(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון- מדינת ישראל ואזרחיה הערבים :בין דמוקרטיה לביטחון.

תקציר

בשנת 1948 הוקמה מדינת ישראל(הכרזת העצמאות של דוד בן גוריון) באזור ערבי שנקרא ע”י הבריטים פלשתין. רבים מהערבים במקום אינם משלימים עם כך. כמיליארד מוסלמים בעולם ברובם הגדול אינם משלימים עם כך (אף כי באופן פאסיבי), בקו הראשון של מדינות העימות כ 120,000,000 איש ונוספה אליהם מעצמה אזורית אירן. לעומת זאת בישראל כיום כ- 8,000,000 תושבים, כ- 16% מהם ערבים מוסלמים. ביחסים מספריים כאלה ברור שקיימים ערבים בישראל המטפחים תקווה להשתלטות ערבית על ישראל. מהצד הישראלי חוששים רבים מאותו דבר עצמו. משנת 1967 קיים כיבוש ישראלי בשטחי יו”ש ורצועת עזה. הסכמי קמפ דיויד וההתנתקות מעזה היו מאורעות מכוננים בקריסת תיזת השלום בישראל ומבחינת הקרע בין יהודים לערבים. התוצאה היא לגיטימציה מוגברת ולעיתים בלתי דמוקרטית לפעילות של כוחות הביטחון במגזר הערבי. נבחנו שלושה מאורעות: ההתפרעויות של אוקטובר 2000, מלחמת לבנון השנייה ומבצע צוק איתן. מצאתי שכוחות הביטחון נהגו בצורה קשה ואפילו בלתי חוקית באוקטובר 2000. בשני האירועים האחרים שנבדקו לא מצאתי מידע על פעילות של כוחות הביטחון במגזר הערבי.

מבוא

במדינת ישראל ישנו מיעוט ערבי אשר מהווה כחמישית מכלל האזרחים במדינת ישראל .  הם נהנים מזכויות דמוקרטיות כמו כל אזרחי ישראל ,יש לערבים חופש תנועה , זכות לבחור ולהיבחר וכל זכות דמוקרטית פורמלית אחרת. אולם ישנם נושאים אשר בהם ישנה בעיה כמו נושא הגיוס לצה”ל וכמו כן גם מי שמתגייס מנוע מלשרת בתפקידים מסוימים ,גם מנהיגי המיעוט לא זכאים להיות חשופים לכל המידע שקשור לביטחון המדינה. לפיכך מתברר כי בכל מה שקשור לביטחון המדינה אין למיעוט זכויות דמוקרטיות שוות. .בעיה זו מחריפה בזמן לחימה של ישראל מול מדינת אויב או מול הפלסטינים .המיעוט הערבי בדרך כלל תומך בצד השני וזה גורם למתחים מול הרשויות בישראל ומול התושבים במדינה. למיעוט הערבי בישראל קל יותר להזדהות עם הערבים או המוסלמים גם אם הם נפגעים מהם פיזית כמו במלחמת לבנון השנייה. ישנו רצון ישראלי להעניק שיוון זכויות למיעוט הערבי באופן כללי אולם בזמן לחימה תוך שימוש בתקנות לשעת חירום או בנימוקי ביטחון שונים הבעיה מחריפה .מלחמת לבנון השנייה הוכיחה בעזרת סקרים שהערבים מכים בצד הערבי והם לא יכולים להוות גשר לסיום הסכסוך הבסיס לטענה זו הוא לפי מאמרו של סמוחה סמי מאוקטובר 2006 ” הערבים בישראל ומלחמת לבנון השנייה . המלחמה חשפה את אופייה השסוע של החברה בישראל בכל מה שקשור למיעוט הערבי .נקודת מפנה חשובה הייתה אירועי אוקטובר 2000 בהם ירו למוות כוחות הביטחון של ישראל ירי חי על מפגינים ערבים שהפרו את הסדר. אבדוק אם הדמוקרטיה נשמרת במצבי ביטחוניים. אבדוק את אשר קרה במהלך מבצע צוק איתן באותו הקשר.

בעבודה זו אבדוק עד כמה נשמרו זכויות אלו בזמן מלחמת לבנון השנייה ואשווה זאת לתקופה של אירועי אוקטובר 2000 וצוק איתן 2014. נבדוק את סוגיי העימותים  במסגרות הזמן השונות, מי האויב וכמובן האם ערביי ישראל היו מעורבים בעימות .

שאלת המחקר

באיזו מידה מתקיים השוויון במדינת ישראל לאזרחים הערבים המתגוררים בה בתקופות לחימה?

השערת המחקר

השוויון במדינת ישראל לאזרחים הערבים המתגוררים בה בתקופות לחימה מתקיים באופן חלקי.

מתודולוגיה

השאלה הכללית היא: האם המדינה שואפת להעניק שיוון אמתי לתושבים הערבים ושומרת על זכויותיהם לפי סטנדרטיים דמוקרטים.

המחקר מתמקד בפן הביטחוני. מה קורה לזכויותיהם הדמוקרטיות של הערבים במצבי לחימה והתנגשות אזרחית. האם חברת הרוב עמדה במבחן הדמוקרטי ביחסה למיעוט הערבי בזמן הלחימה? היחס של המדינה לעומת יחסם של התושבים למיעוט הערבי-האם אירגוני זכויות אדם פועלים למען המיעוט הערבי בזמן הלחימה.

אני בוחן את תקופת של מלחמת לבנון השנייה 2006 והמצב באותו זמן בישראל בישובים הערבים.  כמו כן אשווה למבצע “צוק איתן” 2014 ולאירועי אוקטובר 2000 כנקודות מפנה ביחס לאוכלוסייה הערבית בישראל.

אופן ההתנהגות של המגזר הערבי ומנהיגיו-האם יש רצון להרגיע את השטח או להבעיר אותו והאם היא לגיטימית.

אבדוק את הכנת המגזר למלחמת לבנון. מידת ההכנה של הערבים לעומת היהודים, הצלחת (או כישלון) ההגנה עליהם. חלקם בכך והאם בוצעו פעולות מכוונות מצד מערכת הביטחון להכשיל את הגנת המגזר הערבי במלחמת לבנון.

 

ראשי פרקים

מדינת ישראל ואזרחיה הערבים :בין דמוקרטיה לביטחון. 1
ראשי פרקים 2
תקציר: 4
מבוא 5
שאלת המחקר: 5
השערת מחקר: 5
מתודולוגיה: 5
סקר ספרות: 7
המיעוט הערבי: 7
ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל 7
המיעוט הדרוזי: 10
שמירה על זכויות התושבים הערבים לפי סטנדרטים דמוקרטיים: 10
תשתית תיאורטית בנוגע למיעוט שנחשד עוין ,ובנוגע לשוויון בין ערבים ליהודים: 11
מסמך החזון הערבי 11
תפיסת היהודים את מסמך החזון הערבי 12
העורף בישראל 14
בעיות במוכנות העורף הערבי במלחמת לבנון השנייה 14
דמוקרטיה וביטחון לאומי: 14
מצבים ביטחוניים: 15
אירועי אוקטובר 2000 15
מעצרי מעצרי שווא של האזרחים הערבים במהלך ולאחר מהומות אוקטובר 2000 16
אי העמדה לדין של השוטרים היהודים שירו לעבר המפגינים. 16
מלחמת לבנון השנייה 17
שמירה על ביטחונם של האזרחים הערבים 17
עמדת ערביי ישראל כלפי מלחמת לבנון השנייה 17
השוואה עם סכסוכים קודמים 18
מבצע “צוק איתן”. 19
היחס למיעוט הערבי בזמן מלחמה: 19
פעילות גורמי הביטחון בזמן לחימה-על מנת למצוא “גיס חמישי” ולנסות להבין את הלך הרוחות בציבור הערבי. 20
דיון 22
סיכום: 24
ביבליוגרפיה : 25

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות בעברית

28

מקורות עיתונות/אתרים

1

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון- מדינת ישראל ואזרחיה הערבים :בין דמוקרטיה לביטחון.”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

בשנת 1948 הוקמה מדינת ישראל(הכרזת העצמאות של דוד בן גוריון) באזור ערבי שנקרא ע”י הבריטים פלשתין. רבים מהערבים במקום אינם משלימים עם כך. כמיליארד מוסלמים בעולם ברובם הגדול אינם משלימים עם כך (אף כי באופן פאסיבי), בקו הראשון של מדינות העימות כ 120,000,000 איש ונוספה אליהם מעצמה אזורית אירן. לעומת זאת בישראל כיום כ- 8,000,000 תושבים, כ- 16% מהם ערבים מוסלמים. ביחסים מספריים כאלה ברור שקיימים ערבים בישראל המטפחים תקווה להשתלטות ערבית על ישראל. מהצד הישראלי חוששים רבים מאותו דבר עצמו. משנת 1967 קיים כיבוש ישראלי בשטחי יו”ש ורצועת עזה. הסכמי קמפ דיויד וההתנתקות מעזה היו מאורעות מכוננים בקריסת תיזת השלום בישראל ומבחינת הקרע בין יהודים לערבים. התוצאה היא לגיטימציה מוגברת ולעיתים בלתי דמוקרטית לפעילות של כוחות הביטחון במגזר הערבי. נבחנו שלושה מאורעות: ההתפרעויות של אוקטובר 2000, מלחמת לבנון השנייה ומבצע צוק איתן. מצאתי שכוחות הביטחון נהגו בצורה קשה ואפילו בלתי חוקית באוקטובר 2000. בשני האירועים האחרים שנבדקו לא מצאתי מידע על פעילות של כוחות הביטחון במגזר הערבי.

מבוא

במדינת ישראל ישנו מיעוט ערבי אשר מהווה כחמישית מכלל האזרחים במדינת ישראל .  הם נהנים מזכויות דמוקרטיות כמו כל אזרחי ישראל ,יש לערבים חופש תנועה , זכות לבחור ולהיבחר וכל זכות דמוקרטית פורמלית אחרת. אולם ישנם נושאים אשר בהם ישנה בעיה כמו נושא הגיוס לצה”ל וכמו כן גם מי שמתגייס מנוע מלשרת בתפקידים מסוימים ,גם מנהיגי המיעוט לא זכאים להיות חשופים לכל המידע שקשור לביטחון המדינה. לפיכך מתברר כי בכל מה שקשור לביטחון המדינה אין למיעוט זכויות דמוקרטיות שוות. .בעיה זו מחריפה בזמן לחימה של ישראל מול מדינת אויב או מול הפלסטינים .המיעוט הערבי בדרך כלל תומך בצד השני וזה גורם למתחים מול הרשויות בישראל ומול התושבים במדינה. למיעוט הערבי בישראל קל יותר להזדהות עם הערבים או המוסלמים גם אם הם נפגעים מהם פיזית כמו במלחמת לבנון השנייה. ישנו רצון ישראלי להעניק שיוון זכויות למיעוט הערבי באופן כללי אולם בזמן לחימה תוך שימוש בתקנות לשעת חירום או בנימוקי ביטחון שונים הבעיה מחריפה .מלחמת לבנון השנייה הוכיחה בעזרת סקרים שהערבים מכים בצד הערבי והם לא יכולים להוות גשר לסיום הסכסוך הבסיס לטענה זו הוא לפי מאמרו של סמוחה סמי מאוקטובר 2006 ” הערבים בישראל ומלחמת לבנון השנייה . המלחמה חשפה את אופייה השסוע של החברה בישראל בכל מה שקשור למיעוט הערבי .נקודת מפנה חשובה הייתה אירועי אוקטובר 2000 בהם ירו למוות כוחות הביטחון של ישראל ירי חי על מפגינים ערבים שהפרו את הסדר. אבדוק אם הדמוקרטיה נשמרת במצבי ביטחוניים. אבדוק את אשר קרה במהלך מבצע צוק איתן באותו הקשר.

בעבודה זו אבדוק עד כמה נשמרו זכויות אלו בזמן מלחמת לבנון השנייה ואשווה זאת לתקופה של אירועי אוקטובר 2000 וצוק איתן 2014. נבדוק את סוגיי העימותים  במסגרות הזמן השונות, מי האויב וכמובן האם ערביי ישראל היו מעורבים בעימות .

שאלת המחקר

באיזו מידה מתקיים השוויון במדינת ישראל לאזרחים הערבים המתגוררים בה בתקופות לחימה?

השערת המחקר

השוויון במדינת ישראל לאזרחים הערבים המתגוררים בה בתקופות לחימה מתקיים באופן חלקי.

מתודולוגיה

השאלה הכללית היא: האם המדינה שואפת להעניק שיוון אמתי לתושבים הערבים ושומרת על זכויותיהם לפי סטנדרטיים דמוקרטים.

המחקר מתמקד בפן הביטחוני. מה קורה לזכויותיהם הדמוקרטיות של הערבים במצבי לחימה והתנגשות אזרחית. האם חברת הרוב עמדה במבחן הדמוקרטי ביחסה למיעוט הערבי בזמן הלחימה? היחס של המדינה לעומת יחסם של התושבים למיעוט הערבי-האם אירגוני זכויות אדם פועלים למען המיעוט הערבי בזמן הלחימה.

אני בוחן את תקופת של מלחמת לבנון השנייה 2006 והמצב באותו זמן בישראל בישובים הערבים.  כמו כן אשווה למבצע “צוק איתן” 2014 ולאירועי אוקטובר 2000 כנקודות מפנה ביחס לאוכלוסייה הערבית בישראל.

אופן ההתנהגות של המגזר הערבי ומנהיגיו-האם יש רצון להרגיע את השטח או להבעיר אותו והאם היא לגיטימית.

אבדוק את הכנת המגזר למלחמת לבנון. מידת ההכנה של הערבים לעומת היהודים, הצלחת (או כישלון) ההגנה עליהם. חלקם בכך והאם בוצעו פעולות מכוונות מצד מערכת הביטחון להכשיל את הגנת המגזר הערבי במלחמת לבנון.

 

ראשי פרקים

מדינת ישראל ואזרחיה הערבים :בין דמוקרטיה לביטחון. 1
ראשי פרקים 2
תקציר: 4
מבוא 5
שאלת המחקר: 5
השערת מחקר: 5
מתודולוגיה: 5
סקר ספרות: 7
המיעוט הערבי: 7
ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל 7
המיעוט הדרוזי: 10
שמירה על זכויות התושבים הערבים לפי סטנדרטים דמוקרטיים: 10
תשתית תיאורטית בנוגע למיעוט שנחשד עוין ,ובנוגע לשוויון בין ערבים ליהודים: 11
מסמך החזון הערבי 11
תפיסת היהודים את מסמך החזון הערבי 12
העורף בישראל 14
בעיות במוכנות העורף הערבי במלחמת לבנון השנייה 14
דמוקרטיה וביטחון לאומי: 14
מצבים ביטחוניים: 15
אירועי אוקטובר 2000 15
מעצרי מעצרי שווא של האזרחים הערבים במהלך ולאחר מהומות אוקטובר 2000 16
אי העמדה לדין של השוטרים היהודים שירו לעבר המפגינים. 16
מלחמת לבנון השנייה 17
שמירה על ביטחונם של האזרחים הערבים 17
עמדת ערביי ישראל כלפי מלחמת לבנון השנייה 17
השוואה עם סכסוכים קודמים 18
מבצע “צוק איתן”. 19
היחס למיעוט הערבי בזמן מלחמה: 19
פעילות גורמי הביטחון בזמן לחימה-על מנת למצוא “גיס חמישי” ולנסות להבין את הלך הרוחות בציבור הערבי. 20
דיון 22
סיכום: 24
ביבליוגרפיה : 25

299.00 

סמינריון- מדינת ישראל ואזרחיה הערבים :בין דמוקרטיה לביטחון.

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות בעברית

28

מקורות עיתונות/אתרים

1

סמינריון- מדינת ישראל ואזרחיה הערבים :בין דמוקרטיה לביטחון.

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות בעברית

28

מקורות עיתונות/אתרים

1

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.