(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון תוכנית הכלה לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים

מבוא

במדינת ישראל כמו במדינות רבות בעולם, מתרחבת המגמה לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל (דרור וויזל, 2003). בתהליך שילוב זה מיוחסת חשיבות רבה לעמדותיהם ורגשותיהם של המורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים.
בעבודה הנוכחית אנסה להתמקד באמונותיהם של המורים כלפי שילוב תלמידים עם לקויי למידה מהחינוך המיוחד בכיתה הרגילה, במגזר הערבי. אני אתמקד בשתי מטרות: האחת בחינת אמונותיהם של המורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים, והשנייה בחינת הגורמים המשפיעים על אמונות המורים כלפי שילוב של תלמידים אלו.
במסגרת העבודה אציג סקירה מחקרית אודות אמונות מורים בכלל, ומחקרים על אמונות מורים כלפי תחום השילוב בפרט, תוך כדי הגדרת השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים, הצגת ההנחות והמטרות של השילוב והאופנים בהם הוא מיושם במערכת החינוך בארץ. בנוסף, תובא סקירה של השפעותיה של תכנית השילוב על התלמידים המשולבים בתחום החברתי, הרגי והלימודי. לאחר מכן אסקור מאמרים בנושא אמונות מורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ובדיקת הגורמים המשפיעים על עמדות אלו.
שאלת המחקר בוחנת את אמונות המורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ואת הגורמים המשפיעים על עמדות אלו. ברצוני לציין שאחד הדברים שעודדו אותי לבחור נושא זה הוא כך שאני מכיר בחשיבות הרבה של אמונות המורים בשילוב מוצלח של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים בכיתה הרגילה. כמורה לחינוך גופני, אני רואה את ההשפעה הגדולה שיש למורה על התנהגות הכיתה והתלמיד המשולב- מורה שמאמין ביכולתו של התלמיד להשתלב ומעודד אותו לכך, גורם לכיתה כולה לקבל את התלמיד ומסייע לו להשתלב בצורה טובה יותר.

 

תוכן עניינים

מבוא- עמ’ 3
סקירת ספרות- עמ’ 2- 13
1. תכנית ההכלה (שילוב) ומאפייניה- עמ’ 6-3
1.1 תכנית ההכלה מהי
1.2 תכנית ההכלה (שילוב) במערכת החינוך הישראלית

2. השפעת השילוב על תפקוד תלמידים עם צרכים מיוחדים- עמ’ 10-6
2.1 השפעת השילוב על תפקוד חברתי
2.2 השפעת השילוב על תפקוד רגשי
2.3 השפעת השילוב על הישגים לימודיים
3. השפעת אמונותיהם של מורים כלי שילוב תלמידים עם לקויי למידה בכיתה רגילה על הצלחת השילוב- עמ’ 13-10
מתודולוגיה- עמ’ 15-14
ממצאים – עמ’ 17-16
דיון ומסקנות- עמ’ 18
רשימה ביבליוגרפית- עמ’ 21-19

מידע נוסף

מספר עמודים

21

מקורות

33

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון תוכנית הכלה לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

במדינת ישראל כמו במדינות רבות בעולם, מתרחבת המגמה לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל (דרור וויזל, 2003). בתהליך שילוב זה מיוחסת חשיבות רבה לעמדותיהם ורגשותיהם של המורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים.
בעבודה הנוכחית אנסה להתמקד באמונותיהם של המורים כלפי שילוב תלמידים עם לקויי למידה מהחינוך המיוחד בכיתה הרגילה, במגזר הערבי. אני אתמקד בשתי מטרות: האחת בחינת אמונותיהם של המורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים, והשנייה בחינת הגורמים המשפיעים על אמונות המורים כלפי שילוב של תלמידים אלו.
במסגרת העבודה אציג סקירה מחקרית אודות אמונות מורים בכלל, ומחקרים על אמונות מורים כלפי תחום השילוב בפרט, תוך כדי הגדרת השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים, הצגת ההנחות והמטרות של השילוב והאופנים בהם הוא מיושם במערכת החינוך בארץ. בנוסף, תובא סקירה של השפעותיה של תכנית השילוב על התלמידים המשולבים בתחום החברתי, הרגי והלימודי. לאחר מכן אסקור מאמרים בנושא אמונות מורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ובדיקת הגורמים המשפיעים על עמדות אלו.
שאלת המחקר בוחנת את אמונות המורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ואת הגורמים המשפיעים על עמדות אלו. ברצוני לציין שאחד הדברים שעודדו אותי לבחור נושא זה הוא כך שאני מכיר בחשיבות הרבה של אמונות המורים בשילוב מוצלח של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים בכיתה הרגילה. כמורה לחינוך גופני, אני רואה את ההשפעה הגדולה שיש למורה על התנהגות הכיתה והתלמיד המשולב- מורה שמאמין ביכולתו של התלמיד להשתלב ומעודד אותו לכך, גורם לכיתה כולה לקבל את התלמיד ומסייע לו להשתלב בצורה טובה יותר.

 

תוכן עניינים

מבוא- עמ’ 3
סקירת ספרות- עמ’ 2- 13
1. תכנית ההכלה (שילוב) ומאפייניה- עמ’ 6-3
1.1 תכנית ההכלה מהי
1.2 תכנית ההכלה (שילוב) במערכת החינוך הישראלית

2. השפעת השילוב על תפקוד תלמידים עם צרכים מיוחדים- עמ’ 10-6
2.1 השפעת השילוב על תפקוד חברתי
2.2 השפעת השילוב על תפקוד רגשי
2.3 השפעת השילוב על הישגים לימודיים
3. השפעת אמונותיהם של מורים כלי שילוב תלמידים עם לקויי למידה בכיתה רגילה על הצלחת השילוב- עמ’ 13-10
מתודולוגיה- עמ’ 15-14
ממצאים – עמ’ 17-16
דיון ומסקנות- עמ’ 18
רשימה ביבליוגרפית- עמ’ 21-19

299.00 

סמינריון תוכנית הכלה לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים

מידע נוסף

מספר עמודים

21

מקורות

33

שנת הגשה

2013

סמינריון תוכנית הכלה לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים

מידע נוסף

מספר עמודים

21

מקורות

33

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.