(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון קידום יכולת נרטיבית ושיחזור הסיפור באמצעות תיווך לספר אצל ילדים בגילאי 4

תקציר

התפתחות השפה והאוריינות הוא תהליך ארוך, המתפתח לאורך כל שנות חייו של האדם. השימוש בשפה לצורכי תקשורת מבשיל במהלך שנת החיים הראשונה, ונמצא בקשר עם התפתחות קוגניטיבית, חברתית, קשב משותף עם הזולת והבנת כוונות תקשורתיות ((Tomassello, 2003. התיווך, ככלי חינוכי, מבוסס על “תורת ההשתנות הקוגניטיבית”, הנקראת גם “תיאוריית הלמידה המתווכת” (פוירשטיין, 2003). על פי תיאוריה זו, הדמויות המחנכות משמשות כמתווכות בין הילדים לבין הסביבה, כאשר אחת המטרות היא לקשר בין החוויות הלימודיות של הילד ולהעניק להן משמעות (זיו, סמדג’ה וארם, 2011). אחת הדרכים האפשריות בהן מחנכים יכולים לבצע תיווך ולסייע באמצעותו להתפתחותם של ילדים הוא תיווך של קריאת ספר. תיווך העוסק בהיבטים מנטאליים של הסיפור תורם לילדים הן בהבנת הספר עצמו, והן בהבנה חברתית רחבה יותר (Peskin, 1996).

במחקר זה נבחן נושא התיווך לילדי גן בגילאי 4, דרך השפעת תיווך של קריאת ספר על ידי הגננת, על יכולות הילדים לאחר התיווך, בתחום שחזור הסיפור, הבנה והפקת נרטיב. השערות המחקר היו כי תיווך הגננת יקדם את הילדים בתחומי ההבנה, הפקת הנרטיב ושחזור הסיפור. אוכלוסיית המחקר כללה 20 ילדים בגילאי 4, אשר חולקו לקבוצת ביקורת וקבוצת ניסוי. קבוצת הניסוי עברה תוכנית התערבות, בה התבצע תיווך לספר על ידי הגננת, אשר כללה ארבעה חלקים: פעילות קדם קריאה, שאלות מנחות, פעילות של איורים הקשורים לספר, ופעילות יצירה.

הממצאים מספקים תמיכה חזקה לאישושן של שלושת השערות המחקר.

 

מבוא

מחקר זה מתמקד  בתיווך לספר ומקומו בקידום היכולת הנרטיבית ובשחזור הסיפור אצל ילדים בגילאי 4, הלומדים בגן עירוני בחולון. מטרת המחקר הינה לבחון את ההבדלים בין שיחזור הסיפור והיכולת הנרטיבית באמצעות תיווך הגננת אל מול שיחזור הסיפור והיכולת הנרטיבית באמצעות קריאה תמה של הסיפור.

בתחילתה של עבודה זו אציג את סקירת הספרות המבוססת על מספר נושאים בתחום המחקר:

ראשית אפרט על התפתחות השפה, האוריינות והשיח בגילאי 4, לאחר מכן אפרט על התיווך ומהותו, אציג את התיווך לספר ואת נושא תיווך הגננת בגן הילדים, בנוסף אציג את השיח הנרטיבי והתפתחותו ולבסוף אציג את נושא שיחזור הסיפור.

לאחר סקירת הספרות  אציג את המתודולוגיה של המחקר אותו אבצע.

בהמשך העבודה ארחיב את המבוא.

 

 

 

 

 

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מספר עמודים כולל נספחים

46

מקורות

18

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון קידום יכולת נרטיבית ושיחזור הסיפור באמצעות תיווך לספר אצל ילדים בגילאי 4”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

התפתחות השפה והאוריינות הוא תהליך ארוך, המתפתח לאורך כל שנות חייו של האדם. השימוש בשפה לצורכי תקשורת מבשיל במהלך שנת החיים הראשונה, ונמצא בקשר עם התפתחות קוגניטיבית, חברתית, קשב משותף עם הזולת והבנת כוונות תקשורתיות ((Tomassello, 2003. התיווך, ככלי חינוכי, מבוסס על “תורת ההשתנות הקוגניטיבית”, הנקראת גם “תיאוריית הלמידה המתווכת” (פוירשטיין, 2003). על פי תיאוריה זו, הדמויות המחנכות משמשות כמתווכות בין הילדים לבין הסביבה, כאשר אחת המטרות היא לקשר בין החוויות הלימודיות של הילד ולהעניק להן משמעות (זיו, סמדג’ה וארם, 2011). אחת הדרכים האפשריות בהן מחנכים יכולים לבצע תיווך ולסייע באמצעותו להתפתחותם של ילדים הוא תיווך של קריאת ספר. תיווך העוסק בהיבטים מנטאליים של הסיפור תורם לילדים הן בהבנת הספר עצמו, והן בהבנה חברתית רחבה יותר (Peskin, 1996).

במחקר זה נבחן נושא התיווך לילדי גן בגילאי 4, דרך השפעת תיווך של קריאת ספר על ידי הגננת, על יכולות הילדים לאחר התיווך, בתחום שחזור הסיפור, הבנה והפקת נרטיב. השערות המחקר היו כי תיווך הגננת יקדם את הילדים בתחומי ההבנה, הפקת הנרטיב ושחזור הסיפור. אוכלוסיית המחקר כללה 20 ילדים בגילאי 4, אשר חולקו לקבוצת ביקורת וקבוצת ניסוי. קבוצת הניסוי עברה תוכנית התערבות, בה התבצע תיווך לספר על ידי הגננת, אשר כללה ארבעה חלקים: פעילות קדם קריאה, שאלות מנחות, פעילות של איורים הקשורים לספר, ופעילות יצירה.

הממצאים מספקים תמיכה חזקה לאישושן של שלושת השערות המחקר.

 

מבוא

מחקר זה מתמקד  בתיווך לספר ומקומו בקידום היכולת הנרטיבית ובשחזור הסיפור אצל ילדים בגילאי 4, הלומדים בגן עירוני בחולון. מטרת המחקר הינה לבחון את ההבדלים בין שיחזור הסיפור והיכולת הנרטיבית באמצעות תיווך הגננת אל מול שיחזור הסיפור והיכולת הנרטיבית באמצעות קריאה תמה של הסיפור.

בתחילתה של עבודה זו אציג את סקירת הספרות המבוססת על מספר נושאים בתחום המחקר:

ראשית אפרט על התפתחות השפה, האוריינות והשיח בגילאי 4, לאחר מכן אפרט על התיווך ומהותו, אציג את התיווך לספר ואת נושא תיווך הגננת בגן הילדים, בנוסף אציג את השיח הנרטיבי והתפתחותו ולבסוף אציג את נושא שיחזור הסיפור.

לאחר סקירת הספרות  אציג את המתודולוגיה של המחקר אותו אבצע.

בהמשך העבודה ארחיב את המבוא.

 

 

 

 

 

299.00 

סמינריון קידום יכולת נרטיבית ושיחזור הסיפור באמצעות תיווך לספר אצל ילדים בגילאי 4

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מספר עמודים כולל נספחים

46

מקורות

18

שנת הגשה

2014

סמינריון קידום יכולת נרטיבית ושיחזור הסיפור באמצעות תיווך לספר אצל ילדים בגילאי 4

מידע נוסף

מספר עמודים

29

מספר עמודים כולל נספחים

46

מקורות

18

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.