיינות את המכורים, ולטפל בחסכים ובצרכים שעליהם עונה הסם – לא באמת עונה, כי אם פותר בעיה אחת בבעיה אחרת, ובכך גורם להתפתחות תלות מסוכנת.

לפיכך, עלינו כחברה מוטלת החובה לנסות להבין את התהליכים שמאחורי השימוש בסמים, ואת תהליכי הגמילה, כדי שנוכל לעודד את הגמילה, לסייע לנגמלים ומנוע מהם מליפול שוב אל מלכודת הסם. הכלי בו בוחר מחקר זה כדי לנסות ולהבין את התופעה הוא בחינת התהליך הנפשי העובר על הנגמל, לנסות לראות את השינוי שבנקודת המבט המאפיינת את תהליך הגמילה, ועל ידי הבנה שלה אולי ניתן יהיה לסייע למכורים נוספים לעבור את אותו שינוי תודעתי הנדרש כדי להיגמל מהתלות בסמים ואלכוהול.

נראה כי אנשים שנגמלו מן הסם עברו שינוי תודעתי, שינוי המאפשר להם לנסות להבין על מה הסם ענה להם, וכיצד אפשר לענות על אותו דבר שהסם ענה, אך בצורה אמתית ופרודוקטיבית ולא מזיקה כמו השימוש בסמים. לכן מטרת העבודה היא לבחון את השינוי התפיסתי שעברו המכורים לסם בדרכם אל החופש, כיצד השתנתה נקודת המבט שלהם בין שני הפאזות של חייהם, לפני הגמילה ולאחריה.

 

תוכן עניינים

מבוא 5
רקע תיאורטי 7
סקירת ספרות 9
שאלת המחקר 10
מתודולוגיה 11
המדגם 11
כלי המחקר 11
הליך המחקר 11
אופן ניתוח הממצאים 12
ממצאים 13
התחלת השימוש בסמים 13
השפעת הסמים על ההרגשה והחיים 13
תמיכה מהסביבה 14
רטרוספקטיבה על השימוש בסם 15
דיון וסיכום 16
מסקנות 17
מגבלות והרחבת המחקר 18
ביבליוגרפיה 19
נספחים 21
1. שאלון ריק 21
2. ראיון מס’ 1 – שמעון (המרואיין) 21
ראיון מס’ 2 – דודו (המרואיין) 25
ראיון מס’ 3 – סבטלנה (המרואיינת) 28
ראיון מס’ 4– מאור (המרואיין) 32

 

299.00 

סמינריון שינוי תודעתי אצל מכורים לסמים אחרי גמילה

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

34

מספר עמודים

19

מקורות

8

שנת הגשה

2014

סמינריון שינוי תודעתי אצל מכורים לסמים אחרי גמילה

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

34

מספר עמודים

19

מקורות

8

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.