(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון שביעות רצון אצל נשים חרדיות עובדות

מבוא

בשנים האחרונות, עולה שיעורם של נשים וגברים מהמגזר החרדי בשוק העבודה הישראלי, דבר שבא במקביל לעלייה דרמטית בפנייתם של חרדים לקבלת הכשרה מקצועית ואקדמית. לאור העובדה כי השתתפותם של חרדים בשוק העבודה היא נמוכה יחסית לנתונים הכללים בארץ, ניתן להבין כי שיעורם של נשים חרדיות הינו מצופה להיות נמוך אף יותר, וזאת מסיבות שונות תלויות מצב סוציו-אקונומי ותלויות נורמות וערכים תרבותיים. אדגיש בעבודה זו את אחת הסיבות העיקריות, המסתכמת בכך כי מרביתן של משפחות חרדיות הן משפחות מרובות ילדים, לכן מוטלת על האישה החרדית אחריות יותר גדולה כלפי ילדיה, מה שדורש ממנה מאמצים רבים, והשקעה יותר גבוהה מאשר ההשקעה הנדרשת מאישה לא חרדית שגם נשואה ועובדת.

בעבודה זו, אבחון את אוכלוסיית הנשים החרדיות העובדות, והדגש יושם על נשים נשואות, על מידת התמודדותן עם חיי העבודה והמשפחה, ועל שביעות רצונן מעבודתן.

שביעות רצון בעבודה היא המאפיין העיקרי שמצביע על רווחתם הנפשית של עובדים. בתעסוקה היום שואפים באופן מתמיד להעלאת האפקטיביות בעבודה, ולשיפור הביצועים, דבר אשר מקושר עם גורמים שונים המאפיינים רווחה נפשית, כמו מוטיבציה, תחושת שייכות לארגון, תחושת הצלחה, מימוש עצמי או שביעות רצון. במחקר זה, הנני מתכוונת לבחון את האלמנט האחרון. בנוסף לכך, ארצה לבדוק את הקשר בין שביעות רצונן בעבודה לבין מרכזיות משפחה ומרכזיות העבודה בחייה של אישה חרדית, שהיא אימא ועובדת.

כאישה המשתייכת לאוכלוסייה זו, המזדהה עם נשים ואימהות שבה, וכסטודנטית ששואפת לבנות זהות מקצועית וקריירה, אני מעוניינת לחקור צדדי חיים הנוגעים לחייה של כל אישה המפרנסת את ביתה, אך במיוחד ארצה לחקור את מאפייניהם של חיי נשים חרדיות, כיוון שאני רואה אותן כשונות מאוכלוסיות נשיות של חברות אחרות בארץ או מחוץ לה.

אני מניחה כי בחוויה היומיומית של נשים עובדות בקהילה החרדית, קיים מתח מתמיד שנוצר בין שני עולמותיה של האישה העובדת: העולם הפנימי הוא משפחה, והעולם החיצוני: קריירה. כשניגשתי למחקר הזה, יצאתי מנקודת הנחה כי לכל אישה שהיא אימא ועובדת, ישנו מתח שיגרתי יומיומי בחייה, אך מתח זה, לדעתי, הינו שונה במהותו, בחווייתה של אישה חרדית, ומצופה להיות יותר גדול ומורכב, לאור העובדה שמשפחה חרדית מאופיינת בשיעור ילודה גבוה, דבר אשר נובע ממצוות הפרייה והרבייה ונחשב לערך עליון, מה שכן דורש מהאישה (האימא העובדת) השקעה יותר גדולה בטיפול בילדים, ובכך מגדיל בפניה את הקשיים התעסוקתיים.

אמנם לא אעסוק באופן ישיר בדרכי העלאת איכות חייהן של נשים חרדיות נשואות בשוק העבודה, אך כולי תקווה כי השמת הדגש על חייהן של נשים חרדיות בעולם הבית ועולם העבודה, בעבודה זו, תאפשר לנו כחברה, להבין את המורכבות שהן חוות באופן שגרתי, בין שני העולמות שלהן, ובכך לעבוד על הפחתת העומסים שלהן בדרכים שונות שיכולות להיות במקומות העבודה שלהן, או אף במתן ייעוץ, הכוונה ותמיכה לנשים עצמן.

אני שואפת כי לנשים אלה תהיה איכות חיים גבוהה, כיוון שבעצם הן מגדלות ילדים הזקוקים לאימא מסופקת ובעלת שמחת חיים. שיפור איכות חיים בקרב נשים חרדיות נשואות, יכול להתבטא בתחושת ביטחון גבוה כי אכן הן יכולות לעמוד במשימות המרובות, כמו כן מתבטא בתחושת שביעות רצון בעבודה, ובעיקר מתבטא בהרגשת הצלחה אישית ומקצועית בעולם הקריירה, כמו כן באימהות ובחיי משפחה בכלל.

 

 

תוכן העניינים
מבוא – 2

סקירת ספרות – 4
רקע כללי
תעסוקת נשים וגברים חרדים
שני עולמותיה של אישה חרדית: משפחה ועבודה
שביעות רצונה של אישה בעבודה
שאלת המחקר הנוכחי והשערותיו
שיטת המחקר – 10
כלים
הליך

ניתוח הבעיה המחקרית – 12
תיאור כללי למדגם
בדיקת השערות המחקר – ניתוחים סטטיסטיים
סיכום התוצאות – טיעונים וחיזוקים

דיון – 17
ניתוח הממצאים ביחס לספרות
מבט ביקורתי

מסקנות – 20
מה יש ללמוד מהמחקר הנוכחי?
המלצות יישומיות

ביבליוגרפיה – 22

נספחים – 24
נספח 1: שאלון שביעות רצון
נספח 2: שאלון דמוגרפי

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

25

מספר עמודים

24

מקורות

10

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון שביעות רצון אצל נשים חרדיות עובדות”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בשנים האחרונות, עולה שיעורם של נשים וגברים מהמגזר החרדי בשוק העבודה הישראלי, דבר שבא במקביל לעלייה דרמטית בפנייתם של חרדים לקבלת הכשרה מקצועית ואקדמית. לאור העובדה כי השתתפותם של חרדים בשוק העבודה היא נמוכה יחסית לנתונים הכללים בארץ, ניתן להבין כי שיעורם של נשים חרדיות הינו מצופה להיות נמוך אף יותר, וזאת מסיבות שונות תלויות מצב סוציו-אקונומי ותלויות נורמות וערכים תרבותיים. אדגיש בעבודה זו את אחת הסיבות העיקריות, המסתכמת בכך כי מרביתן של משפחות חרדיות הן משפחות מרובות ילדים, לכן מוטלת על האישה החרדית אחריות יותר גדולה כלפי ילדיה, מה שדורש ממנה מאמצים רבים, והשקעה יותר גבוהה מאשר ההשקעה הנדרשת מאישה לא חרדית שגם נשואה ועובדת.

בעבודה זו, אבחון את אוכלוסיית הנשים החרדיות העובדות, והדגש יושם על נשים נשואות, על מידת התמודדותן עם חיי העבודה והמשפחה, ועל שביעות רצונן מעבודתן.

שביעות רצון בעבודה היא המאפיין העיקרי שמצביע על רווחתם הנפשית של עובדים. בתעסוקה היום שואפים באופן מתמיד להעלאת האפקטיביות בעבודה, ולשיפור הביצועים, דבר אשר מקושר עם גורמים שונים המאפיינים רווחה נפשית, כמו מוטיבציה, תחושת שייכות לארגון, תחושת הצלחה, מימוש עצמי או שביעות רצון. במחקר זה, הנני מתכוונת לבחון את האלמנט האחרון. בנוסף לכך, ארצה לבדוק את הקשר בין שביעות רצונן בעבודה לבין מרכזיות משפחה ומרכזיות העבודה בחייה של אישה חרדית, שהיא אימא ועובדת.

כאישה המשתייכת לאוכלוסייה זו, המזדהה עם נשים ואימהות שבה, וכסטודנטית ששואפת לבנות זהות מקצועית וקריירה, אני מעוניינת לחקור צדדי חיים הנוגעים לחייה של כל אישה המפרנסת את ביתה, אך במיוחד ארצה לחקור את מאפייניהם של חיי נשים חרדיות, כיוון שאני רואה אותן כשונות מאוכלוסיות נשיות של חברות אחרות בארץ או מחוץ לה.

אני מניחה כי בחוויה היומיומית של נשים עובדות בקהילה החרדית, קיים מתח מתמיד שנוצר בין שני עולמותיה של האישה העובדת: העולם הפנימי הוא משפחה, והעולם החיצוני: קריירה. כשניגשתי למחקר הזה, יצאתי מנקודת הנחה כי לכל אישה שהיא אימא ועובדת, ישנו מתח שיגרתי יומיומי בחייה, אך מתח זה, לדעתי, הינו שונה במהותו, בחווייתה של אישה חרדית, ומצופה להיות יותר גדול ומורכב, לאור העובדה שמשפחה חרדית מאופיינת בשיעור ילודה גבוה, דבר אשר נובע ממצוות הפרייה והרבייה ונחשב לערך עליון, מה שכן דורש מהאישה (האימא העובדת) השקעה יותר גדולה בטיפול בילדים, ובכך מגדיל בפניה את הקשיים התעסוקתיים.

אמנם לא אעסוק באופן ישיר בדרכי העלאת איכות חייהן של נשים חרדיות נשואות בשוק העבודה, אך כולי תקווה כי השמת הדגש על חייהן של נשים חרדיות בעולם הבית ועולם העבודה, בעבודה זו, תאפשר לנו כחברה, להבין את המורכבות שהן חוות באופן שגרתי, בין שני העולמות שלהן, ובכך לעבוד על הפחתת העומסים שלהן בדרכים שונות שיכולות להיות במקומות העבודה שלהן, או אף במתן ייעוץ, הכוונה ותמיכה לנשים עצמן.

אני שואפת כי לנשים אלה תהיה איכות חיים גבוהה, כיוון שבעצם הן מגדלות ילדים הזקוקים לאימא מסופקת ובעלת שמחת חיים. שיפור איכות חיים בקרב נשים חרדיות נשואות, יכול להתבטא בתחושת ביטחון גבוה כי אכן הן יכולות לעמוד במשימות המרובות, כמו כן מתבטא בתחושת שביעות רצון בעבודה, ובעיקר מתבטא בהרגשת הצלחה אישית ומקצועית בעולם הקריירה, כמו כן באימהות ובחיי משפחה בכלל.

 

 

תוכן העניינים
מבוא – 2

סקירת ספרות – 4
רקע כללי
תעסוקת נשים וגברים חרדים
שני עולמותיה של אישה חרדית: משפחה ועבודה
שביעות רצונה של אישה בעבודה
שאלת המחקר הנוכחי והשערותיו
שיטת המחקר – 10
כלים
הליך

ניתוח הבעיה המחקרית – 12
תיאור כללי למדגם
בדיקת השערות המחקר – ניתוחים סטטיסטיים
סיכום התוצאות – טיעונים וחיזוקים

דיון – 17
ניתוח הממצאים ביחס לספרות
מבט ביקורתי

מסקנות – 20
מה יש ללמוד מהמחקר הנוכחי?
המלצות יישומיות

ביבליוגרפיה – 22

נספחים – 24
נספח 1: שאלון שביעות רצון
נספח 2: שאלון דמוגרפי

299.00 

סמינריון שביעות רצון אצל נשים חרדיות עובדות

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

25

מספר עמודים

24

מקורות

10

שנת הגשה

2013

סמינריון שביעות רצון אצל נשים חרדיות עובדות

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

25

מספר עמודים

24

מקורות

10

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.