(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Interventions to improve communication between nurses and doctors


התערבויות לשיפור התקשורת בין אחיות ורופאים ביחידה לטיפול נמרץ: סקירת ספרות אינטגרטיבית

31 ביולי 2017

תמצית

תקשורת אפקטיבית בקרב אנשי מקצוע בתחום הרפואה ביחידה לטיפול נמרץ (ICU) היא הכרח מסוים, כאשר תקשורת בין-תחומית מדויקת ויעילה היא תנאי הכרחי לטיפול באיכות גבוהה. אחיות ורופאים הם חלקים חשובים ביותר מכוח העבודה של מערכת הבריאות.
לפיכך, זיהוי אסטרטגיות שישפרו את התקשורת בין שתי קבוצות אלו יכולות לספק ראיות לשיפור מעשי ב- ICU אשר בסופו של דבר ישפר את תוצאות המטופלים. סקירת ספרות אינטגרטיבית זו נועדה לזהות התערבויות המשפרות את התקשורת בין אחיות ורופאים בטיפול נמרץ. שלושה מאגרי מידע Medline, CINAHL) ו- ( (Science Direct חיפשו בין ספטמבר 2014 ליוני 2016 באמצעות 11 מונחי חיפוש, כלומר אחות, רופא, רופא, תושב, קלינאי, טיפול נמרץ, יחידת טיפול נמרץ, תקשורת, עבודת צוות, שיתוף פעולה וקשרים . נערך גם חיפוש ידני ברשימות הייחוס של מחקרים שנמצאו. 11 מאמרים עמדו על ההכללת קריטריונים. מחקרים אלה דיווחו על שימוש בכלי תקשורת / רשימות ביקורת, אימוני צוותיים, הערכת משמרות עבודה מובנית רב תחומית והערכה קלה יותר של מצבים אלקטרוניים.
תבניות תיעוד להמלצות לשיפור התקשורת. אף על פי שעדיין לא ברור אילו אסטרטגיות התערבות הן היעילות ביותר , סקירה זו מעלה כי אסטרטגיות אלה משפרות את התקשורת במידה מסוימת. יש לתכנן מחקרים עתידיים באופן מדויק ולמדוד ספציפית את תוצאת התוצאות כדי לתפוס ולשקף את ההשפעות של תקשורת אפקטיבית.
© 2018 האגודה הסיעודית הסינית. הפקה ואירוח מאת Elsevier B.V. זהו מאמר גישה פתוח תחת רישיון CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

מבוא
שיפור האיכות והבטיחות הפך  בתי חולים לעדיפים ברחבי העולם בעשורים האחרונים.
תקשורת יעילה בין חברי צוותי הבריאות היא אחד מסימני ההיכר של טיפול בחולה בטוח ואמין ביותר [1].
שיפור התקשורת בין אנשי צוות הבריאות בתנאים חברתיים ורפואיים המשתנים במהירות הופך להיות חשוב יותר ויותר.
אחיות ורופאים הם מהקבוצות החשובות ביותר בתחום הבריאות בתחום המסגרות בבית החולים. הם מבצעים משימות נפרדות ומובחנות בפרקטיקה הקלינית, ובכל זאת הם צפויים לתקשר ביעילות כדי לספק שירותים יעילים לחולים [2]. תקשורת יעילה של אחות-רופא היא תהליך דו-כיווני הכרוך בהעברת המסר הנכון תוך קבלת והבנה נכונה של האדם האחר [3].

לתקשורת אפקטיבית של אחות-רופא יש השפעות חיוביות על איכות תוצאות המטופל, כגון שביעות רצון מוגברת של המטופלים [4], קיצור משך השהייה (LOS) [5], וירידה בתופעות לוואי [6]. נהפוך הוא, תקשורת בין-רופא לאחות לא יעילה עלולה לפגוע בבטיחות המטופלים ולהגדיל את עלויות הבריאות [7-10].
הוועדה המשותפת [11] דיווחה כי כישלון בתקשורת גורם לשני שליש מאירועי הזקיף בבריאות. Sutcliffe et al. [12] זיהו כי תקשורת לא מתפקדת מהווה 91% מהטעויות הרפואיות שדיווחו על ידי רופאים תושבים, הקשורות בעלויות מוגברות במוסדות הבריאות [6]. תקשורת לקויה של אחות רפואית עלולה להוביל גם לחוסר שביעות רצון בעבודה ולחוסר אוטונומיה [13,14] בקרב האחיות. יחסי עבודה כאלו גרמו לאחיות לעזוב את המקצוע [14], דבר שהקשה על שימור ואיחוד האחיות יותר ויותר [15-17]. מדווחים כי רופאים מתוסכלים בקלות כאשר הזמנות אינן מבוצעות בזמן. תקשורת לא ברורה תורמת לחוסר שביעות רצון מהעבודה בקרב רופאים [16,18]. השפעות אלה על אחיות ורופאים משפיעות כל אחת על איכות ובטיחות הטיפול בחולים.

במערכת הבריאות המודרנית היחידה לטיפול נמרץ (ICU) המספקת לחולים אנושיים טיפול איכותי היא מרכיב חיוני ברוב בתי החולים הגדולים. חולי טיפול נמרץ  חולים באופן קריטי ולא יציב, מצבם הקליני משתנה לעיתים קרובות, וטיפולם כרוך לעתים קרובות בגישה רב תחומית [19,20]. בסביבה המורכבת של טיפול נמרץ, הפוטנציאל לתופעות לוואי גבוה [21]. דונצ’ין [22] הראה כי 37% מכלל הטעויות נובעות מסוג כלשהו של תקשורת לקויה בין אחיות ורופאים בטיפול נמרץ, שרבים מהם ניתנים למניעה [23]

תקשורת יעילה בין אחיות לרופאים חשובה לבטיחות ואיכות הטיפול בחולים. זיהוי אסטרטגיות שישפרו את התקשורת בין שתי קבוצות אלו יכולות לספק ראיות לשיפורים מעשיים במחלקת טיפול נמרץ, אשר בסופו של דבר ישפרו את תוצאות המטופלים. עם זאת, למיטב ידיעתנו, אין כל סקירה שנערכה על התערבויות לשיפור התקשורת בין אחיות לרופאים בטיפול נמרץ.

2. מטרות ושיטות
2.1. מטרות
סקירה אינטגרטיבית זו נועדה לזהות אסטרטגיות ששימשו לשיפור התקשורת בין אחיות ורופאים בטיפול נמרץ.

2.2. עיצוב

ערכנו סקירת ספרות אינטגרטיבית. ביקורות אינטגרטיביות נחשבות כגישה מתאימה מכיוון שהיא מקיפה ספרות אמפירית או תיאורטית, או שניהם, בהתאם למטרת הסקירה [24]. שלא כמו מטה – אנליזות וביקורות שיטתיות, הכוללות רק לימוד כמותי של מתודולוגיה דומה, ביקורות אינטגרטיביות משלבות מחקרים איכותיים וכמותיים ומאפשרות הכללת מתודולוגיות מגוונות (כלומר, ניסוי וניסוי לא מחקרי). העושר של מסגרת הדגימה יכול לתרום להבנה כוללת של תופעת העניין, שיכולה להאריך את הכללותן של התוצאות [25].

2.3. שיטות חיפוש

. חיפשנו בשלושה מאגרי מידע (Medline, CINAHL ו- Science Direct) בין ספטמבר 2014 ליוני 2016. מונחי חיפוש שנכללו בשילובים שונים היו: אחות ו  (רופא או רופא או תושב או קלינאי  (ו(טיפול נמרץ או ICU)  (ותקשורת או עבודת צוות או שיתוף פעולה או קשר)
2.4. בחירת מחקרים
המחקרים נכללו אם רק היו מחקרים מקוריים, ונבדקו עמיתים, היו אחיות ורופאים לטיפול נמרץ על המשתתפים, בדקו את הקשר בין שתי הקבוצות, פורסמו באנגלית ולא היו להם מגבלות לשנה.
מחקרים לא הושלמו אם הם לא נערכו בטיפול נמרץ ו / או לא התמקדו באסטרטגיות לשיפור התקשורת בין אחיות ורופאים.

.2.5 תוצאות חיפוש
החיפוש שלנו אחר ספרות שפורסמה הניבה 734 רשומות מקוריות לבדיקה ראשונית. לאחר הסרת הכפילויות, הוקרנו 651 רשומות על ידי בחינת כותרות ותקצירים, אשר אז הוציאו 582 מאמרים. 58 מאמרים נוספים לא עמדו בתנאי ההכללה לאחר סקירת הטקסט המלא, מה שהשאיר בסך הכל 11 מחקרים שייכללו בסקירה זו.
רשימות הייחוס של 11 מאמרים שאוחזרו נבדקו לצורך כתבי עת רלוונטיים נוספים.
איור 1 מציג את תרשים הזרימה של חיפוש הספרות (איור 1).

2.6. הערכת איכות

הערכת איכות אינה חיונית לביקורות אינטגרטיביות ואינה קריטריון לכלול בביקורות אינטגרטיביות [25]. כך נשמרו כל 11 המחקרים. שני מעריכים (YYW ועוזר מחקר) העריכו את 11 הפרסומים שהושגו באופן עצמאי באמצעות מכשיר הערכת איכות שפותח על ידי קמט [26]. המכשיר כולל שני רשימות בדיקה להערכה: אחת, עם 10 קריטריונים, למחקרים איכותיים, ואחרת, עם 14 קריטריונים, למחקרים כמותיים. כל 11 המאמרים בסקירה זו הוערכו באמצעות רשימת הבדיקה הכמותית (ראה נספח א ‘). גישה זו כוללת בדרך כלל הערכה של 14 פריטים (אובייקט, תכנון, שיטה, נושאים, הקצאה אקראית, סנוור חוקרים, סנוור נושאים, תוצאה, גודל מדגם, שיטות אנליטיות, שונות, בלבול, תיאור תוצאות ומסקנה). מחקרים נערכו בהתאם למלואם הם עמדו בכל הקריטריונים (כן 1⁄4 2, חלקי 1⁄4 1, לא 1⁄4 0). אם קריטריון לא היה ישים, הוא נכלל בחישוב הניקוד. ציון הסיכום עבור כל מאמר חושב על ידי חלוקת הציון הכולל בציון האפשרי הכולל (למעט קריטריונים לא ישימים).

2.7. שאיבת נתונים וניתוח
בהתחשב בהטרוגניות של הספרות הכלולה, מטא-אנליזה לא הייתה אפשרית; לכן נערך ניתוח נושאי [29]. כדי להקל על הניתוח, חולצו נתונים לטבלת ראיות וסווגו לפי מחבר / שנה, מדינה, תכנון, הגדרה ומדגם, אסטרטגיית התערבות, מדד תוצאות ותוצאה (טבלה 2). טבלה של ממצאים כמותיים בתוך מטריצה יחידה תמכה במיזוג של נתונים עלילתיים וסטטיסטיים כאחד [25]. תוצאות ניתוח הנתונים נבדקו על ידי כל כותבי העיתון. המחבר הראשון של מאמר זה (YYW) הקרין את כל המסמכים הכלולים והוציא נתונים באופן עצמאי. מחבר אחר (FL) סקר את התוצאות שחולצו. הפערים בין שני הסוקרים נפתרו על ידי דיון עם המחברים הנותרים (QQW, WJZ ו- SMS) כדי להגיע להסכמה. שאר המחברים (QQW, WJZ ו- SMS) בדקו את התוצאות לאחר שאיבת נתונים.

3. תוצאות
11 המחקרים המדווחים היו כולם מחקרים כמותיים שפורסמו בין השנים 2003-2016. בסך הכל נערכו 8 מחקרים בארה”ב, 1 ביפן, 1 בשבדיה ו -1 בהולנד בסך הכל 10 מחקרים היו באתר בודד, ומחקר אחד [30] נערך בשני בתי חולים. גדלי הדגימה למחקרים היו קטנים ונעו בין נמוכים כמו 9 משתתפים [31] עד לגובה של 151 משתתפים [32]. מבין 7 המחקרים שדיווחו על גודל המדגם, 4 [30,31,33,34] היו פחות מ- 60 משתתפים (4/7, 57.1%), וה -3 [32,35,36] האחרים נעו בין 61 ל- 151 משתתפים. הרוב המכריע של המשתתפים בששת המחקרים שדיווחו על מקצוע הם אחיות. משך ההתערבות נע בין חודש לשנתיים. מתוך 10 המחקרים שדיווחו על משך הזמן, 2 נמשכו פחות משלושה חודשים [37,38] ו- 7 נמשכו 3-12 חודשים [30,31,34,36,39-41], ולמחקר אחד [32] הייתה תקופת פרוייקט של שנתיים.

3.1 סוגי התערבויות
התערבויות לשיפור תקשורת האחיות הפיזיקאים סווגו לארבע: כלי תקשורת / רשימות ביקורת, אימונים בצוות, הערכת משמרות מובנית רב תחומית, ותבנית תיעוד של רקע על הקלת המלצות (SBAR). שבעה מחקרים התמקדו בשימוש בכלים / רשימות ביקורת לשיפור התקשורת בין אחיות לרופאים [31,34,36 -38,40,41], שניים על הכשרה בצוות [30,32], אחד על הערכת משמרות מובנית רב-תחומית [35], ואחד על תבנית תיעוד SBAR אלקטרונית [42] (טבלה 2).

3.1.1. כלי תקשורת / רשימות ביקורת
כלים המשמשים לשיפור התקשורת כללו דף יעד או טופס יומיומי, לוח ליד המיטה וכרטיס תקשורת לדלתות.
רוב המחקרים כללו גיליון יעד או טופס יומיומי. למרות מגוון פורמטים, הסדינים והטפסים היו כולם מכוונים  לטיפול ולצרכים של המטופל. Pronovost et al. [31] בחן את האפקטיביות של טופס יעד יומי המורכב משלושה חלקים: משימות שיש להשלים, תוכנית טיפול ותוכנית תקשורת. הממצאים הראו כי לאחר 6 שבועות של יישום עלה אחוז הרופאים והאחיות שהבינו את המטרות היומיות.
יתר על כן, מחקר זה מצא ירידה משמעותית ב- ICU LOS של המטופלים. Narasimhan et al. פיפס ותומס, ואגרוואל ואח ‘.
[33,34,36] לקחו את המודל של פרונובוסט לפיתוח התערבויות ספציפיות בגליונות יעדים (ראו טבלה 2) והשיגו תוצאות דומות עם Pronovost. צדק ואח ‘. [41] ערכה תוכנית לשיפור איכות בבית חולים לילדים לבדיקת יעילות התצוגה הוויזואלית של יעדי המטופל היומיומי באמצעות תהליך פירוט וקריאה חוזרת; אחוז ההסכמה ביעדי המטופלים בקרב חברי הצוות וסיפוק המשפחה השתפר. Rehder et al. [38] התכננו התערבויות רציפיות שתוזמנו 812-  שבועות זה מזה: (1) יישום פורמט הערות התקדמות יומי חדש של התושב, (2) יצירת לוח מחוונים לשיפור הביצועים, ו- (3) תיעוד היעדים היומיום של המטופלים על לוחות הלילה שליד המיטה, בתוך תקופת  9 חודשים. ההסכמה המשותפת של היעדים היומיומיים של המטופלים בקרב נותני שירותי בריאות מרכזיים עלתה עם כל התערבות.

כרטיס תקשורת לדלתות הוא אחד מהמצבים של דף יעד או טופס יומיומי. איינסוורת ‘ואח. [37] פיתח כרטיס תקשורת לדלת שרשם את יעדי העדיפות העיקריות עבור המטופל, כאשר הקלפים הונחו על דלתות המטופלים. עם זאת, התקשורת בין אנשי צוות הבריאות לא השתנתה באופן משמעותי לאחר חודש של יישום. לטענת הכותבים [37] הסיבות היו כדלקמן: (1) לא הועבר הכשרה ספציפית כיצד להשתמש בכרטיסי המטרה הללו; (2) לא נערכה סקירה מתוכננת של היעדים כפי שעשתה Pronovost [31]; היה קשה להכיר את כל חברי הצוות ביעדים המתוכננים; (3) תקופת המחקר הקצרה לא הספיקה בכדי להשיג עליה ביישור המטרה.

3.1.2 . אימוני צוות
בויל וקוצ’ינדה [30] ערכו מחקר התערבותי ביפן ואילו Meurling et al. [32] עשה אחת בשבדיה; שניהם כיוונו לבחון את היעילות של אימוני צוות. בויל וקוצ’ינדה [30] סיפקו ראיות ליעילות אימוני הצוות בשיפור כישורי התקשורת של אחות טיפול נמרץ ומנהיגי רופאים.
הם גילו שתקשורת אחות פסיכולוגית לטיפול נמרץ משופרת משמעותית כששני המקצועות היו באינטראקציה בכבוד ובאמון רב וזכו לתובנה עמוקה לגבי תפקידיהם ואחריותם של זה. Meurling et al. [32] ערכה אימונים צוותיים מבוססי סימולציה על עבודת צוות בטוחה בתקופות לחץ, בהן יעדי הלמידה העיקריים היו שיפור הידע וההבנה של המשתתפים בבטיחות בארגונים מורכבים. עוזרי אחות תפסו איכות מוגברת של שיתוף פעולה ותקשורת עם רופאים מומחים.

מקדם מתאם תוך סיווג (ICC) חושב כמדד להסכמה בין שני המעריכים עם מודל מעורב דו כיווני באמצעות גרסת SPSS 18 [27]. בספרות הקיימת לא נמצאה גבול קבוע לפרשנות כאל. עם זאת, הצעה אחת הייתה שיש לפרש את הערך כך:
ערכים <0.4 כנמוכים, ערכים 0.4 0.59- כבינוניים, ערכים 0.6 0.74 -כטובים, וערכים 0.75 1  -כמצוינים [28].
ה- ICC למדידות ממוצעות בין המעריכים להסכמה מוחלטת היה בינוני (ICC 1⁄4 0.428, 95% CI 0.360 ל- 0.733, P 1⁄4 0.196).
בשל השונות הניכרת בין ציוני המעריך, המעריכים דנו בהבנתם את הנחיות ההערכה. הושגה הסכמה לגבי הקריטריונים וכל מעריך תיקן את ציוני ההערכה שלו. מחושב ICC חדש למדידות ממוצעות, עם תוצאה מצוינת (ICC 1⁄4 0.984, 95% CI 0.891 ל- 0.992, P <0.001). איכות המחקרים השתנתה בין 0.60 ל- 1.00. על פי הנחיות ההערכה, ניתן לכלול מחקר אם יש לו ציון איכות שנע בין 0.55 (ליברל יחסית) ל- 0.75 (שמרני יחסית) [26] (טבלה 1). ציוני האיכות נעים בין 0 (באיכות ירודה) ל -1 (איכות מעולה).

.3.1.3 הערכת משמרות עבודה מובנית רב תחומית
באמצעות תכנון מחקר כמותי, Sluiter et al. [35] ערכה תוכנית הערכת משמרות עבודה מובנית רב תחומית בטיפול נמרץ ילדים שלישוני. כל אנשי הצוות קיבלו הכשרה לפני הביצוע, ושמונה אנשי צוות הוכשרו לפעולה כאשר הערכה יושמה בשני ימים שנקבעו מראש בשבוע במהלך 30 הדקות האחרונות של משמרת היום. כל אנשי הצוות שעבדו במשמרת התאספו והעריכו את אירועי יום העבודה ועד כמה הם הלכו. המחקר גילה כי ליישום הערכות משמרות רב תחומיות הייתה השפעה חיובית על הרמה הנתפסת של התקשורת הצוותית וכמות הממוצע של בעיות הקשורות לתשישות רגשית פחתה באופן משמעותי.

. 3.1.4תבנית תיעוד אלקטרונית של  SBAR
SBAR הוא קיצור להמלצת מצב-רקע-הערכה. המצב מתייחס למצב הנוכחי של המטופל ולהפעלת אבחנה.
רקע מתייחס להיסטוריה של הצגת מחלה, היסטוריה רפואית בעבר ותרופות לחולים. הערכה מתייחסת להערכת הבודק ולהערכתה של המחלה או המצב.
המלצה מתייחסת לתכנית הטיפול ולשינויים צפויים במצב או בטיפול [42]. Panesar et al. [42]  יישם תבנית תיעוד SBAR אלקטרונית לארגון מידע בפורמט ברור ותמציתי במערכת הרשומות הרפואיות האלקטרוניות. יעילות התוכנית הוערכה על ידי תדירות ושלמות התיעוד והתיעוד של תשומת לב הרופא ואחות המחלקה. העלייה בתדירות התיעוד לא הייתה מובהקת סטטיסטית, אולם שלמות התיעוד וההודעות של האחיות והרופאים המטופלים השתפרה.

.3.2 הערכת התערבויות
הערכת ההתערבויות במחקרים אלה סווגה ליעילות וכדאיות. הערכת היעילות כללה תוצאות של מטופלים וצוותים. התוצאה הנפוצה ביותר של המטופלים שזוהתה בסקירה זו הייתה LOS (3/11, 27.3%) [31,36,40]. התוצאה הנפוצה ביותר של הצוות הייתה הבנת יעדי המטופלים היומיומיים (6/11, 54.5%); עם זאת, המדידה השתנתה במידה ניכרת במחקרים. שלושה מחקרים [31,36,40] השתמשו בסקרים מעוצבים בעצמם כדי להשוות בין ציוני ההקדמה של הבנת המטרה עבור אחיות או רופאים. שלושה מחקרים [37,38,41] השתמשו בשיטה אובייקטיבית יחסית באמצעות שאלונים כדי להעריך את יישור המטרה בין אחיות לרופאים לפני התערבות ואחריה. מדד נוסף לתוצאות הצוות העיקרי היה איכות התקשורת שעבר צוות העובדים (4/11, 36.4%) [30,32,39,40]. מדדים אחרים של תוצאות הצוות כללו מיומנויות תקשורת המדווחות על עצמן, שביעות רצון של הצוות, היעילות העצמית, לחץ בעבודה והכוונה לעזוב. רק שלושה (3/11, 27.3%) מחקרים דיווחו על היתכנות של התערבות [30,39,40]. נוכחות הצוות, טווח הזמן המתוכנן, התועלת שחווה הצוות, הרצון של הצוות להשתמש בהתערבות וסיפוק האחראים שימשו כראיות כדאיות להתערבויות אלה.

דיון
נצפתה שונות רבה באסטרטגיות לשיפור התקשורת, מה שהקשה על ההשוואה בין הממצאים; לפיכך, סקירה זו לא מצאה התערבות שהיא יעילה ביותר לשיפור התקשורת אצל רופא -אחות. עם זאת, מרבית המחקרים שנסקרו תמכו ביישום אסטרטגיות לשיפור התקשורת אצל רופא -אחות. אסטרטגיות אלה כללו ארבע קטגוריות: כלי תקשורת / רשימות ביקורת, הדרכת צוות, הערכת משמרות עבודה מובנית רב תחומית ותבנית תיעוד אלקטרונית של  SBAR

תקשורת מוגדרת ובלתי מילולית של רעיונות, רגשות, אמונות וגישות המאפשרים הבנה משותפת בין שולח ומקבל הודעה.
כלי תקשורת אלה (גיליון יעד יומי, לוח לבן ליד המיטה, או כרטיס תקשורת לדלתות) נועדו לחלוק מידע כדי להשיג שיתוף פעולה ועשויים להשתמש באותו מנגנון. כסוגים של נקודות התייחסות נפוצות לגבי יעדים [2], חששות ותוכניות עבור חולי טיפול נמרץ, כלים אלה מאפשרים לאחיות ורופאים להיות מודעים לגישה למידע על אותם מטופלים בצורה יעילה ולשפר את התקשורת בין הקבוצות המקצועיות של הצוות. [43].

דף יעד יומי יכול לעזור לחילופי רעיונות ומידע; עם זאת, הכשרה בצוות עשויה לשפר את התקשורת ולעודד סביבת עבודה שיתופית. תוצאות טיפול נמרץ תלויות ביכולתו של הצוות הבודד לתפקד באופן קולקטיבי כצוות, מכיוון שאיכות ובטיחות הטיפול בחולים דורשות צוותים רב תחומיים בעלי תפקוד גבוה. צוות יכול לממש ביעילות את יעדיו המשותפים אם לחברי הצוות יש כישורי עבודת צוות רלוונטיים. עם זאת, לעיתים רחוקות צוותים במערכות הבריאות מאומנים לעתים רחוקות לעבוד כצוותים במערכות החינוך הנוכחיות [1,44]. הכשרה מסורתית לאנשי מקצוע בתחום הבריאות התמקדה ביכולת הטכנית ובמיומנות האישית בטיפול בחולים. מניחים כי אנשים רוכשים מיומנות נאותה בעבודת צוות [45]. אימונים צוותיים כוללים התנהגויות שעל אנשי מקצוע לרכוש כדי לתפקד ביעילות כחלק מצוות תלות הדדיות [46] ועשויים לשפר את האמון, ובכך לשפר את כישורי הקונפליקט וכישורי התקשורת.

הערכת משמרות עבודה מובנית רב תחומית עשויה לספק הזדמנויות תקשורת פתוחות לצוות הבריאות ובמקביל לטפח סביבת עבודה שיתופית על ידי טיפוח אווירה לצוות העובדים לדבר באופן חופשי על אירועים רגשיים, עבודת צוות, תפקידי עבודה והיבטים ארגוניים במודלים מוגדרים מראש [39]. שיטה זו עשויה לעזור לחברי הצוות לשפר את ההבנה של תפקידיו של כל חבר ואחריותו ולכבד זה את זה. יתרה מזאת, שיטה זו עשויה לספק דרכים לפיתרון וללמידה של שיתופי פעולה בקרב הצוות הבינתחומי [47]. בסופו של דבר, התקשורת בין חברי הצוות תשתפר.

כדי שהתקשורת תהיה אפקטיבית, היא חייבת להיות שלמה (כולל כל המידע הרלוונטי), ברור (באופן שמובן בקלות), קצר (ניתן באופן תמציתי), ובזמן (מוצע במסגרת זמן מתאימה לפעולות קליניות יעילות. ) [48,49]. כלי ה- SBAR תוכנן כתבנית תיעוד לארגון מידע בפורמט ברור ותמציתי במערכת הרשומות הרפואיות האלקטרוניות. כלי זה מספק מבנה הזנת נתונים המנחה את התושב לתעד כל אחד מארבעת המרכיבים ב- SBAR ומשמש תזכורת לתושב לספק רשומות מפורטות ומלאות של השינויים במצבו של המטופל במדויק. שדה נתונים נוסף נכלל בתבנית ה- SBAR לתיעוד האחות המטפלת בחולה, כדי לעודד תקשורת לולאה סגורה בין התושבים והאחות שליד המיטה במערכת הרשומות הרפואיות האלקטרוניות [42]. SBAR יכול לשמש גם כמודל תקשורת. לאחר הערכת מטופלים רשמית לביסוס המצב והרקע, אחיות נותנות המלצות לרופאים המשתמשים במודל ה- SBAR. כאשר אחיות מבנות את התקשורת שלהן על פי מודל זה, רופאים עשויים להשיג הבנה טובה יותר של המצב, לתעדף באופן יעיל, לתת הוראות יעילות ולקבל החלטות נכונות [50], ולהיפך. מודל התקשורת   SBAR הוכיח את השפעתו החיובית על יעילות התקשורת במחלקות הכלליות [50,51].

הערכת ההתערבויות כוללת בדרך כלל גם יעילות וגם כדאיות [52]. בסקירה זו נמצא כי מדדי התוצאות ליעילות ההתערבות השתנו במידה ניכרת, במיוחד תוצאות הצוות. הבנת יעדי המטופלים היומיומיים הייתה בשימוש נרחב כדי לשקף את היעילות של תקשורת אחות-רופא בטיפול נמרץ. עם זאת, לא קיימת שיטה סטנדרטית להערכת ההבנה של יעדי המטופלים היומיומיים. בנוסף, לא הוצג מכשיר או מדידה ספציפיים לתקשורת בין אחיות לרופאים. איכות התקשורת נקבעת על ידי הצוות המשתמש בפריטים שונים מכוונים לעצמם. לפיכך, השוואה בין יעילות ההתערבות בין המחקרים הייתה קשה. יש להתמקד בהקלות התוצאות על כדאיות ההתערבות, מכיוון שרק חלק קטן מהמחקרים דיווח על כדאיות ההתערבות [30,39,40].

מגבלות
תוצאות סקירה זו מספקות הבנה משופרת באסטרטגיות המשמשות לשיפור התקשורת בין אחיות טיפול נמרץ לרופאים; עם זאת, יש לקחת בחשבון מגבלות מסוימות. ראשית, יתכן ונעדרו מחקרים רלוונטיים מכיוון שכללנו רק מאמרים שפורסמו באנגלית. שנית, אף אחד מהמחקרים הללו לא נערך במחקרים מבוקרים אקראיים (RCT) וכולם השתמשו במדגם נוחות ללא הסתברות. אף אחד מהמחקרים לא כלל מדגם שנבחר באופן אקראי ומייצג את ההקשרים המקומיים / הלאומיים של המחקרים. שלישית, רוב המחקרים שנכללו היו באתר בודד, מה שהשפיע על פוטנציאל ההכללות של הממצאים מעבר לדגימות. לבסוף, חוסר העקביות בעיצוב המחקר סיבך את ההשוואה בין המחקרים. יתר על כן, מדדי התוצאות השתנו במידה ניכרת ולא היו להם כלים או מדידות ספציפיים לתקשורת בין אחיות ורופאים.

.6 השלכות למחקר עתידי
דרושות מספר אסטרטגיות לשיפור התקשורת בין אחיות ורופאים בכדי להבטיח את תוצאות המטופלים הטובות ביותר. דף היעד היומי הוא ההתערבות הנפוצה ביותר בטיפול נמרץ עם השפעות חיוביות. ממצאינו הראו כי למרות שהתערבויות שונות יעילות בשיפור התקשורת באוכלוסיות טיפול נמרץ, אסטרטגיית ההתערבות היעילה ביותר נותרה לא ברורה. נדרשים מחקרי התערבות מעוצבים בצורה קפדנית המשתמשים RCTs, עם הגדלת מדגם הדגימה עם מספיק כוח כדי לאתר הבדלים ממוצעים בקבוצה, תוכניות דגימה המאפשרות גיוס גדלי מדגם גדולים מספיק ואסטרטגיות למזעור ההתשה. פיתוח מכשירים התופסים ומשקפים במדויק את ההשפעה של תקשורת טובה, יאפשרו הערכה מדויקת של התערבויות הקשורות לתקשורת ויפחיתו את מדידת התוצאות. יתר על כן, יש לקחת בחשבון את כדאיות ההתערבות.

7. . מסקנה
סקירה אינטגרטיבית זו תורמת באופן ייחודי לידע העכשווי באסטרטגיות המשמשות לשיפור התקשורת האחות-רופאה ב- ICU, הכוללת כלי תקשורת (גיליון יעד או צורה יומיומית, לוח ליד המיטה וכרטיס תקשורת לדלתות), אימונים בצוות, הערכת משמרות מובנית רב תחומית, וכן תבנית תיעוד SBAR אלקטרונית. ההטרוגניות של עיצובי המחקר ומדדי התוצאה מנעה את הגישה המטא-אנליטית; לפיכך, סקירה זו לא מצאה התערבות היעילה ביותר לשיפור התקשורת בין אחות לרופא.
עם זאת, תוצאות הראו כי אסטרטגיות אלה משפרות את התקשורת במידה מסוימת. מחקרים עתידיים המתוכננים בקפדנות נדרשים כדי לחקור את יעילות האסטרטגיות.

מימון
מחקר זה לא קיבל מענק ספציפי מגורמי מימון כלשהם במגזר הציבורי, המסחרי או ללא מטרות רווח.

ניגוד עניינים
המחברים לא הוכרזו על ניגוד אינטרסים.

תודות
הכותבים מודים לתרומתה של עוזרת המחקר, MS MS Yingyan Chen בסיוע להערכת איכות המחקר.
נספח א.
רשימת בדיקות להערכת איכות המחקרים הכמותיים:

שאלה קריטריון
1 שאלה / מטרה שתוארה מספיק?
2 מחקר מתוכנן ברור ומתאים?
3   ?שיטת בחירת קבוצת הנושא / השוואה או מקור מידע / משתני קלט שתוארו ומתאימים
4   ?מאפייני הנושא וקבוצת ההשוואה, (אם ישים) מתוארים מספיק
5   אם ניתן היה להקצות התערבות אקראית, האם זה היה מתואר?
6  ?אם היה אפשרי התערבות ועיוורון של החוקרים, האם דווח על כך
7   ?אם היה אפשרי התערבות ועיוורון של הנבדקים, האם דווח על כך
8   ?מדדי תוצאה ו (אם ישים) חשיפה מוגדרים היטב וחזקים להטיות מדידה / סיווג שגוי? אמצעי הערכה המדווחים
9   ?גודל מדגם מתאים
10   ?שיטות אנליטיות המתוארות / מוצדקות וראויות?
11   ?הערכה מסוימת של השונות מדווחת לתוצאות העיקריות?
12  ?שליטה על בלבול?
13 ?  תוצאות המדווחות בפירוט מספיק?
14   ?מסקנות הנתמכות בתוצאות

איור 1. תרשים זרימה המתאר את פרטי חיפוש הספרות. 

        רשומות לאחר כפילויות שהוסרו(n=651))

רשומות שהוקרנו על ידי קריאת כותרת ותקציר ((n=651

התערבויות לשיפור התקשורת בין אחיות ורופאים ביחידה לטיפול נמרץ: סקירת ספרות אינטגרטיבית

31 ביולי 2017

תמצית תקשורת אפקטיבית בקרב אנשי מקצוע בתחום הרפואה ביחידה לטיפול נמרץ (ICU) היא הכרח מסוים, כאשר תקשורת בין-תחומית מדויקת ויעילה היא תנאי הכרחי לטיפול באיכות גבוהה. אחיות ורופאים הם חלקים חשובים ביותר מכוח העבודה של מערכת הבריאות. לפיכך, זיהוי אסטרטגיות שישפרו את התקשורת בין שתי קבוצות אלו יכולות לספק ראיות לשיפור מעשי ב- ICU אשר בסופו של דבר ישפר את תוצאות המטופלים. סקירת ספרות אינטגרטיבית זו נועדה לזהות התערבויות המשפרות את התקשורת בין אחיות ורופאים בטיפול נמרץ. שלושה מאגרי מידע Medline, CINAHL) ו- ( (Science Direct חיפשו בין ספטמבר 2014 ליוני 2016 באמצעות 11 מונחי חיפוש, כלומר אחות, רופא, רופא, תושב, קלינאי, טיפול נמרץ, יחידת טיפול נמרץ, תקשורת, עבודת צוות, שיתוף פעולה וקשרים . נערך גם חיפוש ידני ברשימות הייחוס של מחקרים שנמצאו. 11 מאמרים עמדו על ההכללת קריטריונים. מחקרים אלה דיווחו על שימוש בכלי תקשורת / רשימות ביקורת, אימוני צוותיים, הערכת משמרות עבודה מובנית רב תחומית והערכה קלה יותר של מצבים אלקטרוניים. תבניות תיעוד להמלצות לשיפור התקשורת. אף על פי שעדיין לא ברור אילו אסטרטגיות התערבות הן היעילות ביותר , סקירה זו מעלה כי אסטרטגיות אלה משפרות את התקשורת במידה מסוימת. יש לתכנן מחקרים עתידיים באופן מדויק ולמדוד ספציפית את תוצאת התוצאות כדי לתפוס ולשקף את ההשפעות של תקשורת אפקטיבית. © 2018 האגודה הסיעודית הסינית. הפקה ואירוח מאת Elsevier B.V. זהו מאמר גישה פתוח תחת רישיון CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) מבוא שיפור האיכות והבטיחות הפך  בתי חולים לעדיפים ברחבי העולם בעשורים האחרונים. תקשורת יעילה בין חברי צוותי הבריאות היא אחד מסימני ההיכר של טיפול בחולה בטוח ואמין ביותר [1]. שיפור התקשורת בין אנשי צוות הבריאות בתנאים חברתיים ורפואיים המשתנים במהירות הופך להיות חשוב יותר ויותר. אחיות ורופאים הם מהקבוצות החשובות ביותר בתחום הבריאות בתחום המסגרות בבית החולים. הם מבצעים משימות נפרדות ומובחנות בפרקטיקה הקלינית, ובכל זאת הם צפויים לתקשר ביעילות כדי לספק שירותים יעילים לחולים [2]. תקשורת יעילה של אחות-רופא היא תהליך דו-כיווני הכרוך בהעברת המסר הנכון תוך קבלת והבנה נכונה של האדם האחר [3]. לתקשורת אפקטיבית של אחות-רופא יש השפעות חיוביות על...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.