(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון ביאליק ויחסו לדת

מבוא

חיים נחמן ביאליק נחשב בתרבות הישראלית כמשורר הלאומי של ישראל. ביאליק היה משורר, סופר, כותב מסות, מתרגם ועורך. דמותו ויצירותיו השפיעו רבות על התרבות היהודית המודרנית, ועל התרבות הישראלית. יצירתו נכנסה לקאנון הספרותי העברי, והיא נלמדת בבתי הספר היסודיים והתיכוניים ונחקרת באוניברסיטאות.

 

ביאליק השתייך ואף ייצג בתפיסותיו את דור המשכילים מתנועת ההשכלה שהתנגשה עם העולם הרבני המסורתי בגלות שהיה בלתי ניתן לערער עד להתרחשותו של תהליך זה.

ביאליק מייצג בדמותו ובחייו כמו גם ביצירותיו את חווית ההתנתקות מבית המדרש הישן, מן המסורת היהודית ומעולם שמירת המצוות ואת המאבק הבלתי פוסק בין ‘משמרים’ ל’מחדשים’.

חוויה הזו טבעה את חותמה העמוק על הספרות העברית החדשה, הפרוזה והשירה ועל הזהות החדשה המתעצבת של העם היהודי בצל החילון היהודי המודרני.

תקופת ההשכלה והשלכותיה מעלה את השאלה האם ההתנתקות מן המסורת היהודית הייתה מוחלטת או שנימיה עדיין פעפעו בנפשם של המשכילים בכלל ובנפשו של ביאליק בפרט.

 

שאלת המחקר תבקש לבדוק: מהו יחסו של ביאליק אל החינוך המסורתי של ילדותו? וכיצד יחס זה השפיע על שירתו?

בכתביו הרבים של ביאליק ניתן למצא עדויות רבות להשפעת החינוך המסורתי עליו, וניכר כי  החוויות, הלמידה וכל אשר ספג בישיבה השפיעו על דמותו, על נפשו ועל יצירותיו.

הדואליות הקיימת בין עולמו הפנימי השואף לספוג אופקים רחבים לצד השפעת החינוך המסורתי עליו, מתבטאת ביצירות שייבחנו במסגרת שאלת המחקר באמצעות מוטיבים שונים שיודגמו במהלך העבודה.

 

לצורך המענה והדיון בשאלת המחקר המבקשת לבחון את יחסו של ביאליק אל החינוך המסורתי של ילדותו? וכיצד יחס זה השפיע על שירתו? ייעשה שימוש בסקירת ספרות. כאשר החלק הראשון של העבודה יבקש לנתח ולתאר את דמותו רבת הפנים ותציג ותציין אנשים שהשפיעו עליו ואירועים בחייו המעידים על תהיותיו והדילמות שרחשו בתוכו באשר ליחסו האישי כלפי הדת. החלק השני של העבודה יבקש לבחון ולנתח את השפעת יחסו של ביאליק את הדת ביצירותיו , תוך התמקדות בשלושה מהם: ”לבדי”, ”לפני ארון הספרים”, ו”המתמיד”.

 

תוכן העניינים

מבוא ……………………………………………………………………………….. -3-
חלק א’ – ביאליק – דמותו, אנשים ואירועים בחייו………………………….. -4-
ארבע פנים – מכתב לקלוזנר …………………………………………………. -4-
תחילתן של התהיות – ‘תקופת התהפוכות’………………………………….. -5-
ישיבת וילוז’ין ………………………………………………………………… -7-
ביאליק ואחד העם ……………………………………………………………-9-
חלק ב’ – ביטוי יחסו של ביאליק לדת בשירתו……………………………. -11-
‘לבדי’ ……………………………………………………………………………-11-
‘לפני ארון הספרים’ ………………………………………………………….. -13-
‘המתמיד’ …………………………………………………………………….. -16-
דיון, סיכום ומסקנות …………………………………………………………… -18-
ביבליוגרפיה ………………………………………………………………………. -20-

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון ביאליק ויחסו לדת”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

חיים נחמן ביאליק נחשב בתרבות הישראלית כמשורר הלאומי של ישראל. ביאליק היה משורר, סופר, כותב מסות, מתרגם ועורך. דמותו ויצירותיו השפיעו רבות על התרבות היהודית המודרנית, ועל התרבות הישראלית. יצירתו נכנסה לקאנון הספרותי העברי, והיא נלמדת בבתי הספר היסודיים והתיכוניים ונחקרת באוניברסיטאות.

 

ביאליק השתייך ואף ייצג בתפיסותיו את דור המשכילים מתנועת ההשכלה שהתנגשה עם העולם הרבני המסורתי בגלות שהיה בלתי ניתן לערער עד להתרחשותו של תהליך זה.

ביאליק מייצג בדמותו ובחייו כמו גם ביצירותיו את חווית ההתנתקות מבית המדרש הישן, מן המסורת היהודית ומעולם שמירת המצוות ואת המאבק הבלתי פוסק בין ‘משמרים’ ל’מחדשים’.

חוויה הזו טבעה את חותמה העמוק על הספרות העברית החדשה, הפרוזה והשירה ועל הזהות החדשה המתעצבת של העם היהודי בצל החילון היהודי המודרני.

תקופת ההשכלה והשלכותיה מעלה את השאלה האם ההתנתקות מן המסורת היהודית הייתה מוחלטת או שנימיה עדיין פעפעו בנפשם של המשכילים בכלל ובנפשו של ביאליק בפרט.

 

שאלת המחקר תבקש לבדוק: מהו יחסו של ביאליק אל החינוך המסורתי של ילדותו? וכיצד יחס זה השפיע על שירתו?

בכתביו הרבים של ביאליק ניתן למצא עדויות רבות להשפעת החינוך המסורתי עליו, וניכר כי  החוויות, הלמידה וכל אשר ספג בישיבה השפיעו על דמותו, על נפשו ועל יצירותיו.

הדואליות הקיימת בין עולמו הפנימי השואף לספוג אופקים רחבים לצד השפעת החינוך המסורתי עליו, מתבטאת ביצירות שייבחנו במסגרת שאלת המחקר באמצעות מוטיבים שונים שיודגמו במהלך העבודה.

 

לצורך המענה והדיון בשאלת המחקר המבקשת לבחון את יחסו של ביאליק אל החינוך המסורתי של ילדותו? וכיצד יחס זה השפיע על שירתו? ייעשה שימוש בסקירת ספרות. כאשר החלק הראשון של העבודה יבקש לנתח ולתאר את דמותו רבת הפנים ותציג ותציין אנשים שהשפיעו עליו ואירועים בחייו המעידים על תהיותיו והדילמות שרחשו בתוכו באשר ליחסו האישי כלפי הדת. החלק השני של העבודה יבקש לבחון ולנתח את השפעת יחסו של ביאליק את הדת ביצירותיו , תוך התמקדות בשלושה מהם: ”לבדי”, ”לפני ארון הספרים”, ו”המתמיד”.

 

תוכן העניינים

מבוא ……………………………………………………………………………….. -3-
חלק א’ – ביאליק – דמותו, אנשים ואירועים בחייו………………………….. -4-
ארבע פנים – מכתב לקלוזנר …………………………………………………. -4-
תחילתן של התהיות – ‘תקופת התהפוכות’………………………………….. -5-
ישיבת וילוז’ין ………………………………………………………………… -7-
ביאליק ואחד העם ……………………………………………………………-9-
חלק ב’ – ביטוי יחסו של ביאליק לדת בשירתו……………………………. -11-
‘לבדי’ ……………………………………………………………………………-11-
‘לפני ארון הספרים’ ………………………………………………………….. -13-
‘המתמיד’ …………………………………………………………………….. -16-
דיון, סיכום ומסקנות …………………………………………………………… -18-
ביבליוגרפיה ………………………………………………………………………. -20-

299.00 

סמינריון ביאליק ויחסו לדת

מידע נוסף

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.