(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון שכר מנכ”לים בחברות ציבוריות בישראל והקשר לביצועי הפירמה

תקציר

שכר הבכירים בחברות הציבוריות בארץ עלה לכותרות פעמים רבות במהלך השנים האחרונות על רקע המשברים הפיננסים בעולם והתהייה הציבורית כיצד שכרם של המנכ”לים נמצא במגמת צמיחה מתמדת, לעיתים גם ללא קשר למגמות האדומות בבורסה.

המחקר הנוכחי בוחן האם גובה שכר המנכ”לים בישראל קשור לביצועי הפירמה או שמא הוא מרכיב הצומח בצורה בלתי ישירה לנתונים החשבונאיים או לנתוני הסחירות של החברה בבורסה. במחקר נדגמו כ- 35 חברות ממדד תל אביב, לאורך השנים 2009-2013.

ההשערה שנבדקה היא כי גובה שכר מנכ”ל מושפע באופן חיובי מביצועים חיוביים של הפירמה בה הוא מכהן בראשה. הרציונאל להגדרת השערה זו הוא שהמנכ”ל מתוגמל על ביצועיה היחסיים של החברה- אם זו מציגה רווחים נמוכים יחסית לחברות בענף שכרו יקטן ולהפך, אם המנכ”ל מציג רווחים גבוהים משל החברות האחרות בענף שכרו יועלה. משתנים נוספים שנידונו במחקר זה הינם מידת השפעתה של גודל החברה והשפעתו של הוותק של המנכ”ל על גובה שכרו.

כלי המחקר שסייע לנו לבחון השערה זו הינו איסוף תצפיות ונתונים בשיטה של בדיקת אירועים (Event Studies). הנתונים נותחו באמצעות תוכנת האקסל. הממצאים העיקריים שעלו במחקר תומכים בהשערה כי ישנו קשר חיובי מובהק בין גובה שכר המנכ”ל לבין ביצועי ההכנסות של החברה. בנוסף ראינו כי מרכיב השכר מתנהג לעיתים בצורה בלתי תלויה לגודל החברה ואנחנו מעריכים כי רכיב השכר של המנכ”ל מושפע יותר מביצועיים חשבונאיים ומוותק המנכ”ל.

 

תוכן עניינים

מבוא 3
סקירה ספרותית 5
מבנה שכר מנכ”לים 5
בעיית הסוכן 6
גישות תיאורטיות נוספות 7
מחקרים בולטים שנערכו בעולם 12
מחקרים נוספים שנערכו בארץ 14
שכר מנכ”לים וביצועי הפירמה תחת עיני הרגולציה בישראל 15
מתודולוגיה 18
מבנה הנתונים 20
ניתוח התוצאות 23
סיכום ומסקנות 26
רשימת מקורות 28

 

 

 

 

מידע נוסף

מספר עמודים

30

מקורות

18

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון שכר מנכ”לים בחברות ציבוריות בישראל והקשר לביצועי הפירמה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

שכר הבכירים בחברות הציבוריות בארץ עלה לכותרות פעמים רבות במהלך השנים האחרונות על רקע המשברים הפיננסים בעולם והתהייה הציבורית כיצד שכרם של המנכ”לים נמצא במגמת צמיחה מתמדת, לעיתים גם ללא קשר למגמות האדומות בבורסה.

המחקר הנוכחי בוחן האם גובה שכר המנכ”לים בישראל קשור לביצועי הפירמה או שמא הוא מרכיב הצומח בצורה בלתי ישירה לנתונים החשבונאיים או לנתוני הסחירות של החברה בבורסה. במחקר נדגמו כ- 35 חברות ממדד תל אביב, לאורך השנים 2009-2013.

ההשערה שנבדקה היא כי גובה שכר מנכ”ל מושפע באופן חיובי מביצועים חיוביים של הפירמה בה הוא מכהן בראשה. הרציונאל להגדרת השערה זו הוא שהמנכ”ל מתוגמל על ביצועיה היחסיים של החברה- אם זו מציגה רווחים נמוכים יחסית לחברות בענף שכרו יקטן ולהפך, אם המנכ”ל מציג רווחים גבוהים משל החברות האחרות בענף שכרו יועלה. משתנים נוספים שנידונו במחקר זה הינם מידת השפעתה של גודל החברה והשפעתו של הוותק של המנכ”ל על גובה שכרו.

כלי המחקר שסייע לנו לבחון השערה זו הינו איסוף תצפיות ונתונים בשיטה של בדיקת אירועים (Event Studies). הנתונים נותחו באמצעות תוכנת האקסל. הממצאים העיקריים שעלו במחקר תומכים בהשערה כי ישנו קשר חיובי מובהק בין גובה שכר המנכ”ל לבין ביצועי ההכנסות של החברה. בנוסף ראינו כי מרכיב השכר מתנהג לעיתים בצורה בלתי תלויה לגודל החברה ואנחנו מעריכים כי רכיב השכר של המנכ”ל מושפע יותר מביצועיים חשבונאיים ומוותק המנכ”ל.

 

תוכן עניינים

מבוא 3
סקירה ספרותית 5
מבנה שכר מנכ”לים 5
בעיית הסוכן 6
גישות תיאורטיות נוספות 7
מחקרים בולטים שנערכו בעולם 12
מחקרים נוספים שנערכו בארץ 14
שכר מנכ”לים וביצועי הפירמה תחת עיני הרגולציה בישראל 15
מתודולוגיה 18
מבנה הנתונים 20
ניתוח התוצאות 23
סיכום ומסקנות 26
רשימת מקורות 28

 

 

 

 

299.00 

סמינריון שכר מנכ”לים בחברות ציבוריות בישראל והקשר לביצועי הפירמה

מידע נוסף

מספר עמודים

30

מקורות

18

שנת הגשה

2014

סמינריון שכר מנכ”לים בחברות ציבוריות בישראל והקשר לביצועי הפירמה

מידע נוסף

מספר עמודים

30

מקורות

18

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.