(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון המהפכה החוקתית והאקטיביזם השיפוטי בדיני עבודה, בדגש על זכויות היסוד, חקיקת המגן ועקרונות יחסי עובד מעביד

מבוא

בעידן של המהפכה החוקתית מאז שנות ה-90, במסגרתה יצאו לאוויר העולם, שני חוקי יסוד חדשים הבאים לשרת את זכויות האדם והאזרח, חוק יסוד: חופש העיסוקוחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (להלן: “חוקי היסוד”), הננו רואים השלכות רבות גם למשפט העבודה.

משפט העבודה, ובמסגרתו חקיקת המגן, נועדו להגן בעיקר על העובד המוחלש מפני מעביד שכוחו על העובד רב ביותר. חקיקת המגן נועדה להבטיח כי העובד יהא זכאי לזכויות מעוגנות באופן קוגנטי, גם אם הוא בחר לוותר עליהם בדרך אחרת. כך למשל, לא ניתן יהיה לוותר על שכר מינימום, על תשלום בעד שעות נוספות, קבלת ימי מחלה וימי חופשה, שוויון הזדמנויות בעבודה, שכר שווה לעובד ולעובדת וכיו”ב.

המהפכה החוקתית הביאה עמה שני חוקים המשרתים באופן ברור את זכויות העובד וכן הפרשנות המרחיבה של החקיקה הנורמטיבית, במסגרת “האקטיביזם השיפוטי”, נותנת יד רחבה לביטוי נכון ורצוי של זכויות האדם ובמסגרת, גם זכויות העובד.

בהמשך הדברים שיובאו במסגרת כתב זה, תובא ביקורת גם לכוחו של בית המשפט בהרחבת הפרשנות באמצעות אקטיביזם שיפוטי ויובהר כי גם כאן לא תמיד העובד נמצא עם ידו על העליונה.

אולם, בראשית ועיקרי הדברים יובהר להלן, כי העובד זכאי, במסגרת לזכויות האדם שעוגנו כחקיקה נורמטיבית במהלך חקיקת שני חוקי היסוד, לזכויות יסוד נרחבות ורבות.

טול למשל, את זכות הקניין, עובד רשאי להקים עסק עצמאי או להיות שכיר ולהשתכר בכבוד על מנת לצבור לעצמו רכוש ובטחון כלכלי. זכות היסוד לכבוד, מאפשרת לעובד לקבל שוויון הזדמנויות בעבודה, להימנע מאפליה ולדרוש אפליה מתקנת ואף מגביר את הניסיון לשוויון בין נשים לגברים בזכויות אלה, בין היתר בגובה השכר, בייחוד כאשר הננו יודעים באופן ברור כי נשים כיום ובכלל משתכרות בשכר נמוך יותר בהרבה מגברים.

קיימים מקרים רבים ומוכרים בפסיקה בהן תובעת אישה הנוהגת לבצע את אותן עבודות כמו גבר העובד בדיוק באותו תפקיד, אשר משתכר בשכר גבוה ממנה, ותובעות לקבלת סעד של שכר שווה. כך למשל, פסק דין מוכר בדיני עבודה, בעניין עובדת שכירה בהום סנטר, אשר השתכרה בשכר נמוך מגבר שעבד בדיוק באותה עבודה. או מקרה אחר בו הוגדר תפקידה של אישה כ-“מזכירה” או “פקידה” לעומת גבר שהוגדר תפקידו “מנהל משרד” וזכה לשכר גבוה יותר.

 

 

תוכן עניינים
1. מבוא – 3-5
2. דיון בנושא חוק יסוד: חופש העיסוק-6-10
3. דיון בנושא חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – 11-16
4. דיון בנושא חקיקת המגן.-17-22
5. דיון בנושא יחסי עובד ומעביד-23-26
6. סיכום-27-29

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מקורות

55

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון המהפכה החוקתית והאקטיביזם השיפוטי בדיני עבודה, בדגש על זכויות היסוד, חקיקת המגן ועקרונות יחסי עובד מעביד”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בעידן של המהפכה החוקתית מאז שנות ה-90, במסגרתה יצאו לאוויר העולם, שני חוקי יסוד חדשים הבאים לשרת את זכויות האדם והאזרח, חוק יסוד: חופש העיסוקוחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (להלן: “חוקי היסוד”), הננו רואים השלכות רבות גם למשפט העבודה.

משפט העבודה, ובמסגרתו חקיקת המגן, נועדו להגן בעיקר על העובד המוחלש מפני מעביד שכוחו על העובד רב ביותר. חקיקת המגן נועדה להבטיח כי העובד יהא זכאי לזכויות מעוגנות באופן קוגנטי, גם אם הוא בחר לוותר עליהם בדרך אחרת. כך למשל, לא ניתן יהיה לוותר על שכר מינימום, על תשלום בעד שעות נוספות, קבלת ימי מחלה וימי חופשה, שוויון הזדמנויות בעבודה, שכר שווה לעובד ולעובדת וכיו”ב.

המהפכה החוקתית הביאה עמה שני חוקים המשרתים באופן ברור את זכויות העובד וכן הפרשנות המרחיבה של החקיקה הנורמטיבית, במסגרת “האקטיביזם השיפוטי”, נותנת יד רחבה לביטוי נכון ורצוי של זכויות האדם ובמסגרת, גם זכויות העובד.

בהמשך הדברים שיובאו במסגרת כתב זה, תובא ביקורת גם לכוחו של בית המשפט בהרחבת הפרשנות באמצעות אקטיביזם שיפוטי ויובהר כי גם כאן לא תמיד העובד נמצא עם ידו על העליונה.

אולם, בראשית ועיקרי הדברים יובהר להלן, כי העובד זכאי, במסגרת לזכויות האדם שעוגנו כחקיקה נורמטיבית במהלך חקיקת שני חוקי היסוד, לזכויות יסוד נרחבות ורבות.

טול למשל, את זכות הקניין, עובד רשאי להקים עסק עצמאי או להיות שכיר ולהשתכר בכבוד על מנת לצבור לעצמו רכוש ובטחון כלכלי. זכות היסוד לכבוד, מאפשרת לעובד לקבל שוויון הזדמנויות בעבודה, להימנע מאפליה ולדרוש אפליה מתקנת ואף מגביר את הניסיון לשוויון בין נשים לגברים בזכויות אלה, בין היתר בגובה השכר, בייחוד כאשר הננו יודעים באופן ברור כי נשים כיום ובכלל משתכרות בשכר נמוך יותר בהרבה מגברים.

קיימים מקרים רבים ומוכרים בפסיקה בהן תובעת אישה הנוהגת לבצע את אותן עבודות כמו גבר העובד בדיוק באותו תפקיד, אשר משתכר בשכר גבוה ממנה, ותובעות לקבלת סעד של שכר שווה. כך למשל, פסק דין מוכר בדיני עבודה, בעניין עובדת שכירה בהום סנטר, אשר השתכרה בשכר נמוך מגבר שעבד בדיוק באותה עבודה. או מקרה אחר בו הוגדר תפקידה של אישה כ-“מזכירה” או “פקידה” לעומת גבר שהוגדר תפקידו “מנהל משרד” וזכה לשכר גבוה יותר.

 

 

תוכן עניינים
1. מבוא – 3-5
2. דיון בנושא חוק יסוד: חופש העיסוק-6-10
3. דיון בנושא חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – 11-16
4. דיון בנושא חקיקת המגן.-17-22
5. דיון בנושא יחסי עובד ומעביד-23-26
6. סיכום-27-29

299.00 

סמינריון המהפכה החוקתית והאקטיביזם השיפוטי בדיני עבודה, בדגש על זכויות היסוד, חקיקת המגן ועקרונות יחסי עובד מעביד

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מקורות

55

שנת הגשה

2013

סמינריון המהפכה החוקתית והאקטיביזם השיפוטי בדיני עבודה, בדגש על זכויות היסוד, חקיקת המגן ועקרונות יחסי עובד מעביד

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מקורות

55

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.