(21/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון- תפיסת הדימוי העצמי בקרב נערים עם לקויות למידה עם התנהגות עבריינית ונערים לקויי למידה ללא התנהגות עבריינית

מבוא

ישנם היבטים רגשיים וחברתיים המשפיעים על הדימוי העצמי ותפיסת העצמי של ליקויי למידה. מחקרים שונים מצביעים על כך שלבעלי לקויות למידה ישנו סיכון גבוה להתפתחות בעיות פסיכולוגיות וחברתיות וכי בעלי לקויות למידה סובלים מרמות גבוהות של חרדה, דיכאון או הפרעות התנהגותיות ובמקביל הערכה עצמית נמוכה ובידוד חברתי (דופי, אלנר ולוי, 2004). הדימוי העצמי הנמוך של בעלי לקויות הלמידה גורר עימו לעתים בעיות התנהגות, בעיות לימודיות ורגשות של תסכול וכישלון אישי. כל אלו עשויים להוביל בין היתר, להתנהגות עבריינית.

בעבודה זו אני מעוניינת לבחון האם ישנו הבדל בתפיסת הדימוי העצמי של נערים לקויי למידה עם התנהגות עבריינית לעומת תפיסת הדימוי העצמי של נערים לקויי למידה ללא התנהגות עבריינית. שאלה זו תיבדק באמצעות סקירת ספרות תיאורטית ובאמצעות מחקר כמותי שיבדוק את הנושא..

בסקירה התיאורטית אתייחס לשאלות- מהם ליקויי למידה, מהן  היבטיה הרגשיים, החברתיים והמשפחתיים, מהו דימוי עצמי ומהם הגורמים המשפיעים עליו, מהי התנהגות עבריינית, מה הקשר לליקויי למידה וכיצד היא באה לידי ביטוי בתלמידים בעליי לקות.

במחקר המעשי תיבדק שאלת המחקר באמצעות מדגם של 60 נערים בעלי לקויות למידה הלומדים בקריית שמונה – 30 מהנערים עם מאפייני התנהגות עבריינית, עם או בלי תיקים פליליים, ו- 30 נערים ללא התנהגות עבריינית. כל הנערים המשתתפים במדגם התבקשו למלא 2 שאלונים – שאלון פרטים דמוגרפים שבוחן משתנים דמוגרפיים כלליים ושאלון דימוי עצמי.

 

תוכן עניינים                                                                                                   עמוד

1. מבוא ………………………………………………………………………………………………….4
2. רקע תיאורטי …………………………………………………………………………………………5
2.1 לקויות למידה…………………………………………………………………………………….5
2.1.1 לקויות למידה הגדרה ומאפיינים ……………………………………………………………5
2.1.2 סוגי לקויות למידה ……………………………………………………………………………5
2.2.2. ההיבט החברתי והרגשי של לקויי הלמידה ………………………………………………6
2.2.3 ההיבט המשפחתי של לקויי הלמידה ………………………………………………………7
3.1. דימוי עצמי …………………………………………………………………………………………7
3.1.1 דימוי עצמי הגדרה ומאפיינים ………………………………………………………………..7
3.1.2 גורמים המשפיעים על הדימוי עצמי ….. …………………………………………………….8
3.1.3 מורים כדמויות מעצבות אישיות ……………………………………………………………..9
3.1.4 התפיסה העצמית של התלמיד לקוי הלמידה …………………………………………….10
4.1.1 התנהגות עבריינית ……………………………………………………………………………11
4.1.2 התנהגות עבריינית בקרב בני נוער …………………………………………………………12
4.1.3 דימוי עצמי והקשר להתנהגות עבריינית ……………………………………………………12
5. שיטה ………………………………………………………………………………………………..13
5.1 אוכלוסיית המחקר ……………………………………………………………………………….13
5.2 כלי המחקר ……………………………………………………………………………………….13
5.3 הליך מחקר ……………………………………………………………………………………….13
6. תוצאות ……………………………………………………………………………………………. 15
7. דיון …………………………………………………………………………………………………..16
8. ביבליוגרפיה ………………………………………………………………………………………..18

נספחים
1.שאלון דמוגרפי ……………………………………………………………………………………20
2. שאלון דימוי עצמי………………………………………………………………………………..21

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

27

מקורות בעברית

20

מקורות באנגלית

3

מספר עמודים

19

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון- תפיסת הדימוי העצמי בקרב נערים עם לקויות למידה עם התנהגות עבריינית ונערים לקויי למידה ללא התנהגות עבריינית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

ישנם היבטים רגשיים וחברתיים המשפיעים על הדימוי העצמי ותפיסת העצמי של ליקויי למידה. מחקרים שונים מצביעים על כך שלבעלי לקויות למידה ישנו סיכון גבוה להתפתחות בעיות פסיכולוגיות וחברתיות וכי בעלי לקויות למידה סובלים מרמות גבוהות של חרדה, דיכאון או הפרעות התנהגותיות ובמקביל הערכה עצמית נמוכה ובידוד חברתי (דופי, אלנר ולוי, 2004). הדימוי העצמי הנמוך של בעלי לקויות הלמידה גורר עימו לעתים בעיות התנהגות, בעיות לימודיות ורגשות של תסכול וכישלון אישי. כל אלו עשויים להוביל בין היתר, להתנהגות עבריינית.

בעבודה זו אני מעוניינת לבחון האם ישנו הבדל בתפיסת הדימוי העצמי של נערים לקויי למידה עם התנהגות עבריינית לעומת תפיסת הדימוי העצמי של נערים לקויי למידה ללא התנהגות עבריינית. שאלה זו תיבדק באמצעות סקירת ספרות תיאורטית ובאמצעות מחקר כמותי שיבדוק את הנושא..

בסקירה התיאורטית אתייחס לשאלות- מהם ליקויי למידה, מהן  היבטיה הרגשיים, החברתיים והמשפחתיים, מהו דימוי עצמי ומהם הגורמים המשפיעים עליו, מהי התנהגות עבריינית, מה הקשר לליקויי למידה וכיצד היא באה לידי ביטוי בתלמידים בעליי לקות.

במחקר המעשי תיבדק שאלת המחקר באמצעות מדגם של 60 נערים בעלי לקויות למידה הלומדים בקריית שמונה – 30 מהנערים עם מאפייני התנהגות עבריינית, עם או בלי תיקים פליליים, ו- 30 נערים ללא התנהגות עבריינית. כל הנערים המשתתפים במדגם התבקשו למלא 2 שאלונים – שאלון פרטים דמוגרפים שבוחן משתנים דמוגרפיים כלליים ושאלון דימוי עצמי.

 

תוכן עניינים                                                                                                   עמוד

1. מבוא ………………………………………………………………………………………………….4
2. רקע תיאורטי …………………………………………………………………………………………5
2.1 לקויות למידה…………………………………………………………………………………….5
2.1.1 לקויות למידה הגדרה ומאפיינים ……………………………………………………………5
2.1.2 סוגי לקויות למידה ……………………………………………………………………………5
2.2.2. ההיבט החברתי והרגשי של לקויי הלמידה ………………………………………………6
2.2.3 ההיבט המשפחתי של לקויי הלמידה ………………………………………………………7
3.1. דימוי עצמי …………………………………………………………………………………………7
3.1.1 דימוי עצמי הגדרה ומאפיינים ………………………………………………………………..7
3.1.2 גורמים המשפיעים על הדימוי עצמי ….. …………………………………………………….8
3.1.3 מורים כדמויות מעצבות אישיות ……………………………………………………………..9
3.1.4 התפיסה העצמית של התלמיד לקוי הלמידה …………………………………………….10
4.1.1 התנהגות עבריינית ……………………………………………………………………………11
4.1.2 התנהגות עבריינית בקרב בני נוער …………………………………………………………12
4.1.3 דימוי עצמי והקשר להתנהגות עבריינית ……………………………………………………12
5. שיטה ………………………………………………………………………………………………..13
5.1 אוכלוסיית המחקר ……………………………………………………………………………….13
5.2 כלי המחקר ……………………………………………………………………………………….13
5.3 הליך מחקר ……………………………………………………………………………………….13
6. תוצאות ……………………………………………………………………………………………. 15
7. דיון …………………………………………………………………………………………………..16
8. ביבליוגרפיה ………………………………………………………………………………………..18

נספחים
1.שאלון דמוגרפי ……………………………………………………………………………………20
2. שאלון דימוי עצמי………………………………………………………………………………..21

 

299.00 

סמינריון- תפיסת הדימוי העצמי בקרב נערים עם לקויות למידה עם התנהגות עבריינית ונערים לקויי למידה ללא התנהגות עבריינית

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

27

מקורות בעברית

20

מקורות באנגלית

3

מספר עמודים

19

סמינריון- תפיסת הדימוי העצמי בקרב נערים עם לקויות למידה עם התנהגות עבריינית ונערים לקויי למידה ללא התנהגות עבריינית

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

27

מקורות בעברית

20

מקורות באנגלית

3

מספר עמודים

19

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.