(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Learning vocabulary in another language (הצעה לתרגום חלק מתוך ספר)

למידה של אוצר מילים בשפה אחרת

הקדמה

הספר הזה עוסק בהוראה ובלמידה של אוצר מילים, אולם הוראה ולמידה של אוצר מילים הן רק חלק מתכנית התפתחות השפה. ולכן חשוב שלמידה והוראה של אוצר מילים ימוקמו בהיבט הנכון.

יעדי למידה

למידת אוצר מילים היא תת יעד מתוך קשת של יעדים חשובים בשיעורי שפה. הרשימה המנמונית (אמצעי עזר לזכירת של דברים) היא דרך שימושית לזכור את היעדים שמסומנים בטבלה 0.1.

 L = שפה וכוללת אוצר מילים; I = רעיונות שמכסים ידע תוכני וידע תרבותי; S = מיומנויות;

 T = טקסט או שיח ומכסה את האופן שבו משפטים מתחברים ויוצרים יחידות שפה גדולות יותר.

  למרות שהספר הזה מתמקד בתת היעד – אוצר המילים, אין אנו מתעלמים מהיעדים האחרים, אנו מתייחסים אליהם מנקודת המבט של אוצר המילים.

טבלה 0.1 יעדי למידת השפה

יעדים כלליים יעדים ספציפיים
פריטי שפה הגייה
אוצר מילים
מבנים דקדוקיים
רעיונות (תוכן) ידע תוכני
ידע תרבותי
מיומנויות דיוק
רהיטות
אסטרטגיות
טקסט (שיח) חוקי שיחה
סכמה טקסטואלית או רמות של סוגי נושאים

למידה של אוצר מילים בשפה אחרת

הקדמה

הספר הזה עוסק בהוראה ובלמידה של אוצר מילים, אולם הוראה ולמידה של אוצר מילים הן רק חלק מתכנית התפתחות השפה. ולכן חשוב שלמידה והוראה של אוצר מילים ימוקמו בהיבט הנכון.

יעדי למידה

למידת אוצר מילים היא תת יעד מתוך קשת של יעדים חשובים בשיעורי שפה. הרשימה המנמונית (אמצעי עזר לזכירת של דברים) היא דרך שימושית לזכור את היעדים שמסומנים בטבלה 0.1.

 L = שפה וכוללת אוצר מילים; I = רעיונות שמכסים ידע תוכני וידע תרבותי; S = מיומנויות;

 T = טקסט או שיח ומכסה את האופן שבו משפטים מתחברים ויוצרים יחידות שפה גדולות יותר.

  למרות שהספר הזה מתמקד בתת היעד – אוצר המילים, אין אנו מתעלמים מהיעדים האחרים, אנו מתייחסים אליהם מנקודת המבט של אוצר המילים.

טבלה 0.1 יעדי למידת השפה

יעדים כלליים יעדים ספציפיים
פריטי שפה הגייה
אוצר מילים
מבנים דקדוקיים
רעיונות (תוכן) ידע תוכני
ידע תרבותי
מיומנויות דיוק
רהיטות
אסטרטגיות
טקסט (שיח) חוקי שיחה
סכמה טקסטואלית או רמות של סוגי נושאים

90.00 

90.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.