(16/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון המדיניות של ישראל ביחס למבקשי המקלט

מבוא

ישראל נוהגת ביד קשה נגד מבקשי המקלט ומפרה את זכויות האדם לפי אמנת הפליטים, זאת בהשוואה לדרכי הטיפול בסוגיה זו במדינות המערב, כך עולה מעיון בכתבי עיתונות.

עבודה זו תבקש לבחון את שאלת המחקר הבאה – האם מדינת ישראל מקיימת את חובותיה כלפי מבקשי מקלט מדיני?

ישראל, כך נראה, נוהגת בניגוד לערכיה של הגנת על זכויות האדם, כאשר ניתן למצוא אמצעים חלופיים שפגיעתם פחותה ואשר משיגים את אותה מטרה.

נכון למועד זה עצורים, כ-2,000 גברים, נשים וילדים מכוח החוק למניעת הסתננות. רובם הם אזרחי אריתריאה, כאשר אינם מתקיימים הליכי גירוש כלשהם בעניינם. מרבית העצורים מוחזקים ברובם במתקן הכליאה “סהרונים” ובכלא “קציעות”.

המדינה  תרחיב בעתיד הקרוב את תקני הכליאה כך שיאפשרו החזקה של יותר מ-10,000 עצורים. כעת הוכשר שטח במתחם הצבאי “נחל רביב”, שבו הוקמו אוהלים המיועדים להחזקת 2,000 עצורים, ולאלה עתידים להיווסף עוד אלפי אוהלים.

מבקשי מקלט הוא נושא רגיש ללאום היהודי. בעבר, העם היהודי קיבל כתף קרה ממדינות אירופה שלא אפשרו הגירה כדי לסייע להם להינצל מהשואה או הפוגרומים. רגישות ונכונות למתן סיוע לאלו שנתקלים במדינתם לפגיעה בזכויות אדם, אמורה להיות זכות בסיסית במדינתו של העם היהודי. יחד עם זאת, מדובר בסוגיה מורכבת, כיוון שחשוב לקברניטי המדינה ואזרחיה היהודיים לשמור על צביונה היהודי.

זכויות אדם הן אבן יסוד בקיומה של מדינה דמוקרטית. המשפט דן בהרחבה בנושאים בהם ישנם התנגשויות בין זכות אחת לזכות אחרת, כאשר החוקה, כללי הצדק והמשפט נותנים כלים לשופט לאזן בין אותם זכויות. במקום בו זכויות אדם נפגמות חשוב לשקלל את מיטב האפשרויות ולבחור בזו שפגיעתו פחותה בהשגת המטרה.

אשער כי מדינת ישראל לא תמיד מקיימת את חובותיה, בהתאם לאמנה הבינלאומית, כלפי הפליטים המידפקים על שעריה.

כדי לבדוק את שאלת המחקר אשתמש בקטעי עיתונות המעידים על מדיניותה של ישראל בסוגיה זו ובסקירת ספרות הבוחנת את מדיניותה של ישראל בנושא ומדיניותן של מדינות אחרות בעולם.

המחקר יתבסס על הגישה האיכותית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר.

בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים העיקריים והמסקנות שיעלו מהדיון.

 

 

תוכן עניינים

1. מבוא: עמ’ 3
2. האמנה הבינלאומית לפליטים: עמ’ 4-7
3. מדיניות ישראל בנושא הפליטים: עמ’ 8-18
4. מדינות המערב והמדיניות כלפי הפליטים: עמ’ 19-23
5. השוואה בין הטיפול בפליטים בישראל לבין העולם המערבי: עמ’ 24-25
6. ישראל והפליטים – מן העיתונות: עמ’ 26-29
7. השלכות המדיניות בנושא הפליטים על אופיו של המשטר – דיון וסיכום: עמ’ 30-31
8. רשימת מקורות: עמ’ 32
9. נספחים: עמ’ 33-48

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

47

מספר עמודים

32

מקורות

10

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון המדיניות של ישראל ביחס למבקשי המקלט”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

ישראל נוהגת ביד קשה נגד מבקשי המקלט ומפרה את זכויות האדם לפי אמנת הפליטים, זאת בהשוואה לדרכי הטיפול בסוגיה זו במדינות המערב, כך עולה מעיון בכתבי עיתונות.

עבודה זו תבקש לבחון את שאלת המחקר הבאה – האם מדינת ישראל מקיימת את חובותיה כלפי מבקשי מקלט מדיני?

ישראל, כך נראה, נוהגת בניגוד לערכיה של הגנת על זכויות האדם, כאשר ניתן למצוא אמצעים חלופיים שפגיעתם פחותה ואשר משיגים את אותה מטרה.

נכון למועד זה עצורים, כ-2,000 גברים, נשים וילדים מכוח החוק למניעת הסתננות. רובם הם אזרחי אריתריאה, כאשר אינם מתקיימים הליכי גירוש כלשהם בעניינם. מרבית העצורים מוחזקים ברובם במתקן הכליאה “סהרונים” ובכלא “קציעות”.

המדינה  תרחיב בעתיד הקרוב את תקני הכליאה כך שיאפשרו החזקה של יותר מ-10,000 עצורים. כעת הוכשר שטח במתחם הצבאי “נחל רביב”, שבו הוקמו אוהלים המיועדים להחזקת 2,000 עצורים, ולאלה עתידים להיווסף עוד אלפי אוהלים.

מבקשי מקלט הוא נושא רגיש ללאום היהודי. בעבר, העם היהודי קיבל כתף קרה ממדינות אירופה שלא אפשרו הגירה כדי לסייע להם להינצל מהשואה או הפוגרומים. רגישות ונכונות למתן סיוע לאלו שנתקלים במדינתם לפגיעה בזכויות אדם, אמורה להיות זכות בסיסית במדינתו של העם היהודי. יחד עם זאת, מדובר בסוגיה מורכבת, כיוון שחשוב לקברניטי המדינה ואזרחיה היהודיים לשמור על צביונה היהודי.

זכויות אדם הן אבן יסוד בקיומה של מדינה דמוקרטית. המשפט דן בהרחבה בנושאים בהם ישנם התנגשויות בין זכות אחת לזכות אחרת, כאשר החוקה, כללי הצדק והמשפט נותנים כלים לשופט לאזן בין אותם זכויות. במקום בו זכויות אדם נפגמות חשוב לשקלל את מיטב האפשרויות ולבחור בזו שפגיעתו פחותה בהשגת המטרה.

אשער כי מדינת ישראל לא תמיד מקיימת את חובותיה, בהתאם לאמנה הבינלאומית, כלפי הפליטים המידפקים על שעריה.

כדי לבדוק את שאלת המחקר אשתמש בקטעי עיתונות המעידים על מדיניותה של ישראל בסוגיה זו ובסקירת ספרות הבוחנת את מדיניותה של ישראל בנושא ומדיניותן של מדינות אחרות בעולם.

המחקר יתבסס על הגישה האיכותית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר.

בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים העיקריים והמסקנות שיעלו מהדיון.

 

 

תוכן עניינים

1. מבוא: עמ’ 3
2. האמנה הבינלאומית לפליטים: עמ’ 4-7
3. מדיניות ישראל בנושא הפליטים: עמ’ 8-18
4. מדינות המערב והמדיניות כלפי הפליטים: עמ’ 19-23
5. השוואה בין הטיפול בפליטים בישראל לבין העולם המערבי: עמ’ 24-25
6. ישראל והפליטים – מן העיתונות: עמ’ 26-29
7. השלכות המדיניות בנושא הפליטים על אופיו של המשטר – דיון וסיכום: עמ’ 30-31
8. רשימת מקורות: עמ’ 32
9. נספחים: עמ’ 33-48

299.00 

סמינריון המדיניות של ישראל ביחס למבקשי המקלט

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

47

מספר עמודים

32

מקורות

10

שנת הגשה

2013

סמינריון המדיניות של ישראל ביחס למבקשי המקלט

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

47

מספר עמודים

32

מקורות

10

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.