(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון חשיפה למדיה אלקטרונית וקשיי שינה של ילדים

מבוא.

שנתם של ילדים מתקצרת במהלך העשורים האחרונים ומחקרים מגלים השפעות רבות יותר של חוסר שינה על תפקוד קוגניטיבי, התנהגותי וחברתי של ילדים Touchette, Petit, Seguin,) (Boivin, Tremblay & Montplaisir, 2007. אחד הגורמים להפרעות שינה, בין אם מדובר בהתארכות זמן ההירדמות, בהתעוררויות במהלך השינה או בקשיים בקימת הבוקר, היא החשיפה למדיה אלקטרונית. מחקרים גילו כי איכות השינה נפגעת באופן יחסי לחשיפה למדיה (Dworak, Schierl, Bruns & Strüder, 2007). המחקר הנוכחי מנסה לבחון אם  קיים קשר בין מידת השימוש במדיה אלקטרונית לדפוסי שינה בקרב ילדים וביתר פירוט: למשך ההירדמות, משך השינה הכולל והקושי להתעורר בבוקר. כמו כן מנסה המחקר הנוכחי לבחון אם קיים קשר בין דפוסי התנהגות של ההורים בקשר לחשיפה למדיה אלקטרונית ובין דפוסי השינה של ילדיהם וביתר פירוט: בין המצאות מכשיר טלוויזיה בחדר הילדים ובין צפייה בתכנים אלימים לקשיי שינה של הילדים. חשיבות המחקר היא בהיותו מיועד לבדוק קשרים אלה בגילאי טרום חובה, תקופת-גיל שלא נחקרה הרבה מבחינה זאת.

 

 

תוכן:
מבוא 1
סקירת ספרות 1
1. השינה ושלביה 1
2. השפעות חוסר שינה בילדות 3
3. גורמים לקשיי הירדמות והתעוררויות בשינה 5
3.1 מעורבות ההורים בהירדמות 5
3.2 השפעות שנת הצהריים בגנון ובמעון 6
3.3. מדיה אלקטרונית 7
3.3.1 השפעה על אורך השינה 7
3.3.2 מדיה אלקטרונית בחדר הילד, תכנים אלימים והשפעות
נוספות 11
4. שאלת והשערות המחקר 12
השיטה 12
ממצאים 15
דיון 18
ביבליוגרפיה I
נספחים IV
טבלאות:
1. תיאור התפלגות המדגם באמצעות המשתנים מגדר, מגדר הילד, גיל הילד, מצב משפחתי, מספר ילדים, השלכה (ממוצע, סטיית תקן, אחוז) 13
2. מטריצת ממוצעים וסטטיות תקן של הרגלי השימוש במדיה, אורך השינה, משך השינה ויקיצות במהלך הלילה 16
3. תוצאות מבחן t עבור בחינת ההבדלים בין ילדים שהוריהם מכניסים מכשיר טלוויזיה
לחדרם לבין הילדים שהוריהם אינם מכניסים מכשיר טלוויזיה לחדרם 17
4. תוצאות מבחן t עבור בחינת ההבדלים בין ילדים שהוריהם מתירים צפייה בתכנים
אלימים בטלוויזיה לבין הילדים שהוריהם אינם מתירים צפייה בתכנים אלימים בטלוויזיה.18

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

36

מספר עמודים

25

מקורות

22

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון חשיפה למדיה אלקטרונית וקשיי שינה של ילדים”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא.

שנתם של ילדים מתקצרת במהלך העשורים האחרונים ומחקרים מגלים השפעות רבות יותר של חוסר שינה על תפקוד קוגניטיבי, התנהגותי וחברתי של ילדים Touchette, Petit, Seguin,) (Boivin, Tremblay & Montplaisir, 2007. אחד הגורמים להפרעות שינה, בין אם מדובר בהתארכות זמן ההירדמות, בהתעוררויות במהלך השינה או בקשיים בקימת הבוקר, היא החשיפה למדיה אלקטרונית. מחקרים גילו כי איכות השינה נפגעת באופן יחסי לחשיפה למדיה (Dworak, Schierl, Bruns & Strüder, 2007). המחקר הנוכחי מנסה לבחון אם  קיים קשר בין מידת השימוש במדיה אלקטרונית לדפוסי שינה בקרב ילדים וביתר פירוט: למשך ההירדמות, משך השינה הכולל והקושי להתעורר בבוקר. כמו כן מנסה המחקר הנוכחי לבחון אם קיים קשר בין דפוסי התנהגות של ההורים בקשר לחשיפה למדיה אלקטרונית ובין דפוסי השינה של ילדיהם וביתר פירוט: בין המצאות מכשיר טלוויזיה בחדר הילדים ובין צפייה בתכנים אלימים לקשיי שינה של הילדים. חשיבות המחקר היא בהיותו מיועד לבדוק קשרים אלה בגילאי טרום חובה, תקופת-גיל שלא נחקרה הרבה מבחינה זאת.

 

 

תוכן:
מבוא 1
סקירת ספרות 1
1. השינה ושלביה 1
2. השפעות חוסר שינה בילדות 3
3. גורמים לקשיי הירדמות והתעוררויות בשינה 5
3.1 מעורבות ההורים בהירדמות 5
3.2 השפעות שנת הצהריים בגנון ובמעון 6
3.3. מדיה אלקטרונית 7
3.3.1 השפעה על אורך השינה 7
3.3.2 מדיה אלקטרונית בחדר הילד, תכנים אלימים והשפעות
נוספות 11
4. שאלת והשערות המחקר 12
השיטה 12
ממצאים 15
דיון 18
ביבליוגרפיה I
נספחים IV
טבלאות:
1. תיאור התפלגות המדגם באמצעות המשתנים מגדר, מגדר הילד, גיל הילד, מצב משפחתי, מספר ילדים, השלכה (ממוצע, סטיית תקן, אחוז) 13
2. מטריצת ממוצעים וסטטיות תקן של הרגלי השימוש במדיה, אורך השינה, משך השינה ויקיצות במהלך הלילה 16
3. תוצאות מבחן t עבור בחינת ההבדלים בין ילדים שהוריהם מכניסים מכשיר טלוויזיה
לחדרם לבין הילדים שהוריהם אינם מכניסים מכשיר טלוויזיה לחדרם 17
4. תוצאות מבחן t עבור בחינת ההבדלים בין ילדים שהוריהם מתירים צפייה בתכנים
אלימים בטלוויזיה לבין הילדים שהוריהם אינם מתירים צפייה בתכנים אלימים בטלוויזיה.18

299.00 

סמינריון חשיפה למדיה אלקטרונית וקשיי שינה של ילדים

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

36

מספר עמודים

25

מקורות

22

שנת הגשה

2014

סמינריון חשיפה למדיה אלקטרונית וקשיי שינה של ילדים

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

36

מספר עמודים

25

מקורות

22

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.