(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון רב תרבותיות ופמיניזם

מבוא 

בעשורים האחרונים, מאמצת החברה הישראלית אידיאולוגיה רב-תרבותית, ומתיימרת להעניק שוויון לקבוצות בתוכה שהן בעלות תרבויות ודתות שונות כאשר הגדולה שבהן היא קבוצת בני הדת היהודית. הספקטרום הרב תרבותי נובע בעיקר מתהליכי מערביות שהחדירו ערכים מודרניים-ליברליים ושיח זכויות חדש שהולך ומתפתח בארץ ובעולם כולו.

הדיון ברב תרבותיות בישראל עולה נוכח הגדרתה של המדינה במגילת העצמאות כמדינת העם היהודי ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו כמדינה יהודית ודמוקרטית. מחד מתיימרת מדינת ישראל לאמץ ערכים ליברליים, שואפת לשוויון בין אזרחיה ומתנגדת לאפליה על רקע דת גזע ומין. מאידך אימצה  מדינת ישראל אידיאולוגיה רב-תרבותיות המאפשרת לקבוצות לדבוק במורשתן התרבותית, כגון הדת היהודית, אשר מאופיינות בחלקן בשוביניזם קשה וקיצוני. מכאן נובעת התנגשות בלתי נמנעת בין ערכים ליברלים לזכות הקבוצות השונות לדבוק במנהגיהן הלא-ליברליים כגון אפליית נשים בתחומים שונים. מעיניים פמיניסטיות, הנשים בארץ נמצאות לא אחת במצב שההגנה על זכויותיהן נעשית בעייתית ויוצרת קונפליקט אמיתי.

בעבודה זו אבחן את התנגשות הערכים הליברליים אליהם שואפת מדינת ישראל אל מול זכותה של קבוצה לדבוק בפרקטיקה מפלה וזאת בשם ערכיה ואמונתה.

בתחילת העבודה אעסוק במתן רקע תיאורטי בנושא הזכות לתרבות, מהי רב-תרבותיות, החיבור בין רב תרבותיות וערכי הליברליזם ובתוך כך בביקורת התפיסה הפמיניסטית. לאחר מכן אסקור את בג”ץ רגן כמקרה בוחן לעמדות הנ”ל, כיצד הן באות לידי ביטוי בפסק הדין עצמו ומהי דעתם מלומדים שונים בנושא. ולבסוף אנסה להביא הצעה לפתרון ראוי לבחינת מקרים דומים, בהתבסס על הכלים של הגישות השונות.

 

 

תוכן עניינים

א. מבוא- 3
ב. הזכות לתרבות- 4-5
ג. רב-תרבותיות מהי?- 6-7
ד. הדילמה הרב-תרבותיות במדינה ליברלית- 8-9
ה. רב תרבותיות ליברלית ופמיניזם- 10-13
ו. רב תרבותיות ופמיניזם בישראל- 14
ז. בג”ץ רגן כמקרה בוחן- 15-16
ח. ניתוח פסק-הדין ע”פ הגישות השונות- 17-22
1. הגישה הרב-תרבותית- 17-18
2. הגישה הליברלית- 18-19
3. הגישה הפמיניסטית- 19-20
4. דעתם של מלומדים- 21-22
ט. הצעה לפתרון ראוי- 23-24
י. אחרית דבר- 25
יא. ביבליוגרפיה- 26-29

 

 

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מקורות

44

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון רב תרבותיות ופמיניזם”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא 

בעשורים האחרונים, מאמצת החברה הישראלית אידיאולוגיה רב-תרבותית, ומתיימרת להעניק שוויון לקבוצות בתוכה שהן בעלות תרבויות ודתות שונות כאשר הגדולה שבהן היא קבוצת בני הדת היהודית. הספקטרום הרב תרבותי נובע בעיקר מתהליכי מערביות שהחדירו ערכים מודרניים-ליברליים ושיח זכויות חדש שהולך ומתפתח בארץ ובעולם כולו.

הדיון ברב תרבותיות בישראל עולה נוכח הגדרתה של המדינה במגילת העצמאות כמדינת העם היהודי ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו כמדינה יהודית ודמוקרטית. מחד מתיימרת מדינת ישראל לאמץ ערכים ליברליים, שואפת לשוויון בין אזרחיה ומתנגדת לאפליה על רקע דת גזע ומין. מאידך אימצה  מדינת ישראל אידיאולוגיה רב-תרבותיות המאפשרת לקבוצות לדבוק במורשתן התרבותית, כגון הדת היהודית, אשר מאופיינות בחלקן בשוביניזם קשה וקיצוני. מכאן נובעת התנגשות בלתי נמנעת בין ערכים ליברלים לזכות הקבוצות השונות לדבוק במנהגיהן הלא-ליברליים כגון אפליית נשים בתחומים שונים. מעיניים פמיניסטיות, הנשים בארץ נמצאות לא אחת במצב שההגנה על זכויותיהן נעשית בעייתית ויוצרת קונפליקט אמיתי.

בעבודה זו אבחן את התנגשות הערכים הליברליים אליהם שואפת מדינת ישראל אל מול זכותה של קבוצה לדבוק בפרקטיקה מפלה וזאת בשם ערכיה ואמונתה.

בתחילת העבודה אעסוק במתן רקע תיאורטי בנושא הזכות לתרבות, מהי רב-תרבותיות, החיבור בין רב תרבותיות וערכי הליברליזם ובתוך כך בביקורת התפיסה הפמיניסטית. לאחר מכן אסקור את בג”ץ רגן כמקרה בוחן לעמדות הנ”ל, כיצד הן באות לידי ביטוי בפסק הדין עצמו ומהי דעתם מלומדים שונים בנושא. ולבסוף אנסה להביא הצעה לפתרון ראוי לבחינת מקרים דומים, בהתבסס על הכלים של הגישות השונות.

 

 

תוכן עניינים

א. מבוא- 3
ב. הזכות לתרבות- 4-5
ג. רב-תרבותיות מהי?- 6-7
ד. הדילמה הרב-תרבותיות במדינה ליברלית- 8-9
ה. רב תרבותיות ליברלית ופמיניזם- 10-13
ו. רב תרבותיות ופמיניזם בישראל- 14
ז. בג”ץ רגן כמקרה בוחן- 15-16
ח. ניתוח פסק-הדין ע”פ הגישות השונות- 17-22
1. הגישה הרב-תרבותית- 17-18
2. הגישה הליברלית- 18-19
3. הגישה הפמיניסטית- 19-20
4. דעתם של מלומדים- 21-22
ט. הצעה לפתרון ראוי- 23-24
י. אחרית דבר- 25
יא. ביבליוגרפיה- 26-29

 

 

299.00 

סמינריון רב תרבותיות ופמיניזם

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מקורות

44

שנת הגשה

2014

סמינריון רב תרבותיות ופמיניזם

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מקורות

44

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.