(15/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון תחושת המסוגלות העצמית של המורה בכיתה ההטרוגנית

תקציר

התמודדות עם תלמידים, ובייחוד תלמידים בעלי צרכים מיוחדים היא אף פעם אינה קלה, ומחייבת את המורה להיות בעל יכולות פדגוגיות גבוהות, בעל ידע בתחום ההוראה, בעל יכולת להקנות לתלמידיו יכולות למידה וחשיבה, ובעל יכולת לענות על צרכיהם הרגשיים של התלמידים.

מורים רבים מתקשים להתמודד עם האתגרים העומדים במסגרת עבודתם, בעיקר בשל חוסר ניסון וידע, ותחושה זו משפיעה על  יכולתם להתמודד עם אתגרים עתידיים. מחקר זה בדק את הקשר בין תחושת המסוגלות העצמית לבין העמדות כלפי התלמידים באופן כללי, ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. תוצאות המחקר הצביעו על קשר חיובי בין תחושת מסוגלות עצמית של המורה לבין הצלחה בהוראה. ניסיון בהוראה נמצא כמשפיע על תחושת המסוגלות העצמית של המורים בשני כיוונים מנוגדים: מצד אחד, הותק והניסיון מעלים את תחושת המסוגלות העצמית, ומנגד, הותק גם מביא לשחיקה, הפוגעת בתחושת המסוגלות העצמית. קשר חיובי בין המורה להורים נמצא כמגביר את תחושת המסוגלות העצמית של המורה. כמו כן, נמצא ששילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מחייב רמה גבוהה של מסוגלות עצמית אצל המורה. ממצאים אלה מחדדים את הצורך להגביר את תחושת המסוגלות העצמית בקרב המורים, כדי שיוכלו לשפר את דרכי ההוראה שלהם, ולתת מענה הולם לצרכי תלמידיהם, בייחוד כאשר מדובר בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

מבוא

המושג תחושת מסוגלות עצמית צמח מתוך תיאוריית הלמידה וזכה להתעניינות מרובה בהקשר החברתי-קוגניטיבי, בייחוד בתחום ההוראה. תחושת מסוגלות גבוהה של מורה תסייע לו לממש את הפוטנציאל שלו, ולהתמודד ביעילות עם אתגרי המקצוע. סקירת הספרות בעבודה זו מציגה את המחקרים שנעשו בסוגיית מסוגלות עצמית בקרב מורים, את המאפיינים, ההתפתחות שעבר המושג והגורמים המשפיעים עליו. בנדורה טען, כי יש לבחון את המסוגלות בכל תחום תפקוד בנפרד, מכיוון שהמסוגלות היא תלוית נסיבות, ואילו במחקרים רבים שנעשו מאז משתמשים בהגדרות שונות וכוללות של המושג, ללא ציון התחום המסוים שאליו מתכוונים.

ההנחה כי תפקודו של המורה מורכב לפחות משלושה תחומים שונים: משימה, יחסים וארגון, מאפשרת לארגן את הממצאים המחקריים סביב מבנה מגובש. היכולת לחלק את המחקרים הרבים הקיימים בספרות לשלושת התחומים מהווה תמיכה נוספת במודל התלת רכיבי שמצאו פרידמן וקס. סקירת הספרות אורגנה בהתאם לשלושת התחומים הנ”ל, כשבתוך כל תחום קובצו המחקרים המוצגים לפי קטגוריות משותפות. על סמך הסקירה, העבודה בוחנת את תחושת המסוגלות של חמש מורות במהלך שנה אחת, והגורמים המשפיעים עליה, תוך עריכת התערבות שנועדה להעניק להן סיוע מקצועי ותמיכה בהתמודדות עם בעיות שעלו מול תלמידים.

 

 

 

תוכן
תקציר- 3
מבוא- 3
סקירה ספרותית- 4
בעיית המחקר המרכזית- מטרות ושאלות- 16
המתודולוגיה של המחקר- 17
שיטת המחקר- 17
אוכלוסיית המחקר- 17
כלי המחקר- 18
מהלך המחקר- 18
דרכי הניתוח של המידע שנאסף- 19
ממצאים ודיון- 19
מסוגלות עצמית וותק בהוראה- 19
מסוגלות עצמית של מורים מול הורים- 22
תחושת מסוגלות עצמית והשפעתה כלפי עמדות בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים- 25
תחושת המסוגלות העצמית של המורה והצלחה בהוראה- 28
סיכום- 30
מסקנות והמלצות- 30
ביבליוגרפיה- 32
נספחים- 36

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

38

מספר עמודים

36

מקורות

32

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון תחושת המסוגלות העצמית של המורה בכיתה ההטרוגנית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

התמודדות עם תלמידים, ובייחוד תלמידים בעלי צרכים מיוחדים היא אף פעם אינה קלה, ומחייבת את המורה להיות בעל יכולות פדגוגיות גבוהות, בעל ידע בתחום ההוראה, בעל יכולת להקנות לתלמידיו יכולות למידה וחשיבה, ובעל יכולת לענות על צרכיהם הרגשיים של התלמידים.

מורים רבים מתקשים להתמודד עם האתגרים העומדים במסגרת עבודתם, בעיקר בשל חוסר ניסון וידע, ותחושה זו משפיעה על  יכולתם להתמודד עם אתגרים עתידיים. מחקר זה בדק את הקשר בין תחושת המסוגלות העצמית לבין העמדות כלפי התלמידים באופן כללי, ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. תוצאות המחקר הצביעו על קשר חיובי בין תחושת מסוגלות עצמית של המורה לבין הצלחה בהוראה. ניסיון בהוראה נמצא כמשפיע על תחושת המסוגלות העצמית של המורים בשני כיוונים מנוגדים: מצד אחד, הותק והניסיון מעלים את תחושת המסוגלות העצמית, ומנגד, הותק גם מביא לשחיקה, הפוגעת בתחושת המסוגלות העצמית. קשר חיובי בין המורה להורים נמצא כמגביר את תחושת המסוגלות העצמית של המורה. כמו כן, נמצא ששילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מחייב רמה גבוהה של מסוגלות עצמית אצל המורה. ממצאים אלה מחדדים את הצורך להגביר את תחושת המסוגלות העצמית בקרב המורים, כדי שיוכלו לשפר את דרכי ההוראה שלהם, ולתת מענה הולם לצרכי תלמידיהם, בייחוד כאשר מדובר בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

מבוא

המושג תחושת מסוגלות עצמית צמח מתוך תיאוריית הלמידה וזכה להתעניינות מרובה בהקשר החברתי-קוגניטיבי, בייחוד בתחום ההוראה. תחושת מסוגלות גבוהה של מורה תסייע לו לממש את הפוטנציאל שלו, ולהתמודד ביעילות עם אתגרי המקצוע. סקירת הספרות בעבודה זו מציגה את המחקרים שנעשו בסוגיית מסוגלות עצמית בקרב מורים, את המאפיינים, ההתפתחות שעבר המושג והגורמים המשפיעים עליו. בנדורה טען, כי יש לבחון את המסוגלות בכל תחום תפקוד בנפרד, מכיוון שהמסוגלות היא תלוית נסיבות, ואילו במחקרים רבים שנעשו מאז משתמשים בהגדרות שונות וכוללות של המושג, ללא ציון התחום המסוים שאליו מתכוונים.

ההנחה כי תפקודו של המורה מורכב לפחות משלושה תחומים שונים: משימה, יחסים וארגון, מאפשרת לארגן את הממצאים המחקריים סביב מבנה מגובש. היכולת לחלק את המחקרים הרבים הקיימים בספרות לשלושת התחומים מהווה תמיכה נוספת במודל התלת רכיבי שמצאו פרידמן וקס. סקירת הספרות אורגנה בהתאם לשלושת התחומים הנ”ל, כשבתוך כל תחום קובצו המחקרים המוצגים לפי קטגוריות משותפות. על סמך הסקירה, העבודה בוחנת את תחושת המסוגלות של חמש מורות במהלך שנה אחת, והגורמים המשפיעים עליה, תוך עריכת התערבות שנועדה להעניק להן סיוע מקצועי ותמיכה בהתמודדות עם בעיות שעלו מול תלמידים.

 

 

 

תוכן
תקציר- 3
מבוא- 3
סקירה ספרותית- 4
בעיית המחקר המרכזית- מטרות ושאלות- 16
המתודולוגיה של המחקר- 17
שיטת המחקר- 17
אוכלוסיית המחקר- 17
כלי המחקר- 18
מהלך המחקר- 18
דרכי הניתוח של המידע שנאסף- 19
ממצאים ודיון- 19
מסוגלות עצמית וותק בהוראה- 19
מסוגלות עצמית של מורים מול הורים- 22
תחושת מסוגלות עצמית והשפעתה כלפי עמדות בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים- 25
תחושת המסוגלות העצמית של המורה והצלחה בהוראה- 28
סיכום- 30
מסקנות והמלצות- 30
ביבליוגרפיה- 32
נספחים- 36

 

299.00 

סמינריון תחושת המסוגלות העצמית של המורה בכיתה ההטרוגנית

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

38

מספר עמודים

36

מקורות

32

סמינריון תחושת המסוגלות העצמית של המורה בכיתה ההטרוגנית

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

38

מספר עמודים

36

מקורות

32

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.