(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

פרוסמינריון זכויות חברתיות (סוציאליות) של עובדים זרים בשוק הפרטי בישראל .

מבוא

עובדים זרים בשוק העבודה המקומי זו תופעה רווחת בעולם המערבי. הסדר עבודה זה החל לאחר מלחמת העולם השנייה עם שיקום הכלכלה של ארצות אירופה המערבית. הממשלות של מדינות אלה החליטו לייבא עובדים ממדינות לא מפותחות שבנוסף להיותם  “זולים” הם היו גם כוח עבודה גמיש, הניתן להעסקה בקלות  ובייחוד ניתן לפיטורין בקלות בתקופות של האטה כלכלית (קמפ ורייכמן,  2007 :11 ).

עם התרחבות תהליך הגלובליזציה, שמייצר שוק כלכלי עולמי משותף, גדל הסדר עבודה זה. בשוק זה עובדים ממדינות לא מפותחות עוברים למדינות מפותחות, שם הם יכולים להשתכר שכר מינימום גבוה בהרבה מזה שבארצם. המעסיקים בארצות המפותחות מעוניינים להעסיק עובדים אלה משום שהם “זולים” בהשוואה לעובדים המקומיים (אקשטיין, 2010 : 17).

בישראל  תופעת העובדים הזרים החלה בתחילת שנות ה-90. כמו במדינות המערב המפותחות, גם בישראל חלחלה בעשור האחרון ההכרה בכך שלצד היתרונות הביטחוניים והכלכליים שבהעסקת עובדים זרים, שהם לא פלסטינים, יש גם קשיים לא מעטים. ביניהם, עלייה במספר העובדים הזרים השוהים בה באופן בלתי חוקי. גם סביב העובדים הזרים החוקיים ישנן לא מעט בעיות והמרכזית שבהן היא בכך שעובדים אלה זכאים לזכויות סוציאליות מבלי שיהיה להם מעמד של אזרחים.  זה קורה בגלל  שלישראל אין מדיניות סדורה לגבי עובדים אלה ואין מנגנוני אכיפה אפקטיביים. לכן, ההתמודדות עם הקשיים הנובעים מהעסקתם של עובדים זרים, מתבטאת בפתרונות זמניים הכוללים צמצום מספר העובדים הזרים לצד שיפור מסוים בתנאי העסקתם, צעדים שלפי  אבינרי ועמיתיו (2009: 15) זכו להצלחה חלקית בלבד .

 בעבודה זאת, אתמקד באתגרים שהתפתחו סביב העסקת העובדים הזרים. בחלק הראשון אציג את זכויותיהם ברמת המדיניות  ובחלק השני אבחן באיזו מידה ממוצים זכויות אלה בפועל. לשם כך העבודה תתבסס על ניתוח תוכן וסקירה תיאורטית של ספרים ומאמרים אקדמיים, חקיקה, פסיקה ואמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהם ופרסומים של גופים רשמיים ומידע מאתרי אינטרנט ממשלתיים ומארגוני זכויות.

שאלת מחקר: האם זכויות הסוציאליות ניתנות לעובדים זרים נאכפות בישראל בעשור האחרון?

השערת מחקר: היא שהזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים זרים בישראל ברמת המדיניות מיושמות בפועל בחלקן ובחלקן אינן מיושמות.

 

תוכן עניינים:
מבוא 3
פרק 1.אוכלוסיית עובדים זרים בישראל 4
1.1 הגדרה ומאפיינים
פרק 2 . זכויות ותנאים סוציאליים של עובדים זרים בישראל 5-8
2.1 ביטוח רפואי
2.2 זכויות פנסיוניות
2.3 זכויות מפני פגיעה בעבודה
2.4 שעות נוספות
2.5 העובד הזר ואמנות בינלאומית
פרק 3. בחינת יישום המדיניות כלפי עובדים זרים ומיצוי זכויות 8-10
3.1 ביטוח בריאות
3.2 ביטוח לאומי וביטוח נפגעי עבודה
3.3 תשלומי שכר ותשלומים נלווים.
פרק 4 . סיכום ודיון 10-11

מידע נוסף

מספר עמודים

12

מקורות

12

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “פרוסמינריון זכויות חברתיות (סוציאליות) של עובדים זרים בשוק הפרטי בישראל .”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

עובדים זרים בשוק העבודה המקומי זו תופעה רווחת בעולם המערבי. הסדר עבודה זה החל לאחר מלחמת העולם השנייה עם שיקום הכלכלה של ארצות אירופה המערבית. הממשלות של מדינות אלה החליטו לייבא עובדים ממדינות לא מפותחות שבנוסף להיותם  “זולים” הם היו גם כוח עבודה גמיש, הניתן להעסקה בקלות  ובייחוד ניתן לפיטורין בקלות בתקופות של האטה כלכלית (קמפ ורייכמן,  2007 :11 ).

עם התרחבות תהליך הגלובליזציה, שמייצר שוק כלכלי עולמי משותף, גדל הסדר עבודה זה. בשוק זה עובדים ממדינות לא מפותחות עוברים למדינות מפותחות, שם הם יכולים להשתכר שכר מינימום גבוה בהרבה מזה שבארצם. המעסיקים בארצות המפותחות מעוניינים להעסיק עובדים אלה משום שהם “זולים” בהשוואה לעובדים המקומיים (אקשטיין, 2010 : 17).

בישראל  תופעת העובדים הזרים החלה בתחילת שנות ה-90. כמו במדינות המערב המפותחות, גם בישראל חלחלה בעשור האחרון ההכרה בכך שלצד היתרונות הביטחוניים והכלכליים שבהעסקת עובדים זרים, שהם לא פלסטינים, יש גם קשיים לא מעטים. ביניהם, עלייה במספר העובדים הזרים השוהים בה באופן בלתי חוקי. גם סביב העובדים הזרים החוקיים ישנן לא מעט בעיות והמרכזית שבהן היא בכך שעובדים אלה זכאים לזכויות סוציאליות מבלי שיהיה להם מעמד של אזרחים.  זה קורה בגלל  שלישראל אין מדיניות סדורה לגבי עובדים אלה ואין מנגנוני אכיפה אפקטיביים. לכן, ההתמודדות עם הקשיים הנובעים מהעסקתם של עובדים זרים, מתבטאת בפתרונות זמניים הכוללים צמצום מספר העובדים הזרים לצד שיפור מסוים בתנאי העסקתם, צעדים שלפי  אבינרי ועמיתיו (2009: 15) זכו להצלחה חלקית בלבד .

 בעבודה זאת, אתמקד באתגרים שהתפתחו סביב העסקת העובדים הזרים. בחלק הראשון אציג את זכויותיהם ברמת המדיניות  ובחלק השני אבחן באיזו מידה ממוצים זכויות אלה בפועל. לשם כך העבודה תתבסס על ניתוח תוכן וסקירה תיאורטית של ספרים ומאמרים אקדמיים, חקיקה, פסיקה ואמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהם ופרסומים של גופים רשמיים ומידע מאתרי אינטרנט ממשלתיים ומארגוני זכויות.

שאלת מחקר: האם זכויות הסוציאליות ניתנות לעובדים זרים נאכפות בישראל בעשור האחרון?

השערת מחקר: היא שהזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים זרים בישראל ברמת המדיניות מיושמות בפועל בחלקן ובחלקן אינן מיושמות.

 

תוכן עניינים:
מבוא 3
פרק 1.אוכלוסיית עובדים זרים בישראל 4
1.1 הגדרה ומאפיינים
פרק 2 . זכויות ותנאים סוציאליים של עובדים זרים בישראל 5-8
2.1 ביטוח רפואי
2.2 זכויות פנסיוניות
2.3 זכויות מפני פגיעה בעבודה
2.4 שעות נוספות
2.5 העובד הזר ואמנות בינלאומית
פרק 3. בחינת יישום המדיניות כלפי עובדים זרים ומיצוי זכויות 8-10
3.1 ביטוח בריאות
3.2 ביטוח לאומי וביטוח נפגעי עבודה
3.3 תשלומי שכר ותשלומים נלווים.
פרק 4 . סיכום ודיון 10-11

299.00 

פרוסמינריון זכויות חברתיות (סוציאליות) של עובדים זרים בשוק הפרטי בישראל .

מידע נוסף

מספר עמודים

12

מקורות

12

שנת הגשה

2014

פרוסמינריון זכויות חברתיות (סוציאליות) של עובדים זרים בשוק הפרטי בישראל .

מידע נוסף

מספר עמודים

12

מקורות

12

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.