(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון תפיסת הזוגיות בקרב חולי סכיזופרניה

מבוא

 

בקרב מרבית בני האדם, השאיפה ליצירה וקיום זוגיות היא אחת מאבני היסוד של הקיום האנושי. אחת ההנחות המרכזיות של הסוציולוגיה היא כי המשפחה היא המקור להתפתחות הפרט והחברה, כאשר המודל הבסיסי מניח את היחידה הזוגית, בני זוג הנשואים זה לזו כיחידה המשפחתית הבסיסית (בר-יוסף, 1996). בקרב המתמודדים עם הפרעה נפשית, השאיפה לזוגיות הינה מורכבת במידה רבה יותר. החברה מתייחסת אל המתמודדים כבעלי יכולות חברתיות נמוכות, ופעמים רבות היכולת שלהם ליצור ולקיים זוגיות מוטלת בספק. התייחסות זו משפיעה על המתמודד, החש עצמו כחריג ביחס לנורמה והופך רגיש לדעות ולתפיסות של הסביבה, דבר הפוגע בהתפתחותו האישית, בדימויו העצמי ובאמונתו כי ביכולתו ליצור חיי זוגיות נורמטיביים.

מחקרים שונים שנעשו בשנים האחרונות מראים כי המתמודדים עם הפרעות נפשיות הינם בעלי סיכוי נמוך יותר ליצירת מערכת יחסים מינית או אינטימית, כאשר הסיבות לכך רבות. מבין סיבות אלה ניתן למנות את מאפייני המחלה, אשר במקרים שונים גורמות למתמודד לבידוד חברתי, למיעוט חברים קרובים ולפיתוח מחסומים חברתיים או מיניים, ובנוסף את יחסם של אנשי המקצוע והמטפלים, אשר בקרבם קיימת נטייה לייחס חשיבות מעטה מדי לפן הזוגי בחייהם של המטופלים (Sane, 2009). קיומה של מערכת יחסים זוגית תורמת רבות לדימוי העצמי ומשמשת כמשאב חשוב להתפתחות תחושת המסוגלות, המחויבות והמשמעות בקרב כל אדם, ובפרט בקרב המתמודדים עם הפרעה נפשית. על כן תפיסת הזוגיות של המתמודדים, המטפלים והסביבה הקרובה, והגדרת מציאת ושמירה על זוגיות כמטרה מרכזית בהתמודדות עם המחלה, עשויים לסייע רבות למתמודד.

במסגרת קורס התנסות בשדה, נחשפנו לקשייהם של המתמודדים עם סכיזופרניה בתחומי חיים רבים, ובפרט בתחום הזוגיות. על אף שהמתמודדים עם סכיזופרניה הביעו דעות, תפיסות ורעיונות רבים לגבי מושג הזוגיות והוא הוגדר כחשוב עבורם, מרביתם לא נמצאו בקשר זוגי כלשהו, והם אף הביעו ספק ביכולתם ליצור ולשמר קשר זוגי. עובדה זו היוותה את הבסיס למחקר הנוכחי, בו אנו מנסות לבחון את הסיבות לאי הצלחה זו. על פי השערתנו, התפיסות והעמדות של המתמודדים עם סכיזופרניה לגבי זוגיות ויכולתם להשיג אותה, פוגעות בהם במידה רבה. במסגרת המחקר קיימנו ראיונות מקיפים עם עשרה מרואיינים/נבדקים, חמישה נבדקים המתמודדים עם סכיזופרניה, וחמישה נבדקים נורמטיביים. מטרת המחקר היא לבחון את ההבדלים המרכזיים בתפיסת מושג הזוגיות בין המתמודדים עם סכיזופרניה לבין אנשים נורמטיביים, בשלושה פרמטרים מרכזיים המהווים את התמות לניתוח הראיונות: תפיסת מושג הזוגיות בכלליות, תפיסת נושא הקמת והרחבת משפחה, ותפיסת הזוגיות האידיאלית. בעזרת השוואה בין הרעיונות המרכזיים שעולים מתוך הראיונות עם הנבדקים, ננסה לבחון את ההבדלים בשלושת הפרמטרים.

שאלת המחקר:

מהם ההבדלים העיקריים בתפיסת הזוגיות בין המתמודדים עם סכיזופרניה לבין אנשים נורמטיביים?

השערת המחקר:

קיימים הבדלים בתפיסת הזוגיות בין אנשים נורמטיביים לבין המתמודדים עם סכיזופרניה, בתחום תפיסת הזוגיות הכללית, תפיסת נושא הקמת והרחבת המשפחה, ותפיסת הזוגיות האידיאלית.

 

תוכן העניינים
מבוא 2
סקירת ספרות 4
סכיזופרניה 4
תפיסת מושג הזוגיות 7
זוגיות בקרב מתמודדים עם מחלה נפשית 8
זוגיות וסכיזופרניה 11
מתודולוגיה 13
המשתתפים ושדה המחקר 13
כלי המחקר 13
הליך המחקר 15
ממצאים 16
תמה ראשונה – תפיסת הזוגיות הכללית 16
תמה שנייה – הקמת והרחבת המשפחה 19
תמה שלישית – תפיסת הזוגיות האידיאלית 22
דיון 26
סיכום, מסקנות והמלצות למחקרי המשך 28
ביבליוגרפיה 31
נספח א’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – גלי 35
נספח ב’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – חיים 40
נספח ג’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – טל 49
נספח ד’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – לירון 53
נספח ה’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – נילי 57
נספח ו’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – סיוון 62
נספח ז’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – עופר 68
נספח ח’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – צביקה 78
נספח ט’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – שירה 82
נספח י’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – עידן 86

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

91

מספר עמודים

31

מקורות

25

שנת הגשה

2015

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון תפיסת הזוגיות בקרב חולי סכיזופרניה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

 

בקרב מרבית בני האדם, השאיפה ליצירה וקיום זוגיות היא אחת מאבני היסוד של הקיום האנושי. אחת ההנחות המרכזיות של הסוציולוגיה היא כי המשפחה היא המקור להתפתחות הפרט והחברה, כאשר המודל הבסיסי מניח את היחידה הזוגית, בני זוג הנשואים זה לזו כיחידה המשפחתית הבסיסית (בר-יוסף, 1996). בקרב המתמודדים עם הפרעה נפשית, השאיפה לזוגיות הינה מורכבת במידה רבה יותר. החברה מתייחסת אל המתמודדים כבעלי יכולות חברתיות נמוכות, ופעמים רבות היכולת שלהם ליצור ולקיים זוגיות מוטלת בספק. התייחסות זו משפיעה על המתמודד, החש עצמו כחריג ביחס לנורמה והופך רגיש לדעות ולתפיסות של הסביבה, דבר הפוגע בהתפתחותו האישית, בדימויו העצמי ובאמונתו כי ביכולתו ליצור חיי זוגיות נורמטיביים.

מחקרים שונים שנעשו בשנים האחרונות מראים כי המתמודדים עם הפרעות נפשיות הינם בעלי סיכוי נמוך יותר ליצירת מערכת יחסים מינית או אינטימית, כאשר הסיבות לכך רבות. מבין סיבות אלה ניתן למנות את מאפייני המחלה, אשר במקרים שונים גורמות למתמודד לבידוד חברתי, למיעוט חברים קרובים ולפיתוח מחסומים חברתיים או מיניים, ובנוסף את יחסם של אנשי המקצוע והמטפלים, אשר בקרבם קיימת נטייה לייחס חשיבות מעטה מדי לפן הזוגי בחייהם של המטופלים (Sane, 2009). קיומה של מערכת יחסים זוגית תורמת רבות לדימוי העצמי ומשמשת כמשאב חשוב להתפתחות תחושת המסוגלות, המחויבות והמשמעות בקרב כל אדם, ובפרט בקרב המתמודדים עם הפרעה נפשית. על כן תפיסת הזוגיות של המתמודדים, המטפלים והסביבה הקרובה, והגדרת מציאת ושמירה על זוגיות כמטרה מרכזית בהתמודדות עם המחלה, עשויים לסייע רבות למתמודד.

במסגרת קורס התנסות בשדה, נחשפנו לקשייהם של המתמודדים עם סכיזופרניה בתחומי חיים רבים, ובפרט בתחום הזוגיות. על אף שהמתמודדים עם סכיזופרניה הביעו דעות, תפיסות ורעיונות רבים לגבי מושג הזוגיות והוא הוגדר כחשוב עבורם, מרביתם לא נמצאו בקשר זוגי כלשהו, והם אף הביעו ספק ביכולתם ליצור ולשמר קשר זוגי. עובדה זו היוותה את הבסיס למחקר הנוכחי, בו אנו מנסות לבחון את הסיבות לאי הצלחה זו. על פי השערתנו, התפיסות והעמדות של המתמודדים עם סכיזופרניה לגבי זוגיות ויכולתם להשיג אותה, פוגעות בהם במידה רבה. במסגרת המחקר קיימנו ראיונות מקיפים עם עשרה מרואיינים/נבדקים, חמישה נבדקים המתמודדים עם סכיזופרניה, וחמישה נבדקים נורמטיביים. מטרת המחקר היא לבחון את ההבדלים המרכזיים בתפיסת מושג הזוגיות בין המתמודדים עם סכיזופרניה לבין אנשים נורמטיביים, בשלושה פרמטרים מרכזיים המהווים את התמות לניתוח הראיונות: תפיסת מושג הזוגיות בכלליות, תפיסת נושא הקמת והרחבת משפחה, ותפיסת הזוגיות האידיאלית. בעזרת השוואה בין הרעיונות המרכזיים שעולים מתוך הראיונות עם הנבדקים, ננסה לבחון את ההבדלים בשלושת הפרמטרים.

שאלת המחקר:

מהם ההבדלים העיקריים בתפיסת הזוגיות בין המתמודדים עם סכיזופרניה לבין אנשים נורמטיביים?

השערת המחקר:

קיימים הבדלים בתפיסת הזוגיות בין אנשים נורמטיביים לבין המתמודדים עם סכיזופרניה, בתחום תפיסת הזוגיות הכללית, תפיסת נושא הקמת והרחבת המשפחה, ותפיסת הזוגיות האידיאלית.

 

תוכן העניינים
מבוא 2
סקירת ספרות 4
סכיזופרניה 4
תפיסת מושג הזוגיות 7
זוגיות בקרב מתמודדים עם מחלה נפשית 8
זוגיות וסכיזופרניה 11
מתודולוגיה 13
המשתתפים ושדה המחקר 13
כלי המחקר 13
הליך המחקר 15
ממצאים 16
תמה ראשונה – תפיסת הזוגיות הכללית 16
תמה שנייה – הקמת והרחבת המשפחה 19
תמה שלישית – תפיסת הזוגיות האידיאלית 22
דיון 26
סיכום, מסקנות והמלצות למחקרי המשך 28
ביבליוגרפיה 31
נספח א’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – גלי 35
נספח ב’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – חיים 40
נספח ג’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – טל 49
נספח ד’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – לירון 53
נספח ה’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – נילי 57
נספח ו’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – סיוון 62
נספח ז’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – עופר 68
נספח ח’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – צביקה 78
נספח ט’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – שירה 82
נספח י’ – תמלול שאלון בנושא תפיסת זוגיות – עידן 86

 

299.00 

סמינריון תפיסת הזוגיות בקרב חולי סכיזופרניה

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

91

מספר עמודים

31

מקורות

25

שנת הגשה

2015

סמינריון תפיסת הזוגיות בקרב חולי סכיזופרניה

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

91

מספר עמודים

31

מקורות

25

שנת הגשה

2015

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.