(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון- השפעת ההגירה וקשיי הקליטה על התנהגות עבריינית בקרב מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר

מבוא

מטרת עבודה זו היא כדי לבחון באמצעות מחקרים ונתונים רשמיים ,את שיעור ודפוס העבריינות בקרב העולים והמניעים החברתיים –תרבותיים שהובילו אותם לכך, על צמת לעמוד על האופן שבו מתבטא הקשר בין היגרה לפשיעה.

עולי ברית המועצות לשעבר שבאו בשנות ה-90 (העלייה הגדולה),מהווים כ-12% מאוכלוסיית ישראל וביחד עם עולי שנות ה-70 הם מהווים כחמישית מאוכלוסיית ישראל( לשם, וליסק, 2010).

אין כל צל של ספק שהעלייה מברית המועצות תרמה את תרומתה לכלכה והתרבות הישראלית ,אך אי אפשר להתעלם מהפן השלילי שהביאה עמה, כמו עבריינות, סמים ,אלימות, זנות וכדומה.

למרות שהזנות ,עבריינות והאלימות היו קיימים כבר בחברה הישראלית ,יש הרואים עלייה מסוימת בתופעות אלו בעקבות העלייה מברית המועצות.

מחקר אודות הקשר בין עבריינות והגירה ,מחייב אפוא להביא בחשבון גם את המניעים להתנהגות זו וגם את הלכי הרוח בחברה הסובבת אותו, לשם כך העבודה פותחת ברקע ספרותי שמאפיים את תופעת ההגירה ואת תהליך וקשיי הקליטה בחברה הישראלית והאופן בו גלי העלייה התקבלו על ידי החברה הישראלית, כחברה קולטת וכיצד זה השפיעה על תהליך ההטמעה והשילוב בחברה הישראלית.

בנוסף נעמוד על הקשר התיאורטי בין הגירה לפשיעה ,בכדי להבין את התפתחות תת התרבות העבריינית בקרב עולים ומהגרים בחברה הקולטת.

שאלת המחקר בעבודה הנה, כיצד משפיעים קשיי ההגירה והקליטה בישראל על התנהגות עבריינית בקרב מהגרים מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר? ניתן להניח כי הסיטואציה המורכבת שנוצרה ואיתה נאלצו להתמודד העולים, שבה הם מצויים בין הצורך והרצון לשמור על תרבות, זהות ומקורות ארץ מוצאם לבין הרצון העז להשתלב ולהשתייך בחברה הישראלית ומצב זה מוביל לקונפליקט גדול אשר לבסוף עשוי לפעול כזרז להתנהגות עבריינית ולסטייה חברתית.

מחלקת המחקר של משטרת ישראל ,נתוני שב”ס ,הכנסת, סקירת עיתונות וגורמים נוספים ,אוספים נתונים אודות הפשיעה.

הנתונים הרשמיים הללו אמורים לספק רק תמונה כללית, על סוגי העבירות ועל מגמות הפשיעה, עם זאת במציאות המשתנה ,המידע שניתן להשיג על הממדים האמתיים של הפשיעה מנתונים אלה מוגבל.

שיעורי העבריינות  לפעמים לא מובחנים בין עולים מארצות מוצא שונות וישנו ניפוח ממדי הפשיעה על ידי התקשורת וגורמים נוספים ,שבעקבות כך קשה מאד לכמת ולחשב את שיעור העבריינות .

היקף הפשיעה בקרב המהגרים דוברי הרוסית גדול יחסית לשיעורם באוכלוסייה ושונה מזה שבקרב אוכלוסיות עברייניות ותיקות שמתחשבים בקשיים הרבים בהם נתקלת עלייה זו, הן מבחינה תרבותית (ניסיון התאקלמות בחברה החדשה).

עבודה זו תנתח תוכן המתבסס על הפרדיגמה של  מחקר איכותני ותיעזר גם במחקרים ,נתונים סטטיסטיים ,עיבוד נתונים פשיעה של משטרת ישראל ודיוני ועדות הכנסת.

שאלת המחקר: כיצד משפיעים קשיי ההגירה והקליטה בישראל על התנהגות עבריינית בקרב מהגרים מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר?

 

תוכן העניינים

השפעת ההגירה וקשיי הקליטה על התנהגות עבריינית בקרב מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר. 1
תוכן העניינים 2
מבוא: 3
סקירת ספרות 5
תופעת ההגירה 8
סיבות להגירה 9
ההגירה (עליה) מברית המועצות לשעבר 11
פשיעה כללית בקרב מהגרים: 16
עבריינות נוער כללי 18
עבריינות נוער מהגר מברה”מ 21
סיכום ומסקנות 24
ביבליוגרפיה 26

 

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מקורות בעברית

22

מקורות באנגלית

10

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון- השפעת ההגירה וקשיי הקליטה על התנהגות עבריינית בקרב מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

מטרת עבודה זו היא כדי לבחון באמצעות מחקרים ונתונים רשמיים ,את שיעור ודפוס העבריינות בקרב העולים והמניעים החברתיים –תרבותיים שהובילו אותם לכך, על צמת לעמוד על האופן שבו מתבטא הקשר בין היגרה לפשיעה.

עולי ברית המועצות לשעבר שבאו בשנות ה-90 (העלייה הגדולה),מהווים כ-12% מאוכלוסיית ישראל וביחד עם עולי שנות ה-70 הם מהווים כחמישית מאוכלוסיית ישראל( לשם, וליסק, 2010).

אין כל צל של ספק שהעלייה מברית המועצות תרמה את תרומתה לכלכה והתרבות הישראלית ,אך אי אפשר להתעלם מהפן השלילי שהביאה עמה, כמו עבריינות, סמים ,אלימות, זנות וכדומה.

למרות שהזנות ,עבריינות והאלימות היו קיימים כבר בחברה הישראלית ,יש הרואים עלייה מסוימת בתופעות אלו בעקבות העלייה מברית המועצות.

מחקר אודות הקשר בין עבריינות והגירה ,מחייב אפוא להביא בחשבון גם את המניעים להתנהגות זו וגם את הלכי הרוח בחברה הסובבת אותו, לשם כך העבודה פותחת ברקע ספרותי שמאפיים את תופעת ההגירה ואת תהליך וקשיי הקליטה בחברה הישראלית והאופן בו גלי העלייה התקבלו על ידי החברה הישראלית, כחברה קולטת וכיצד זה השפיעה על תהליך ההטמעה והשילוב בחברה הישראלית.

בנוסף נעמוד על הקשר התיאורטי בין הגירה לפשיעה ,בכדי להבין את התפתחות תת התרבות העבריינית בקרב עולים ומהגרים בחברה הקולטת.

שאלת המחקר בעבודה הנה, כיצד משפיעים קשיי ההגירה והקליטה בישראל על התנהגות עבריינית בקרב מהגרים מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר? ניתן להניח כי הסיטואציה המורכבת שנוצרה ואיתה נאלצו להתמודד העולים, שבה הם מצויים בין הצורך והרצון לשמור על תרבות, זהות ומקורות ארץ מוצאם לבין הרצון העז להשתלב ולהשתייך בחברה הישראלית ומצב זה מוביל לקונפליקט גדול אשר לבסוף עשוי לפעול כזרז להתנהגות עבריינית ולסטייה חברתית.

מחלקת המחקר של משטרת ישראל ,נתוני שב”ס ,הכנסת, סקירת עיתונות וגורמים נוספים ,אוספים נתונים אודות הפשיעה.

הנתונים הרשמיים הללו אמורים לספק רק תמונה כללית, על סוגי העבירות ועל מגמות הפשיעה, עם זאת במציאות המשתנה ,המידע שניתן להשיג על הממדים האמתיים של הפשיעה מנתונים אלה מוגבל.

שיעורי העבריינות  לפעמים לא מובחנים בין עולים מארצות מוצא שונות וישנו ניפוח ממדי הפשיעה על ידי התקשורת וגורמים נוספים ,שבעקבות כך קשה מאד לכמת ולחשב את שיעור העבריינות .

היקף הפשיעה בקרב המהגרים דוברי הרוסית גדול יחסית לשיעורם באוכלוסייה ושונה מזה שבקרב אוכלוסיות עברייניות ותיקות שמתחשבים בקשיים הרבים בהם נתקלת עלייה זו, הן מבחינה תרבותית (ניסיון התאקלמות בחברה החדשה).

עבודה זו תנתח תוכן המתבסס על הפרדיגמה של  מחקר איכותני ותיעזר גם במחקרים ,נתונים סטטיסטיים ,עיבוד נתונים פשיעה של משטרת ישראל ודיוני ועדות הכנסת.

שאלת המחקר: כיצד משפיעים קשיי ההגירה והקליטה בישראל על התנהגות עבריינית בקרב מהגרים מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר?

 

תוכן העניינים

השפעת ההגירה וקשיי הקליטה על התנהגות עבריינית בקרב מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר. 1
תוכן העניינים 2
מבוא: 3
סקירת ספרות 5
תופעת ההגירה 8
סיבות להגירה 9
ההגירה (עליה) מברית המועצות לשעבר 11
פשיעה כללית בקרב מהגרים: 16
עבריינות נוער כללי 18
עבריינות נוער מהגר מברה”מ 21
סיכום ומסקנות 24
ביבליוגרפיה 26

 

299.00 

סמינריון- השפעת ההגירה וקשיי הקליטה על התנהגות עבריינית בקרב מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מקורות בעברית

22

מקורות באנגלית

10

סמינריון- השפעת ההגירה וקשיי הקליטה על התנהגות עבריינית בקרב מתבגרים עולי ברה”מ לשעבר

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מקורות בעברית

22

מקורות באנגלית

10

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.