(15/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון האביב הערבי בסוריה כמקרה בוחן למודל מאזן מדינה לאום

מבוא

את ההתקוממות בסוריה יש להבין במונחים חברתיים, כלכליים, אקלימיים, וסביבתיים ארוכי טווח משמעותיים אשר ערערו את הסדר החברתי במדינה, ולא רק כהתקוממות עממית כנגד שלטון ברוטאלי ועושק.

קיימות סיבות רבות אשר גרמו לפרוץ שרשרת ההפיכות וההפגנות ההמוניות חסרות התקדים כנגד השליטים בכל רחבי העולם הערבי, המכונות בשם “האביב הערבי”. “האביב הערבי” לא נגרם אך ורק מסיבות פוליטיות וחברתיות (שיעורי האבטלה העצומים בקרב הצעירים ובוגרי האוניברסיטאות, שחיתות השלטונות, מדיניות הדיכוי שלהן כנגד ההמונים ועוד), אלא גם מסיבות סביבתיות, אקלימיות וכתוצאה מגידול ומצפיפות אוכלוסין. כשהמרכזיות מביניהן הן, שינויי האקלים שגרמו להאמרת מחירי המזון, פגיעה בזכויות האזרחים לשימוש במשאבי הטבע ולסביבה נקייה והשחיתות הנובעת מחוסר ניהול תקין של משאבי הטבע ברוב מדינות העולם הערבי. לכן, מהאספקט הסביבתי, מטרת ההפיכות הייתה להחזיר את השליטה על משאבי הטבע לידי העם (טרדמן,  2012).

אי הצלחתו של בשאר אסד להוזיל את מחירי מוצרי המזון הבסיסיים, שבאה לידי ביטוי בהאמרת המחירים בשיעור של 25% – 30%, הביא את ההמונים לראות עד כמה מושחת מיסודו וחלש הוא שלטונו של בשאר אסד והיה אחד מהגורמים המידיים שהוציא את ההמונים לרחובות ‘דרעא’ והביא להתפשטות ההפגנות ההמוניות כנגד המשטר לרחובות יתר הערים הגדולות בסוריה במרץ 2011. (שם)

מסקירת הגורמים הסביבתיים והאקלימיים לפרוץ ההתקוממות בסוריה, ניתן למצוא קשר ישיר בין שינויי האקלים והשפעתם על האוכלוסייה החקלאית בדרום ובצפון מזרח המדינה לבין היותם האזורים הראשונים בהם החלה ההתקוממות נגד משטרו של בשאר אסד, אשר לא הצליח לספק את צרכיהם הבסיסיים.

אם כך, נדמה כי אם בשאר אסד ישרוד את ההתקוממות נגדו וימשיך לשלוט בסוריה, הוא ייאלץ לתת את הדעת כיצד להתמודד מול שינויי האקלים וכיצד לספק את הצרכים הבסיסיים של ההמונים. מאחר ואסד רואה בשינויי האקלים ובגורם הסביבתי איום על שלטונו, הוא עיגן בחוק את הרגולציה של החקלאות האורגנית בסוריה בינואר 2012 על מנת לנסות ולהבטיח את בטחון המזון במדינה.

מטרת העבודה להציג את הסכסוך האלים שפרץ בין העם הסורי ובכללם המורדים לבין ממשלת סוריה במסגרת המודל של מאזן מדינה לאום. לדעתי ניתן לראות בסכסוך בין העם הסורי לממשלת סוריה כראיה למקרים בהם חוסר ההלימה בין מדינה או אזור טריטוריאלי לבין קבוצת הלאום או קבוצת הלאומים המשתייכים לאותו האזור, מוביל להתפרצותו של מאבק אלים.

 

תוכן עניינים
א. מבוא: 2 – 3
ב. הסיבות למלחמה ושלום לפי הגישות המתחרות . 4- 10
ריאליזם
ליברליזם
הסבר חלופי – מודל מאזן מדינה לאום:
ג. הרקע לאביב הערבי בסוריה. 15
הרקע למחלוקת:
המאבק ודרכי פעולה:
ד. בחינת ‘האביב הערבי’ בראי הגישות השונות: 20
הגישה הריאליסטית:
הגישה הליברלית:
מודל מאזן מדינה לאום:18
ה. הגורמים מערכתיים 24
ו. סיכום: 29 – 28
ז. ביבליוגרפיה: 30 – 31

מידע נוסף

מספר עמודים

31

מקורות בעברית

9

מקורות באנגלית

5

מקורות עיתונות/אתרים

4

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון האביב הערבי בסוריה כמקרה בוחן למודל מאזן מדינה לאום”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

את ההתקוממות בסוריה יש להבין במונחים חברתיים, כלכליים, אקלימיים, וסביבתיים ארוכי טווח משמעותיים אשר ערערו את הסדר החברתי במדינה, ולא רק כהתקוממות עממית כנגד שלטון ברוטאלי ועושק.

קיימות סיבות רבות אשר גרמו לפרוץ שרשרת ההפיכות וההפגנות ההמוניות חסרות התקדים כנגד השליטים בכל רחבי העולם הערבי, המכונות בשם “האביב הערבי”. “האביב הערבי” לא נגרם אך ורק מסיבות פוליטיות וחברתיות (שיעורי האבטלה העצומים בקרב הצעירים ובוגרי האוניברסיטאות, שחיתות השלטונות, מדיניות הדיכוי שלהן כנגד ההמונים ועוד), אלא גם מסיבות סביבתיות, אקלימיות וכתוצאה מגידול ומצפיפות אוכלוסין. כשהמרכזיות מביניהן הן, שינויי האקלים שגרמו להאמרת מחירי המזון, פגיעה בזכויות האזרחים לשימוש במשאבי הטבע ולסביבה נקייה והשחיתות הנובעת מחוסר ניהול תקין של משאבי הטבע ברוב מדינות העולם הערבי. לכן, מהאספקט הסביבתי, מטרת ההפיכות הייתה להחזיר את השליטה על משאבי הטבע לידי העם (טרדמן,  2012).

אי הצלחתו של בשאר אסד להוזיל את מחירי מוצרי המזון הבסיסיים, שבאה לידי ביטוי בהאמרת המחירים בשיעור של 25% – 30%, הביא את ההמונים לראות עד כמה מושחת מיסודו וחלש הוא שלטונו של בשאר אסד והיה אחד מהגורמים המידיים שהוציא את ההמונים לרחובות ‘דרעא’ והביא להתפשטות ההפגנות ההמוניות כנגד המשטר לרחובות יתר הערים הגדולות בסוריה במרץ 2011. (שם)

מסקירת הגורמים הסביבתיים והאקלימיים לפרוץ ההתקוממות בסוריה, ניתן למצוא קשר ישיר בין שינויי האקלים והשפעתם על האוכלוסייה החקלאית בדרום ובצפון מזרח המדינה לבין היותם האזורים הראשונים בהם החלה ההתקוממות נגד משטרו של בשאר אסד, אשר לא הצליח לספק את צרכיהם הבסיסיים.

אם כך, נדמה כי אם בשאר אסד ישרוד את ההתקוממות נגדו וימשיך לשלוט בסוריה, הוא ייאלץ לתת את הדעת כיצד להתמודד מול שינויי האקלים וכיצד לספק את הצרכים הבסיסיים של ההמונים. מאחר ואסד רואה בשינויי האקלים ובגורם הסביבתי איום על שלטונו, הוא עיגן בחוק את הרגולציה של החקלאות האורגנית בסוריה בינואר 2012 על מנת לנסות ולהבטיח את בטחון המזון במדינה.

מטרת העבודה להציג את הסכסוך האלים שפרץ בין העם הסורי ובכללם המורדים לבין ממשלת סוריה במסגרת המודל של מאזן מדינה לאום. לדעתי ניתן לראות בסכסוך בין העם הסורי לממשלת סוריה כראיה למקרים בהם חוסר ההלימה בין מדינה או אזור טריטוריאלי לבין קבוצת הלאום או קבוצת הלאומים המשתייכים לאותו האזור, מוביל להתפרצותו של מאבק אלים.

 

תוכן עניינים
א. מבוא: 2 – 3
ב. הסיבות למלחמה ושלום לפי הגישות המתחרות . 4- 10
ריאליזם
ליברליזם
הסבר חלופי – מודל מאזן מדינה לאום:
ג. הרקע לאביב הערבי בסוריה. 15
הרקע למחלוקת:
המאבק ודרכי פעולה:
ד. בחינת ‘האביב הערבי’ בראי הגישות השונות: 20
הגישה הריאליסטית:
הגישה הליברלית:
מודל מאזן מדינה לאום:18
ה. הגורמים מערכתיים 24
ו. סיכום: 29 – 28
ז. ביבליוגרפיה: 30 – 31

299.00 

סמינריון האביב הערבי בסוריה כמקרה בוחן למודל מאזן מדינה לאום

מידע נוסף

מספר עמודים

31

מקורות בעברית

9

מקורות באנגלית

5

מקורות עיתונות/אתרים

4

סמינריון האביב הערבי בסוריה כמקרה בוחן למודל מאזן מדינה לאום

מידע נוסף

מספר עמודים

31

מקורות בעברית

9

מקורות באנגלית

5

מקורות עיתונות/אתרים

4

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.