(20/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון הערכת שווי חברות – טיב טעם

תקציר מנהלים

ערך החברה המהוון עומד על 284,867 אלפי ₪

תיאור החברה
טיב טעם הולדינגס 1 בע”מ עוסקת ב 2- מגזרי פעילות: תחום הקמעונאות ותחום ייצור,ייבוא ושיווק מוצרי מזון. החברה עוסקת בשני תחומים עיקריים: א – תחום הקמעונאות: בתחום זה מפעילה החברה באמצעות חברת הבת טיב טעם רשתות בע”מ רשת מרכולים המונה 30 סניפים ברחבי הארץ ב – תחום ייצור, יבוא ושיווק מוצרי מזון: בתחום זה עוסקת החברה, באמצעות מעדני מזרע תעשיות מזון בע”מ, ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים בע”מ ובאמצעות סנפיר ים, בייבוא, בשיווק ובמכירת מגוון מוצרים

תיאור הענף
בשנים 2007-2013 צמח שוק המזון הקמעונאי בישראל בקצב – ממוצע של כ 5%- לשנה. מדד מחירי המזון עלה בקצב שנתי ממוצע של כ 4.0% – באותם שנים, זאת לעומת קצב עליית מדד המחירים לצרכן הכללי שעלה בקצב ממוצע של 2.8% בלבד.

היתרונות התחרותיים של החברה
החברה משווקת מוצרים לא כשרים ובכך פועלת בפלח שוק ייחודי ומבודל, בנוסף שעות פעילותה ארוכות מחברות קמעונאיות אחרות לרבות עבודה בשבתות לחברת טיב טעם קיים רוחב חפיר רחב מאחר שחברות גדולות כמו שופרסל, מגה ורמי לוי לא יוכלו להתחרות בה, מאחר שהפלח שוק הדתי יפסיק לרכוש אצלם במידה והם ימכרו מוצרים לא כשרים .

נתח שוק
נתח השוק של טיב טעם עומד על 3%

שווקי היעד
שווקי היעד הם הציבור הפרטי בישראל כאשר החברה מתמקדת בקהלי מטרה מוגדרים כגון קהל רגיש למחיר, יוצאי חבר העמים וכו’. החברה ורשתות הדומו מפעילות כל אחת מועדון לקוחות. מועדון הלקוחות של טיב טעם רשתות מונה כ- 180,000 חברי מועדון פעילים.

 

 

תוכן עניינים
תוכן עניינים- 2
תקציר מנהלים- 3
פרק ראשון- 4
א. תיאור החברה- 4
ב. הנהלה ונושאי משרה בכירים- 4
ג. תרשים מבנה אחזקות של החברה -5
ד. התפלגות בעלי עניים בחברה- 6
ה. מצבת עובדים- 6
ו. תמצית דוחות כספיים -7
ז. בעלי המניות- 7
פרק שני – הסביבה העסקית- 8
א. תיאור הענף- 8
ב. מאפייני החברה- 10
ג. ניתוח -SWOT 12
פרק שלישי – ניתוח דוחות כספיים- 13
א. ניתוח דוח רווח והפסד- 13
ב. תזרים מזומנים -13
ג. ניתוח מאזן -14
ד. ניתוח יחסים פיננסיים- 14
פרק רביעי – הערכת שווי -15
א. תחזית הכנסות- 15
ב. תחזית רווחיות – גולמית- 15
ג. הוצאות מכירה והנה”כ -16
ד. תחזית תזרים מזומנים פנוי -16
ה. חישוב ערך חברה -17
ו. טבלת רגישות -18
ז. סיכום -18
נספח – חישוב נתוני:-Discounted Cash Flows DCF 19
ביבליוגרפיה- 21

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

21

מספר עמודים

19

מקורות

3

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון הערכת שווי חברות – טיב טעם”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר מנהלים

ערך החברה המהוון עומד על 284,867 אלפי ₪

תיאור החברה
טיב טעם הולדינגס 1 בע”מ עוסקת ב 2- מגזרי פעילות: תחום הקמעונאות ותחום ייצור,ייבוא ושיווק מוצרי מזון. החברה עוסקת בשני תחומים עיקריים: א – תחום הקמעונאות: בתחום זה מפעילה החברה באמצעות חברת הבת טיב טעם רשתות בע”מ רשת מרכולים המונה 30 סניפים ברחבי הארץ ב – תחום ייצור, יבוא ושיווק מוצרי מזון: בתחום זה עוסקת החברה, באמצעות מעדני מזרע תעשיות מזון בע”מ, ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים בע”מ ובאמצעות סנפיר ים, בייבוא, בשיווק ובמכירת מגוון מוצרים

תיאור הענף
בשנים 2007-2013 צמח שוק המזון הקמעונאי בישראל בקצב – ממוצע של כ 5%- לשנה. מדד מחירי המזון עלה בקצב שנתי ממוצע של כ 4.0% – באותם שנים, זאת לעומת קצב עליית מדד המחירים לצרכן הכללי שעלה בקצב ממוצע של 2.8% בלבד.

היתרונות התחרותיים של החברה
החברה משווקת מוצרים לא כשרים ובכך פועלת בפלח שוק ייחודי ומבודל, בנוסף שעות פעילותה ארוכות מחברות קמעונאיות אחרות לרבות עבודה בשבתות לחברת טיב טעם קיים רוחב חפיר רחב מאחר שחברות גדולות כמו שופרסל, מגה ורמי לוי לא יוכלו להתחרות בה, מאחר שהפלח שוק הדתי יפסיק לרכוש אצלם במידה והם ימכרו מוצרים לא כשרים .

נתח שוק
נתח השוק של טיב טעם עומד על 3%

שווקי היעד
שווקי היעד הם הציבור הפרטי בישראל כאשר החברה מתמקדת בקהלי מטרה מוגדרים כגון קהל רגיש למחיר, יוצאי חבר העמים וכו’. החברה ורשתות הדומו מפעילות כל אחת מועדון לקוחות. מועדון הלקוחות של טיב טעם רשתות מונה כ- 180,000 חברי מועדון פעילים.

 

 

תוכן עניינים
תוכן עניינים- 2
תקציר מנהלים- 3
פרק ראשון- 4
א. תיאור החברה- 4
ב. הנהלה ונושאי משרה בכירים- 4
ג. תרשים מבנה אחזקות של החברה -5
ד. התפלגות בעלי עניים בחברה- 6
ה. מצבת עובדים- 6
ו. תמצית דוחות כספיים -7
ז. בעלי המניות- 7
פרק שני – הסביבה העסקית- 8
א. תיאור הענף- 8
ב. מאפייני החברה- 10
ג. ניתוח -SWOT 12
פרק שלישי – ניתוח דוחות כספיים- 13
א. ניתוח דוח רווח והפסד- 13
ב. תזרים מזומנים -13
ג. ניתוח מאזן -14
ד. ניתוח יחסים פיננסיים- 14
פרק רביעי – הערכת שווי -15
א. תחזית הכנסות- 15
ב. תחזית רווחיות – גולמית- 15
ג. הוצאות מכירה והנה”כ -16
ד. תחזית תזרים מזומנים פנוי -16
ה. חישוב ערך חברה -17
ו. טבלת רגישות -18
ז. סיכום -18
נספח – חישוב נתוני:-Discounted Cash Flows DCF 19
ביבליוגרפיה- 21

 

299.00 

סמינריון הערכת שווי חברות – טיב טעם

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

21

מספר עמודים

19

מקורות

3

שנת הגשה

2014

סמינריון הערכת שווי חברות – טיב טעם

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

21

מספר עמודים

19

מקורות

3

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.