(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

עבודת סמינריון – תרופות בדיני חוזים

תקציר:

העבודה שלהלן תעסוק בתחום הרחב המכונה “דיני החוזים”. בתוך אותו תחום רחב, ישנן שאלות משפטיות רבות ומהותיות. ישנן שאלות העוסקות בגמירות דעת לצורך כריתת חוזה, שאלות הנוגעות לתום לב בעת כריתת החוזה, ישנן שאלות העוסקות גם בדרכים לביטול חוזה.

נושא נפרד אך קשור בטבורו לדיני החוזים הוא דיני התרופות בגין הפרת חוזה. כאשר נחתם חוזה אז הוא נחתם, אך כאשר חוזה הופר ע”י מי מן הצדדים, מה יהיו הסעדים אותם יוכל לקבל הצד המופר? לשם כך קיים חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א- 1970. עם זאת, גם לא בשאלה זו תעסוק העבודה שלהלן, אלא בבחינה סטטיסטית של כיצד זה מתייחסים בתי המשפט לאופן שיתוף הפעולה בביצוע החוזה. לאמור: שאלת המחקר בעבודה שלהלן היא “האם בתי המשפט בישראל ליברלים או שמרנים בעניין שיתוף הפעולה בקיומו ובביצועו של חוזה”?.

על מנת להשיב על שאלת המחקר שהוצגה, יוצג בעבודה מחקר סטטיסטי. כראוי למחקר סטטיסטי, תוצגנה בעבודה מספר שאלות מנחות מקדימות, אשר יחדיו תהוונה מסד לשאלת המחקר העיקרית. כמו כן, תוצג המתודולוגיה על פיה נערכה הסטטיסטיקה שתוצג.

בטרם יוצג המחקר הסטטיסטי יוצג בחלק הבא חלק מבוא, שהוא יהיה החלק המשפטי יותר של העבודה. שם יינתן רקע קצר לתכליתו של חוק החוזים, (חלק כללי), התשל”ג- 1973 (להלן: “חוק החוזים”), וכן מהם הדרכים לקיומו של חוזה, הפרתו, והדין בעת הפרתו. בנוסף, יוסבר הרקע לתיבה “שיתוף פעולה בקיום חוזה”. אותו רקע כאמור ישמש את העבודה בחלק בו יוצג המחקר הסטטיסטי.

לאחר שיוצג הפרק הסטטיסטי, תוצגנה מסקנות, סיכום קצר, ורשימה ביבליוגרפית.

החידוש האקדמי בעבודה בא לידי ביטוי בבחינה מספרית וראיה לאופן בו רואים בתי המשפט את חובת שיתוף הפעולה בקיום חוזה. שכן בהיעדר שיתוף פעולה, הנייר לעולם לא יהיה שווה הרבה. כל זאת בשים לב לכלל הנושן לפיו “חוזים יש לקיים”.

העבודה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת באופן שווה לשני המינים.

 

תוכן עניינים:

 1. תקציר……………………………………………………………………………………..2
 2. חלק 1- מבוא ורקע………………………………………………………………………..3
 3. חלק 2- מחקר סטטיסטי…………………………………………………………………9
 4. חלק 3- מסקנות וסיכום…………………………………………………………………….13
 5. רשימה ביבליוגרפית…………………………………………………………………….15

 

רשימה ביבליוגרפית:

חוקים:

 • חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א- 1970.
 • חוק החוזים, (חלק כללי), התשל”ג- 1973.

פסקי דין- בית המשפט העליון:

 • בג”ץ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר-שבע בע”מ נ’ בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, פ”ד לה(1) 828.
 • דנ”א 05\2045 ארגון מגדלי ירקות נ’ מ”י, (פורסם בנבו).
 • ע”א 865/76 לופז נ’ שושני, פ”ד לא (3) 748.
 • ע”א 715/78 כץ נ’ נצחוני מזרחי בע”מ, פ”ד לג (3) 639.
 • ע”א 403/80 סאסי נ’ קיקאון, פ”ד לו (1) 762, ע”א 784/81 שפיר נ’ אפל, פ”ד לט (4) 149.
 • ע”א 700/83 כהן נ’ הרשקוביץ, פ”ד לט (4) 471, ע”א 8/88 שאול רחמים נ’ אקספומדיה, פ”ד מג (4) 95.
 • ע”א 838/75 ספקטור נ’ צרפתי, פ”ד לב (1) 231. ע”א 9019/99 קינסטלינגר נ’ אליה, פ”ד נה (3) 542.
 • ע”א 509/83 דוד נ’ יאסין, פ”ד מא (4) 651.
 • ע”א 3437/93 אגד, אגודה שיתופית לתחבורה נ’ אדלר, פ”ד נד (1) 817
 • ע”א 3912/90 eximin תאגיד בלגי נ’ טקסטיל והנעלה איטל סטייל פראררי בע”מ, פ”ד מז(4) 64.
 • ע”א 93\4628 מ”י נ’ אפרופים שיכון וייזום (1991) בע”מ, פ”ד מט(2), 265.
 • ע”א 7247/97 יצחקוב נ’ מרדכי אביב מפעלי בניה בע”מ, פ”ד נו(1) 842
 • ע”א 810/82זול בו בע”מ נ’ יהודית זיידה, פ”ד לז(4), 737 (1983).
 • עע”מ 10705/08 שרה בן חמו נ’ פרזות חב’ ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים, (פורסם בנבו).

פסקי דין- ערכאות נמוכות:

 • ת”א (ראשל”צ) 6057-07 אברהם קיהן נ’ חב’ בי קונטקט תקשורת בע”מ, (פורסם בנבו).

ספרים:

 • אריאל פורת, הגנת האשם התורם בדיני החוזים, (הוצאת נבו תשנ”ז).
 • דיני חוזים (דיני הממונות בישראל) – דין, הלכה ופרשנות, שער א’: חוק החוזים (חלק כללי),  עו”ד חנה גוטמן (אוגוסט 2012), אוצר המשפט.
 • גבריאלה שלו, דיני חוזים- החלק הכללי, (הוצאת נבו).
 • פרופסור דניאל פרידמן וד”ר נילי כהן, חוזים, (אבירם הוצאה לאור- 1994), כרך א’.

מאמרים:

 • ליאון אנדיג’ר, השב תשיב לו אשם- על תשלומי השבה בדיני חוזים, הפרקליט נג תשע”ד, 199, 227

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “עבודת סמינריון – תרופות בדיני חוזים”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר:

העבודה שלהלן תעסוק בתחום הרחב המכונה “דיני החוזים”. בתוך אותו תחום רחב, ישנן שאלות משפטיות רבות ומהותיות. ישנן שאלות העוסקות בגמירות דעת לצורך כריתת חוזה, שאלות הנוגעות לתום לב בעת כריתת החוזה, ישנן שאלות העוסקות גם בדרכים לביטול חוזה.

נושא נפרד אך קשור בטבורו לדיני החוזים הוא דיני התרופות בגין הפרת חוזה. כאשר נחתם חוזה אז הוא נחתם, אך כאשר חוזה הופר ע”י מי מן הצדדים, מה יהיו הסעדים אותם יוכל לקבל הצד המופר? לשם כך קיים חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א- 1970. עם זאת, גם לא בשאלה זו תעסוק העבודה שלהלן, אלא בבחינה סטטיסטית של כיצד זה מתייחסים בתי המשפט לאופן שיתוף הפעולה בביצוע החוזה. לאמור: שאלת המחקר בעבודה שלהלן היא “האם בתי המשפט בישראל ליברלים או שמרנים בעניין שיתוף הפעולה בקיומו ובביצועו של חוזה”?.

על מנת להשיב על שאלת המחקר שהוצגה, יוצג בעבודה מחקר סטטיסטי. כראוי למחקר סטטיסטי, תוצגנה בעבודה מספר שאלות מנחות מקדימות, אשר יחדיו תהוונה מסד לשאלת המחקר העיקרית. כמו כן, תוצג המתודולוגיה על פיה נערכה הסטטיסטיקה שתוצג.

בטרם יוצג המחקר הסטטיסטי יוצג בחלק הבא חלק מבוא, שהוא יהיה החלק המשפטי יותר של העבודה. שם יינתן רקע קצר לתכליתו של חוק החוזים, (חלק כללי), התשל”ג- 1973 (להלן: “חוק החוזים”), וכן מהם הדרכים לקיומו של חוזה, הפרתו, והדין בעת הפרתו. בנוסף, יוסבר הרקע לתיבה “שיתוף פעולה בקיום חוזה”. אותו רקע כאמור ישמש את העבודה בחלק בו יוצג המחקר הסטטיסטי.

לאחר שיוצג הפרק הסטטיסטי, תוצגנה מסקנות, סיכום קצר, ורשימה ביבליוגרפית.

החידוש האקדמי בעבודה בא לידי ביטוי בבחינה מספרית וראיה לאופן בו רואים בתי המשפט את חובת שיתוף הפעולה בקיום חוזה. שכן בהיעדר שיתוף פעולה, הנייר לעולם לא יהיה שווה הרבה. כל זאת בשים לב לכלל הנושן לפיו “חוזים יש לקיים”.

העבודה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת באופן שווה לשני המינים.

 

תוכן עניינים:

 1. תקציר……………………………………………………………………………………..2
 2. חלק 1- מבוא ורקע………………………………………………………………………..3
 3. חלק 2- מחקר סטטיסטי…………………………………………………………………9
 4. חלק 3- מסקנות וסיכום…………………………………………………………………….13
 5. רשימה ביבליוגרפית…………………………………………………………………….15

 

רשימה ביבליוגרפית:

חוקים:

 • חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א- 1970.
 • חוק החוזים, (חלק כללי), התשל”ג- 1973.

פסקי דין- בית המשפט העליון:

 • בג”ץ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר-שבע בע”מ נ’ בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, פ”ד לה(1) 828.
 • דנ”א 05\2045 ארגון מגדלי ירקות נ’ מ”י, (פורסם בנבו).
 • ע”א 865/76 לופז נ’ שושני, פ”ד לא (3) 748.
 • ע”א 715/78 כץ נ’ נצחוני מזרחי בע”מ, פ”ד לג (3) 639.
 • ע”א 403/80 סאסי נ’ קיקאון, פ”ד לו (1) 762, ע”א 784/81 שפיר נ’ אפל, פ”ד לט (4) 149.
 • ע”א 700/83 כהן נ’ הרשקוביץ, פ”ד לט (4) 471, ע”א 8/88 שאול רחמים נ’ אקספומדיה, פ”ד מג (4) 95.
 • ע”א 838/75 ספקטור נ’ צרפתי, פ”ד לב (1) 231. ע”א 9019/99 קינסטלינגר נ’ אליה, פ”ד נה (3) 542.
 • ע”א 509/83 דוד נ’ יאסין, פ”ד מא (4) 651.
 • ע”א 3437/93 אגד, אגודה שיתופית לתחבורה נ’ אדלר, פ”ד נד (1) 817
 • ע”א 3912/90 eximin תאגיד בלגי נ’ טקסטיל והנעלה איטל סטייל פראררי בע”מ, פ”ד מז(4) 64.
 • ע”א 93\4628 מ”י נ’ אפרופים שיכון וייזום (1991) בע”מ, פ”ד מט(2), 265.
 • ע”א 7247/97 יצחקוב נ’ מרדכי אביב מפעלי בניה בע”מ, פ”ד נו(1) 842
 • ע”א 810/82זול בו בע”מ נ’ יהודית זיידה, פ”ד לז(4), 737 (1983).
 • עע”מ 10705/08 שרה בן חמו נ’ פרזות חב’ ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים, (פורסם בנבו).

פסקי דין- ערכאות נמוכות:

 • ת”א (ראשל”צ) 6057-07 אברהם קיהן נ’ חב’ בי קונטקט תקשורת בע”מ, (פורסם בנבו).

ספרים:

 • אריאל פורת, הגנת האשם התורם בדיני החוזים, (הוצאת נבו תשנ”ז).
 • דיני חוזים (דיני הממונות בישראל) – דין, הלכה ופרשנות, שער א’: חוק החוזים (חלק כללי),  עו”ד חנה גוטמן (אוגוסט 2012), אוצר המשפט.
 • גבריאלה שלו, דיני חוזים- החלק הכללי, (הוצאת נבו).
 • פרופסור דניאל פרידמן וד”ר נילי כהן, חוזים, (אבירם הוצאה לאור- 1994), כרך א’.

מאמרים:

 • ליאון אנדיג’ר, השב תשיב לו אשם- על תשלומי השבה בדיני חוזים, הפרקליט נג תשע”ד, 199, 227

350.00 

עבודת סמינריון – תרופות בדיני חוזים

מידע נוסף

עבודת סמינריון – תרופות בדיני חוזים

מידע נוסף

350.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.