(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

N.Y. Exec. Law § 623-a (Mckinney 1982 & Supp 1991)

(א) כל אדם, חברה, תאגיד, שותפות, אגודה או ישות משפטית אחרת, או נציג של אדם כזה, חברה, תאגיד, שותפות, אגודה או ישות, אשר ביודעין מקיימים חוזה, משלמים או מסכימים לשלם: (i) כל רווחים מפשע כהגדרתו בפסקה (ב) של תת סעיף 1 של פסקה זו, לאדם שהואשם בפשע או שהורשע בו, או לנציגו של אדם כאמור כהגדרתו בתת-סעיף שש מאות עשרים ואחד של מאמר זה; או (ii) כספים של אדם מורשע, כהגדרתו בפסקה (ג) של תת-סעיף 1 ממאמר זה, כאשר הרשעה כאמור היא בגין פשע מוגדר והערך, (כלומר) הערך המשולב או הערך המצרפי של התשלום או התשלומים של כספים כאלה עולה או יעלה על עשרת אלפים דולר, ימסור הודעה בכתב למשרד על התשלום או חובת התשלום בהקדם האפשרי לאחר שגילה שהתשלום או התשלום המיועד מהווים רווחים מפשע או מכספים של אדם מורשע.

(א) כל אדם, חברה, תאגיד, שותפות, אגודה או ישות משפטית אחרת, או נציג של אדם כזה, חברה, תאגיד, שותפות, אגודה או ישות, אשר ביודעין מקיימים חוזה, משלמים או מסכימים לשלם: (i) כל רווחים מפשע כהגדרתו בפסקה (ב) של תת סעיף 1 של פסקה זו, לאדם שהואשם בפשע או שהורשע בו, או לנציגו של אדם כאמור כהגדרתו בתת-סעיף שש מאות עשרים ואחד של מאמר זה; או (ii) כספים של אדם מורשע, כהגדרתו בפסקה (ג) של תת-סעיף 1 ממאמר זה, כאשר הרשעה כאמור היא בגין פשע מוגדר והערך, (כלומר) הערך המשולב או הערך המצרפי של התשלום או התשלומים של כספים כאלה עולה או יעלה על עשרת אלפים דולר, ימסור הודעה בכתב למשרד על התשלום או חובת התשלום בהקדם האפשרי לאחר שגילה שהתשלום או התשלום המיועד מהווים רווחים מפשע או מכספים של אדם מורשע.

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.